Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOSOSYAL DESTEK EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOSOSYAL DESTEK EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PSİKOSOSYAL DESTEK EĞİTİMİ
HAMZA YILDIZ REHBER ÖĞRETMEN

2 Dayanak/Prosedür MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi 2002/11 Nolu ve Psikososyal Müdahale Hizmetleri Konulu Genelge

3 İşleyiş

4 Süreç Psikososyal Müdahale Hizmetleri
Önleyici ve Koruyucu PDR Hizmetleri Krize Müdahale

5 Önleyici ve Koruyucu PDR Hizmetleri

6 Krize Müdahale

7 Psikososyal Müdahale Hizmet Alanları
Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma (Yetişkinlerin normalleşmesine yönelik psikolojik destek çalışmaları) Travma Sonrası Normal Tepkiler – Psikoeğitim Uygulamaları (3 öğretmen oturumu, 3 çocuk oturumu ve 2 anne baba oturumundan oluşur) Grupla Psikolojik Danışma – Çocuklara Yönelik Toparlanma Tekniklerinin Öğrenilmesi (Normalleşmede güçlük yaşayan çocuklara yönelik sunulan psikolojik destek çalışmaları

8 Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma
Afet sonrası bilişsel, duyuşsal ve fiziksel olarak bireylerin ortaya koydukları tepkiler konusunda bilgi paylaşımını amaçlayan grup çalışmalarıdır. Her bir oturumu üç saat sürer. İki oturumda tamamlanır. Bir grup en fazla kişiden oluşur. Katılımcıların kayıplarına ilişkin duygularını ve tepkilerini paylaşmalarına imkan sağlanır, daha ileri düzeyde psikolojik yardım alması gerekenler saptanır.

9 Travma Sonrası Normal Tepkiler-Psikoeğitim Uygulamaları
Bu çalışma ile okullardaki çocuklara, öğretmenlere ve anne babalara ulaşılması esastır. Amacı, bir afet sonrasında çocuk ve yetişkinlerin yaşantılarını normalleştirmek ve afetin etkileri konusunda çocuk ile öğretmen ve öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi canlandırmaktır. Bu aşamada öncelik, öğrencilerle uygulamalar gerçekleştirecek öğretmenlerin eğitimini üstlenecek psikolojik danışmanların yetiştirilmesidir.

10 Grupla Psikolojik Danışma-Toparlanma Tekniklerinin Öğretilmesi
Psikoeğitim çalışmaları sırasında belirlenen, ileri düzeyde travmaya uğramış çocuklara, okul psikolojik danışma ve rehberlik servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu konuda eğitim almış uzman psikolojik danışmanlar tarafından verilecek hizmeti tanımlamaktadır

11 Gerçekleştirilecek Faaliyetler

12 TEŞEKKÜRLER


"PSİKOSOSYAL DESTEK EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları