Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİTİM BOZUKLUKLARI ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİTİM BOZUKLUKLARI ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU."— Sunum transkripti:

1 RİTİM BOZUKLUKLARI ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU

2 Kardiyak arreste neden olabilecek durumları tanımlamak Sık karşılaşılan ritim bozukluklarını tanımlamak SVT’yi ST’den ayırdetmek SVT tedavisinde vagal manevrayı uygulamak Şok ile beraber olan ritim bozukluklarını tanımlamak ve tedavisini yapmak Bu dersin amaçları:

3 Kardiyak arrestin en sık nedeni solunum yetmezliğidir Solunum yetmezliği devam ederse kalpte ritim bozuklukları gelişir Eğer daha önce iyi bir çocukta aniden kollaps ve şok gelişirse bu durumdan BİRİNCİL olarak KARDİYAK ARİTMİ sorumlu olabilir. Giriş

4 Elektrolit bozuklukları Miyokardit Doğumsal / kazanılmış hastalıkları Aritmi hikayesi Uzamış QT sendromu İlaç doz aşımı Travma Ciddi hipotermi Aritmi için yüksek risk oluşturan durumlar

5

6 Çok hızlı: – bebeklerde >220/dk – çocuklarda >180/dk Çok yavaş: – bebeklerde <80/dk – çocuklarda <60/dk Kalp Hızı

7 Eğer kalp hızı yüksek ise: 6 büyük karedeki (1.2 sn) R-R aralıkları sayılır ve 50 ile çarpılır Kalp hızının hesaplanması

8 Eğer kalp hızı yavaşsa: iki R dalgası arasındaki büyük karelerin sayısı 300’e bölünür Kalp hızının hesaplanması

9 bradikardi yetersiz KD taşikardi KD artar ancak kalp hızı çok arttığında yetersiz KD + yetersiz miyokard perfüzyonu KARDİYOJENİK ŞOK Kalp debisi (KD)= kalp hızı x atım hacmi

10 A.Bradiaritmiler B. Taşiaritmiler 1. Sinüs taşikardisi (ST) 2. Supraventriküler taşikardi (SVT) 3. Ventriküler taşikardi (VT) C. Nabızsız arrest 1. Asistol 2. Nabızsız elektriksel aktivite (NEA) 3. Ventriküler fibrilasyon (VF)/VT Anormal ritmlerin sınıflandırılması

11 – Ritim var mı; varsa hızlı mı, yavaş mı ? – QRS kompleksi dar veya geniş mi? – Perfüzyon bozukluğu var mı ? – EKG’sinde başka özellik var mı? Ritm bozukluklarının değerlendirilmesi

12 Taşikardi Bradikardi QRS P dalgası kötü yeterli Nabızsız VF/VT, NEA, asistol ST, SVT, VT SVT,VT,VF,NEA,asistol P(+):ST, P(-/anrm):SVT >0.08:VT, <0.08:ST,SVT,ST KİBAS,vagal uyarı, AV blok, ilaç, toksin… RİTİM DEĞERLENDİRİLMESİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ OKSİJEN, MONİTÖR NABZIN DEĞERLENDİRİLMESİ PERFÜZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

13 Normal sinüs ritmi

14 A. Farmakolojik olmayan tedaviler 1.Elektriksel girişimler Defibrilasyon Kardiyoversiyon Pil takma 2. Mekanik girişimler Vagal manevra Perikardiyosentez B. Farmakolojik tedaviler ARİTMİLERDE TEDAVİ İLKELERİ

15 Defibrilasyon – EKG ile senkronize değil – Nabızsız ritimlerde kullanılır (VF ve nabızsız VT) Doz: 2 J/kg, etkili olmazsa daha sonra 4 J/kg Kardiyoversiyon – EKG ile senkronize – Nabzın hissedildiği aritmilerde kullanılır (semptomatik VT ve SVT) Doz: 0.5-1 J/kg, etkili olmazsa 2 J/kg (sedasyon yapılabilir) ELEKTRİKSEL TEDAVİ GİRİŞİMLERİ

16 Doğru kaşıklar seçilmelidir. – Bebek (10 kg yada 1 yaş altı): 4.5 cm, çocuk: veya10 kg’ın üstüne erişkin kaşıklar (8-10 cm) kullanılabilir Kaşıklar yerleştirilmelidir. – Anterolateral: orta aksiller hat apeks - klavikula altı sternum sağı – Anteroposterior: sternum alt bölüm sol – sol skapula altı Kaşıklar iyi temas etmelidir. – Elektrod jeli kullanılmalı (USGjelleri, alkol ve tuzlu su yeterince iletken değil) Doğru enerji seçilmelidir. – 2-4 J/kg arasında Güvenlik – Görevliler hastaya ya da sedyeye değmemelidir. DEFİBRİLASYON (Myokardın asenkron depolarizasyonu)

17

18 RİTİM BOZUKLUKLARI

19 Bradiaritminin en sık nedeni hipoksidir Diğer nedenler ise: nodal veya ventriküler ritm, AV blok, aşırı vagal uyarı, hipotermi, toksinler/ilaçlar, konjenital kalp blokları/kalp nakli, miyokardit, santral sinir sistemi patolojileri BRADİARİTMİLER

20 Nabız düşük Ritim düzenli Her QRS öncesi p dalgası var PR aralığı 0.12-0.20 sn arasında QRS  0.12 sn SİNÜS BRADİKARDİSİ

21 Araştır ve ABC’ yi sağla, oksijen ver, monitörize et Yeterli perfüzyon varsa: gözle, konsultasyonu düşün Yeterli perfüzyon yoksa: Kalp masajına başla ve epinefrin ver Epinefrin 1:10.000 solüsyondan 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg) İV/İO her 3-5 dakikada bir Epinefrin 1:1000 solüsyondan 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg) ET her 3-5 dakikada bir Nabızsız arrest gelişirse Nabızsız arrest algoritmini takip et Bradikardinin tedavisi

22 Yetersiz perfüzyona neden olan BRADİKARDİ Bozuk pefüzyon, Hipotansiyon, Solunum sıkıntısı, Bilinç düzeyi değişikliği Gerektiği sürece ABC desteği Oksijen Monitör/DF Yetersiz perfüzyon devam ediyor mu? Oksijenizasyon/ventilasyona rağmen perfüzyon İyi değil, kalp hızı 60/dk altında ise Kapalı Göğüs Masajı Yap Epinefrin  IV/IO (0.01mg/kg)/Trakeal Tüp(0.1mg/kg)  Devamlı infüzyon  Her 3-5 dk.da bir aynı doz tekrarlanabilir Atropin 0,02 mg/kg Bir defada verilebilecek minimum doz 0,1 mg; maksimum doz çocuklarda 0,5 mg, adolesanda 1 mg.dır  Vagal uyarı – kolinerjik ajan – AV blok  Gerekirse tekrarla Kalp pil 'i düşün. Eğer nabızsız arrest olursa “ Nabızsız Arrest Algoritmi "ni uygula. Gözlem altında tut  ABC'yi sağla, oksijen  Gözle, konsultasyon düşün HAYIR EVET Semptomatik bradikardi devamlı mı? HAYIR EVET

23 Bradikardinin Tedavisi Vagal tonus, primer AV blok varsa atropin yap Atropin 0,02 mg/kg İV/İO/ET (çocuklarda en az 0,1 mg/en fazla 0,5 mg ve adolesanlarda 1 mg)  Vagal uyarılarda, AV blokta ve kolinerjik ilaç toksitesinde birden fazla uygulanabilir

24 Bradikardinin Tedavisi Kalp pili düşün (Kalp bloğunda/kalp naklinde, ilaç aşırı dozunda) Olası nedeni tedavi et: 5H, 5T

25 Olası Nedenleri (5H, 5T) akılda bulundur ve tdv et Hipoksi Hipovolemi Hipotermi Hiper/hipokalemi/hipo glisemi veya diğer metabolik durumlar Hidrojen iyonları (asidoz) Tamponad (Kardiyak) Tansiyon Pnömotoraks Toksin/ilaç aşırı dozu Tromboemboli (pulmoner) Travma

26

27 Taşiaritmiler: Hızlı ve Dar kompleksli ise (ST/SVT ayrımı) SİNÜS TAŞİKARDİSİ (ST) Öyküde tanımlanabilir bir neden saptanabilir (ateş, travma, ağrı, stres, dehidratasyon) P dalgası normaldir Kalp hızı aktivite ile değişir R-R değişken/ PR aralığı sabittir Kalp hızı bebeklerde <220/dk, çocuklarda <180/dk SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (SVT) Öykü ile uyumlu (özgül değil) P dalgası yoktur veya anormaldir Kalp hızı aktivite ile değişmez Ani değişiklikler olabilir Kalp hızı bebeklerde >220/dk, çocuklarda >180/dk

28 Sinüs Taşikardisi

29 Supraventriküler Taşikardi

30 ST’de Tedavi ALTTA YATAN NEDENİ TEDAVİ ET!!

31 Olası Nedenleri (5H, 5T) akılda bulundur ve tdv et Hipoksi Hipovolemi Hipotermi Hiper/hipokalemi/hipo glisemi veya diğer metabolik durumlar Hidrojen iyonları (asidoz) Tamponad (Kardiyak) Tansiyon Pnömotoraks Toksin/ilaç aşırı dozu Tromboemboli (pulmoner) Travma

32 SVT

33 SVT’nin Tedavisi ( Perfüzyon yeterli ise) Vagal manevra, yüze buz uygulama, ıkınma, balon şişirme * Çocuklarda karotis masajından ve oküler basıdan kaçının

34 Bebeklerde Vagal Manevra

35 SVT’nin Tedavisi ( Perfüzyon yeterli ise ) Konsultasyonu düşün Adenozin 0,1 mg/kg İV (ilk doz en fazla 6 mg) ve hızlı bolus şeklinde (etki görülmezse doz 2 katına çıkılır) Eğer başarılı olunamazsa, senkronize kardiyoversiyon uygula Eğer yine başarılı olunamazsa, digoksin,  -blokörler, Ca +2 kanal blokörler, (* bebeklerde verapamil kontrendike)

36 SVT’in adenozin ile tedavisi

37 YETERLİ PERFÜZYONLU TAŞİKARDİ Temel Yaşam Desteği, Oksijen, Monitör/DF QRS süresi ? Olası Ventriküler Taşikardi Uzun (>0.08) Olası Sinüzal Taşikardi  Öykü ile uyumlu  P dalgaları/normal  Kalp hızı sıklıkla aktivite ile değişir.  PR sabit iken RR değişken  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk Olası Supraventriküler Taşikardi  Öykü ile uyumsuz  P dalgaları yok/anormal  Kalp hızı aktivite ile değişmez  Kalp hızında ani değişiklikler olabilir  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk Ritmi değerlendir Normal (≤0.08) Pediatrik Kardiyoloji konsultasyonu iste Kardiyoversion yap (0,5-1 J/kg) (Başlangıç dozu etkili olmazsa 2 J/kg'a çıkılabilir) Kardiyoversiyondan önce sedasyon uygula 12 derivasyonlu EKG Vagal uyarıyı düşün Adenozin'i düşün 0,1 mg/kg IV (Bir kezde maksimum doz: 6 mg) Bir kez daha tekrarlanabilir ve doz öncekinin 2 katına çıkartılabilir (0,2 mg/kg; maksimum ikinci doz: 12 mg) Hızlı bolus olarak ver Alternatif İlaçları Düşün  Amiodarone 20-60 dakikada 5 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) veya  Prokainamid  30-60 dakikada 15 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) 5H,5T düşün

38 SVT’nin Tedavisi (P erfüzyon yetersiz ise) Acil kardiyoversiyon veya Adenozin (İV/İO)

39 YETERSİZ PERFÜZYONLU TAŞİKARDİ Gerektiği sürece ABC desteği, Oksijen, Monitör/DF QRS süresi Semptomlar devam ediyor Geniş QRS (>0.08) Dar QRS (<0.08) Olası Ventriküler Taşikardi Olası Sinüzal Taşikardi  Öykü ile uyumlu  P dalgaları/normal  PR sabit iken RR değişken  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk Olası Supraventriküler Taşikardi  Öykü ile uyumsuz  P dalgaları yok/anormal  Kalp hızı aktivite ile değişmez  Kalp hızında ani değişiklikler olabilir  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk IV yol mevcut ise, IV Adenozin  Doz: Adenozin 0,1 mg/kg IV (İlk doz en fazla 6 mg olmalı)  İkinci adenozin uygulaması gerekirse doz iki katına çıkarılır ve sadece bir kez tekrar edilir (İkinci doz en fazla 12 mg)  Teknik: Hızlı bolus tarzı tekniği kullan  VEYA Acil Kardiyoversiyon  0,5-1 J/kg dozda kardiyoversiyon uygula (İlk doz etkili olmazsa 2 J/kg.'a çıkılabilir)  Eğer mümkünse sedasyon uygula  Sedasyon yapmak için kardiyoversiyonu geciktirme Vagal uyarıyı düşün KV’u GECİKTİRME Uzman konsültasyonu iste  Amiodaron 20-60 dakikada 5 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) veya  Prokainamid 30-60 dakikada 15 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) Acil kardiyoversiyon 0,5-1,0 J/kg 0.5-1 J/kg, etkili değilse 2 J/kg’a çık, mümkünse sedatize et ama KV’u geciktirme Eğer KV’u geciktirmiyorsa adenozin uygulanabilir 12 derivasyonda EKG/monitör Nedene yönelik tdv

40 Ventriküler Taşikardi Geniş QRS, açıklanana dek VT kabul edilmelidir Çocukluk yaş grubunda nadirdir Genellikle altta yatan bir kalp hastalığı vardır Kalp atım hızı >120/dk’dır

41 Ventriküler Taşikardi

42 VT’nin Tedavisi (Perfüzyon yeterli ise) – Olası nedenleri (5H, 5T) tedavi et – İlaç uygula: Amiodaron 5 mg/kg İV 20-60 dk.da Prokainamid 15 mg/kg İV 30-60 dk.da – Gerekirse sedasyonla kardiyoversiyon (0,5 J/kg-2 J/kg)

43 YETERLİ PERFÜZYONLU TAŞİKARDİ Temel Yaşam Desteği, Oksijen, Monitör/DF QRS süresi ? Olası Ventriküler Taşikardi Uzun (>0.08) Olası Sinüzal Taşikardi  Öykü ile uyumlu  P dalgaları/normal  Kalp hızı sıklıkla aktivite ile değişir.  PR sabit iken RR değişken  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk Olası Supraventriküler Taşikardi  Öykü ile uyumsuz  P dalgaları yok/anormal  Kalp hızı aktivite ile değişmez  Kalp hızında ani değişiklikler olabilir  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk Ritmi değerlendir Normal (≤0.08) Pediatrik Kardiyoloji konsultasyonu iste Kardiyoversion yap (0,5-1 J/kg) (Başlangıç dozu etkili olmazsa 2 J/kg'a çıkılabilir) Kardiyoversiyondan önce sedasyon uygula 12 derivasyonlu EKG Vagal uyarıyı düşün Kardiyoversiyonu geciktirme! Adenozin'i düşün 0,1 mg/kg IV (Bir kezde maksimum doz: 6 mg) Bir kez daha tekrarlanabilir ve doz öncekinin 2 katına çıkartılabilir (0,2 mg/kg; maksimum ikinci doz: 12 mg) Hızlı bolus olarak ver Alternatif İlaçları Düşün  Amiodarone 20-60 dakikada 5 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) veya  Prokainamid  30-60 dakikada 15 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma)

44 VT’nin Tedavisi ( Nabız var, perfüzyon yetersiz ise) ACİL senkronize kardiyoversiyon (0,5 J/kg-2 J/kg) CEVAP ALINAMAZSA İlaç tedavisi: Amiodaron 5 mg/kg İV 20-60 dk.da Prokainamid 15 mg/kg İV 30-60 dk.da Amiodaron ve prokainamidin ikisini birlikte rutin olarak kullanma

45 YETERSİZ PERFÜZYONLU TAŞİKARDİ Gerektiği sürece ABC desteği, Oksijen, Monitör/DF QRS süresi Semptomlar devam ediyor Geniş QRS (>0.08) Dar QRS (<0.08) Olası Ventriküler Taşikardi Olası Sinüzal Taşikardi  Öykü ile uyumlu  P dalgaları/normal  PR sabit iken RR değişken  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk Olası Supraventriküler Taşikardi  Öykü ile uyumsuz  P dalgaları yok/anormal  Kalp hızı aktivite ile değişmez  Kalp hızında ani değişiklikler olabilir  İnfantlarda:  220/dk  Çocuklarda:  180/dk IV yol mevcut ise, IV Adenozin  Doz: Adenozin 0,1 mg/kg IV (İlk doz en fazla 6 mg olmalı)  İkinci adenozin uygulaması gerekirse doz iki katına çıkarılır ve sadece bir kez tekrar edilir (İkinci doz en fazla 12 mg)  Teknik: Hızlı bolus tarzı tekniği kullan  VEYA Acil Kardiyoversiyon  0,5-1 J/kg dozda kardiyoversiyon uygula (İlk doz etkili olmazsa 2 J/kg.'a çıkılabilir)  Eğer mümkünse sedasyon uygula  Sedasyon yapmak için kardiyoversiyonu geciktirme Vagal uyarıyı düşün (gecikme!) Uzman konsültasyonu iste  Amiodaron 20-60 dakikada 5 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) veya  Prokainamid 30-60 dakikada 15 mg/kg IV (Amiodaron ile prokainamidi rutin olarak birlikte kullanma) Acil kardiyoversiyon 0,5-1,0 J/kg 0.5-1 J/kg, etkili değilse 2 J/kg’a çık, mümkünse sedatize et ama KV’u geciktirme Eğer KV’u geciktirmiyorsa adenozin uygulanabilir 12 derivasyonda EKG/monitör Nedene yönelik tdv

46

47 Nabızsız arrest 1. Asistol 2. Nabızsız elektriksel aktivite (NEA) 3. VF/VT

48 NABIZSIZ AREST TYD, KPR, Oksijen, Monitöirize et/defibrilatöre bağla Ritmi kontrol et: Şok gerekli mi? Asistol/NEA VF/VT Hemen KPR devam et Adrenalin - IV/IO : 0.01 mg/ kg (1:10 000’den 0.1 ml/kg) -ETT: O.1 mg/kg (1:1000’den 0.1 ml/kg) 3-5 dk. bir tekrarla Ritmi kontrol et: Şok gerekli mi? 1 kez Şok ver: Manuel: 2 J/kg AED: > 1 yaş (1-8 yaş için pediatrik) KPR başla ve 5 döngü devam Ritmi kontrol et: Şok gerekli mi? Defibrilatör şarj olurken KPR devam et. 1 kez şok ver: Manuel: 4 J/kg AED: > 1yaş ise Hemen KPR devam et Adrenalin - IV/IO : 0.01 mg/ kg (1:10 000’den 0.1 ml/kg) -ETT: O.1 mg/kg -Her 3-5 dk da bir tekrarla -5 döngü KPR yap Defibrilatör şarj olurken KPR devam et. 1 kez şok ver: Manuel: 4 J/kg AED: > 1yaş ise Hemen KPR devam et Antiaritmik başla; - Amiodaron: 5 mg/kg IV/IO bolus - Lidokain: 1 mg/kg IV/IO/ET bolus - Magnezyum:25-50 mg/kg IV/IO torsades de pointes tedavisinde Maksimum 2 gr 5 döngü KPR yap Hayır Evet Ritmi kontrol et: Şok gerekli mi? Ritim var nabız yoksa (NEA) Veya asistol varsa Nabız varsa postresüsitasyon bakım Evet VF/VT yaklaşımı Hayır Evet Hayır

49 Asistol

50 Asistolün Tedavisi Epinefrin 1:10.000 solüsyondan 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg) İV/İO her 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir

51 Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) Nabız alınamaz ancak EKG’de elektriksel aktivite gözlenir

52 NEA’nin Tedavisi Asistole benzer şekilde tedavi edilir Hipoksi Hipovolemi Hipotermi Hiper/hipokalemi veya diğer metabolik durumlar Hidrojen iyonları (asidoz) Tamponad (Kardiyak) Tansiyon Pnömotoraks Toksin/ilaç aşırı dozu Tromboemboli (pulmoner) Travma

53 Ventriküler Fibrilasyon

54

55 Torsades de pointes 25-50 mg/kg (en fazla 2 gr) magnezyum sulfat İ.V.birkaç dakika içinde verilir

56 Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) Hastane dışında, nabız alınamayan aritmilerde ve erişkinlerde kullanılır

57 Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) Kullanımı Erişkinlerde hastane öncesi kullanımı defibrilasyon süresini kısaltıyor ve yaşam süresini belirgin olarak iyileştiriyor 2000 < 8 yaş: önerilmiyor > 8 yaş: ritim tesbiti için > 8 yaş: defibrilasyon (VF/nabızsız VT) 2002 (ILCOR)-2005 PALS 1-8 yaş nabızsız hastalarda kullanılabilir. İdeal olarak çocuk dozu (50 J) oluşturan cihazlar kullanılmalı (Sınıf IIb) < 1 yaş kullanımı için yeterli veri yok ( VF/VT ile sinüs taşikardisini ayırd etmez )

58 Sorular


"RİTİM BOZUKLUKLARI ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları