Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2012."— Sunum transkripti:

1 2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2012

2 AMAÇ : BU KANUNUN AMACI : 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.

3 ÖĞRETİM ELEMANLARI 3 SINIFA AYRILIR: A) Öğretim üyeleri sınıfı : Bu sınıf Profesörler, Doçentler ve Yardımcı Doçentlerden oluşur. B) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar sınıfı : Bu sınıfta, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. C) Öğretim yardımcıları sınıfı : Bu sınıf, araştırma görevlileri,uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.

4  Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,  Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,  Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, Birinci kademesinden aylık alırlar.

5  Diğer Öğretim Elemanları ise (Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici, Eğitim Öğretim Planlamacısı) giriş dereceleri Devlet Memurları Kanunu Hükümleri uyarınca öğrenim niteliği ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derecesi ve kademelerine göre 2(iki) derece de eklenmek suretiyle belirlenir. Buna görev aylığı denir.  Öğretim elemanlarının görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemede esas alınır ve kanun kapsamından çıkması halinde dikkate alınmaz.

6 Öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayısı dikkate alınır.

7 DERECE YÜKSELMESİ : Öğretim Elemanları a)Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması, b)Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3. kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları, c)Bu süre içinde olumlu sicil almış olmaları şartı ile bir üst dereceye yükseltilebilirler.

8 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Sicil Numarası..: 3060Adı ve Soyadı..: Hasan KINAY Karar Tarih ve No..: 3/11/2010 Doğum Yeri ve Tarihi..: 2/01/1974 - ANTALYA TC Kimlik No..: 17902447048 Mezun Olduğu Okul..:Fırat Üniv. Teknik Eği.Fak. Elektronik-Bilgisayar Eğit. - 3/07/1997 4 Yıllık Fakülte Kadro UnvanıÖğretim Görevlisi YaptığıAkdeniz Üniversitesi Turizm İşlet. ve Otel. YO. AtandığıGörevÖğretim Görevlisi GörevKadro DerecesiGörev AylığıKazanılmış Hak AylığıKHA./GA.Gös.ÜstüEmekli MuktesebiEM.Gös.Üstü 33/43/123003/12300 Terfi Tarihi12.11.2010 Ne Suretle Atandığı....Derece Terfisi Kadro UnvanıÖğretim Görevlisi YaptığıAkdeniz Üniversitesi Turizm İşlet. ve Otel. YO. EskiGörevÖğretim Görevlisi GöreviKadro DerecesiGörev AylığıKazanılmış Hak AylığıKHA./GA.Gös.ÜstüEmekli MuktesebiEM.Gös.Üstü 33/34/323004/32300 Terfi Tarihi12.11.2009 Kadronun Kimden Açıldığı.... Kendi Kadrosu Dekanlık Teklifi AtanmasınaBirim Teklifi Esas OlanYön. Kur. Kararı Kanun Maddesi 2914 S.Y. 7. maddesi Not.....: Yukarıda durumu açık olan adı geçenin Derece Terfisini olurlarınıza arz ederim. Bahadır KERİMOĞLU Genel Sekreter Uygundur Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE Rektör

9 KADEME İLERLEMESİ Öğretim Elemanlarının kademe ilerlemesi bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.

10 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADEME-DERECE TERFİSİNE HAK KAZANAN PERSONELE AİT CETVEL Tarih-Sayı : AİT OLDUĞU AY:AĞUSTOS/2012 BİRİMİN ADI:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SİCİL NOADI SOYADIKADROGÖREVKAD.BULUNDUĞUYÜKSELECEĞİTERFİ UNVANI DER.G.A.KHA.EM.G.A.KHA.EM.TARİHİ AKD.5347Şule GÜRBOĞAAraş.Gör.Araş.Gör.Dr.44/84/54/64/84/54/725.08.2012 (TC.No:47566416098) Yukarıda durumu adı ve soyadı yazılı öğretim elemanı, karşısında gösterilen tarihlerde eski kademesinde bir yılını doldurmuş ve sicil raporları kademe terfisine yeterli olduğundan karşısında gösterilen kademeye 2914 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca getirilmesini olurlarınıza arz ederim. Bahadır KERİMOĞLU OLUR Genel Sekreter …./…../2012 Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.AKD.0.71.01.00/903.3.1[5347]- Konu : Terfi Yukarıda adı ve soyadı yazılı personelin kademe terfisi karşısında gösterilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Abdullah Aziz ERGİN Rektör Yardımcısı DAĞITIM Mühendislik Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

11 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL KADEME TERFİ LİSTESİ BULUNDUĞUYÜKSELECEĞİTERFİ SİCİLAD-SOYADUNVANBİRİMİDERODEKAZEMEODEKAZEMETARİHİ 5143Bahadır KERİMOĞLUÖğretim GörevlisiSosyal Bilimler Meslek YO.25/27/25/25/37/35/210.09.2012 5875Çağrı Özbey IŞIKÖğretim GörevlisiSosyal Bilimler Meslek YO.55/27/2 5/37/3 27.09.2012 7539Nurhan BİNGÖLÖğretim GörevlisiSağlık Hizm.Meslek YO.11/42/22/31/42/3 10.09.2012 2156Selim ÖZENALPÖğretim GörevlisiKorkuteli Meslek YO.22/42/1 2/52/2 29.09.2012 5586Aysun GÜNDÜZ ÖNALOkutmanKorkuteli Meslek YO.22/14/1 2/24/2 27.09.2012 2483Melek SEFEROĞLUÖğretim GörevlisiElmalı Meslek YO.22/23/2 2/33/3 16.09.2012 5318Mükerrem ORALÖğretim GörevlisiElmalı Meslek YO.44/25/24/14/35/34/103.09.2012 5544Nazan DİNÇÖğretim GörevlisiElmalı Meslek YO.33/15/14/13/25/24/121.09.2012 6806Murat YÜCELÖğretim GörevlisiElmalı Meslek YO.56/18/1 6/28/2 15.09.2012 6796Zeki AKCAÖğretim GörevlisiElmalı Meslek YO.17/29/2 7/39/3 15.09.2012 6818Eda TOKOkutmanKumluca Meslek YO.77/48/1 7/58/2 27.09.2012 5128İkbal ERBAŞÖğretim GörevlisiSerik Meslek Y.O.44/26/25/34/36/35/323.09.2012 6133Mustafa Kemal GENÇÖğretim GörevlisiSerik Meslek Y.O.33/24/2 3/34/3 27.09.2012 6438Sultan YILDIRIRÖğretim GörevlisiSerik Meslek Y.O.56/18/1 6/28/2 07.09.2012 5136Günay KAŞ ÇİMENOĞLUÖğretim GörevlisiAkseki Meslek YO.15/17/1 5/27/2 23.09.2012 5541Ömer Bahadır İLTEROkutmanAkseki Meslek YO.66/57/26/76/57/26/803.09.2012 6807Banu ÖZÜŞENÖğretim GörevlisiManavgat Meslek YO.67/29/2 7/39/3 22.09.2012 6597Makbule AYAZOkutmanFinike Meslek Y.O.66/47/1 6/57/2 07.09.2012 Yukarıdaki listede adı ve soyadı yazılı öğretim elemanları EYLÜL/2012 tarihi itibari ile karşılarında gösterilen tarihlerde eski kademelerinde bir yılını doldurmuş ve sicil raporları kademe terfisine yeterli olduğundan karşılarında gösterilen kademeye 2914 sayılı Kanun'un 8.ve 9.maddeleri uyarınca getirilmelerini olurlarınıza arz ve teklif ederim. Bahadır KERİMOĞLU Genel Sekreter O L U R …./09/2012 Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör

12 DOKTORA VEYA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ, DOÇENT KADROSUNA ATANMA : Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir kademe ilerlemesi;doktora yapanlara, tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.

13 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Sicil Numarası..: 6748 Adı ve Soyadı..: Mehmet İNAN Karar Tarih ve No..: 09/05/2011 Doğum Yeri ve Tarihi..: 12/07/1969 - BUCAK TC Kimlik No..: 18022656976 Mezun Olduğu Okul..:ATATÜRK ÜNİV. Ziraat Fak. Gıda Bilimi ve Teknolojisi - 22/06/1990 4 Yıllık Fakülte University of Nebraska/Lincoln-ABD (Y.Lisans) Food Science and Technolohy - 20/12/1996 Y.Lisans University of Nebraska/Lincoln-ABD (Doktora) Food Science and Technolohy - 12/08/2000 Doktora ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (Doçentlik) Gıda Bilimi ve Mühendisliği - 15/02/2008 Doçentlik Kadro UnvanıDoçent YaptığıAkdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü AtandığıGörevGıda Bilimi ve Teknolojisi A.B.D./ Doçent GörevKadro DerecesiGörev AylığıKazanılmış Hak AylığıKHA/GA Gös.ÜstüEmekli MuktesebiEM.Gös.Üstü 22/2 48002/24800 Doktorasının Değ.Tar 9/05/2011 Ne Suretle Atandığı....Doktorasının Değerlendirilmesi Kadro UnvanıDoçent YaptığıAkdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü EskiGörevGıda Bilimi ve Teknolojisi A.B.D./ Doçent GöreviKadro DerecesiGörev AylığıKazanılmış Hak AylığıKHA/GA Gös.ÜstüEmekli MuktesebiEM.Gös.Üstü 23/2 48003/24800 Terfi Tarihi14.10.2010 Kadronun Kimden Açıldığı.... Kendi Kadrosu Birim Teklifi Esas OlanYön. Kur. Kararı Kanun Maddesi2914 S.Y. 6. maddesi Not.....: Yukarıda durumu açık olan adı geçenin Doktorasının Değerlendirilmesini olurlarınıza arz ederim. Bahadır KERİMOĞLU Genel Sekreter V. Uygundur 09.05.2011 Prof.Dr.İsrafil KURTCEPHE Rektör

14 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Sicil Numarası..: 6567 Adı ve Soyadı..: İnci ŞAHİN Karar Tarih ve No..:.../10/2012 Doğum Yeri ve Tarihi..: 20/01/1987 - YUSUFELİ TC Kimlik No..: 24037275842 Mezun Olduğu Okul..:Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma - 11/06/2009 4 Yıllık Fakülte Akdeniz Üniv. Fen Bil.Enst.(Y.Lisans) Bitki Korum ABD. - 27/08/2012 Y.Lisans Kadro UnvanıAraştırma Görevlisi YaptığıAkdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü AtandığıGörev Araştırma Görevlisi GörevKadro DerecesiGörev AylığıKazanılmış Hak AylığıKHA/GA Gös.ÜstüEmekli MuktesebiEM.Gös.Üstü 55/27/223007/22300 Y.Lisans Değ.Tar.15.10.2012 Ne Suretle Atandığı....Yüksek Lisansının Değerlendirilmesi Kadro UnvanıAraştırma Görevlisi YaptığıAkdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü EskiGörev Araştırma Görevlisi GöreviKadro DerecesiGörev AylığıKazanılmış Hak AylığıKHA/GA Gös.ÜstüEmekli MuktesebiEM.Gös.Üstü 55/17/123007/12300 Terfi Tarihi31.12.2011 Kadronun Kimden Açıldığı.... Kendi Kadrosu Birim Teklifi01.10.2012 gün ve 4194 sayılı yazı. Esas OlanYön. Kur. Kararı Kanun Maddesi2914 S.Y. 6. maddesi Not.....: Yukarıda durumu açık olan adı geçenin Yüksek Lisansının Değerlendirilmesini olurlarınıza arz ederim. Bahadır KERİMOĞLU Genel Sekreter Uygundur.../…/2012 Prof. Dr. Ömer GEÇİCİ Rektör V.

15 EK DERS ÜCRETİ : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

16 EK DERS ÜCRETİ Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

17 EK DERS ÜCRETİ Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. Unvanı Göstergesi ——————————————————— ———————— Profesör 300 Doçent 250 Yardımcı Doçent 200 Öğretim Görevlisi ve Okutman 160

18 EK DERS ÜCRETİ Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez. Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıltatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.

19 ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarın; 1)Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış olanlara %245 2)Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %215 3)Doçent kadrosunda bulunanlara%175

20 4)Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara%165 5)Diğer Öğretim Elemanları a)1. dereceden aylık alanlara %130 b)2.dereceden aylık alanlara %117 c)3.dereceden aylık alanlara%110 d)4.dereceden aylık alanlara %104 e)Diğer dereceden aylık alanlara %98’ i her ay üniversite ödeneği alınarak ödenir.

21 ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

22 İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ: Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

23 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ.: Uzun süreli Yurt dışında görevlendirilenler ile 2547 sayılı yasanın 38.maddesine göre görevlendirilenler hariç olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt aylığının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği alarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

24 GELİŞTİRME ÖDENEĞİ. Diğer yükseköğretim kanunlarına göre sosyo- ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde görev yapan veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı devlet memurları kanununca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Bu kurumlar ve oranlar Bakanlar kurulu kararınca tespit edilir.

25 DEVLET KONSERVATUVARLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARI Yükseköğretim Kurumlarının 657 sayılı Devlet memurları kanununun değişik ek geçici 16.maddesinde belirtilen unvanlı personeli Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile mali haklar Yükseköğretim Kurulunun önerisi Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

26 YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK ÜCRETLER 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 34.maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu elemanlara ödenecek ücret Bakanlar Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

27 EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.

28 GEÇİCİ GÖREV: Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.

29 Ayrıca 2914 sayılı Kanunun 20.maddesinde Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümleri uygulanır. denilmektedir.

30 Şu anda ek gösterge oranları ÜNVANI KDGÖSTERGE A)Rektör, Rektör Yrd, Dekan Yrd. Yüksekokul Müdürü ile Profesörlük Kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar 1 6400 B)Profesörler 1 5300 C)Doçentler1-3 4800 D)Yard.Doç. 1-5 3600 E)Öğr.Gör.-Okutman-Uzman Çevirici, Eğit.Öğr.Plan. 1 3600 2 2700 3-6 2300

31

32 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2012


"2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları