Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANAYASA FELSEFESİ GİRİŞ SUAT GÜN ULUSLARARASI KUDÜS DERNEĞİ ŞENER MENGENE STRATEJİ ENSTİTÜSÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANAYASA FELSEFESİ GİRİŞ SUAT GÜN ULUSLARARASI KUDÜS DERNEĞİ ŞENER MENGENE STRATEJİ ENSTİTÜSÜ."— Sunum transkripti:

1 ANAYASA FELSEFESİ GİRİŞ SUAT GÜN ULUSLARARASI KUDÜS DERNEĞİ ŞENER MENGENE STRATEJİ ENSTİTÜSÜ

2

3 KONUYA 12 EYLÜL ANAYASA OYLAMASIYLA İLGİLİ BİR ANIMLA BAŞLAMAK İSTİYORUM. ANAYASA OYLAMASI YAPILIRKEN URFA’DAYDIM. ANAYASAYA RED OYU KULLANDIM ÇIKTIM. ZARFI SANDIĞA ATARKEN SANDIK GÖREVLİSİ BİRİ BANA DEDİKİ BU SANDIKTA BİR TEK RED OYUNU SEN VERDİN. OYLAMANIN NE DERECE DEMOKRATİK OLDUĞUNUN DELİLİ OLARAK ANLATIYORUM.

4 BİZ BELGEMİZİ CESARETLE ORTAYA KOYUYORUZ. Çıngırağı kim takacak fıkrası Kenan Evren ‘’ Biz 12 Eylül’den önce Kültür Bakanlığı’nın lüzumsuz bir bakanlık olduğuna inanıyorduk. Bu gün bize verdiğiniz bilgiler ışığında anlamış bulunuyoruz ki Kültür Bakanlığı önemli bir bakanlıktır. ‘’Kenan Evren YAVUZ BÜLENT BAKİLER TABU HALİNE GETİRİLMİŞ HÜKÜMLERE İTİRAZI KİM YAPACAK? ANAYASA YAPICILARININ KÜLTÜR SEVİYESİ VE VİZYONUNU GÖSTERMESİ BAKIMINDAN İLGİNÇTİR, GÖSTERMESİ BAKIMINDAN İLGİNÇTİR,

5 1. DEVLETİN YAPISI VE MANTIĞI (Tek, federasyon, konfederasyon) 2.DEVLETİN BİÇİMİ 3.DEVELETİN SİYASİ YAPISI (Demokrasi, Otokrasi, Monarşi, Tiranlık, Aristokrasi vs) 4.YÜKSEK DEVLET ORGANLARININ TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞLEYİŞİ 5.KAMU HÜRRİYETLERİ DEVLETİN FELSEFESİ, NEDİR, ÖNCELİKLE BİR ANAYASA NEYİ HEDEFLİYOR; BUNUN MANTIĞINI ORTAYA KOYMAK GEREKLİDİR. ÖNCELİKLE TÜRKİYE’NİN BÖLGE GÜCÜ OLMASINI VE TARİHİ MİHVERİNE GERİ DÖNMESİNİ; HALKLA DEVLETİN BÜTÜNLEŞMESİNİ HEDEFLEMELİDİR.

6 DEVLETİ OLUŞTURAN 5 SİSTEM Bir devleti ve milleti oluşturan sistem iç içe sistemden meydana gelir. 1.Bio-sosyal sistem, 2.Ekolojik sistem, 3.Ekonomik sistem, 4.Kültürel sistem, 5.Siyasal sistem Bu 5 sistemin birbiriyle uyumlu ve destekleyici şartlar taşması gereklidir.

7 ANAYASA METNİNİN TEŞEKKÜLÜNE TESİR EDEN FAKTÖRLER Herhangi bir rejimin karakterine tesir eden 5 faktör vardır. 1.Jeopolitik, Jeokültür ve sosyolojik şartlar 1.Jeopolitik, Jeokültür ve sosyolojik şartlar 2.Din 2.Din 3.Kültür 3.Kültür 4.Teknik gelişmeler ( 4.Teknik gelişmeler (İktidar gücü müspet ve menfi olarak teknik gelişmelerden etkileniyor. Arap Baharı, Tunus, Mısır ve Suriye’deki gelişmeler. Ergenekon’un çöküşü) 5.Ekonomik faktörler 5.Ekonomik faktörler Bu 5 faktör çerçevesinde mevcut anayasayı incelersek miadını doldurduğunu, geçerliliğini 1970’lerden itibaren dolduran zihniyetle yapıldığını görürüz. 1982’de yapılan bu anayasa 1960’ların dünyasına bile ait değildir

8 STRÜKTÜR(YAPI) Strüktür (yapı) sosyal hayatın gerçeklerini açıklamada anahtar rolü oynar. Bu yapıya intibak eden bir belge yapılmalıdır. Bir milletin duygu, düşünce, davranış kalıpları, Bir milletin duygu, düşünce, davranış kalıpları, Belirli dönemlere ait bilgi, sanat ve beceri birikimleri Belirli dönemlere ait bilgi, sanat ve beceri birikimleri Kendi varlığı hakkındaki tarih bilinci Kendi varlığı hakkındaki tarih bilinci Milletin sosyal yapısı: Bu yapıyı oluşturan Milletin sosyal yapısı: Bu yapıyı oluşturan Din (Kıskançlık, dedikodu, kin, haksızlık, yalancılık, hırsızlık gibi kötü /Cömertlik, şefkat, merhamet, alçak gönüllülük, doğruluk, iyilik, merhamet, cesaret vs gibi iyi özellikler) Din (Kıskançlık, dedikodu, kin, haksızlık, yalancılık, hırsızlık gibi kötü /Cömertlik, şefkat, merhamet, alçak gönüllülük, doğruluk, iyilik, merhamet, cesaret vs gibi iyi özellikler) Ahlak Ahlak Hukuk Hukuk Dil Dil Sanat Sanat Edebiyat Edebiyat Ekonomi Ekonomi Teknoloji Teknoloji Kültür bunların yoğrulmasından doğmaktadır. Kültür bunların yoğrulmasından doğmaktadır.

9 TÜRKİYE ER GEÇ NEREYE GİDECEKTİR? Türkiye milli demokratik adil insan haklarına dayanan bir hukuk devleti olacaktır. Yada kendi kendisiyle kavga ederek enerjisini içeride tüketip gidecektir. Türkiye milli demokratik adil insan haklarına dayanan bir hukuk devleti olacaktır. Yada kendi kendisiyle kavga ederek enerjisini içeride tüketip gidecektir. Sosyal anayasa siyasal anayasadan daha önemlidir. Tarihi devamlılık inkıtaaya uğramıştır. Biz teklifimizle bunun yolunu tekrar açmayı ümit ediyoruz. Kendimiz gibi olacağız. Babasını dedesini ilkel ve geri sayan anlayıştan uzaklaşacağız. Kendimize oryantalist bakış açısı ile bakmayacağız. Onun değerleriyle eleştirmeyeceğiz. Biz bize benzeyeceğiz biz gibi olacağız. Kâinatı başıboş ve sahipsiz sayan zihniyetle bir yere gidemeyiz. Allah vardır ve onun kanunları her yere hâkimdir. Kutsal değerlerimizi ret eden anlayış milletle bağdaşamaz: Sosyal anayasa siyasal anayasadan daha önemlidir. Tarihi duruş ve devamlılık çok önemlidir. Biz tarihi devamlılığa önem veriyoruz. Tarihi devamlılık inkıtaaya uğramıştır. Biz teklifimizle bunun yolunu tekrar açmayı ümit ediyoruz. Kendimiz gibi olacağız. Babasını dedesini ilkel ve geri sayan anlayıştan uzaklaşacağız. Kendimize oryantalist bakış açısı ile bakmayacağız. Onun değerleriyle eleştirmeyeceğiz. Biz bize benzeyeceğiz biz gibi olacağız.

10 YENi ANAYASA’NIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR? Esasen bu pantolon 132 değişik yamadan sonra giyilemeyecek hale gelmiştir. Mevcut anayasa değişe değişe insicamını kaybetmiş, tutarlılığını kaybetmiş mantığını yitirmiştir. Esasen bu pantolon 132 değişik yamadan sonra giyilemeyecek hale gelmiştir. Artık yama tutmuyor., millete güvenen, başkanlık sistemini öngören, tecrübeye önem veren bir anayasa olmalıdır. Anayasa kısa, öz; herkesin anlayacağı, hak ve salahiyetlerini kolayca öğreneceği, devlet teşkilatını ve hiyerarşisini açık şekilde ortaya koyan, millete güvenen, başkanlık sistemini öngören, tecrübeye önem veren bir anayasa olmalıdır. Türkiye’yi yeniden büyük güç merkezi yapmayı öngören bir anayasa düzeni kurmalıdır. Yeryüzünde yegâne meşru güç kullanma araçlarına sahip olan, adalet devleti kurmayı ülkü haline getiren halka dayanan bir sistemdir. Devlet kendisinden daha üst otorite tanımayan dünya çapında otoritedir. Otoritenin tesis edildiği alan halk, hükümet, egemenlik ve ülke olarak gösterilmektedir. Bizce bu alan küresel olmalı, bütün insanlığa ümit vaat etmelidir.

11 ATATÜRK’Ü ESAS ALAN HÜKÜMLER Biz ne mutlu Türküm diyen zihniyete karşı değiliz ama üstünlük aracı olarak da görmüyoruz. Biz Türklükle Müslümanlığı bir ve beraber görüyoruz. Bunlar sadece kimliktir. Üstünlüğü değerler sağlar. Ulusal ve evrensel olarak yüksek insani değerleri esas alıyoruz. Daha sonra Atatürk adına yapılan yanlışları da kabul ediyoruz.1960 darbesi ve anayasası tarihten kopuşu sistemleştirmiştir. Mevcut anayasasadaki yemin metni mantığa, bilgi teorisine ve mantık teorilerinin hepsine aykırıdır “Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı bir amaç gütmeyeceğim ve cumhuriyet esaslarına bağlılıktan ayrılmayacağım.” Mevcut anayasasadaki yemin metni mantığa, bilgi teorisine ve mantık teorilerinin hepsine aykırıdır. Atatürk bu gün dirilse ve meclise gelse bu yemini yaptırmaya kalksanız ne der? Kaldı ki Atatürk gerekirse bu millet için canımı fedaya hazırım diyor. Bu milletin hadimiyim diyor. 1924 Anayasasındaki milletvekili yemini bile bu günkü yeminden daha ileri ve daha mantıklıdır. Daha gerçekçidir. “Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı bir amaç gütmeyeceğim ve cumhuriyet esaslarına bağlılıktan ayrılmayacağım.” Atatürk’ü esas alan görüşler, tutarsız ve Atatürk’e ait değil… Atatürk’ü esas alan görüşler, tutarsız ve Atatürk’e ait değil… İlerlemek için farklı görüşlere ihtiyacımız var. İlerlemek için farklı görüşlere ihtiyacımız var. Aslında insanlığın ortak kültüründe bile daha tutarlı yemin metinleri var: Aslında insanlığın ortak kültüründe bile daha tutarlı yemin metinleri var: 2500 SENE ÖNCE SOLON VE SOKRATIN YAPTIKLARI YEMİN METİNLERİ BİLE BU GÜNKÜ YEMİN METNİNDEN DAHA TUTARLIDIR.

12 DEMOKRASİ İLE TEK PARTİ İDEOLOJİSİ BAĞDAŞIR MI? Demokrasi ile tek parti ideolojisini ve diktatoryasını bağdaştıramazsınız. Tek parti ideolojisine bağlı olarak çok partili hayatı tesis edemezsiniz. Demokrasi ile tek parti ideolojisini ve diktatoryasını bağdaştıramazsınız. Tek parti ideolojisine bağlı olarak çok partili hayatı tesis edemezsiniz. Milletin enerjisi içeride kavga ederek tüketilmemelidir. Biz yönetimde particiliğin ve komitacılığın adil yönetim getiremeyeceğine inanıyoruz. Biz yönetimde particiliğin ve komitacılığın adil yönetim getiremeyeceğine inanıyoruz. Herkes alanında büyüktür. Atatürk büyük bir askerdir. Dış politika alanında başarılıdır. Geleceği görmekte vizyon sahibidir. Ondan istifade ettik ve edeceğiz. Ancak aradan çok zaman geçmiştir. Her 2 yılda bir ilmi bilgiler 2 katına çıkıyor. 19. yy daki bilgilere bağlı kalarak 22. asra gidemeyiz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, onun izinden gitmek sistemi dondurur.

13 KÖTÜ YÖNETİM SORUNU Şunu bilmeliyiz ki bu yüzyıl diktatörler devri değildir. Türk/İslam dünyası halka ters bir yönetim mantığı ile idare edilmektedir. Düşünün ! Şunu bilmeliyiz ki bu yüzyıl diktatörler devri değildir. Suriye ve Arap Baharında olanları görüyoruz. Suriye’de Fransız yönetimi ve Hafız Esat yönetiminden bu güne 23 Milyon nüfuslu bir devletin 15 milyonu ülkeyi terk etmiştir. Yabancılar Bakanlığına kayıtlıdır. Mevcut sosyal ve idari yapı İngilizlerin ve Fransızların düzenlediği yapıdır. Türk/İslam dünyası halka ters bir yönetim mantığı ile idare edilmektedir. Düşünün ! Suriye oylamasında mevcut yönetim lehine İsrail BM’de oy kullanıyor. Irak’ta Saddamlar, Libya’da Kaddafiler, Bin Aliler, Talibanlar, Böyle bir düzen olur mu? Maalesef Türk ve İslam dünyası böyle zatların elinde…

14 HALKA TERS YAPILAR İSLAM'A KARŞI BATININ KURDUĞU YAPILAR! HALKA TERS YAPILAR İSLAM'A KARŞI BATININ KURDUĞU YAPILAR ! Avrupa’nın ortasında İslam’a müsaade edilmemiştir Arnavutluk Cumhurbaşkanı geçenlerde Aydın Üniversitesi’ne gelmişti. O anlatıyor.2005 yılına kadar vatandaşlarımızın yurtdışına çıkması yasaktı. 15 milyon Arnavut halkı Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ arasında bölünmüştür. Kosova Sırbistan’a bağlanmıştır. Ateist bir devlet kurulmuş, İslam yasaklanmıştır. Avrupa’nın ortasında İslam’a müsaade edilmemiştir. Bosna’da yapılanlar hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Arnavutluk-Bosna Avrupa’nın İslam’dan arındırılması projesinin kurbanıdır. Batının kurguladığı sistem ve düzenler, değişmez maddeler ve anayasalar... Bize dayatmalardır… BU ZİNCİRLERİ KIRMANIN ZAMANI GELMİŞTİR.

15 ANAYASA YERLİ OLMALIDIR Anayasa toplum şartlarının ürünü olmalıdır. Böyle olmayan ve taklit metoduyla kurulan ithal malı kurumlar uçan balon gibi havada kalır. Bırakıldığında uçar gider. Boş şapka gibi... Devrim kendi kendini inkâr etmeyen ideolojik yapı olmalıdır. Devrim kendi kendini inkâr etmeyen ideolojik yapı olmalıdır. Başkalarının kendi tarihlerinin ürünü olan kurumları zorla kabul ettirmek gerçekçi olalım kendi kendini inkârdır. DEVRİM DEĞİL TAKLİTTİR.

16 ANAYASA DENETİMİ Anayasada parçalar arasındaki iş bölümünü, hiyerarşiyi ve uyumu tarihi devamlılığa uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Anayasada parçalar arasındaki iş bölümünü, hiyerarşiyi ve uyumu tarihi devamlılığa uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Karakterini sosyal ve hukuki yapıdan almayan teorik hukuki yapılar meşruiyet kazanamaz ve müesseseleşemezler Kurum sosyal ve hukuki bir yapıdır. Kurumlar hukuki ve sosyal karakterini toplumun inanç ve milli kültür değerlerinden alırlar. Karakterini sosyal ve hukuki yapıdan almayan teorik hukuki yapılar meşruiyet kazanamaz ve müesseseleşemezler. Denetimin bir mantığı olmalıdır. Halka güvenmeyen bir mantıkla ve farz edilen teorik yapıları korumak için yapılmamalıdırDenetim kendi kendini inkâr etmeyen ideolojik harekettir. Meşruiyeti aramanın, meşruiyete zorlamanın en temel dayanağıdır. Denetimin bir mantığı olmalıdır. Halka güvenmeyen bir mantıkla ve farz edilen teorik yapıları korumak için yapılmamalıdır. Denetim kendi kendini inkâr etmeyen ideolojik harekettir. Meşruiyeti aramanın, meşruiyete zorlamanın en temel dayanağıdır.

17 ANAYASA’NIN KAYNAĞI HALKTIR. Anayasaları maddeler korumaz. İnsanlar korur. Halkın ruhuna, kutsiyet anlayışına uygun olmayan keyfi ve teorik yapılar er geç çöker gider. Anayasaları maddeler korumaz. İnsanlar korur. Halkın ruhuna, kutsiyet anlayışına uygun olmayan keyfi ve teorik yapılar er geç çöker gider. Egemenlik ve iktidar gücü milletin ortak iradesidir. Millet dirileri kadar ölüleri de kapsayan geçmiş ve gelecek kuşakları içine alan maddi ve manevi tüzel kişiliktir. Kavramların değil milletin iradesi vardır. Meşruluk mevcut hukuk düzenine göre tespit edilmez. Meşruluk tarihsel ve strüktürel bir süreçtir. Egemenlik ve iktidar gücü milletin ortak iradesidir. Millet dirileri kadar ölüleri de kapsayan geçmiş ve gelecek kuşakları içine alan maddi ve manevi tüzel kişiliktir. Kavramların değil milletin iradesi vardır. Meşruluk mevcut hukuk düzenine göre tespit edilmez. Meşruluk tarihsel ve strüktürel bir süreçtir. De gole soruyorlar Vişi hükümeti ve General Pettein vatansever mi, vatan haini mi idi? Diyor ki tarih karar versin. Cumhuriyetin kurucu liderleri hakkında tarihin karar vermesinin zamanı gelmiştir. TARİHİ DEVAMLILIĞA DÖNMENİN ZAMANI GELMİŞTİR.

18 MEŞRUİYET VE OTORİTE Temelini halkın vicdanından almayan otorite meşruiyetini ve yetki gücünü kaybeder. Aldığın veya verdiğin karar milletin ruhunda hoşnutluk yaratıyorsa, nefisleri tatmin ediyorsa hakkaniyet yerini bulmuştur deniyorsa, meşrudur ve adildir. Temelini halkın vicdanından almayan otorite meşruiyetini ve yetki gücünü kaybeder. Yetkisiz ve hukuksuz otorite keyfidir, tiranlıktır. Türk milleti adına yetki kullanmak, Türk milleti adına yargılamak büyük sorumluluktur. Büyük vicdan işidir. Aldığın veya verdiğin karar milletin ruhunda hoşnutluk yaratıyorsa, nefisleri tatmin ediyorsa hakkaniyet yerini bulmuştur deniyorsa, meşrudur ve adildir. Kendi taleplerini ihtiva etmeyen devlet gücü, vatandaşta yabancılaşma hissi doğurur. Büyük devlet aczin ne olduğunu bilmeyen devlettir. Meşruiyetini kaybetmeyen devlettir. Adalet devletidir. İLAHİ İRTİBATI KAYBETMEYEN DEVLETTİR. İnsanlar devleti bir araya toplanmak için değil beraberlik içinde mutlu yaşamak için kurarlar. Bu sayede karşılıklı ihtiyaçlarını giderirler. Toplam gücün otoritesinden istifade ederek adalet gücünün teminatından istifade ederler. Kendi taleplerini ihtiva etmeyen devlet gücü, vatandaşta yabancılaşma hissi doğurur. Bu his yaygınlaşırsa devlete düşmanlığa dönüşür. Devlet meşruiyetini ve otoritesini yitirir. Büyük devlet aczin ne olduğunu bilmeyen devlettir. Meşruiyetini kaybetmeyen devlettir. Adalet devletidir. İLAHİ İRTİBATI KAYBETMEYEN DEVLETTİR.

19 HEDEFLER BM Güvenlik Konsey’inin Türk-İslam dünyası adına veto hakkı olan devleti olacağız. Biz modern, ahlaki, adil ve asaletli bir toplum olarak uluslararası barış ve adalete katkıda bulunan en aktif devlet olacağız. BM Güvenlik Konsey’inin Türk-İslam dünyası adına veto hakkı olan devleti olacağız. Bu gün 1,5 milyar insan (yani Müslümanlar) yok sayılmaktadır. YENİ anayasa ile Türk-İslam dünyası ile entegrasyonu hedefleyeceğiz. Osmanlıca Ortadoğu ve Kafkas coğrafyasının Esperanto’sudur. Bu dile İngilizce ve batı dillerine verdiğimiz önemi vereceğiz. Yeni anayasamız sürat ve hareket devletini kuracak sürekli adalet devletini kuracak meşruiyetin temeli olan tek devlet olacaktır.

20 Anayasa Felsefesine Giriş Maurice Hauriau ;”Devlet sosyalle siyasalı kaynaştırmaktan doğar. “ diyor. Anayasa insanları birlikte ve ortak değerler etrafında kaynaştırarak hedefe götürebilmektir. İslam’ın cemaat ve ittihat kaidesi mühimdir. Bizim zihniyetimize hâkimdir. Milleti gibi devlet devleti gibi millet olacağız. Milleti gibi devlet devleti gibi millet olacağız. Vatandaş devletin adaletine yürekten inanacak. “Kanunun kestiği parmak acımaz “diyecek bir metin olmalı...Devleti kendinden bir parça olarak görecek! Hürriyetle otorite arasında bir denge kurulacak...Özgürlük, istikrar, eşitlik, dayanışma hızlı ve cesur icraat öngörüyoruz. İstikrar ve değişmeye önem verecek...Köke bağlı kalarak çiçek açacağız. Dalları ışığa göre yayacağız. Bu ışık bilimdir.

21 İktidarın kaynağı ve hedefi İktidarın kaynağı ve amacı olarak halk iradesini esas alacak, halka ve hakka hizmeti hedef edecek... İktidarın kullanışını; ılımlılık ve tahammül, çatışma ve uzlaşma, zıt fikirden sonra birlik şuuruna dayalı olarak denge ve ölçü prensibine dayandırılmalıdır. İnsan hayatı gibi, iktidarlarda geçici ve fanidir. Değişmeye ve devretmeye açık olmalıdır. Hudutsuz iktidar gücü tehlikelidir. İhtiraslar kontrol altını alınmalıdır. Tecrübeye değer verilmelidir. Bununla ilgili olarak Sultan Murat’ın lalasına sorduğu soru mühimdir: SIRP SINDIĞI SAVAŞINDAN SONRA SAVAŞ ALANINI GEZERKEN ÖLEN DÜŞMAN ASKERLERİNE BAKARAK; LALA LALA DÜŞMAN ASKERLERİ ÇOK GENÇMİŞ DİYOR. LALA: HÜNKARIM BAŞLARINDA YAŞLI BİRİ OLSA İDİ BU DURUMA DÜŞERLER MİYDİ?

22 YENİ ANAYASA MANTIĞI Bir toplum her vatandaşın arkasına bir polis koyarak devam ettirilemez. Devlet gücü ve meşruiyet, devlete sahip çıkacak otorite ve itaatin yaratılmasında aktif vazifesi olduğu şuuru ile hareket edecek insanlarca tesis ettirilir. Bir toplum her vatandaşın arkasına bir polis koyarak devam ettirilemez. Devlet gücü ve meşruiyet, devlete sahip çıkacak otorite ve itaatin yaratılmasında aktif vazifesi olduğu şuuru ile hareket edecek insanlarca tesis ettirilir. Toplum düzeni toplumun belirli bir medeniyet felsefesine göre organize edilmesi ve ideolojisinin açık hale getirilmesine denir. Biz bütün ruhumuzla demokrasiye ve halk iradesinin üstünlüğüne inanıyoruz. İki türlü tarih vardır.1. İnsanlık Tarihi(Adalet Tarihi) 2.Firavunlar tarihi. Korkunç İvanlar, Leninler, Stalinler, Nemrutlar, Neronlar. Bu tarihin aktörleridir. Hangi tarih tercih edilecektir ? Sorun budur! Stalin’in nasıl bir ikiyüzlü olduğunu şu sözlerinden anlayabiliriz: 1917’de “Sizler iktidarda olduğunuz sürece sizin prensipleriniz adına hürriyet isteyeceğiz. Biz iktidara gelince bizim prensiplerimiz adına sizin hürriyetlerinizi tanımayacağız.”

23 MİLLETE DAYANAN BİR ANAYASA NASIL OLMALIDIR? Meşruluk ve hakkaniyet bir milletin bir zaman içinde ideal olarak yaşattığı hukuk fikrine göre tespit edilir. Meşruluk ve hakkaniyet bir milletin bir zaman içinde ideal olarak yaşattığı hukuk fikrine göre tespit edilir. Allah’a inanç şuuru ile milletin Müslüman olduğu bilincinden hareketle evrensel ve insani değerlere önem veren bir anayasa yapılmalıdır. Siyasal iktidar her isteğini yapan başıboş bir kuvvet değildir. Bir fikre bağlı bir fikrin emrinde kuvvettir. Siyasal iktidar her isteğini yapan başıboş bir kuvvet değildir. Bir fikre bağlı bir fikrin emrinde kuvvettir. Zorlamalar ve emirler fedakârlıklar ve özveri bir fikrin kutsiyeti adına istenir. İdeolojilere tapınmak yanlıştır. Her ideoloji gelip geçicidir. Gücünü tarihten, Türk milli karakterinden, milli kültürden ve baki olandan alan bir anayasa yapılmalıdır.

24 1921’den itibaren yapılan bütün anayasalar siyasi olarak Türk milletini şekillendirme esasına istinat etmiş, mevcut karakter yapısını şekillendirme esasına dayanmamıştır. 5.9.1920 Nisab-ı Müzakkere Kanunu: maddi:1 Büyük Millet Meclisi, Hilafet ve Saltanatın, vatan ve Milletin istihlas ve istiklalinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şeriat-i atiye dairesinde müstemirren inikat eder. 20.1.1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu: Madde=7 Ahkam-ı Şeri’yenin tenfizi 30.10.1920 Osmanlı İmparatorluğunun İnkıraz Bulup, TBMM Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye Kararı:....Makam-ı Hilafeti esir bulunduğu ecnebilerin elinden kurtaracağına karar verildi.

25 1-2.11.1922 TBMM’nin Hukuk-ı Hakimiyet ve Hükümranin Mümesil-i Hakikisi Olduğuna Dair Heyet-i Umumiye Kararı:... Türkiye Devleti makam-ı Hilafetin istinagtahıdır. 29.1923 Teşkilatı esasiye Kanunu’nun Bazı Mevadddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun: Madde-2 Türkiye Devletinin dini, Dini İslamiyedir. 3.3.1924 Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun: Halife hal’edilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mevhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır. 10.1.1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu Madde:2, Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır. FRANSIZ İHTİLALİ VE AYDINLATMACI FELSEFESİ Mİ ETKİLİ OLDU LOZANDA DAYATMALARLA MI TAVİZLER VERDİK? FRANSIZ İHTİLALİ VE AYDINLATMACI FELSEFESİ Mİ ETKİLİ OLDU LOZANDA DAYATMALARLA MI TAVİZLER VERDİK?

26 İKTİDAR VE MEŞRUİYET Güç ve otorite kullanmasının haklı olduğuna dair görüş birliğinin olmasıdır. 1.Cebri iktidar 2.Menfaat dağıtıcı iktidar 3.İkna edici iktidar. Geleneksel devlet telakkimizde millete tahakküm etmek değil hizmet etmek amaçtır. Adillik, hamilik ve hadimlik bizim devlet telakkimizdir. İktidar güç ve hukuk organizasyonudur. Otorite bir üst ast ilişkisidir. Emir verme ve emir alma süreci vardır. Yetki ve sınırları belirtilmiştir. Yetki, bir makam ve mevkie aittir. Bir iktidarın meşruiyetini tayin eden kıstas şudur: Güç ve otorite kullanmasının haklı olduğuna dair görüş birliğinin olmasıdır. İktidarın 4 temel özelliği vardır. 1.Genellik 2.Şumullülük 3.Üstünlük 4.Cebir

27 İKTİDAR ALANI Üç iktidar alanı vardır.1.Ekonomik 2.Siyasi 3.Askeri (Ticari, mali ve siyasi seçkinler alanı yaratır.) Amerikan toplumunda askerler büyük siyasi güç ve önem kazanmışlardır. Diğer iktidar seçkinleri karşısında büyük üstünlük sağlamışlardır. Amerikan kapitalizmi büyük ölçüde askeri kapitalizmdir. ABD, Çin gibi devletler başkanlık sistemini uyguluyor.

28 İKTİDAR VE MEŞRUİYET Bir iktidarın meşruiyeti rıza ve itaate dayanır. Bunun sağlanması toplumun inanç ve değer sistemine uygun olarak hareket etmekle mümkündür. Zulüm iktidar gücünü yıpratır. Bir iktidarın meşruiyeti rıza ve itaate dayanır. Bunun sağlanması toplumun inanç ve değer sistemine uygun olarak hareket etmekle mümkündür. Meşruiyetin devamlılığı iktidarın sürekliğini meydana getirir. Meşruiyetin devamlılığı toplumdaki adalet duygusunun varlığına bağlıdır. Amerikan stratejik algısına göre halkla ilişkiler stratejik alandır. Zulüm iktidar gücünü yıpratır. Kısa zamanda iktidarın el değiştirmesine yol açar. Halktaki birlik duygusu, inanç değerleri, cemaat bağı, iktidara itaat hissi asabiyet adını verdiğimiz tutkunluk duygusunu meydana getirir. Dini yok saydığınızda yeterli asabiyet sağlayamıyorsunuz. Her asabiyetin bir ömrü vardır. Lider kültü, değerler değişince zaman geçince bir müddet sonra çekim gücünü yitirir.

29 BU GÜNKÜ DEVLET İDEOLOJİSİNİN DURUMU Entelektüeller üretken mi tekrarlayıcı mı? Entelektüeller bağımsız girişimci mi, formalist bürokrat mı? Yaratıcı ve çekici kültür oluşturulabiliyor mu? İş tekrara mı dönüştü? Sistem açısından muhafazakâr tutucu bir dönem mi başladı. AYNI ZAMANDA GERÇEKÇİLİĞİNİ KAYBETTİ Mİ, KAYBETMEDİ Mİ? AYNI ZAMANDA GERÇEKÇİLİĞİNİ KAYBETTİ Mİ, KAYBETMEDİ Mİ? Bir devlet doğmatik ve değişmez ilkeler doğrultusunda nereye kadar gidebilir? Bütün zamanlara şamil kanun var mıdır? APOLİTİK (siyasetsiz toplum) Türkiye’de siyasetsiz toplum esas alınmıştır. (KOMÜNİZM LAZIMSA BİZ GETİRİRİZ DEDİLER.) ASEFAL (lidersiz toplum düşünülemez. Bu nedenle başkanlık sistemi öngörüyoruz.)

30 İKTİDAR VE İDEOLOJİ Parlamento -vekil değil, halk asıldır. Vekil asılın üstünde değildir. Vekil asıla tabidir. BİZ PARLAMENTONUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DEĞİL ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ESAS ALIYORUZ. HALKIN VE HAKKIN ÜSTÜN OLDUĞUNU SAVUNUYORUZ. Parlamento -vekil değil, halk asıldır. Vekil asılın üstünde değildir. Vekil asıla tabidir.,(hukuk güvenliği hukukun özüdür. Hukuk güvenliği yoksa hukukta yoktur.) Kanun devletini değil hukuk devletini esas alıyoruz. Kanun devletinde devletin varlığı korunmaya çalışılıyor gösterilerek kendi yetki ve otoritesinin savunmasını yaparlar. Bu işi devleti korumaya çalışıyoruz diyerek yapmaktadırlar. Hukuk devletinde Hukuk güvenliği,(hukuk güvenliği hukukun özüdür. Hukuk güvenliği yoksa hukukta yoktur.) insan haklarının teminat altına alınması, ekonomik hak ve menfaatlere saygı gösterilmesi gerekir.

31 BATI DEMOKRASİSİ VE BİZ Sivil toplum ve devlet organizasyonu dışı gönüllü birlikler demokratik tesanütün temel organlarıdır. BATI DEMOKRASİSİNİN VARLIK ŞARTI: Akılcılık ve insan yaratıcılığıdır. Temeli insana güven ve insanın yarışmasını ve çalışmasını esas alan bir sistemdir. BATI DEMOKRASİSİNİN VARLIK ŞARTI: Akılcılık ve insan yaratıcılığıdır. Temeli insana güven ve insanın yarışmasını ve çalışmasını esas alan bir sistemdir. Vatandaş devlet yapısına katılan aktif ve yaratıcı sosyal birimdir. Doğru haber alma hakkına sahip kültürlü toplumlarda demokrasi gelişebilir. HİÇ BİR TOPLUMUN BİRBİRİNE BENZEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BATI DEMOKRASİNİN TAKLİDİNİ DEĞİL YERLİ BİR MODEL GELİŞTİRİLMELİDİR.

32 CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILAN ANAYASALARIN PSİKOLOJİSİ TC’NİN Anayasaları savunma psikolojisiyle ve eldekini kaybetmeme mantığına dayalı olarak tanzim edilmiş, dış dünyanın korkusu altında şekillenmiştir. Yenilgi psikolojisi ile hazırlanmıştır. Yenilgi psikolojisi artık bitmiştir. 1960 Anayasası halka güvenmeyen, demokrasiye geçilirse halkın iradesine uygun iktidarlar iş başına gelir ve devletin kaderini ve ideolojisini değiştirirler düşüncesiyle hazırlanmış, büyük ölçüde devletin iktidar gücünü zaafa uğratan bir anayasadır. Halka güvenmeyen, otoritesiz bir iktidar modeli kurgulanmıştır. Bu anayasa 10 yıl geçmeden delik deşik olmuştur. TC’NİN Anayasaları savunma psikolojisiyle ve eldekini kaybetmeme mantığına dayalı olarak tanzim edilmiş, dış dünyanın korkusu altında şekillenmiştir. Yenilgi psikolojisi ile hazırlanmıştır. Yenilgi psikolojisi artık bitmiştir. 1960 Anayasası halka güvenmeyen, demokrasiye geçilirse halkın iradesine uygun iktidarlar iş başına gelir ve devletin kaderini ve ideolojisini değiştirirler düşüncesiyle hazırlanmış, büyük ölçüde devletin iktidar gücünü zaafa uğratan bir anayasadır. Halka güvenmeyen, otoritesiz bir iktidar modeli kurgulanmıştır. Bu anayasa 10 yıl geçmeden delik deşik olmuştur. 1982 Anayasası devleti ve iktidar otoritesini güçlendirmiştir. Devlet içinde devlet olan özerk organları kaldırmış fakat ideolojik devlet anlayışına saplanmış ve tek parti ideolojisini demokrasiyle bağdaşacağı faraziyesine kurban gitmiştir.

33 1982 ANAYASA’NIN SINIRLARI Din ve milli kültürü yok sayan mevcut anayasa kanunları anayasanın üstüne çıkartan anlayışı ile kendi kendisine aykırı olmuştur. Anayasa anayasaya aykırıdır...Kanunların anayasa üstü yorumlanması tarihi devamlılığın devam ettirilememesi bu anayasanın en önemli zaafıdır. Din ve milli kültürü yok sayan mevcut anayasa kanunları anayasanın üstüne çıkartan anlayışı ile kendi kendisine aykırı olmuştur. Anayasa anayasaya aykırıdır...Kanunların anayasa üstü yorumlanması tarihi devamlılığın devam ettirilememesi bu anayasanın en önemli zaafıdır.

34 ANAYASA’NIN DAYANAĞI Bir sosyal yapının sosyal unsuru yoksa yani insan unsuru yoksa kendisi de yoktur Anayasa kanuni kadimdir. Devletin teşkilat yapısıdır. Esas kanundur. Kanunların kanunudur. Vicdanların kanunudur. Fertler maddelerin ne olduğunu bilmezseler bile hisleriyle kadim kanunun yani anayasanın ne olduğunu hissederler. Rejim; belirli bir sosyal topluluk içinde idare edenle idare edilenler ayrımının aldığı şekildir. Sosyal yapı ile paralellik taşımalıdır. Bir sosyal yapının sosyal unsuru yoksa yani insan unsuru yoksa kendisi de yoktur. Böyle bir anayasayı milletin uyanık bekçiliğine ve vatanseverliğine emanet edemezsiniz. Sahipsiz kalır. Anayasa kanuni kadimdir. Devletin teşkilat yapısıdır. Esas kanundur. Kanunların kanunudur. Vicdanların kanunudur. Fertler maddelerin ne olduğunu bilmezseler bile hisleriyle kadim kanunun yani anayasanın ne olduğunu hissederler.

35 ADALET VE SOSYAL DEVLET DAĞITICI ADALET/DENKLEŞTİRİCİ ADALET. ADALET SADECE YARGI YOLU İLE TANZİM EDİLMEZ DAĞITILAMAZ. SOSYAL VE EKONOMİK TEMELLERİDE VARDIR. HÜRRİYET VE EŞİTLİK SOSYAL HİZMETLERİ BİRLEŞTİREREK SOSYAL DEVLETİ OLUŞTURUR. SOSYAL HAKLAR VE KAMU HÜRRİYETLERİ ARTIK MİLLETLERARASI MAHİYET ALMIŞTIR. SOSYAL HAKLAR VE KAMU HÜRRİYETLERİ ARTIK MİLLETLERARASI MAHİYET ALMIŞTIR.

36 MEVCUT ANAYASANIN DEĞERLENDİRMESİ-1 TÜRKLÜĞÜN ÜSTÜN MEDENİ VASFI ÜSTÜN MEDENİ KABİLİYETİ BUNDAN SONRAKİ İNKİŞAFI İLE ATİNİN YÜKSEK MEDENİYET UFKUNDAN YENİ BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKTIR. ASRIMIZ SÜRAT VE HAREKET ÇAĞIDIR. 1980 ler de çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak bir hedefti. Şimdi geçmek istiyoruz. Geçince de liderliğimizi muhafaza etmek istiyoruz. Halbuki cumhuriyet değerleri olarak gösterilen her şey durağan hale gelmiştir. TÜRKLÜĞÜN ÜSTÜN MEDENİ VASFI ÜSTÜN MEDENİ KABİLİYETİ BUNDAN SONRAKİ İNKİŞAFI İLE ATİNİN YÜKSEK MEDENİYET UFKUNDAN YENİ BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKTIR. ASRIMIZ SÜRAT VE HAREKET ÇAĞIDIR. BU CÜMLE İNSANLIĞI ÇEKECEK BİR ŞEKLE GETİRİLMELİDİR. 2001 yılında yapılan değişiklik Anayasa’nın başlangıç bölümünü millete daha yabancı hale getirmiştir. 2001 yılında yapılan değişiklik Anayasa’nın başlangıç bölümünü millete daha yabancı hale getirmiştir. Türkiye’nin her zaman kadim kanunlar adını verdiğimiz bir anayasası olmuştur. Biz kadimle geleceğin mecz edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Türkiye’nin Osmanlı devrinde bir anayasası yok mudur? Ahmet Cevdet Paşa’nın itirazı! Türkiye’nin her zaman kadim kanunlar adını verdiğimiz bir anayasası olmuştur. Biz kadimle geleceğin mecz edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Süper devlet olmak için anayasa şart mıdır? İngiltere örneği.. ANAYASA KADİM DEĞERLERİN ANAYASASI OLMALIDIR.

37 MEVCUT ANAYASANIN DEĞERLENDİRMESİ -2 Birçok etnik gurubu bir arada yaşatan bir millet bu işleri hiç bir prensibe bağlı kalmadan başarabilir mi? ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANLAYIŞI =SOSYOLOJİK OLARAK ÇOK YANLIŞ BİR İFADEDİR. KİŞİLERE GÖRE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI OLMAZ. MİLLİYETÇİLİK BİR OLGUDUR.KİŞİLERİ AŞAN BİR MAHSULDÜR. ATATÜRK’DE BU MİLLETİN BİR FERDİDİR. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANLAYIŞI =SOSYOLOJİK OLARAK ÇOK YANLIŞ BİR İFADEDİR. KİŞİLERE GÖRE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI OLMAZ. MİLLİYETÇİLİK BİR OLGUDUR.KİŞİLERİ AŞAN BİR MAHSULDÜR. ATATÜRK’DE BU MİLLETİN BİR FERDİDİR. BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ = TÜRKİYE NEDEN BÖLÜNSÜN? BU SORUNUN CEVABI YOK. ANAYASAMIZ SAVUNMA REFLEKSİNDEN CESARET VİZYONUNA GEÇMEK ZORUNDADIR. Mevcut anayasa siyahla beyazı karıştırarak beyaz elde etmeye çalışan mantık temeli zayıf bir anayasadır. Şunu da belirtmeliyiz ki bu anayasa 1960 anayasasının bir çok mahzurunu ortadan kaldırmıştır.

38 BİZİM MODELİMİZ. Fiili ve resmi ikiliğini ortadan kaldırmalıdır. Biz siyasi çoğulculuğu (plüralizmi) hedeflemelidir... Ortak ideolojik değerleri ve milletlerarası işbirliğini esas almalıdır. Fiili ve resmi ikiliğini ortadan kaldırmalıdır. Ortak hayatı genel çıkarlara uygun olarak düzenlemelidir. Devletin sosyal, ekonomik ve ideolojik bir örgüt olduğu bilinci ile tarihten geleceğe kuruluşunu biçimini, rejimini, organlarını ve hak-hürriyetleri milli ahlakımıza göre tanzim edilmelidir. Özel mülkiyete, hür ticarete, hür teşebbüse (fiyat serbestliğine) inanan refah devletini ve sosyal güvenliği hedef alan liberal kurumları kendi kurumlarımıza entegre edilmelidir.

39 ANAYASA’NIN ÖZELLİKLERİ NE OLABİLİR? Devleti, kökleri sosyal hayata ve hayatın dayandığı sosyo- ekonomik gerçeklerden alan bir siyasal örgüt olarak tasavvur ettik Devleti, kökleri sosyal hayata ve hayatın dayandığı sosyo- ekonomik gerçeklerden alan bir siyasal örgüt olarak tasavvur ettik. Hürriyet/mülkiyet millete aittir ve sosyal sınıflar üstüdür. Meclis iç tüzüğü anayasa kadar önemlidir. Sessiz anayasadır. Bununda demokratik olması gereklidir. Mevcut hukuk düzeni yerine yeni hukuk düzeni getirilmelidir. KANUNU KADİM Anayasalar ebedi ve ölmez belgeler değildir. Gelecek kuşakları bağlayan anayasalar olmaz. Anayasayı ebedi hale getirmek onu fosilleştirmektir. Anayasalar ebedi ve ölmez belgeler değildir. Gelecek kuşakları bağlayan anayasalar olmaz. Anayasayı ebedi hale getirmek onu fosilleştirmektir. Bizim öngördüğümüz anayasa başkanlık sistemidir. Başka ülkelerle federal bütünleşmelere uygun yapıda olmalıdır. Anayasa orta sert olmalıdır. Değişmeye açık olmalı adalet prensiplerinde sertleşmelidir. Değişim ve istikrar dengesi şarttır. Anayasayı değiştirme önerisini herkese tanımak anayasa kaosu yaratır. Bizim öngördüğümüz anayasa başkanlık sistemidir. Başka ülkelerle federal bütünleşmelere uygun yapıda olmalıdır.

40 SONUÇ Biz sınıfsız imtiyazsız bir toplumu hedeflenmelidir. Aynen namaz kılarken toplandığımız gibi. Zengin- fakir, tahsilli-tahsilsiz, genç-yaşlı…herkes… Biz sınıfsız imtiyazsız bir toplumu hedeflenmelidir. Aynen namaz kılarken toplandığımız gibi. Zengin- fakir, tahsilli-tahsilsiz, genç-yaşlı…herkes… Hukuki eşitlik yetmez, insani eşitlik ve medeni eşitliği de öngörülmelidir. İdeolojik her tür tutsaklığın tasfiye edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Hukuki eşitlik yetmez, insani eşitlik ve medeni eşitliği de öngörülmelidir. İdeolojik her tür tutsaklığın tasfiye edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

41 DEVLET KURULUŞ ŞEMASI


"ANAYASA FELSEFESİ GİRİŞ SUAT GÜN ULUSLARARASI KUDÜS DERNEĞİ ŞENER MENGENE STRATEJİ ENSTİTÜSÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları