Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi Kurumsal Bilişim Hafta 13.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi Kurumsal Bilişim Hafta 13."— Sunum transkripti:

1 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi Kurumsal Bilişim Hafta 13

2 Hedefler Bir kuruluşun özel bilgi gereksinimleri üzerinde tartışmak. Bir kuruluşun işlevsel birimlerine kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımı tanımlamak. Bir kuruluşta kullanılan tümleşik bilgi sistemini ve genel amaçlarını açıklamak. Bir kuruluşta kullanılan teknoloji tiplerini açıklamak ve listelemek. Sanallaştırma, bulut bilişim ve dağıtımlı bilişimi açıklamak 2

3 Hedefler Bir kuruluş için bilgisayar donanımı gereksinimleri ve çözümleri üzerinde tartışmak. Yüksek kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik üzerinde tartışmak. Bilgisayar yedeklemesinin neden önemli olduğunu ve bunun nasıl yapıldığını açıklamak. Bir felaketten kurtarma planındaki adımları tartışmak. 3

4 Kurumsal Bilişim Nedir? Kurumsal Bilişim, bilgisayarların LAN’lar ve WAN’lar gibi ağlarda veya farklı işletim sistemlerini, protokolleri ve ağ mimarilerini içeren ara bağlantılı ağlarda kullanımını kapsar. 4

5 Kurumsal Bilişim Nedir? Kurum tipleri: 5 Perakende satış İmalatHizmet Toptan satış DevletEğitimTaşımacılık

6 Kurumsal Bilişim Nedir? Geleneksel kuruluşlar genellikle hiyerarşik tarzda yapılanır. 6

7 Kurumsal Bilişim Nedir? Bir kuruluşta, kullanıcılar genellikle dört kategoriye ayrılır: 7 Yönetici Kadro Orta Kademe Yönetim İşletimsel Yönetim Çalışanlar

8 Kurumsal Bilişim Nedir? Kurum bilgisi bir kuruluşun süregelen işlemler sonucunda topladığı bilgidir. – Ticari istihbarat – İş süreci yönetimi – İş süreci otomasyonu 8

9 Kurumsal Bilişim Nedir? Yöneticiler, dört aktiviteyi gerçekleştirerek kaynakları koordine ederler. 9 PlanlamaÖrgütleme Liderlik etme Kontrol

10 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Bilgi sistemi, bilgi üretmek için birlikte çalışan donanım, yazılım, veri, insan ve prosedürlerin bir bütünüdür. 10

11 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Bir kuruluştaki işlevsel birimler: 11 Kuruluş Muhasebe ve Finans İnsan Kaynakları Mühendislik veya Ürün Geliştirme İmalatPazarlamaSatışDağıtım Müşteri Hizmetleri Bilgi Teknolojisi

12 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Muhasebe yazılımı günlük mali işlemleri yönetmede yardımcı olur. Fatura yazılımı şirketin satın alımları ile müşteri ödemelerini karşılaştırmaya yardımcı olur. Finansal yazılım yöneticilere bütçe, öngörü ve analiz konusunda yardımcı olur. 12

13 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri İnsan kaynakları bilgi sistemi (HRIS), bir veya daha fazla insan kaynakları işlevini yönetir. Çalışan ilişkisi yönetim sistemleri, çalışanlar ve yetkililer arasındaki iletişimi yönetir. 13

14 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Bilgisayar destekli tasarımda (CAD), mühendislik, çizim ve tasarımda yardımcı olmak amacıyla bir bilgisayar ve özel yazılım kullanılır. Bilgisayar destekli mühendislik (CAE), ürün tasarımlarını test etmek için bilgisayarları kullanır. 14

15 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayarların üretim ekipmanını kontrol etmek için kullanılmasıdır. Bilgisayarla tümleşik üretim (CIM), bilgisayarları imalat süreçlerinin farklı işlemlerine entegre hale getirir. 15

16 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) yazılımı, üretimle ilgili süreçleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Malzeme Kaynak Planlaması II (MRP II), MRP nin uzantısıdır ve zamanlamaya yardımcı olan bir program içerir. 16

17 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Kalite kontrol sistemi, bir kuruluşun ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesini korumasına veya geliştirmesine yardımcı olur. Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama departmanının işleri sırasında kullanabileceği merkezi bir veri deposu gibi hizmet eder. 17

18 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Satış kadrosu otomasyon (SFA) yazılımı seyahat eden satıcıları daha üretken olmak için ihtiyaç duydukları elektronik araçlar ile donatır. 18

19 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Dağıtım sistemleri aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir: 19 Envanter kontrolü için öngörü sağlar Ürünlerin sevkiyatını yönetir ve izler Bilgi sağlar ve bir depodaki envanterin analizini yapar

20 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Müşteri ilişkileri yönetimi (CIM) yazılımı müşteriler ile günlük ilişkileri yönetir. 20

21 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Bilgi teknolojisi (IT) bölümü kuruluş için teknolojik kararlar alır. – Yeni bilgi sistemlerinin oluşturulup oluşturulmaması veya satın alınıp alınmaması – Bir bilgisayarın veya bilgi sisteminin kullanım süresi aşıldığında Web site yönetim programları, kuruluşların kendi Web varlıkları ile ilgili kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanan veriyi toplar. 21

22 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Genel amaçlı bilgi sistemleri çoğunlukla aşağıdaki beş kategoriden birisinde yer alır. 22 Ofis Bilgi Sistemi Para Hareketi İşleme Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Karar Destek Sistemi Uzman Sistem

23 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Toplu işleme ve online hareket işleme 23

24 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi SistemiKarar Destek Sistemi 24

25 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri 25

26 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri Tümleşik Bilgi Sistemleri Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri, müşteri ile ilişkiler, geçmiş satın alımlar ve faizler hakkında bilgiyi yönetir. Kurumsal kaynak planlama, süregelen aktiviteleri yönetmeye ve koordine etmeye yardımcı olmak için merkezi, tümleşik bir yazılımdır. İçerik yönetim sistemleri veritabanlarını, yazılım ve prosedürleri birleştiren bilgi sistemleridir. 26

27 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri 27

28 Kuruluştaki Bilgi Sistemleri 28

29 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi Kuruluşlarda kullanılan teknolojilerden bazıları: 29 Portallar Veri ambarları Elektronik veri değişimi Dış ağlar Web hizmetleri Belge yönetim sistemleri İş akışı Sanal özel ağlar

30 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi Portal, belirli bir işin amacına yönelik olarak bir Web sayfasında gösterilen bağlantılar, içerikler ve hizmetlerin bütünüdür. 30

31 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi Veri ambarı, geçmiş ve güncel işlemleri daha sonra analiz etmek için gereken veriyi saklayan ve yöneten büyük bir veritabanıdır. 31

32 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi EDI, ticari veri ve bilginin bilgisayarlar arasında ve kuruluşlar arasında iletimini kontrol eden standartlar setidir. Dış ağ, bir şirketin müşterilerinin veya tedarikçilerinin şirketin iç ağına ulaşmalarına izin veren şirket ağının bir bölümüdür. 32

33 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi Web hizmetleri, firmaların ürünlerini oluşturmalarına ve internet üzerinden B2B (Kurumlar Arası) etkileşimlerine izin verir. 33

34 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi Hizmete yönelik mimaride, bilgi sistemleri iyi tanımlanmış şekilde bir ağ üzerinden diğer bilgi sistemlerine hizmet sağlarlar. Belge yönetim sistemi (DMS) bir şirketin belgelerinin depolanması ve yönetimini sağlar. – Bir veri havuzunda depolanır. 34

35 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi İş akışı, özel bir projeyi veya ticari işlemi tamamlamada uygulanacak adımları belirten bir süreçtir. – İş akışı uygulaması 35

36 Kurumsal Teknolojiler ve Yöntembilimi Sanal özel ağ (VPN), mobil kullanıcılar, satıcılar ve müşteriler için şirketin ağ sunucusuna güvenli bağlantı sağlar. 36

37 Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Sanallaştırma, bilgi işleme kaynaklarının paylaşımı veya birleştirilmesi uygulamasıdır. 37 Bir fiziksel sunucuyu mantıksal olarak birçok sanal sunucuya ayırma imkanı sağlar. Sunucu sanallaştırma Birçok fiziksel depolama aygıtından tek bir mantıksal depolama aygıtı oluşturma imkanı sağlar. Depo sanallaştırma

38 Sanallaştırma ve Bulut Bilişim 38 Bulut bilişim, bilgisayar kullanıcıları için bilgi işlem gereksinimlerini sağlayan bir internet hizmetidir. Dağıtımlı hesaplama, birçok sunucu ve/veya kişisel bilgisayarı büyük bir bilgisayar gibi çalışmaları için bir ağ üzerinde birleştirir.

39 E-Ticaret 39

40 Kurumsal Donanım Kurumsal donanım, büyük şirketlerin bilgi ve veriyi saklamalarına ve yönetmelerine izin verir. Kurumsal donanımlar aşağıdaki koşullarda çalışabilmelidir: – Yoğun kullanım – Maksimum kullanılabilirlik – Maksimum etkinlik RAID, veriyi kopyalar ve bu kopyalamayı farklı şekillerde gerçekleştirir. 40

41 Kurumsal Donanım Ağ bağlantılı depo (NAS) kullanıcıların ve bilgi sistemlerinin ağa bağlı depo alanlarını kullanmalarını sağlayan bir sunucudur. 41

42 Kurumsal Donanım Veri depolama ağı (SAN) kendine bağlı diğer sunuculara depolama alanı sağlayan yüksek hızlı bir ağdır. 42

43 Kurumsal Donanım Kurumsal depolama sistemi bir şirkette depolama sisteminin kullanılabilirliği, koruması, düzenlenmesi ve yedeklenmesi üzerine odaklanmış bir stratejidir. Hedef, depolama alanlarını birleştirmektir. 43

44 Kurumsal Donanım Blade sunucu, sunucuyu bir sistem birimi yerine, tek bir kart üzerinde (blade olarak adlandırılır) paketler. Bıçaklar(blade), blade sunucu kasasına ayrı ayrı eklenir. 44

45 Kurumsal Donanım Küçük istemci, genellikle veri depolama ve işleme için bir sunucuyu kullanan, küçük bir terminale benzeyen bilgisayardır. Küçük istemcinin hesaplama işlemleri genellikle bir sunucu üzerinde yapılır. 45

46 Yüksek Kullanılabilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Birlikte Çalışabilirlik Yüksek kullanılabilirlikli sistem, zamanın en az 99% unda çalışmaya ve görevleri gerçekleştiremeye devam eder. – Takılıp çıkartılabilen ve artık (o an kullanılmayan) bileşenlere sahip olabilir. Bir bileşen arızalandığında, diğer bileşen bunun yerine geçer ve sistem çalışmaya devam eder. 46

47 Yüksek Kullanılabilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Birlikte Çalışabilirlik Ölçeklenebilirlik, bilgisayar donanımı, yazılımı veya bir bilgi sisteminin artan performans taleplerini karşılamak için ne kadar büyüyebileceğinin ölçülmesidir. Birlikte çalışabilirlik, bir bilgi sisteminin kurum içerisindeki diğer bilgi sistemleri ile bilgiyi paylaşma becerisidir. 47

48 Yedekleme Prosedürleri 48

49 Yedekleme Prosedürleri Sürekli veri korunumu, bir kurum içerisinde veri değiştiği zaman otomatik olarak veri yedeklemesi sağlar. 49

50 Yedekleme Prosedürleri Felaketten kurtarma planı, bir şirketin bir felaket durumunda bilgisayar işlemlerini kurtarmak için gerçekleştireceği adımları tanımlayan yazılı bir plandır. Dört ana bileşeni vardır. 50 Acil durum planı Yedekleme planı Kurtarma planı Test planı

51 Video: Lucasfilm Veri Merkezinde Bir Tur 51 BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

52 Özet Bir kuruluşun özel bilişim gereksinimleri Bir kuruluştaki çeşitli kullanıcı tipleri Büyük bilgi sistemleri Sanallaştırma ve bulut bilişimin faydaları Kurumsal donanım için gereksinimler Büyük bir kuruluşun yedekleme prosedürleri 52

53 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Chapter 14 Complete Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak Kurum Hesaplaması Bölüm 14


"Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi Kurumsal Bilişim Hafta 13." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları