Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Üniversitemizin hedefi bilgi ve teknoloji ışığında, sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, akılcı, çözüm üreten, tarih ve kültürüne sahip çıkan vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir. Evrenselliğin ön plana geçtiği, sınırların kalmadığı dünyamızda, bilim alanında ön sıralarda yerimizi almak büyük önem taşımaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 tarihli 6005 sayılı Kanun ile kurulmuş ve hızlı bir yapılanma süreci içine girmiştir. 2011 yılı içinde temizlik, güvenlik, yemek, kalorifer yakma, araç kiralama, akaryakıt, bilgi teknolojileri, büro mefruşatı gibi alımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. İhtiyaçlarımızı karşılarken saydamlığı,rekabeti,eşit muameleyi, güvenilirliği, denetimini sağlamaya özen gösterilmiştir.İhtiyaçların, kıt kaynaklarla etkin ve verimli kullanılmasına çalışılmıştır. Ayşe YILDIZ ÖZKURT İMİD Başkanı

3 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ I- GENEL BİLGİLER Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

4 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda; sahip olduğumuz mevcut kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak değişime ve gelişmelere açık, katılımcı, etik davranışları hazmetmiş güçlü, bilimsel, kaliteli, pratik, güvenilir, çağdaş politikalar üreten, özgürlük ve disiplini birlikte gözeten bir idari ve mali işler yapısına sahip olmak. Vizyon Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda, işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, örnek bir model oluşturarak kamu kurumları içinde rehber bir İdari ve Mali İşler Birimi olmak.

5 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 2- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek ve Rektörlük bütçesinde ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım satın alımları yapılarak ihalelerini gerçekleştirmek. 3-Temizlik,güvenlik, Personel taşımacılığı, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yürütmek, ve ihalelerini gerçekleştirmek. 4-Rektörlük ve bağlı birimlerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmek. 5-Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.

6 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Hizmet Alanları 1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Çalışma Odası 2804 Toplam2804

7 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞITLAR Taşıtın CinsiYılı Otomobil2011 Otomobil 2011 Otomobil 2011 Otomobil 2011 1.2 Taşıtlar

8 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2- Örgüt Yapısı

9 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birimimizin bileşim sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Birimimizde günümüz teknolojilerine uygun teknik donanıma sahiptir. Bilgisayar kullanıcılarımız internet ağına bağlıdır. 3.1- Yazılımlar Yeni kurulan bir üniversite olmamızdan dolayı şu an herhangi bir yazılım kullanılmamaktadır. 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 90 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 168 Adet

10 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsiİdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon2 Yazıcı12 Fotokopi makinesi 4 Fotoğraf makinesi 1

11 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 4- İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) DoluBoşToplam GENEL İDARİ HİZMETLER Daire Başkanı11 Şube Müdürü44 Savunma Uzmanı11 Sivil Savunma Uzmanı11 Şef44 Bilgisayar İşletmeni33 Veri Haz.ve Kont.İşl.33 Memur,Şoför2911 YARDIMCI HİZMETLER Teknisyen Yardımcısı22 Bekçi10 Hizmetli11 TOPLAM 43741

12 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretimLiseÖn LisansLisansY.L. ve Dokt. Kişi Sayısı121 Yüzde%25%50%25 İdari Personelin Hizmet Süresi 1 – 3 Yıl4 – 6 Yıl7 – 10 Yıl11 – 15 Yıl16 – 20 Yıl21 - Üzeri Kişi Sayısı31 Yüzde%75%25 4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

13 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 4.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 20-25 Yaş26-30 Yaş31-35 Yaş36-40 Yaş41-50 Yaş51- Üzeri Kişi Sayısı31 Yüzde%75%25

14 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 5- Sunulan Hizmetler 5.1-İdari Hizmetler - Üniversitemizin tüm birimlerinin mal ve hizmet alımlarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, - Üniversitemize ait elektrik, telefon, doğalgaz vb.faturaların ödenmesi, - Satın alınan demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alınarak ilgili birimlere dağıtılması, - Üniversitemiz hizmet alımı ihalelerini gerçekleştirilmesi, - Üniversitemize ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yapılması,

15 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daire Başkanlığımız harcamaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A - Birimin Amaç ve Hedefleri Bu bölüm stratejik plan hazırlandıktan sonra yazılacaktır.

16 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ B - Temel Politikalar ve Öncelikler - Yürürlükte olan anayasa, kanun, yönetmelik ve tüzüklere riayet etmek, - Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, - Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, - Mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, - Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan düşünceye sahip olmak, - Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, - Kurumsal iletişime açık olmak, - Teknolojik gelişmelere açık olmak.

17 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - Mali Bilgiler 1 - Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2011 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.537.000,00 1.503.554,9097,82 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 253.000,00 240.574,5495,08 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.041.000,00 1.457.413,83 05 - CARİ TRANSFERLER 150.000,00 100,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.200.000,001.106.904,14

18 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ B - Performans Bilgileri Performans bilgileri adı altındaki bölümler, performans programı hazırlandıktan sonra yazılacaktır. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler - Tüm bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması, - Personelin bilgi ve tecrübe düzeyinin yüksek oluşu ve özverili çalışması, - Daimi internet bağlantısı, - Diğer birim ve kurumlarla uyumlu çalışma,

19 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ B- Zayıflıklar - Bürokratik yapıdan kaynaklanan zaman kayıpları, - Hizmet içi eğitimin yeteri kadar verilememesi, C-Değerlendirme Çağdaş,kendisini yenileyebilen,yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen kalifiye personel istihdamı ve personelin iş motivasyonunu arttırıcı kaynakların sağlanması sonucunda birimimiz daha verimli çalışabilir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Çalışan kapasitesini arttırmaya yönelik eğitimler (hizmet içi eğitim vb.) verilmesi.

20 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

21 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TEŞEKKÜRLER Ayşe YILDIZ ÖZKURT İdari ve Mali İşler Daire Başkanı


"İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları