Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medulla spinalis’in ileti yolları Levent SARIKCIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medulla spinalis’in ileti yolları Levent SARIKCIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 Medulla spinalis’in ileti yolları Levent SARIKCIOĞLU

2 Çıkan Yollar İnen Yollar

3 Şuurlu proprioseptif yollar Şuursuz proprioseptif yollar Yüzeyel duyu yolları Basınç Temas Ağrı Isı Diğer duyu yolları

4 Şuurlu proprioseptif yollar Spinobulbar yollar Spinobulbothalamocortical yollar Funiculus posterior’da uzanan yollar Lemniscal sistem

5 Funiculus posterior’da bulunan çıkan yollar’ın içerisinde taşınan duyular Basınç, dokunma duyularının zamanını, yerini, stimülasyonların cinsini ayırmamızı sağlayan duyular (taktil diskriminasyon) İki nokta diskriminasyonu Topognosis (deri yüzeyine uygulanan basıncın yerini saptama) Sterognozis (Dokunarak cisimlerin şeklini tanıma) Pallesthesia (Yüzeyin pürüzlü veya düz olduğunu algılama) Proprioseptif duyu Bir kısmı Funiculus posterior içerisinde Bir kısmı da Tr. spinocerebellaris anterior ve posterior ile taşınır

6

7 medulla spinalis’in dorsal yarısının hasarlandığı hastalarda Propriosepsiyon kaybı, Taktil duyu kaybı iki nokta diskriminasyonunda azalma Asterognozi ve agraphestezi Vibrasyon duyusu kaybı

8 Funiculus posteriordaki yolların özellikleri Sakral bölgeden kaynaklanan yollar medialde Torakal bölgeden kaynaklanan yollar lateralde yerleşmiştir Sulcus posterolateralis Fissura mediana anterior Sulcus anterolateralis Sulcus anterolateralis Sulcus posterolateralis Sulcus medianus posterior Sulcus intermedius posterior Septum medianum posterior Fasciculus gracilis Fasciculus cuneatus

9 Funiculus posteriordaki yolların özellikleri Buradaki yollar sinir sisteminin filogenetik olarak yeni yollarındandır Bu yollar daha çok kol ve bacaktan gelen impulsları alır Ekstremitesi olmayan hayvanlarda bu yollar az gelişmiş ve kısa lifler içerirler Üst ektremitenin (özellikle elin) diskriminatif ve alt ekstremitenin postürü korunmasındaki rolü dikkate alındığında neden fiologenetik olarak yeni olduğu sürpriz değildir.

10 Funiculus posteriordaki yolların özellikleri Burada bulunan uzun çıkan yollar basınç-temas ve kinestetik duyu impulslarını taşırlar Özellikle bu yollar iki nokta diskriminasyonu ve taktil diskriminasyonu ile ilgilidir

11 Lemniskal sistem Merkezi sinir sistemine kas gerilmesi, eklemlerin durumu, deri üzerindeki dokunma, basınç, titreşim duyuları hakkında bilgi veren reseptörlerle başlar. kas iğcikleri, Golgi Tendon organları, Vater-Pachini korpüskülleri Meissner cisimciği diğer kapsüllü reseptörler Proprioseptör (kinestetik his) uyarıların yeri, mekan içindeki formu ve zaman içerisindeki sıralanışı hakkında bili vermek için organize olmuştur (stereognozis) G. lemniskos—band veya kurdele

12

13 Gang. spinale NVPL Alan 3,1,2 Alan 3,1,2 1. nöron 2. nöron 3. nöron 4. nöron Nucleus gracilis Lemniscus medialis Fibrae arcuatae internae Decussatio lemniscorum

14 Alt segmentlerden kaynaklanan lifler (Fasciculus gracilis) arka funiculus’un medialinde buna karşın üst segmentlerden kaynaklanan lifler (fasciculus cuneatus) arka funiculus’un lateralinde bulunur Kortekse projekte olurken dışta bulunan fasciculus cuneatus lifleri korteksin medial kısmına, içte bulunan fasciculus gracilis lifleri korteksin lateral kısmına projekte olur.

15

16

17 Vücudun üst yarısından gelen duyular gyrus postcentalis’in alt kısmına Vücudun alt yarısından gelen duyular gyrus postcentalis’in üst kısmına

18 Fasciculus gracilis (Goll huzmesi) 6. torakal segmentin altındaki kas, kiriş, bağ ve eklem kapsülünden gelen pozisyonumuz ile ilgili proprioseptif duyuyu, taktil diskriminasyon duyularını taşır 1. nöron: ganglion spinale inen ve çıkan dallar inen dallar: fasciculus interfascicularis Çıkan dallar çapraz yapmaz 2. nöron: Nuc. gracilis Friedrich Goll (1829-1903) İsviçreli Anatomist

19 Fasciculus cuneatus (Burdach huzmesi) Fasciculus gracilis’in lateralinde bulunur. 6. torakal segmentin yukarısındaki kas, kiriş, bağ ve eklem kapsülünden gelen pozisyonumuz ile ilgili proprioseptif duyusu, taktil diskriminasyon duyularını taşır 1. nöron: ganglion spinale inen ve çıkan dallar inen dallar: fasciculus interfascicularis Çıkan dallar çapraz yapmaz 2. nöron: Nuc. cuneatus Karl Friedrich Burdach (1776-1847) Alman Anatomist

20

21 FUNICULUS POSTERIOR LEZYONLARI Sifiliz de görülen tabes dorsalis ve pernisiyöz anemide görülen sklerozis gibi hastalıklarda ortaya çıkar Pozisyon Kinesthesisi Vibrasyon İki nokta diskriminasyonu gibi duyular lezyon seviyesinin altında ve aynı tarafta kaybolur

22 Hastalar ayakları birbirine bitişik ve gözleri kapalı durumda ayakta dururken dengelerinin kaybederek sallanır hatta düşebilirler buna Romberg belirtisi denir Bu hastalar ayakta durma ve yürüme gibi vücut pozisyonunu dengeli bir şekilde korumayı gerektiren hareketleri yapmakta büyük zorluk çekerler buna funiculus posterior ataxia ‘ sı denir

23 Funiculus posterior ataxia ‘sı olan hastalar Yürürken gözleri ile alt ekstremitelerini takip ederler Bunların pozisyonlarını görerek yürümeye çalışırlar Bacaklarını birbirinden açık tutarak daha geniş bir tabanda yürümeleri Yürüme sırasında alt ekstremitelerini aniden ve gereğinden fazla yukarı kaldırmaları Ayaklarını yere sertçe vurmaları Adımlarının eşit olmaması Yürürken genellikle bir tarafa doğru sallanmaları tipik belirtilerdir

24 Funiculus posterior lezyonu olan hastalarda dokunma duyusu kaybolmadığı halde, vücudun dokunulan yerini tam olarak lokalize edememek Deri üzerine çizilen şekilleri anlayamamak agraphaesthesia Ele alınan cisimleri hissederek tanıyamamak astereognosia Ele alınan cisimlerin ağırlık farklılıklarını anlayamamak gibi Ayırt edici dokunma duyusu ile ilgili bozuklular ortaya çıkar

25 - Fasciculus interfascicularis - Fasciculus septomarginalis Funiculus posterior’da bulunan inen yollar

26 Fasciculus interfascicularis [semilunaris] Kısa inen lifler Schultz’un virgül demeti;

27 SORU T11 segmentinde Schultz’un virgül demeti bulunur mu?

28 CEVAP Torakal bölgenin üst yarısı ve servikal bölgede, Goll ve Burdach demetleri arasında yer alır.

29 Fasciculus septomarginalis Kısa inen lifler; Torakal bölgenin alt yarısı ve daha aşağısında bu lifler septum medianum posterior’un her iki yanında ve ön bölümünde bulunurlar Kesitlerde şekillerine göre : Torakal bölgenin alt yarısında Flechsig’in oval alanı Sakral bölgede Philipe-Gombault’un üçgen alanı olarak isim alırlar.

30 Paul Emil Flechsig (1847-1929) (Polonyalı psikiyatrist) Claudien Philippe (1866-1903) (Fransız patolog) Friedrich Schultze (1848-1934) (Alman nörolog) François Alexis Albert Gombault 1844–1904 (Fransız Nörolog)

31 Derin duyu lifleri ve mekanoreseptörlerden gelen lifler medulla spinalis’e girdikten sonra sinaps yapmadan en az 3 değişik yol izlerler. 1- Ön boynuzda alt motor nöronlara doğrudan giden lifler 2- Spinoserebellar yolla giden lifler 3- Posterior funiculus’ta doğrudan yukarı çıkan lifler

32 1- Ön boynuzda alt motor nöronlara doğrudan giden lifler

33 Üst servikal bölgede fasciculus gracilis büyük oranda kutaneöz reseptörlerden gelen impulsları taşır. daha az oranda proprioseptif impulsları taşır Bunun nedeni alt segmentlerden kaynaklanan proprioseptif duyuların Clarke sütununda sonlanmasıdır. Bu duyular daha sonra Z nükleusu aracılığıyla thalamus’a ulaşır

34 Alt ekstremite proprioseptif duyusu Thalamus Korteks Nucleus thoracicus Nucleus gracilis Bulbus Torakal bölge Nuc. Z Tr. spinocerebellaris posterior 2- Spinoserebellar yolla giden lifler Fasciculus gracilis

35 Basınç, temas, ağrı ve ısı ile ilgili yollar Spinothalamic yollar Ludwig Edinger (1855-1918) Alman Nörolog

36 1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: Substantia gelatinosa 3. nöron: Nuc. ventralis posterior Ağrı, ısı ve dokunma duyularını taşır Gıdıklanma ve kaşınma ağrı duyusuna girer Basit dokunma: Hafif dokunma, hafif basınç, taktil lokalizasyonun kaba şekli ile ilgilidirler Tr. spinothalamicus lateralis

37 Gang. spinale Lamina VI, VII (birazda I, VIII) NVPL Alan 3,1,2 Tr. spinothalamicus lateralis Tr. spinothalamicus anterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus lateralis 1. nöron 2. nöron 3. nöron 4. nöron Ruffini cisimciği Krause cisimciği

38 Tr. spinothalamicus lateralis

39

40

41 Tractus spinothalamicus lateralis’ in medulla spinalis ‘in herhangi bir seviyesinde tek taraflı olarak kesilmesi, lezyonun genellikle bir segment altında ve karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybına neden olur analgesia thermoanesthesia İç organlar ısıya hassas değildir Doku iskemisi Bazı kimyasal maddeler Düz kas spazmına gerilmeye bağlı Ağrı duyusu algılanabilir

42 Tr. spinothalamicus anterior 1. nöron: Ganglion spinale Arka boynuzun tepe kısmında inen ve çıkan dallarına ayrılır 2. nöron: I., II. (Substantia gelatinosa) ve V. laminalardaki hücreler Çapraz yapar 3. Nöron: Nuc. ventralis posterolateralis Gyrus postcentralis’ projekte olur basınç ve temas duyularını taşır

43 Gang. spinale Lamina VI, VII (birazda I, VIII) NVPL Alan 3,1,2 Tr. spinothalamicus anterior 1. nöron 2. nöron 3. nöron 4. nöron Tr. spinothalamicus anterior Meissner cisimciği (Taktil reseptörü)

44 1. nöron 2. nöron 3. nöron

45 Tr. spinothalamicus, thalamus’un VPL nükleusuna projekte olmasının yanı sıra bu yolun lifleri bilataral olarak thalamus’un arka kısmına da projekte olurlar. Burası corpus geniculatum mediale’nin magnocellular bölümüne yakındır Bunlar ağrı ile ilgilidirler. Thalamus’u bu bölümü sekonder somestetik sahaya projekte olur.

46 Spinoserebellar yollar Şuursuz proprioseptif yollar

47 Tr. spinocerebellaris anterior ve posterior proprioseptif ve eksteroseptif duyu impulslarını taşır Tr. spinocerebellaris posterior ve Tr. cuneocerebellaris Kas iğciği Golgi tendon organı Derideki dokunma reseptörleri Derideki basınç reseptörleri Tr. spinocerebellaris anterior Golgi tendon organı Fleksor refleks afferentleri

48 Spinoserebellar yolların farkı Tr. spinocerebellaris posterior ile taşınan impulslar bir kastan veya ortak bir eklem etrafında hareket yaptıran sinerjist kas gruplarından gelir (Koordine kas hareketlerinin yapılmasında görevlidir) Tr. spinocerebellaris anterior ise alt ekstremitede birkaç segmenti içeren geniş duyu bölgelerinden gelen proprioseptif duyu impulslarını taşır (Koordine bir hareketlerinin yapılması sırasında ekstremite pozisyonunu ve postür’ün korunmasında görevlidir)

49 1. nöron: ganglion spinale 2. nöron: Nuc. thoracicus (Clarke sütunu) 3. nöron: Vermis cerebelli Şuursuz proprioseptif duyu impulslarını taşır Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig) Paul Emil Flechsig (1847-1929) (Polonyalı psikiyatrist)

50 nucleus thoracicus (clarke) Ia afferent (kas iğciği) Ib afferent (Golgi tendon organı) Grup II kas afferentleri Kutaneöz basınç ve temas reseptörleri

51 nucleus thoracicus (clarke sütunu) C8-L3 spinal segmentler seviyeside bulunur

52 Nucleus thoracicus (nucleus dorsalis Clarke sütunu) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 C S L T C Ventromedial Dorsomedial VentrolateralDorsolateral Retrodorsolateral Central Medial Lateral Central Lumbosacral Accesuar IntermediolateralIntermediomedial Sacral parasymphatetic Nucleus thoracicus Visseral grey Columna lateralis Columna posterior

53 Gang. spinale Tr. spinocerebellaris posterior Golgi tendon organı Kas iğciği Clarke sütunu Lamina VII Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris ant Vermis cerebelli korteksi pedinculus cerebellaris inferior 1. nöron 2. nöron 3. nöron

54 Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig) Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers)

55 Larsell 1951 Tr. spinocerebellaris posterior’un cerebellum vermisinde sonlandığı yerler

56

57 SORU Clarke sütunun olmadığı alt lumbal ve sakral segmentlere ait şuursuz proprioseptif duyunun taşınması nasıldır ?

58 CEVAP Alt lumbal ve sakral segmentlere ait şuursuz proprioseptif duyu lifleri ilk önce fasciculus gracilis içerisinde ilerler daha sonra Clarke sütununun görüldüğü segmentlerde lifler fasciculus gracilis’ten ayrılarak Clarke sütununda sinaps yaparlar ve spinoserebellar yola katılırlar

59 1. nöron: ganglion spinale 2. nöron: Nucleus proprius columna posterioris (Lamina V, VI, VII) 3. nöron: Cerebellum korteksi Şuursuz proprioseptif duyu impulslarını taşır Çapraz yapan lifler cerebellum korteksine gelmeden tekrar çapraz yaparlar Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers) Sir William Richard Gowers (1845-1915) (İngiliz nörolog) (1880 yılında detaylı tanımlamış) Henry Charlton Bastian (1837-1915) (İngiliz nörolog) (1867 yılında ilk kez varlığını tanımlamış)

60 Gang. spinale Golgi tendon organı Vermis cerebelli pedinculus cerebellaris superior Kas iğciği Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris post. 1. nöron 2. nöron 3. nöron

61 Gang. spinale Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Tr. spinocerebellaris anterior Golgi tendon organı pedinculus cerebellaris inferior Kas iğciği Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris ant. Vermis cerebelli pedinculus cerebellaris superior Clarke sütunu Lamina VII

62 Nucleus proprius Substantia gelatinosa 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 C S L T C Ventromedial Dorsomedial VentrolateralDorsolateral Retrodorsolateral Central Medial Lateral Central Lumbosacral Accesuar IntermediolateralIntermediomedial Sacral parasymphatetic Nucleus thoracicus Visseral grey Nucleus proprius Substantia gelatinosa Columna lateralis Columna posterior

63 Alt segmentlerden kaynaklanan lifler daha yüzeyel yerleşim gösterirler servikal bölgenin üst taraflarında Tr. spinocerebellaris anterior’un lifleri arkadaki Tr. spinocerebellaris posterior’un lifleri içerine girer

64 Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig) Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers)

65 Tr. cuneocerebellaris Clarke sütunu C8’in üst kısmında bulunmadığı için buranın üst kısmından kaynaklanan (Grup Ia) proprioseptif duyu impulsları ipsilateral fasciculus cuneatus içinde ilerler ve bulbus’taki Nucleus cunaetus accessorius’ta ve Nucleus cuneatus’un lateral kısmında sinaps yapar. Bu iki nükleuslar Clarke sütununun homoloğu olarak kabul edilir bu yüzden tr. cuneocerebellaris, tr. spinocerebellaris’in üst ekstremitedeki karşılığı olarak bilinir Buradan başlayan fibrae arcuatae externae posteriores adlı lifler pedinculus cerebellaris inferior aracılığı ile ipsilateral cerebellum korteksinde sonlanır

66 Gang. spinale 1. nöron Fasciculus cuneatus Nucleus cuneatus accessorius Cerebellum korteksi fibrae arcuatae externae posteriores Tr. cuneocerebellaris

67

68 Diğer afferent yollar

69 arka boynuz hücrelerinin lifleri tarafından oluşturulur. Çapraz yapar Colliculus superior’da sonlanır Spinovisual refleksle ilgilidir. Tr. spinotectalis

70

71 1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: Substantia gelatinosa Buradan başlayan lifler funiculus lateralis’te tr. spinothalamicus lateralis olarak yukarı çıkar. Fasciculus dorsolateralis (Lissauer huzmesi) Heinrich Lissauer (1861-1891) Alman nörolog 1885

72

73 1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: arka boynuz hücreleri (yeri tam belli değil) 2. nöronun lifleri orta hattı çaprazlarlar 3. nöron: Nuc. olivaris accessorius medialis ve posterior 3. nöronun lifleri tekrar karşı tarafa geçer pedinculus cerebellaris inferiordan beyinciğe gider ve purkinje hücrelerini uyarır. Tr. spinoolivaris

74

75 Yanık ile ilgili ağrı duyusu bu yolla taşınır 1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: Lamina V-VIII 2. nöronun liflerinin çoğu orta hattı çaprazlarlar 3. nöron: bulbustaki formatio reticularis (Nuc. gigantocellularis) ponstaki formatio reticularis mesencephalondaki formatio reticularis 4. nöronun: thalamus’un nuc. ventralis posterior ve nuc. intralaminares Tr. spinoreticularis Formatio reticularis tüm sinir sistemini aktive eder ve yanık ağrısını daha geniş bir alanda hissederiz. Bu bağlantı kişiyi yaralanmaya karşı korunmaya zorlar. Fakat ağrının kaynaklandığı yanık yerini daha zayıf olarak algılarız.

76 the greater the length of the fibers in the spinal cord the closer they are situated to the periphery (Flatau's Law) Edward Flatau 1869-1932 polonyalı nörolog (1897 yılında tanımlamış)

77 İnen Yollar

78 Tr. corticospinalis anterior Tr. vestibulospinalis Tr. reticulospinalis (anterior) Tr. tectospinalis Tr. olivospinalis Funiculus anterior’da bulunan inen yollar

79 Tr. corticospinalis 1.000.000 lif (700.000 myelinli, 300.000 myelinsiz lif) içerir myelinli liflerin % 90’ı 1-4 mikron çapında % 10’ı 5-10 mikron çapında ( 30.000-40.000 lif ise 10-22 mikron)

80 Gyrus postcentralis Gyrus precentralis Premotor cortex %30: primer motor korteks (Alan 4) %30: premotor korteks (alan 6, 8) %40: somestetik saha (alan 3, 1, 2)

81 Bu lifler bağladıkları merkezlere göre Fibrae corticopontinae (Fimbrae pontis longitudinales), Fibrae corticonucleares ve Fibrae corticospinalis isimlerini alır.

82

83 1. nöron: Frontal ve parietal lobdaki primer ve sekonder motor sahalar %30: primer motor korteks (Alan 4) %30: premotor korteks (alan 6, 8) %40: somestetik saha (alan 3, 1, 2) Decusssatio pyramidorum Tr. corticospinalis anterior Tr. corticospinalis lateralis 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri Tr. corticospinalis

84 lateralis Tr. corticospinalis anterior Tr. corticospinalis lateralis Tr. corticospinalis anterior

85 Ludwig Türck [1810-1868] Tr. corticospinalis lateralis Barnes S (1901) Degenerations in heniiplegia: with special reference to a ventra-lateral pyramidal tract, the accessory fillet and Pick’s bundle. Brain, 24: 463-501

86 Eminentia pyramidalis Pyramis Crus cerebri Decussatio pyramidorum

87 Eminentia pyramidalis Pyramis Crus cerebri Decussatio pyramidorum Tr. corticospinalis lateralis Tr. corticospinalis anterior Domenico Mistichelli

88

89 üst motor nöron Alt motor nöron kas

90 üst motor nöron lezyonlarında istemli hareket kaybı spastisite, derin tendon refleksinde artma, babinski (+) Alt motor nöron lezyonlarında hareket, refleks kaybı, tonus kaybı, kas atrofisi kas

91

92 piramidal yolların sonlanma seviyeleri %55 lif servikal segmentlerde %20 lif torakal segmentlerde %25 lif lumbosakral segmentlerde

93 piramidal yolların myelinizasyonunun tamamlanması 2. yılda tamamlanır

94 Tr. corticospinalis anterior Büyük çoğunluğu sadece üst torakal segmente kadar uzanır. Çok az bir kısmı ise alt torakal ve lumbal segmentlere uzanır. Böylece sadece servikal ve üst ekstremite kaslarına innervasyon sağlar. Liflerinin büyük bir kısmı commissura alba anterior’da çapraz yaparak karşı tarafın ön boynuzunun sentromedian kısmında sonlanır Ludwig Türck [1810-1868]

95

96 1. nöron: Nucleus vestibularis lateralis (Deiters) 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri Tr. vestibulospinalis Wilhelm Löwenthal, 1850–1894 Alman hekim

97 Servikal segmentlerde funiculus lateralis’in ön kısmında, alt segmentlerde ise funiculus anterior’da yer alır

98 Nucleus vestibularis lateralis Dorsocaudal bölüm Ventrorostral bölüm Servikal segmentler Torakal segmentler lumbosakral segmentler Vestibulospinal yolun liflerinin büyük kısmı servikal ve lumbosakral segmentlere dağılır. Torakal bölge ise daha az lif alır

99 Tr. vestibulospinalis Fasciculus longitudinalis medialis

100 Vestibulospinal yolun lifleri, gri cevherde Lamina VIII’in tamamında ve lamina VII’nin medial ve sentral bölümlerinde sonlanır.

101 Vestibulospinal yolun lifleri, sadece torakal bölgede direkt olarak motor nöronlara bağlantı kurar.

102 Nucleus vestibularis lateralis nucleus fastigii Vermis cerebelli Medulla spinalis refleks aktivitesi (+)

103 Nucleus vestibularis lateralis Ektensor kas tonusunda artma elektriksel uyarı

104 çıkan retiküler sistem lifleri Tr. reticulospinalis Tr. reticulospinalis (anterior) 1. nöron: Formatio reticularis’in pons’daki bölümü 2. nöron:Ön boynuz motor hücreleri

105 Tr. tectospinalis Colliculus superior’un derin kısımlarından başlar Decussatio tegmentalis dorsalis’i yapar Funiculus anterior’un en ön kısmında bulunur Servikal segmentlerdeki somotomotor nöronlar Işık ve sesle ilgili baş, boyun ve üst ekstremitelerin refleks hareketleri ile ilgilidir.

106 Decussatio tegmentalis dorsalis Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

107

108 Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

109 Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

110 Tr. corticospinalis lateralis (pyramidalis) Tr. rubrospinalis (Monakow huzmesi) Tr. reticulospinalis (lateralis) Tr. olivospinalis (Helveg yolu) İnen otonomik lifler Funiculus lateralis’de bulunan inen yollar

111 1. nöron veya üst motor nöron: parietal ve frontal lobdaki primer ve sekonder motor sahalardaki piramidal hücreler Decussatio pyramidum 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri Tr. corticospinalis lateralis

112 1. nöron: Nuc. ruber 2. nöron: ön boynuz motor nöronları Tr. rubrospinalis (Monakow huzmesi) Constantin von Monakow (1853-1930)

113

114 Magnocellular parvocellular Nucleus ruber Magnocellular rostral caudal

115

116 Decussatio tegmentalis ventralis (Forel çaprazı) Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

117 Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

118 Nucleus ruber karşı taraf fleksor kasların kasılması elektriksel uyarı

119 Bazı rubrospinal yolun lifleri direkt olarak motor nöronlara bağlantı kurmaz. Ara nöronları kullanır.

120 1. nöron: Formatio reticularis’in bulbus’taki bölümü (nuc. reticularis gigantocellularis) Liflerin çoğu çapraz yapar. 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri Tr. reticulospinalis (lateralis)

121 1. nöron: Nuc. olivaris inferior’dan çıktığı sanılmaktadır. İçerisinde Tr. spinoolivaris’e ait liflerde vardır. 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri baş ve boynun hareketleri ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Tr. olivospinalis (Helweg yolu) Hans Kristian Saxtorph Helweg 1847–1901

122 Beyin sapındaki visseral merkezler bu lifler aracılığı ile, medulla spinalis’teki preganglionik otonom sisteme ait nöronlarla bağlantı kurarlar. Funiculus lateralis’teki sonlanma şekilleri bilinmemektedir. Bu lifler funiculus anteriorda da az miktarda bulunur. İnen otonomik yollar

123 - Fasciculus interfascicularis - Fasciculus septomarginalis Funiculus posterior’da bulunan inen yollar

124 Fasciculus interfascicularis [semilunaris] Kısa inen lifler Schultz’un virgül demeti; Torakal bölgenin üst yarısı ve servikal bölgede, Goll ve Burdach demetleri arasında yer alır.

125 Fasciculus septomarginalis Kısa inen lifler; Torakal bölgenin alt yarısı ve daha aşağısında bu lifler septum medianum posterios’un heriki yanında ve ön bölümünde bulunurlar Kesitlerde şekillerine göre : Torakal bölgenin alt yarısında Flechsig’in oval alanı Sakral bölgede Philipe-Gombault’un üçgen alanı olarak isim alırlar.

126

127 Tr spinobulbaris, bulbotlamicus, thalamocorticalisTr spinocerebellaris anterior et posterior

128 Tr spinothalamicus anteriorTr spinothalamicus posterior

129 Tr corticospinalis Tr. corticonuclearis

130

131

132

133

134

135 Gang. spinale NVPL Alan 3,1,2 Alan 3,1,2 1. nöron 2. nöron 3. nöron 4. nöron Nucleus gracilis Lemniscus medialis Fibrae arcuatae internae Decussatio lemniscorum

136 - Fasciculus interfascicularis - Fasciculus septomarginalis Funiculus posterior’da bulunan inen yollar

137 Fasciculus interfascicularis [semilunaris] Kısa inen lifler Schultz’un virgül demeti;

138 SORU T11 segmentinde Schultz’un virgül demeti bulunur mu?

139 CEVAP Torakal bölgenin üst yarısı ve servikal bölgede, Goll ve Burdach demetleri arasında yer alır.

140 Fasciculus septomarginalis Kısa inen lifler; Torakal bölgenin alt yarısı ve daha aşağısında bu lifler septum medianum posterior’un her iki yanında ve ön bölümünde bulunurlar Kesitlerde şekillerine göre : Torakal bölgenin alt yarısında Flechsig’in oval alanı Sakral bölgede Philipe-Gombault’un üçgen alanı olarak isim alırlar.

141 Paul Emil Flechsig (1847-1929) (Polonyalı psikiyatrist) Claudien Philippe (1866-1903) (Fransız patolog) Friedrich Schultze (1848-1934) (Alman nörolog) François Alexis Albert Gombault 1844–1904 (Fransız Nörolog)

142 Gang. spinale Lamina VI, VII (birazda I, VIII) NVPL Alan 3,1,2 Tr. spinothalamicus lateralis Tr. spinothalamicus anterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus lateralis 1. nöron 2. nöron 3. nöron 4. nöron Ruffini cisimciği Krause cisimciği

143 Gang. spinale Lamina VI, VII (birazda I, VIII) NVPL Alan 3,1,2 Tr. spinothalamicus anterior 1. nöron 2. nöron 3. nöron 4. nöron Tr. spinothalamicus anterior Meissner cisimciği (Taktil reseptörü)

144 Gang. spinale Tr. spinocerebellaris posterior Golgi tendon organı Kas iğciği Clarke sütunu Lamina VII Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris ant Vermis cerebelli korteksi pedinculus cerebellaris inferior 1. nöron 2. nöron 3. nöron

145 Gang. spinale Golgi tendon organı Vermis cerebelli pedinculus cerebellaris superior Kas iğciği Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris post. 1. nöron 2. nöron 3. nöron

146 Gang. spinale Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Tr. spinocerebellaris anterior Golgi tendon organı pedinculus cerebellaris inferior Kas iğciği Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris ant. Vermis cerebelli pedinculus cerebellaris superior Clarke sütunu Lamina VII

147 Gang. spinale 1. nöron Fasciculus cuneatus Nucleus cuneatus accessorius Cerebellum korteksi fibrae arcuatae externae posteriores Tr. cuneocerebellaris

148 the greater the length of the fibers in the spinal cord the closer they are situated to the periphery (Flatau's Law) Edward Flatau 1869-1932 polonyalı nörolog (1897 yılında tanımlamış)


"Medulla spinalis’in ileti yolları Levent SARIKCIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları