Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULU ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE..HO Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULU ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE..HO Ş."— Sunum transkripti:

1 İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULU ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE..HO Ş GELD İ N İ Z.. ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOL LİSESİ

2 EĞİTİM SÜRESİ: 12 SAAT KONULAR:  1-GENEL KONULAR  2-TEKNİK KONULARI  3-SAĞLIK KONULARI. EĞİTMEN: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ

3 1- GENEL KONULAR A- Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak. Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.

4 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu İşyerlerinde acil durum planları VE TATBİKATLARI hazırlanacak. İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler

5 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.

6 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler 5237 sayılı Kanunun 85. maddesine göre; Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın ölümüne yada bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

7 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler ( 5510 Sayılı Kanun ) Madde 13 İş Kazasının tanımı  Aşağıda açıklanan hal durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan beden veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

8 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler ( 5510 Sayılı Kanun ) Madde 13 1-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada. 2-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında, 3-Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4-Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5-Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana gelen sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

9 C-Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

10 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği MADDE -8 Çalışanların hak ve yükümlülükleri Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

11 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Madde-8 Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.

12 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Madde 8; İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.

13 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Madde 8; İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.

14

15 İşyeri Temizliği Ve Düzeni Tertip, düzen, temizlik; Tertip,düzen ve temizlik işlerinde 5S kuralına göre yapılmalıdır.

16 İşyeri Temizliği Ve Düzeni

17

18 Gerekli mi? Yeri uygun mu ? Kaç tane gerekli? İşyeri Temizliği Ve Düzeni Gerekenle gerekmeyeni ayırt et…

19 İş ve İşçi Sağlığı İçin Önerilen 10 Altın Kural 1-Çalışılan yer, işin tamamlanmasından hemen sonra kesinlikle temizlenmeli, kullanılan aletler yerlerine konulmalıdır.

20 İş ve İşçi Sağlığı İçin Önerilen 10 Altın Kural 2-Çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, mümkün olduğunca temiz tutulmalıdır. 3-İş yerlerinde işin niteliğine uygun temizlik araç ve gereçleri bulundurulmalıdır. (saplı süpürge, kürek, paspas, fırça, elektrikli süpürge, parlatıcı maddeler, deterjan, özel ilaçlar vs.)

21 4-İşyerinin iç ve dış çevre temizliğinin yapılması gereklidir. 5-Artık ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. İş ve İşçi Sağlığı İçin Önerilen 10 Altın Kural

22 6-İşçilerin kayarak düşmelerine neden olabilecek yağ, sabun,mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz, kavun, muz vs. kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir. 7-Periyodik ilaçlama yapılmalıdır.

23 8-Çalışanların sağlık ve temizlik kurallarına devamlı uymalarını sağlamak amacıyla broşür ve uyarıcı levhaların işyerlerinin kolayca görülebilecek bölümlerine asılması gerekir. İş ve İşçi Sağlığı İçin Önerilen 10 Altın Kural

24 9-Tuvalet gibi hijyen gerektiren yerlerin temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. 10-Temizlik ve düzen kurallarına uymayanlar uyarılmalı, ikazlara uyulmadığı takdirde sorumlulara bildirilmelidir.

25 D-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SONUÇLAR H- ÇALIŞANIN yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. I- Çalışanın kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp ta eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde; İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN İŞ AKİDLERİNİ TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.

26 2- SAĞLIK KONULARI 2.1 Meslek hastalığı ve sebepleri Tanım: Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık sakatlık ve ruhi arıza halleridir.

27 Meslek Hastalıklarının Sebebi Stres; Her türlü hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir ama tek başına bir hastalık nedeni değildir. Stresle baş etmek için fiziksel aktivite(spor, yoga), düzenli ve sağlıklı beslenme, sosyal aktivitelere(sinema, konser) katılma önerilebilir. Ergonomik; Özellikle iş yerindeki çalışma ortamı ergonomik hale getirilmeli, masa ve sandalye ayarlanabilmeli ara ara hareket ederek kaslar çalıştırılmalı, öğlen tatilinde yürüyüşe çıkılmalı, spor ile kaslar kuvvetlendirilmeli. Meslekleri gereği sürekli ayakta duran insanlarda (öğretmenler, cerrahlar) varislere sık rastlamaktayız.

28 Meslek Hastalıklarının Sebebi Gürültü; İş yeri ortamında sürekli gürültü varsa, o ortamda çalışan insanlarda işitme bozuklukları(örnek: sağırlık) görülebilir. Makinelerin sürekli çalıştığı bir ortamda gürültü ölçümü yapılabilir ve insan sağlığına aykırı bir düzeyde ise kulakları korumak için kulaklık takılabilir. İş yeri ortamının havası – havalandırması; Aşırı soğuk veya sıcak olması, sigara içilmesinde, o ortamda çalışan kişilerde bir çok akciğer hastalığına (astım, KOAH ve benzerleri) neden olabilmektedir. Meslek hastalıklarının en aza indirilebilmesi için iş yerlerinde insanlara uygun çalışma ortamları ayarlanmalıdır.

29 Meslek Hastalıklarının Sebebi Kişisel koruyucular; Çalışma ortamına bağlı olarak gerekli kişisel koruyucuların takılmadan çalışılması ve işveren tarafından denetlenmemesi Uzun çalışma saatleri; İşin tehlike sınıfına bakılmaksızın uzayan iş saatleri ve dinlenmeden çalışmaya devam etmesi Sağlık kontrolleri; İşin özelliğine göre belli periyotlarda yapılması gerek sağlık kontrollerinin yapılmaması

30 MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ İş Kazası kazadan sonra ki 3 iş günü içinde SGK YA yapılmalıdır.

31 2.2 Hastalıklardan Korunma Teknikleri Korunma Yöntemleri; 1-Kaynakta koruma 2-Ortamda Korunma 3-Kişiyi Koruma

32 Hastalıklardan Korunma Teknikleri Korunma İlkeleri İşyerinin kurulması sırasında planlama Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi (ikame) Kapalı çalışma Ayırma-izolasyon (tecrit) yöntemleri Lokal havalandırma Genel havalandırma Nemli- ıslak çalışma İşyeri temizlik ve bakımı İşyeri ortam analizleri Kişisel koruyucular

33 Hastalıklardan Korunma Teknikleri Teknik koruma İş yeri ortam atmosferi sürekli denetim ve gözetim altında tutulmalı ve gerekli ölçümler ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu önlemler alındıktan sonra kişisel koruyucu kullanımına geçilmelidir.

34 Hastalıklardan Korunma Teknikleri Tıbbi koruma İşe giriş tıbbi muayeneleri Periyodik muayeneler Eğitim ve Uyarma Kısa aralıklarla çalıştırma Rotasyonel çalıştırma

35 Hastalıklardan Korunma Teknikleri Kişisel korunma Solunum Sisteminin Korunması Gözlerin Korunması Derinin Korunması Başın Korunması Ayakların Korunması Yüzün Korunması Bağışıklama

36

37 2.2 Biyolojik Risk Etmenler Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, (genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil) mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelir.

38

39 2.3 Biyolojik Risk Etmenler Mesleki biyolojik risklere maruz kalınan bazı sektörler Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı, Tarım ürünlerinin işlenmesi, Hayvancılık, Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi, Balıkçılık,Ormancılık, Ağaç işleme: marangozhaneler, Tekstil fabrikaları, Laboratuvar hayvanlarının bakımı,

40 Biyolojik Risk Etmenler Sağlık bakımı:(Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve Tbc.) Tıbbi hasta bakımı,Klinik ve araştırma laboratuarları,Dental muayene, Hastane atıkları ve yok edilmesi, Kişisel bakım:Saç bakımı,Vücut bakımı, Biyoteknoloji üretim işlemleri, Farmasötik, Günlük bakım merkezleri, Bina onarımı işleri, Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi, Endüstriyel atıkların yok edilmesi,

41 Biyolojik Risk Etmenler Enfeksiyonlara Karşı genel Önlemler Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması, Personel eğitimi, Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, Laboratuar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu, Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri, Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, Aktif immünizasyon (aşılanma).

42

43 İLK YARDIM Kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önlemek için olay yerinde, tıbbi araç gereç kullanmadan, yapılan ilaçsız uygulamalardır

44 İlkyardımcı İlkyardım tanımında belirtilen uygulamaları yapmak üzere eğitim almış kişidir

45 İlkyardımın Amaçları Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, Kötüleşmeyi önlemek,

46 Koruma Kendini, Kendini, Çevredekileri, Çevredekileri, Hasta/yaralıyı Hasta/yaralıyı

47 Bildirme Seslenerek, Telefon, Telsiz (taksi v.b.) …

48 Yardım Çağırma Sakin olunmalı: Ne oldu? Nerede oldu (çok bilinen yerler)? Ne kadar kişi? Ne şiddette? Numara ve arayan kişi?

49 İlkyardımcının Sorumlulukları Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek, Korku ve endişelerini gidermek, Öncelik belirlemek, Ortamı yönetmek, Hasta/yaralıyı sıcak tutmak, Hareket ettirmemek, Ambulans çağırmak, İlkyardım bilgilerini güncellemek…

50 İlk Değerlendirme İlk Değerlendirme Bilinç, Havayolu, Solunum, Dolaşım

51

52

53 İkinci Değerlendirme Bilgi edinme, Baş, Boyun, Göğüs kafesi, Karın boşluğu, Kollar, bacaklar

54 KOMA POZİSYONU

55 3-TEKNİK KONULAR 3.1 Kimyasal ve fiziksel risk etmenler Kimyasal risk etmenleri;

56 3.1.1 Kimyasal Risk Etmenleri İnsan sağlığına tehlikeli kimyasallar Çok toksik Toksik Zararlı Aşındırıcı (Korozif) Tahriş edici Hassasiyet yaratan (Alerjik) Kanserojen Mutajen Üreme için toksik olarak sınıflandırılır.

57 TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİSEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICIE OKSİTLEYİCİO KOLAY ALEVLENİR F ÇOK KOLAY ALEVLENİR F+ TOKSİKT ÇOK TOKSİKT+ AŞINDIRICIC Kimyasal Risk Etmenleri

58 ZARARLIXn TAHRİŞ EDİCİXi HASSASLAŞTIRICI Soluma ile hassaslaştırıcı Xn HASSASLAŞTIRICI Cilt teması ile hassaslaştırıcı Xi KANSEROJEN Kategori 1 ve 2 T KANSEROJEN Kategori 3 Xn Kimyasal Risk Etmenleri

59 MUTAJEN Kategori 1 ve 2 T MUTAJEN Kategori 3 Xn ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK Kategori 1 ve 2 T ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK Kategori 3 Xn ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ N Kimyasal Risk Etmenleri

60 Hangi kimyasal maddeler birlikte depolanamaz

61 Kimyasal Risk Etmenleri Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) Güvenlik bilgi formu aşağıdaki öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır; Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi, Tehlikelerin Tanıtımı, İlk Yardım Tedbirleri, Yangınla Mücadele Tedbirleri, Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, Elleçleme ve Depolama, Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, Kararlılık ve Tepkime,

62 3.1.2 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Gürültü Titreşim Termal konfor Aydınlatma İyonize ve iyonize olmayan ışınlar Alçak ve yüksek basınç

63 Gürültü Gürültü, genel olarak istenmeyen ve rahatsız eden ses olarak tanımlanır. Canlılar üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden düzensiz titreşimlerin meydana getirdiği yüksek seslere gürültü denir.

64 Gürültü Pratikte/uygulamada gürültü (ses) ölçü birimi desibel’dir. Desibel bir fizik terimi olup, logaritmik bir ifadedir. Ses alanındaki bu ifade dB=10log W/Wo olarak bilinir. Wo: Referans ses gücüdür. (Sağlıklı bir kulağın işitme eşiği) W: Ölçülen ses gücüdür.

65 Gürültünün insan sağlığına etkileri: Fizyolojik etkiler İşitme duyusu kaybı, acı hissi, sinir sistemi ve dolaşım sistemi bozuklukları ve hormonal denge bozulması ortaya çıkmaktadır. Konuşmaları engelleyerek iş performansının ve iş güvenliğinin azalması Gürültülü ortamlarda çalışanlarda iş kazası görülme oranı daha yüksektir. Psikolojik etkiler Uyumsuzluk, uykuya geç başlama, uyuyamama.Yorgunluk. Gürültü insanların uykuya dalma süresini uzatır, uyku uyurken uyanmalara neden olur. Uyandıktan sonra tekrar uyumalarını zorlaştırır.

66 Gürültü, insanda işitme kaybının yanı sıra aşağıda belirtilen zararlara da neden olur: Damarların daralması Kas gerilmeleri Yüksek tansiyon Adrenalin artması Sinirlilik Konuşma yeteneğinin engellenmesi

67 Gürültü, meslek hastalığı mıdır ? Endüstride gürültünün sebep olduğu işitme kayıpları fizik etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları grubuna giren bir meslek hastalığıdır.

68 Gürültü Zararlarının Meslek Hastalığı Sayılabilmesi İçin; Gürültülü iş’te en az 2 iki yıl Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 Db.’ in üstünde olan işlerde en az 30 Gün çalışmış olmak gereklidir. Gürültü için yükümlük süresi 6 ay olarak belirtilmiştir.

69 Yükümlülük Süresi Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir.

70 İşitme kaybına etki eden faktörler 1 - Gürültünün Şiddeti 2 - Gürültünün Frekansı 3 - Gürültüden Etkilenme Süresi 4 - Gürültüye Karşı Kişisel Duyarlılık 5 - Gürültüye Kalan Kişinin Yaşı 6 - Gürültüye Kalan Kişinin Cinsiyeti

71 Genç ve sağlıklı bir insan kulağı, frekansı 20 Hz ile 20000 Hz arasındaki seslere duyarlıdır. İnsan seslerinin frekansı 175 Hz ile 7500 Hz arasında olup normal şartlarda konuşma şiddeti ise 25 dB ile 65 dB arasındadır.

72 GÜRÜLTÜ DÜZEYİ FAKTÖR 0 dB İşitme eşiği 20 dB Sessiz bir orman 30 dB Fısıltı ile konuşma 40 dB Sessiz bir oda 50 dB Şehir içinde bir büro 60 dB Karşılıklı konuşma 70 dB Dikey matkap 80 dB Yüksek sesle konuşma 90 dB Kuvvetlice bağırma 100 dB Dokuma salonları 110 dB Havalı çekiç, Ağaç işleri 130 dB Uçakların yanı 140 dB Ağrı Eşiği

73 Gürültü kaynağında alınabilecek önlemler: Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi. Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi. Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması.

74 Gürültülü ortamda alınabilecek önlemler: Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması. Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak.

75 Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak. Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak. Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması, Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması, Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak.

76 Gürültünün zararlı etkilerinden korunabilmek için kulak koruyucularının doğru takılması önemlidir. Ayrıca hijyenik olmayan kulak koruyucularının kulağı tahriş edebileceği, kulak iltihabına yol açabileceğinden dolayı temizliğine ve bakımına da özen gösterilmelidir.

77 Titreşim

78 Amaç: İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

79 Titreşim, iki fiziksel değişken ile ifade edilir: Frekans Şiddet

80 Titreşim, vücudu etkileme biçimi yönünden iki şekilde incelenir: 1-El-Kol titreşimi 2-Bütün vücut titreşimi

81

82 El – kol titreşimi için: Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2 Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2

83 Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

84 Bütün vücut titreşimi için: Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2 Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2

85 Titreşim, meslek hastalığı mıdır? Evet.. Titresimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır.

86

87 Termal konforun bileşenleri: İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört ayrı faktör vardır: Hava sıcaklığı Havanın nemi Hava akım hızı Radyant ısı

88 Hava sıcaklığı: Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Nem: Havada bulunan su buharı miktarıdır. Üç tür nemlilikten söz edilebilir. Mutlak nem: 1 m3 havadaki su buharı miktarının gram olarak ağırlığı mutlak nem olarak tanımlanır

89 Radyant ısı: Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir. İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu olabilmektedir. Ocak ve fırınlardan önemli miktarlarda radyant ısı yayılır.

90 Hava akım hızı: İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir. Ancak, hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır.

91 Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır: Efektif Sıcaklık; 29 °C olursa, performans %5 düşer. 30 °C " " % 10 “ 31 °C " " % 17 “ 32 °C " " % 30 "

92 Aydınlatma Işık şiddeti: Nokta şeklindeki kaynağın belirlenmiş yönde ışık yayını. (mum) Işık akısı: Bir kaynağın belirli bir açı içerisinde yaydığı ışık miktarı. (lümen) Aydınlanma şiddeti: Bir yüzey üzerine düşen ışık akısının yoğunluğu.(lüks) Eğer 1 metrekarelik bir alana düşen ışık akısı 1 lümen ise aydınlatma şiddetine 1 lüx denir.

93 Gün ışığı: Uzmanlar, en iyi ışığın beyaz ışık (gün ışığı) olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle beyaz ışıktan olanaklar ölçüsünde yararlanmak gerekir. Gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda ve gece çalışmalarında gün ışığına benzeyen ışınlardan yararlanılmalıdır.

94

95 Basınç Birim alana yapılan kuvvete basınç denir. Birimi: Bar veya Newton/cm2 dir. Atmosfer basıncından daha yüksek ya da daha düşük basınçlı yerlerde çalışan işçilerde; Kalp Dolaşım Solunum rahatsızlıkları görülebilir.

96 Ergonomi İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplini bir araştırma geliştirme aracıdır.

97 Ergonomi Ergonomik risk etmenleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ◦Ortalama olarak göz-ekran uzaklığı en az kol mesafesi kadar 60-70 cm.) olmalıdır. ◦Işığın karşıdan, yani bilgisayarın üzerinden gelmemesi sağlanmalıdır. ◦Monitörün tepe noktası göz seviyenizden daha aşağıda olmalıdır. ◦20 dk aralarla gözler ekrandan ayırıp uzakta bir noktaya odaklanmalı, 10–15 sn. gözler kapatılıp dinlendirilmelidir. ◦Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır. ◦Monitörün temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.

98 Ergonomi Klavye ve farenin kişiye uygun düzenlenmesi

99 Ergonomi Ofislerde ergonomi a) Yanlış 1m AB AB b) Yanlış

100 Ergonomi Ofislerde ergonomi c) Doğru 1m AB A B d) Doğru

101 Ergonomi Koltuğunuzun dönebilirliğini kullanıp, belinize ayrıca yük bindirmeyiniz.

102 Ergonomi Ofislerde ergonomi Duruşlarınızı saatte en az 2 - 4 kez değiştiriniz. Kısa süreli bir kaç kez ayağa kalkma, sadece oturmaktan çok daha iyidir. Ayakta durma 20 dakikadan fazla olmamalıdır.

103

104 Elle Kaldırma ve Taşıma Elle taşıma Kaldırılacak yüke mümkün olduğunca yaklaşılmalıdır, Yük kaldırırken belden değil bacaklardan güç alarak kaldırılmalıdır, Yükün ağırlığı iki bacağa eşit olarak verilmelidir.

105 Elle Kaldırma ve Taşıma Uluslar arası çalışma örgütünün tavsiye ettiği max. Yükler Erkeklerde; Ara sıra kaldırmalarda 55 kg. Sık kaldırmalarda 35 kg. Kadınlarda; Ara sıra kaldırmalarda 30 kg. Sık kaldırmalarda 20 kg.

106 Elle Kaldırma ve Taşıma Tek elle taşımada belin yük tarafına doğru ezilme olasılığı olduğu unutulmamalıdır. şekilde doğru ve yanlış taşıma pozisyonları görülmektedir.

107

108 Yangın ve Yangından Korunma Yanma Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur

109 Yangın ve Yangından Korunma Parlama Parlayıcı maddelerin yanma limitleri içinde hava ile karışım oluşturmaları ve, bu karışımın tutuşma noktası üzerinde bir tutuşturucu etkenle teması sonucu yanması olayı. Parlayıcı madde Normal şartlar altında buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan ve tutuşma noktası düşük olan madde.

110 Yangın ve Yangından Korunma Patlama İdeal karışımda tutuşan parlayıcı maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen enerji açığa çıkarmasıdır. Patlama şiddeti olayın gerçekleştiği mekanın kapalılık durumu ile doğru orantılıdır.

111 Yangın ve Yangından Korunma Yangın Güvenliği Yangınlardan Korunmak İçin: Çalışma alanları daima temiz tutulmalıdır. Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile gaz silindirleri (oksijen, propan, asetilen) özel depo alanlarında muhafaza edilmelidir. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz ve sıvıların kullanıldığı bölgelerde asla sigara içilmemelidir.

112 Yangın ve Yangından Korunma Yangın Güvenliği Yangın Sınıfları: A Sınıfı: Tahta, Kağıt, Çöp, Plastik, v.s. B Sınıfı: Kimyasal Sıvılar C Sınıfı: Kimyasal Gazlar E Sınıfı: Elektrik Yangın sınıfına göre uygun türdeki yangın söndürücüler kullanılmalıdır. Yangın söndürücünü boş olup olmadığı üzerindeki göstergeden takip edilebilir. Kırmızı bölge boş olduğunu gösterir.

113 Yangın ve Yangından Korunma Yangın ÇeşitleriABCDE CinsiKatıSıvıGazMetalElektrik Yanıcı Madde Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb. Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Doğalgaz, Metan. LPG, Propan, Asetilen vb. Magnezyum, Alüminyum, Sodyum vb. Elektrik Söndürme Yöntemi Soğutma, Yanmayı Engelleme Engelleme, Boğma, Soğutma Engelleme Soğutma, Boğma İlk iş elektriğin kesilmesi Kullanılan Söndürücü Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü, ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO 2 ve köpüklü söndürücü ABC ve BC tozlu, halon ve CO 2 gazlı söndürücü Sadece D tozlu söndürücü ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü

114 Yangın ve Yangından Korunma

115

116 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı İş ekipmanı  İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi, İş ekipmanının kullanımı  İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması,taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet

117 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı İş ekipmanının kontrolü  İş ekipmanının kurulma şartlarına uygun kurulması sağlanacak, uzman kişiler tarafından ilk çalıştırması yapılacak ve doğru kurulup, çalıştığı belgelenmelidir.  Uzman kişilerce periyodik bakımları yapılmalıdır.  Ekipmanların uzun süre kullanılmaması ve arıza durumunda, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla gerekli bakımları yapılmalıdır.

118 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar İş ekipmanları kullanan kişilere ve çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilip, kurulup, çalıştırılmalıdır. El merdivenlerinin kullanılması durumlarında sağlam bir yere yerleştirilmeli, basamaklar düzgün olmalı, sallanması önlenmelidir. Serbest askıdaki yükleri kaldırmak için kullanılan iş ekipmanı,kullanıldığında alanda yüklerin ve/veya kaldırma araçlarının çarpmaması için önlemler alınmalıdır.

119 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

120 Ekranlı Araçlarla Çalışma Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğinin şu hükümleri; Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde, Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda, Ekranlı daktilolarda, uygulanmaz.

121 Ekranlı Araçlarla Çalışma Bilgisayar kullananlarda en sık görülen mesleki kas iskelet hastalıkları Boyunda kas zorlanması, (gergin boyun sendromu) El bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) Başparmak ve el bileğinde tendon iltihaplanması Omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması.

122 Ekranlı Araçlarla Çalışma Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların gözlerinin korunması için uyulacak hususlar İşçilerin göz muayeneleri yapılmalıdır; Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, Düzenli aralıklarla Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda. Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulmalıdır. Muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir.

123 ELEKTRİK RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ

124 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri Elektrik güvenliği Tüm elektrikli ekipmanların/aletlerin bakım ve tamirinden elektrik İşlerinde yetkili kişiler sorumludur. Arızalı anahtar, fiş, priz veya elektrikli el aletlerini kullanılmamalıdır.

125 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri Tehlikeli durum örneklemeleri Koku yayan, kıvılcım yapan veya elektrik şoku veren aletler, Suyun ve ısıtıcıların yanına konulan kablolar, Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin yakınında kullanılan ve bu amaca uygun olmayan elektrik kabloları, Metal el feneri kullanımı, Elektrikli aletlerle çalışırken metal takıların kullanılması, Gevşek elektrik bağlantıları, Zeminde veya toprakta bulunan kablolar.

126 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri Alınabilecek önlemler; T.K.A.R. (Toprak Kaçak Akım Rölesi), Güvenli Topraklama Programı, İzolasyon, Kilitleme, Etiketleme, Tertip ve Düzen Çalışmaları, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Elektrikli Aletlerin Doğru Kullanımı.

127 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri Elektrik kabloları el aletinin çalıştığı ortamdan uzak tutulmalıdır.

128 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri Geçici elektrik panoları hava koşullarından, trafikten uzak tutulmalıdır ve kilitli olmasına özen gösterilmelidir.

129 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

130 İş Kazaları Kaza nedir? Önlenebilir nedenlere bağlı olarak gelişen ve sonucunda hasar, kayıp ve yaralanmaların olabildiği istenmeyen olaylara denir. Ucuz atlatmalar Ucuz Atlatmalar (Tehlikeli Durum/Davranışlar), kazaların habercisidir. Ucuz Atlatmaları (Tehlikeli Durum/Davranışlar) araştırarak ve sebeplerini ortadan kaldırarak kazaları engelleyebiliriz. Eğer Ucuz Atlatmalar (Tehlikeli Durum/Davranışlar), bildirilmezse bu olaylar araştırılmaz ve sorunlar bilinemez.

131 3.7 İş Kazaları Kaza teorisi 1 3 5050 80 400 Kayıp Günlü Kaza Tıbbi Müdahele İlk Yardım Ekipman Kazası Ucuz Atlatma

132 İş Kazaları

133 Tehlikeli durum ve davranış Mal ve/veya can kayıplarına ve/veya yaralanmalara sebep olabilecek, Önceden tahmin edilemeyen, Önceden tahmin edilse dahi gerekli önlemler alınmadığı veya yeterince alınmadığı veya hiç alınmadığı için kaza veya ucuz atlatma meydana gelmesi riski taşıyan durum ve davranışlar “Tehlikeli Durum ve Davranışlar” kapsamında değerlendirilir.

134 İş Kazaları Fiziksel ve kişisel nedenler

135 KAZA VE YARALANMA SEBEPLERİ İLE KORUNMA

136 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri Kazaları doğuran nedenler 1/3 Güvensiz ve yanlış hareketler (insan) Uyarılara uymadan sorumsuz çalışma Yanlış alet kullanımı Güvensiz yükleme Güvenliği önemsememek Kişisel koruyucu kullanmamak Güvensiz koşullar (Ortam) Koruyucusuz ortam Yetersiz aydınlatma Yetersiz havalandırma Düzensiz ve bakımsız ortam Ergonomik olmayan makine

137 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri Kazaları doğuran nedenler 2/3 Çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye kayıtsız kalmak Kişisel koruyucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak Mesleki deneyime sahip olmamak Heyecanlı veya aceleci olmak Sağlık yönünden yetersiz olmak Alışkanlık veya bağımlılık Fizyolojik veya kronik yorgunluk vb.

138 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri Kazaları doğuran nedenler 3/3 Çevre ve Makine-Ekipmanların temsil ettiği güvensiz koşullar; Kesme, bükme gibi işlemler gerektiren ve bıçak, testere gibi keskin aletlerle yapılan işler, Presleme veya sıkıştırma gibi işlemleri gerektiren ve genellikle pres, mengene gibi biçimlendirme aletleriyle gerçekleştirilen işler, Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğü durumlar (örneğin, herhangi bir şeyin işçiye çarpması ya da işçi üzerine düşmesi), Şiddete maruz kalma korkusu gibi psikolojik stresler vb. olarak sıralayabiliriz.

139 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri İş kazası verileri

140

141 Güvenlik ve Sağlık işaretleri

142 Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden  Levha,  Renk,  Sesli ve/veya ışıklı sinyal,  Sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla  İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.

143 Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.

144 Uyarı işareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.

145 Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

146 Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri : Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.

147 Güvenlik ve Sağlık işaretleri Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır

148

149 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları

150 İş güvenliği kültürünün gelişmesinde; Devlet İşveren, Çalışanlar/sendikalar, Üniversiteler,

151 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları Meslek örgütlerinin görevlerini özetlersek; Devlet Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi Çocuk işçiliğinin yok edilmesi Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi Sosyal güvenliğin desteklenmesi Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması

152 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları İşverenlerin rolü; İşletmeler iş güvenliği konusunda, harcama yapmaktan kaçınmamalıdır. Öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için; ◦Üretim süreçlerinde, Önce verimlilik yerine, önce insan yaklaşımının benimsetilmesi, ◦Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının benimsetilmesi,

153 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları Çalışanlar/Sendikaların rolü; İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılım, İş kazalarının “Bilimsel” analizi İş güvenliğinin yaşamın önceliği biçimine getirilmesine yönelik etkinlikler

154 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları Üniversitelerin rolü; İSİG – Sosyal politikalara bilimsel katkı sağlamak, Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı sağlamak, İş kazalarının “Bilimsel” analizi İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün temel eğitimi,

155 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları Meslek örgütlerinin rolü; İSİG – Sosyal politikalara katkı İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi süreçlerine katkı İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası sürekli eğitiminin organizasyonu İş kazalarının “Bilimsel” analizine katkı sağlamaktır.

156 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları Son olarak; Güvenlik kültürü oluşturulması için yeni yaklaşım ve yöntem önerilerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır; Proaktif ve bilgiye dayanan İSG yaklaşımı,yaygınlaştırılmalı MEB ile yakın işbirliği Sağlanmalı ve müfredatta İSG dersleri, yer almalı Ulusal bir bilgi ağı oluşturulmalı, Okullarda interaktif İSG eğitim metotlarının uygulanması

157 İş Hijyeni İş hijyeni; İşyerlerinde görülen ve sanayi toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa neden olan çevresel faktörleri, stresleri saptayan, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır.

158 İş Hijyeni İş hijyeni; İş ve işin yürütümü ile ortaya çıkan etkenleri tanımlamak ve onların insan sağlığına hangi yönde ve nasıl etkilediklerini bilmek, Deneylerle bu zararlıların miktarlarını ve aynı zamanda insanların sağlığını etkileme düzeylerini saptayabilmek, Bu zararlıları ve onların sağlığa etkilerini yok etmek için yöntemler geliştirmektir.

159 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Kimyasal etmenler Sıvı, Toz, Metal dumanları, Asit zerrecikleri, Buhar ve gazlar,

160 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Fiziksel etmenler Gürültü, Termal konfor koşulları,(ısı, nem, hava akım hızı), Aydınlatma, Titreşim, Elektromanyetik ve iyonize radyasyonlar,

161 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Biyolojik etmenler Sinekler, Böcekler, Mantarlar, Bakteriler, Virüsler,

162 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Ergonomik etmenler İnsan makine ilişkileri, Monotonluk, Bıkkınlık ve yılgınlık v.b. Bu tür etmenler bazı hallerde yaşamı ve sağlığı hemen tehlikeye sokarlar. Bazı hallerde yaşlanmayı rahatsızlık verirler ve verimi düşürürler.

163 Sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİM…


"İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULU ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE..HO Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları