Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/50 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü Nisan 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/50 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü Nisan 2016."— Sunum transkripti:

1 1/50 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü Nisan 2016

2 2/50 1. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2. Çevre Faslı 3. Doğa Koruma ve Su Kalitesi Sektörü

3 3/50 4. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA 5. IPA-1 Projeleri 6. Diğer Çalışmalar

4 4/50 1963 Ankara Anlaşması 1999 Helsinki Zirvesi 2005 Lüksemburg Zirvesi

5 5/50 1957-2013 (28 Üye Ülke)

6 6/50 2009 Brüksel

7 7/50 -35 Fasıl içerisinden 28. sırada müzakerelere açılmıştır Çevre Faslı Şubat 2010 da Müzakereye açıldı Çevre Faslı Aralık 2010’da kapanmıştır Temmuz 2013’de AB’ye üye olmuştur

8 8/50 -35 Fasıl içerisinden 12. sırada müzakerelere açılmıştır Çevre Faslı Aralık 2009 da Müzakereye açıldı Kapanması için Siyasi kriter mevcut ?

9 9/50

10 10/50 Çevrenin korunması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi; Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar verecek şekilde işletilmelerinden sakınılması ve bunların akılcı bir şekilde yönetimlerinin temin edilmesi; İnsan sağlığının korunması;

11 11/51 Kalkınmaya, kalite gereksinimleri ile uyum içerisinde, özellikle de çalışma şartlarının ve yaşam çevresinin geliştirilmesine yön verilmesi; Kent planlaması ve toprak kullanımında çevresel etkilerin daha fazla dikkate alınmasının sağlanması; Topluluğun dışındaki devletler, özellikle de uluslararası örgütler ile küresel çevre problemlerine ortak çözümler aranmasıdır.

12 12/50 Bütünleyicilik ilkesi Yüksek seviyede koruma ilkesi İhtiyat ilkesi Önleme ilkesi Kaynakta önleme ilkesi Kirleten öder ilkesi

13 13/50 AB tarafınca 15 Aralık 2009 tarihinde açıklanan Ortak Tutum Belgesinde Çevre Faslı için 6 adet kapanış kriteri mevcuttur: 1.Türkiye’nin Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmesi, (Türkiye’nin deniz ve hava limanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uçak ve gemilerine açılması) 2.Türkiye’nin AB’nin yatay ve çerçeve çevre müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı sınıraşan hususları da içerecek şekilde kabul etmesi,

14 14/50 3.Türkiye’nin AB’nin su kalitesi alanındaki müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı özellikle Çerçeve Su Koruma Kanunu’nu kabul etmesi, Nehir Havzası Koruma Eylem Planlarını oluşturması, ayrıca uygulama mevzuatını da kabul ederek sektöre ilişkin yasal uyumlaştırmada kayda değer bir ilerleme sağlaması,

15 15/50 4.Türkiye’nin endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi alanındaki AB müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı kabul etmesi, 5.Türkiye’nin faslın geriye kalan sektörlerinde, doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek şekilde, Strateji Belgesi doğrultusunda müktesebata uyumu sürdürmesi ve katılım tarihinde AB yükümlüklerinin uygulama ve yaptırımının sağlanması yönünde tamamen hazır olduğunu göstermesi,

16 16/50 6.Türkiye’nin Strateji Belgesi doğrultusunda her düzeyde denetim hizmetlerini de içerecek şekilde idari kapasiteyi geliştirmeye devam etmesi, koordinasyonu geliştirmeye devam etmesi, bu fasıldaki tüm sektörlerdeki müktesebatın uygulama ve yaptırımını sağlayacak şekilde uygun idari yapıların katılım tarihinden yeterli bir süre önce hazır olduğunu göstermesi.

17 17/50 SU KALİTESİAtık YönetimiEndüstriyel Kirlilik ve Risk YönetimiGürültü YönetimiHava Kalitesiİklim DeğişikliğiKimyasallarYatayDOĞA KORUMASivil Savunma

18 18/50 AB Politikası ÇevreTarımSağlıkSınıraşanEkonomiGüvenlikUlaşımEnerjiSanayiBalıkçılık

19 19/50

20 20/50 Deniz Ürünleri Direktifi Balık Yaşamı Direktifi Ölçüm Metotları Direktifi Yeraltı Suları Direktifi Arıtma Çamuru Atığı Direktifi Kentsel Atık Direktifi Nitrat Direktifi Tehlikeli Maddeler Direktifi Yüzme Suyu Direktifi İçme Suyu Direktifi Su Kalitesi Direktifi Yerüstü Suyu Direktifi Taşkın Direktifi Su Çerçeve Direktifi

21 21/50 Kuş Direktifi CITES Direktifi Deney Hayvanları Direktifi Hayvanat Bahçeleri Direktifi Bacaktan Yakalama Tuzakları ile İlgili Direktifi HabitatDirektifi

22 22/50 Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi Belgesi (2007- 2023) Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan öncelikleri hayata geçirmek için çevre konusunda Türkiye’ye sağlanmış mali kaynakları ve uyulması gereken esasları tek bir çatı altında toplayan ulusal belgedir. Belgenin güncellenmesi Aralık 2014 - TUBİTAK MAM.

23 23/50 AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda Bakanlar Kurulunca onaylanıp takip edilecek olan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Belge 2016 -2019 dönemlerini kapsamakta olup, uyum çerçevesinde çıkarılacak birincil ve ikincil mevzuatın takvimlendirmesinin yanı sıra kurumsal tedbirleri de kapsamaktadır. (Bakanlığımız tarafından 2 adet birincil mevzuat, 10 adet ikincil mevzuat sunulmuştur)

24 24/50 AB, üye devletlerin iç ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklindeki çeşitli mali araçlar halinde önemli miktarlarda kaynak harcamaktadır. AB adaylığı resmi olarak kabul edilmiş olan ülkelere de birtakım araçlar marifetiyle hibe nitelikli yardımlar yapmaktadır. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği sürecinde AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır.

25 25/50 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Instrument for Pre-accession Assistance

26 26/50 Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere üyelik süreci kapsamında AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için projeler vasıtasıyla sunduğu mali kaynaklardır. 1)IPA I. Dönemi 2007-2013 2)IPA II. Dönemi 2014-2020

27 27/50 IPA I. Dönemi 2007-2013 I. Bileşen: Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Geliştirme II. Bileşen: Sınır Ötesi İşbirliği III.Bileşen: Bölgesel Kalkınma IV. Bileşen: İnsan Kaynağını Geliştirme V. Bileşen: Kırsal Kalkınma

28 28/50 Bileşenler 2007200820092010201120122013Toplam I – Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7256,1239,6217,8231,2227,5238,51.428,90 II – Sınır Ötesi İşbirliği2,12,833,15,12,12,220,40 III – Bölgesel Kalkınma167,5173,8182,7238,1293,4356,06366,881.411,56 IV – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,252,955,663,477,683,191,1382,80 V – Kırsal Kalkınma20,75385,5131,3172,5187,38204,18650,38 Toplam497,2538,6566,4653,7779,8856,14902,864.794,70

29 29/50 AB tarafından IPA-I döneminden farklı bir yaklaşım belirlenerek, bir önceki dönemdeki bileşenler kaldırılmış yerine projelerin sektörel yaklaşımla geliştirilmesi benimsenmiştir. Çevre sektörünün lider kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Programlama süreci tamamlanmak üzeredir. AB tarafından IPA-II dönemi için ülkemize çevre sektörü bağlamında 644 milyon € kaynak ayrılmış ve bunlar indikatif olarak yıllara göre tahsis edilmiştir.

30 30/50

31 31/50

32 32/50

33 33/50 Projenin AdıProgramlama YılıBütçesi (Euro) Su Kalitesinin İzlenmesi Alanında Kapasite Geliştirme Projesi20094.000.000 Türkiye’de CITES Uygulamaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi 2009 1.425.000 Türkiye’de Taşkın Direktifi’ne ilişkin Kapasite Geliştirme Projesi2010 1.800.000 Nehir Havzası Koruma Eylem Planlarının Nehir Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi 20117.840.000 Natura 2000 Gereklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 20116.816.000 Türkiye’de 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları ve Su Verimliliği Açısından Ekonomik Analizler için Teknik Yardım Projesi 2013 4.500.000 Türkiye’deki İçmesuyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi 20133.850.000

34 34/50 PROGRAMTAMAMLANDIUYGULAMADAİHALE/HAZIRLIĞINDA IPA-1 20091 IPA-1 20101 IPA-1 20112 IPA-1 2013 11

35 35/50 Uygunluk  İndikatif Strateji Belgesi  Sektör Operasyonel Programı  UÇES (Revizyonda)  Ulusal Program  Kapanış Kriterleri Olgunluk Paydaşlar Bütçe

36 36/50 İlerleme Raporları, AB Komisyonunca aday ülkenin üyelik gerekliliklerini üstlenebilme kapasitesinin değerlendirildiği raporlar olup, Türkiye için İlerleme Raporu hazırlanmasına 1998 Cardiff Zirvesi’nde karar verilmiştir. Müzakerelerin başlaması öncesindeki dönemde aday ülkenin Kopenhag Kriterlerine uyumunu değerlendiren bu raporlar, aday ülke ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ve katılım kararının verilmesinde başlıca kaynak olmaktadır.

37 37/50 2015 İlerleme Raporu: Su kalitesi konusunda, nehir havzası koruma eylem planlarının nehir havzası yönetim planlarına dönüştürülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, olumlu eleştirilerde bulunulmuştur. Doğa koruma konusunda, taslak kanuna atıfta bulunularak bazı eleştiriler getirilmiştir.

38 38/50 TAIEX Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Aday ve potansiyel aday ülkelere, mevzuatlarını AB mevzuatı ile uyumlaştırma ve uygulama konularında teknik destek sağlar. Uzman Talebi (Expert Mission) Çalıştay (Workshop) Çalışma Ziyareti (Study Visit)

39 39/50

40 40/50 Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı tarafından yürütülen AB müktesebatı çevirisi çalışmaları, Çevre Faslının da içinde bulunduğu çeviri ve revizyon çalışmalarına katkı sağlamak ve süreci hızlandırmak amacıyla başlatılan terminoloji çalışmaları kapsamında 10 pilot fasılda yaklaşık 20.000 teknik terim derlenmiştir.

41 41/50 Bakanlığımız da Su Kalitesi Doğa Koruma sektörü ile ilgili yaklaşık 1000 adet terimi Türkçe karşılıklarını sektör ile ilgili tüm birimlerin koordinasyonu ile hazırlayarak AB Bakanlığına iletilmiştir. Yine Türkçeye çevirisi henüz yapılmayan bazı AB Direktifleride, çevirsi yapılmak üzere Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilmiştir.

42 42/50 Çevre, ulaştırma ve enerji konularında. 2 yılda bir gerçekleşiyor. Brüksel ve Ankara’da. Sonuncusu 15-16 Mart 2016 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Ek Sunumlar yapılabiliyor.

43 43/50 AB tarafından finanse edilir. AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 aylık dönemde yüksek lisans eğitimi alma veya araştırma programlarına katılma imkanı sunmaktadır. Başvuru için yaş kriteri bulunmaz, TOEFEL 79 ya da IELTS 6,5 Her yıl bursiyer sayısı değişmekle beraber, toplam kontenjanın %50’ı kamuya, %30’u özel sektöre ve %20’u üniversite son sınıf öğrencileri ile akademik personele tahsis edilir. Burs ödemeleri (Başlangıçta %90, kapanışta %10)

44 44/50 Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Eğitim, Uzmanlık Eğitimi, Müzakere ve İletişim Teknikleri, Diğer Programlar Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Ödev ve sınav Başarı belgesi

45 45/50 Emrah SOLAK esolak@ormansu.gov.tr


"1/50 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü Nisan 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları