Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Hafta 12 Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Bilgisayarların Keşfi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Hafta 12 Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Bilgisayarların Keşfi."— Sunum transkripti:

1 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Hafta 12 Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Bilgisayarların Keşfi

2 Hedefler Makine dili ve assembly dili arasındaki farkları belirtmek. Yöntemsel programlama dillerinin amaçların üzerinde tartışmak ve C ve COBOL dillerinin özelliklerini açıklamak. Nesneye yönelik programlama dilleri ve program geliştirme araçlarının karakteristiklerini tanımlamak. Diğer programlama dili ve programlama araçlarının kullanımın yerlerini öğrenmek. Web sayfası geliştirmenin çeşitli yollarını açıklamak. 2

3 Hedefler Popüler multimedia yazarlığı programlarının kullanımını tanımlamak. Program geliştirme yaşam döngüsündeki altı adımı listelemek. Yapısal tasarım ve nesneye yönelik tasarım arasındaki farkları belirtmek. Programlama problemleri için çözümlerin tasarlanmasında kullanılan temel kontrol yapıları ve tasarım araçlarını açıklamak. 3

4 Bilgisayar Programları ve Programlama Dilleri Bilgisayar programı, bir bilgisayarı görevleri yerine getirmesi için yönlendirilen talimatlar serisidir. – Programcı tarafından bir programlama dili kullanılarak oluşturulur. 4

5 Alt Düzey Diller Makine dili, programlama dillerinin birinci kuşağıdır. Bilgisayarın doğrudan tanıdığı tek dildir. 5

6 Alt Düzey Diller Assembly dili, programlama dillerinin ikinci kuşağıdır. Programcı sembolik komut kodlarını kullanarak komutları yazar. Kaynak program makine diline dönüştürülecek olan kodu içerir. 6

7 Yöntemsel Diller Bir yöntemsel dilde, programcı bilgisayara ne yapacağını ve bunu nasıl yapacağını söyleyen komutlar yazar. – Üçüncü kuşak dil (3GL) 7 Bir derleyici çalıştırmadan önce tüm programı çevirir. Yorumlayıcı, bir anda tek bir kod komutunu dönüştürür ve yürütür.

8 Yöntemsel Diller 8

9 COBOL (COmmon Business-Oriented Language - İşe Yönelik Ortak Dil), ticari uygulamalar için tasarlanır ve İngilizce benzeri ifadelerden dolayı kolayca okunabilir. 9

10 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Nesneye yönelik programlama (OOP) dili, programcıların mevcut nesneleri yeniden kullanmasına ve değiştirmelerine izin verir. Diğer avantajları: 10 Nesneler yeniden kullanılabilir. Programcılar, uygulamaları daha hızlı oluştururlar. Bir RAD ortamında düzgün çalışır. Çoğu program geliştirme aracı IDE’dir.

11 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Java, Sun Microsystems tarafından geliştirilen bir nesneye yönelik programlama dilidir. Just-in-time (JIT) derleyicisi byte kodunu bilgisayar tipine bağlı koda dönüştürür. 11

12 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Microsoft.NET Framework neredeyse her program tipinin internette veya bir dahili iş ağında, bilgisayarlarda ve mobil aygıtlarda çalışmasını sağlar. Özellikleri: 12 CLR (Ortak Dil Çalışma Zamanı) Sınıflar

13 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları C++, C programlama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. – Nesneler, sınıflar, olaylar ve diğer nesneye yönelik konseptler ile çalışabilmek gibi ek özelliklere sahiptir. C#, C++ baz alınarak Microsoft tarafından geliştirilmiştir. 13

14 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Visual Studio, Microsoft’un program geliştirme araçları paketidir. Visual Basic, BASIC programlama dilini temel alır. Visual C++, C++’yı baz alır. Visual C#, C++ programlama elemanlarını daha kolay, hızlı geliştirme ortamı ile birleştirir. 14

15 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları 15

16 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Görsel programlama dili, tüm kaynak kodlarını oluşturmak için görsel veya grafiksel bir arayüz kullanan dildir. Borland’ın Delphi’si büyük ölçekli kuruluşlar veya bir RAD ortamında Web uygulamalarını oluşturmak için ideal olan güçlü bir program geliştirme aracıdır. 16

17 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları 17

18 Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları PowerBuilder, güçlü bir program geliştirme RAD aracıdır. Web tabanlı,.NET ve büyük ölçekli kuruluş nesneye yönelik uygulamaları için en uygunudur. 18

19 Diğer Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları 4GL (Dördüncü kuşak dil), yöntemsel olmayan bir dildir. Kullanıcıların ve programcıların veritabanındaki bir veriye ulaşmalarını sağlar. – SQL popüler bir 4GL dir. 19

20 Diğer Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Klasik programlama dilleri: 20 AdaALGOLAPLBASIC ForthFORTRANHyperTalkLISP LogoModula-2PascalPILOT PL/1PrologRPGSmalltalk

21 Diğer Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Uygulama oluşturucu, istenilen işlevselliğe ait belirtimiden, kaynak kodu veya makine kodu oluşturan bir programdır. – Genellikle bir DBMS parçası olarak yazılımla birlikte gelir. 21

22 Diğer Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları Makro, bir uygulamanın görevi nasıl tamamlayacağını belirten komutlar serisidir. Makroyu genellikle iki şekilde oluşturursunuz: – Bir makro kaydedici ile makroyu kaydedebilirsiniz. – Makroyu kendiniz yazabilirsiniz. 22

23 Diğer Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Araçları 23

24 Web Sayfası Geliştirme HTML, programcının belgeleri Web üzerinde görüntülenecek şekilde biçimlendirmek için kullandığı özel bir biçimlendirme dilidir. XHTML, Web sitelerinin mobil aygıtlarda daha kolay görüntülenmesine izin veren bir biçimlendirme dilidir. 24

25 Web Sayfası Geliştirme XML, Web geliştiricilerin özelleştirilmiş etiketler oluşturmasına ve bunları çeşitli aygıtlarda içeriği uygun şekilde görüntülemelerine izin verir. – WML, XML’in bir alt kümesidir ve mikro tarayıcılara yönelik sayfaları tasarlamak için kullanılır. RSS 2.0 ve ATOM XML’in iki uygulamasıdır. 25 Click to view Web Link, click Chapter 13, Click Web Link from left navigation, then click XML below Chapter 13

26 Web Sayfası Geliştirme 26

27 Web Sayfası Geliştirme Web tarayıcılar, küçük programları çalıştırarak, Web sayfalarına eklenen etkileşimli elemanları gösterebilir. Bu programlar bilgisayarınız ve bir Web sunucusu arasında bilgi alışverişi yapmak için CGI (ortak geçit arayüzü) kullanır. 27 Scriptler Küçük uygulamalar Servletler ActiveX kontrolleri

28 Web Sayfası Geliştirme 28

29 Web Sayfası Geliştirme Programcılar scriptleri, küçük uygulamaları, servletleri veya ActiveX kontrollerini çeşitli dilleri kullanarak yazarlar. 29 JavaScriptPerlPHPRexxTclVBScript

30 Web Sayfası Geliştirme 30

31 Web Sayfası Geliştirme Dinamik HTML (DHTML), Web geliştiricilerin daha fazla grafiksel öğe ve etkileşim içermelerini sağlar. Basamaklı stil sayfaları (CSS) belirli bir nesnenin görüntülenmesi için biçimleri içerir. Ruby on Rails (RoR), nesneye yönelik, veritabanı güdümlü Web sitelerini geliştirmek için teknolojiler sağlar. 31 Click to view Web Link, click Chapter 13, Click Web Link from left navigation, then click Cascading Style Sheets below Chapter 13

32 Web Sayfası Geliştirme Web 2.0, Web sitelerinin kullanıcılar için aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlar: 32 Kişisel bilgi paylaşımı Kullanıcıların Web sitesi içeriğini değiştirebilmelerine izin verme Sitede eklenmiş uygulama yazılımına sahip olmak

33 Web Sayfası Geliştirme Çoğu Web 2.0 siteleri API’leri kullanır. – API, programcıların bir Web sitesi veya işletim sistemi gibi ortamlar ile etkileşimde olmasını sağlar. 33 Click to view Web Link, click Chapter 13, Click Web Link from left navigation, then click APIs below Chapter 13

34 Web Sayfası Geliştirme Web sayfası yazarlığı yazılımı, görüntü, video, ses, animasyon ve diğer efektlerin yer aldığı gelişmiş Web sayfaları oluşturabilir. 34 Dreamweaver Expression Web Flash SharePoint Designer

35 Multimedia Program Geliştirme Multimedia yazarlık yazılımı, programcıların etkileşimli bir sunumda metin, grafik, animasyon, ses ve videoyu birleştirmelerine izin verir. 35 ToolBookDirector

36 Multimedia Program Geliştirme 36

37 Program Geliştirme Program geliştirme, programcının bilgisayar programlarını oluşturmak için kullandığı adımlar serisidir. 37

38 Adım 1 –Gereksinimleri Analiz Eder Program geliştirmeyi sürecini başlatmak için, programcı: – İhtiyaçları belirler – Sistem uzmanı ve kullanıcılar ile görüşür – Girdi, işlem ve çıktıyı tanımlar. IPO tablosu 38

39 Adım 2 –Çözümü Tasarlar Bir çözüm algoritması tasarlar. Yapısal tasarımda, programcı genellikle bir genel tasarım ile başlar ve daha ayrıntılı tasarıma doğru ilerler. Programcılar, program modüllerini grafiksel olarak göstermek için bir hiyerarşi tablosu kullanırlar. 39

40 Adım 2 – Çözümü Tasarlar 40

41 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Nesneye yönelik (OO) tasarımda, programcı veriyi ve programı tek bir nesnede paketler. – Kuşatma 41

42 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Sıralı kontrol yapısı birbirini izleyen bir veya daha fazla eylemi gösterir. 42

43 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Seçim kontrol yapısı, programın belirli bir koşula bağlı olarak hangi eylemi seçeceğini söyler. – Eğer-ise-değilse – Durum 43

44 Adım 2 – Çözümü Tasarlar 44

45 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Tekrarlı kontrol yapısı bir programcının belirli koşul karşılandığında bir veya daha fazla eylemi tekrarlayarak gerçekleştirmesine izin verir. 45

46 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Bir programın akış diyagramı, çözüm algoritmasındaki mantığı grafiksel olarak gösterir. 46

47 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Akış diyagramı yazılımı akış diyagramlarının oluşturulmasını, değiştirilmesi ve güncellenmesini kolaylaştırır. – SmartDraw – Visio 47

48 Adım 2 – Çözümü Tasarlar Yalancı kod, program mantığını göstermek amacıyla, yapılacak işlemlerin İngilizce olarak kısaltılmış şekilde yazılmasıdır. 48

49 Adım 2 – Çözümü Tasarlar UML (Birleşik Modelleme Dili) nesne modelleme ve geliştirme için standart bir gösterim olarak kabul edilir. 49

50 Adım 3 – Tasarımı Doğrular Test verisini kullanarak mantık hatalarını kontrol eder. 50 Çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek test verileri oluşturulur Beklenen sonuçlar belirlenir Algoritma çalıştırılır Sonuçlar karşılaştırılır Test verisinin her seti için adımları tekrarlanır

51 Adım 4 – Tasarımı Uygulamaya Koyar Tasarımın uygulamaya konulması, aşağıdaki hususlarda programcıya yardımcı olan bir program geliştirme aracının kullanılmasını içerir: – Bazı kodların veya tümünün oluşturulması veya sağlanması – Tasarımı bir bilgisayar programına dönüştüren kodun yazılması – Kullanıcı arayüzü oluşturulması Uç programlama, programcıların gereksinimler belirlendikten hemen sonra çözümleri kodlamaya ve test etmeye başladıkları bir stratejidir. 51

52 Adım 5 – Çözümü Test Eder Programı test etmenin amacı, doğru ve hatasız şekilde çalıştığından emin olmaktır. Karşılaşılacak hatalar sözdizim(yazım) hataları ve mantık hatalarıdır Programda hataların ayıklanması ile hatalar giderilir. Beta, uygulamaya konulan özelliklerin ve işlevselliğin çoğuna veya tümüne sahip olan bir programdır. 52

53 Adım 6 – Çözümü Belgeler Çözümün belgelenmesinde programcı iki aktiviteyi gerçekleştirir: 53 Program kodunu inceler Tüm dokümantasyonu inceler

54 Video: Electronic Arts Artık Cepte 54 BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

55 Yapısal Tasarım & Nesne Yönelimli Tasarım Programcı genellikle genel bir tasarım ile başlar ve daha ayrıntılı bir tasarıma doğru ilerler. Programların okunması ve korunmasında güvenilir ve kolay sonuçlar doğurur. Yapısal Tasarım Programcı veriyi ve programı (veya prosedürü) tek bir birimde, bir nesnede paketler. Programcı, yöntemleri program komutlarına çevirir. Nesne Yönelimli Tasarım Discovering Computers 2010: Living in a Digital World Chapter 13 55

56 Temel Kontrol Yapıları ve Tasarım Araçları Kontrol yapısı, program komutlarının mantıksal sırasını belirler. Sıralı kontrol yapısı, birbirini takip eden bir veya daha fazla eylemi gösterir. Seçim kontrol yapısı, programın belirli bir koşula göre hangi eylemi gerçekleştireceğini söyler. Discovering Computers 2010: Living in a Digital World Chapter 13 56

57 Seçim Kontrol Yapısı İf-then-else Durum Kontrol Discovering Computers 2010: Living in a Digital World Chapter 13 57

58 Özet Bilgisayar programlarını oluşturmada kullanılan çeşitli programlama dilleri Çeşitli Web geliştirme ve multimedia geliştirme araçları Program geliştirme yaşam döngüsündeki adımlar ve bu süreci daha etkili kılmak için kullanılan araçlar 58


"Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Hafta 12 Programlama Dilleri ve Program Geliştirme Bilgisayarların Keşfi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları