Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medulla spinalis’in ileti yolları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medulla spinalis’in ileti yolları"— Sunum transkripti:

1 Medulla spinalis’in ileti yolları
Levent SARIKCIOĞLU

2 Çıkan Yollar İnen Yollar

3 Şuurlu proprioseptif yollar Şuursuz proprioseptif yollar
Yüzeyel duyu yolları Basınç Temas Ağrı Isı Diğer duyu yolları

4 Şuurlu proprioseptif yollar
Spinobulbar yollar Spinobulbothalamocortical yollar Funiculus posterior’da uzanan yollar Lemniscal sistem

5 Funiculus posterior’da bulunan çıkan yollar’ın içerisinde taşınan duyular
Proprioseptif duyu Bir kısmı Funiculus posterior içerisinde Bir kısmı da Tr. spinocerebellaris anterior ve posterior ile taşınır Basınç, dokunma duyularının zamanını, yerini, stimülasyonların cinsini ayırmamızı sağlayan duyular (taktil diskriminasyon) İki nokta diskriminasyonu Topognosis (deri yüzeyine uygulanan basıncın yerini saptama) Sterognozis (Dokunarak cisimlerin şeklini tanıma) Pallesthesia (Yüzeyin pürüzlü veya düz olduğunu algılama)

6

7 medulla spinalis’in dorsal yarısının hasarlandığı hastalarda
Propriosepsiyon kaybı, Taktil duyu kaybı iki nokta diskriminasyonunda azalma Asterognozi ve agraphestezi Vibrasyon duyusu kaybı

8 Funiculus posteriordaki yolların özellikleri
Sakral bölgeden kaynaklanan yollar medialde Torakal bölgeden kaynaklanan yollar lateralde yerleşmiştir Fissura mediana anterior Sulcus anterolateralis Sulcus anterolateralis Fasciculus cuneatus Septum medianum posterior Fasciculus gracilis Sulcus posterolateralis Sulcus posterolateralis Sulcus intermedius posterior Sulcus intermedius posterior Sulcus medianus posterior

9 Funiculus posteriordaki yolların özellikleri
Buradaki yollar sinir sisteminin filogenetik olarak yeni yollarındandır Bu yollar daha çok kol ve bacaktan gelen impulsları alır Ekstremitesi olmayan hayvanlarda bu yollar az gelişmiş ve kısa lifler içerirler Üst ektremitenin (özellikle elin) diskriminatif ve alt ekstremitenin postürü korunmasındaki rolü dikkate alındığında neden fiologenetik olarak yeni olduğu sürpriz değildir.

10 Funiculus posteriordaki yolların özellikleri
Burada bulunan uzun çıkan yollar basınç-temas ve kinestetik duyu impulslarını taşırlar Özellikle bu yollar iki nokta diskriminasyonu ve taktil diskriminasyonu ile ilgilidir

11 Lemniskal sistem Merkezi sinir sistemine kas gerilmesi, eklemlerin durumu, deri üzerindeki dokunma, basınç, titreşim duyuları hakkında bilgi veren reseptörlerle başlar. kas iğcikleri, Golgi Tendon organları, Vater-Pachini korpüskülleri Meissner cisimciği diğer kapsüllü reseptörler Proprioseptör (kinestetik his) uyarıların yeri, mekan içindeki formu ve zaman içerisindeki sıralanışı hakkında bili vermek için organize olmuştur (stereognozis) G. lemniskos—band veya kurdele

12

13 4. nöron 3. nöron 2. nöron 1. nöron NVPL Alan 3,1,2 Lemniscus medialis
Fibrae arcuatae internae Decussatio lemniscorum Nucleus gracilis 2. nöron Gang. spinale Gang. spinale 1. nöron

14 Alt segmentlerden kaynaklanan lifler (Fasciculus gracilis) arka funiculus’un medialinde buna karşın üst segmentlerden kaynaklanan lifler (fasciculus cuneatus) arka funiculus’un lateralinde bulunur Kortekse projekte olurken dışta bulunan fasciculus cuneatus lifleri korteksin medial kısmına, içte bulunan fasciculus gracilis lifleri korteksin lateral kısmına projekte olur.

15

16

17 Vücudun üst yarısından gelen duyular gyrus postcentalis’in alt kısmına
Vücudun alt yarısından gelen duyular gyrus postcentalis’in üst kısmına

18 Fasciculus gracilis (Goll huzmesi)
6. torakal segmentin altındaki kas, kiriş, bağ ve eklem kapsülünden gelen pozisyonumuz ile ilgili proprioseptif duyuyu, taktil diskriminasyon duyularını taşır 1. nöron: ganglion spinale inen ve çıkan dallar inen dallar: fasciculus interfascicularis Çıkan dallar çapraz yapmaz 2. nöron: Nuc. gracilis Friedrich Goll ( ) İsviçreli Anatomist

19 Karl Friedrich Burdach
Fasciculus cuneatus (Burdach huzmesi) Fasciculus gracilis’in lateralinde bulunur. 6. torakal segmentin yukarısındaki kas, kiriş, bağ ve eklem kapsülünden gelen pozisyonumuz ile ilgili proprioseptif duyusu, taktil diskriminasyon duyularını taşır 1. nöron: ganglion spinale inen ve çıkan dallar inen dallar: fasciculus interfascicularis Çıkan dallar çapraz yapmaz 2. nöron: Nuc. cuneatus Karl Friedrich Burdach ( ) Alman Anatomist

20

21 lezyon seviyesinin altında ve aynı tarafta kaybolur
FUNICULUS POSTERIOR LEZYONLARI Sifiliz de görülen tabes dorsalis ve pernisiyöz anemide görülen sklerozis gibi hastalıklarda ortaya çıkar Pozisyon Kinesthesisi Vibrasyon İki nokta diskriminasyonu gibi duyular lezyon seviyesinin altında ve aynı tarafta kaybolur

22 dengelerinin kaybederek sallanır hatta düşebilirler buna
Hastalar ayakları birbirine bitişik ve gözleri kapalı durumda ayakta dururken dengelerinin kaybederek sallanır hatta düşebilirler buna Romberg belirtisi denir Bu hastalar ayakta durma ve yürüme gibi vücut pozisyonunu dengeli bir şekilde korumayı gerektiren hareketleri yapmakta büyük zorluk çekerler buna funiculus posterior ataxia ‘sı denir

23 Funiculus posterior ataxia ‘sı olan hastalar
Yürürken gözleri ile alt ekstremitelerini takip ederler Bunların pozisyonlarını görerek yürümeye çalışırlar Bacaklarını birbirinden açık tutarak daha geniş bir tabanda yürümeleri Yürüme sırasında alt ekstremitelerini aniden ve gereğinden fazla yukarı kaldırmaları Ayaklarını yere sertçe vurmaları Adımlarının eşit olmaması Yürürken genellikle bir tarafa doğru sallanmaları tipik belirtilerdir

24 Funiculus posterior lezyonu olan hastalarda dokunma duyusu kaybolmadığı
halde , vücudun dokunulan yerini tam olarak lokalize edememek Deri üzerine çizilen şekilleri anlayamamak agraphaesthesia Ele alınan cisimleri hissederek tanıyamamak astereognosia Ele alınan cisimlerin ağırlık farklılıklarını anlayamamak gibi Ayırt edici dokunma duyusu ile ilgili bozuklular ortaya çıkar

25 Funiculus posterior’da bulunan inen yollar
- Fasciculus interfascicularis - Fasciculus septomarginalis

26 Fasciculus interfascicularis [semilunaris]
Kısa inen lifler Schultz’un virgül demeti;

27 SORU T11 segmentinde Schultz’un virgül demeti bulunur mu?

28 CEVAP Torakal bölgenin üst yarısı ve servikal bölgede, Goll ve Burdach demetleri arasında yer alır.

29 Fasciculus septomarginalis
Kısa inen lifler; Torakal bölgenin alt yarısı ve daha aşağısında bu lifler septum medianum posterior’un her iki yanında ve ön bölümünde bulunurlar Kesitlerde şekillerine göre : Torakal bölgenin alt yarısında Flechsig’in oval alanı Sakral bölgede Philipe-Gombault’un üçgen alanı olarak isim alırlar.

30 (Polonyalı psikiyatrist)
Friedrich Schultze ( ) (Alman nörolog) Paul Emil Flechsig ( ) (Polonyalı psikiyatrist) Claudien Philippe ( ) (Fransız patolog) François Alexis Albert Gombault 1844–1904 (Fransız Nörolog)

31 Derin duyu lifleri ve mekanoreseptörlerden gelen lifler medulla spinalis’e girdikten sonra sinaps yapmadan en az 3 değişik yol izlerler. 1- Ön boynuzda alt motor nöronlara doğrudan giden lifler 2- Spinoserebellar yolla giden lifler 3- Posterior funiculus’ta doğrudan yukarı çıkan lifler

32 1- Ön boynuzda alt motor nöronlara doğrudan giden lifler

33 Üst servikal bölgede fasciculus gracilis büyük oranda kutaneöz reseptörlerden gelen impulsları taşır. daha az oranda proprioseptif impulsları taşır Bunun nedeni alt segmentlerden kaynaklanan proprioseptif duyuların Clarke sütununda sonlanmasıdır. Bu duyular daha sonra Z nükleusu aracılığıyla thalamus’a ulaşır

34 2- Spinoserebellar yolla giden lifler
Korteks Thalamus Nuc. Z Nucleus gracilis Bulbus Fasciculus gracilis Torakal bölge Nucleus thoracicus Alt ekstremite proprioseptif duyusu Tr. spinocerebellaris posterior

35 Basınç, temas, ağrı ve ısı ile ilgili yollar
Spinothalamic yollar Ludwig Edinger ( ) Alman Nörolog

36 Tr. spinothalamicus lateralis
1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: Substantia gelatinosa 3. nöron: Nuc. ventralis posterior Ağrı, ısı ve dokunma duyularını taşır Gıdıklanma ve kaşınma ağrı duyusuna girer Basit dokunma: Hafif dokunma, hafif basınç, taktil lokalizasyonun kaba şekli ile ilgilidirler

37 Tr. spinothalamicus lateralis
Alan 3,1,2 4. nöron Tr. spinothalamicus lateralis NVPL 3. nöron Tr. spinothalamicus lateralis anterior Tr. spinocerebellaris 1. nöron Gang. spinale Lamina VI, VII (birazda I, VIII) 2. nöron Ruffini cisimciği Krause cisimciği

38 Tr. spinothalamicus lateralis

39 Tr. spinothalamicus lateralis

40

41 Tractus spinothalamicus lateralis’ in medulla spinalis ‘in herhangi bir
seviyesinde tek taraflı olarak kesilmesi , lezyonun genellikle bir segment altında ve karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybına neden olur analgesia thermoanesthesia İç organlar ısıya hassas değildir Doku iskemisi Bazı kimyasal maddeler Düz kas spazmına gerilmeye bağlı Ağrı duyusu algılanabilir

42 Tr. spinothalamicus anterior
1. nöron: Ganglion spinale Arka boynuzun tepe kısmında inen ve çıkan dallarına ayrılır 2. nöron: I., II. (Substantia gelatinosa) ve V. laminalardaki hücreler Çapraz yapar 3. Nöron: Nuc. ventralis posterolateralis Gyrus postcentralis’ projekte olur basınç ve temas duyularını taşır

43 Tr. spinothalamicus anterior
Alan 3,1,2 4. nöron Tr. spinothalamicus anterior NVPL 3. nöron Tr. spinothalamicus anterior 1. nöron Gang. spinale Meissner cisimciği (Taktil reseptörü) Lamina VI, VII (birazda I, VIII) 2. nöron

44 3. nöron 1. nöron 2. nöron

45 Tr. spinothalamicus, thalamus’un VPL nükleusuna projekte olmasının yanı sıra bu yolun lifleri bilataral olarak thalamus’un arka kısmına da projekte olurlar. Burası corpus geniculatum mediale’nin magnocellular bölümüne yakındır Bunlar ağrı ile ilgilidirler. Thalamus’u bu bölümü sekonder somestetik sahaya projekte olur.

46 Spinoserebellar yollar
Şuursuz proprioseptif yollar

47 Tr. spinocerebellaris posterior ve Tr. cuneocerebellaris
Tr. spinocerebellaris anterior ve posterior proprioseptif ve eksteroseptif duyu impulslarını taşır Tr. spinocerebellaris posterior ve Tr. cuneocerebellaris Kas iğciği Golgi tendon organı Derideki dokunma reseptörleri Derideki basınç reseptörleri Tr. spinocerebellaris anterior Fleksor refleks afferentleri

48 Spinoserebellar yolların farkı
Tr. spinocerebellaris posterior ile taşınan impulslar bir kastan veya ortak bir eklem etrafında hareket yaptıran sinerjist kas gruplarından gelir (Koordine kas hareketlerinin yapılmasında görevlidir) Tr. spinocerebellaris anterior ise alt ekstremitede birkaç segmenti içeren geniş duyu bölgelerinden gelen proprioseptif duyu impulslarını taşır (Koordine bir hareketlerinin yapılması sırasında ekstremite pozisyonunu ve postür’ün korunmasında görevlidir)

49 (Polonyalı psikiyatrist)
Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig) 1. nöron: ganglion spinale 2. nöron: Nuc. thoracicus (Clarke sütunu) 3. nöron: Vermis cerebelli Şuursuz proprioseptif duyu impulslarını taşır Paul Emil Flechsig ( ) (Polonyalı psikiyatrist)

50 nucleus thoracicus (clarke)
Kutaneöz basınç ve temas reseptörleri Ia afferent (kas iğciği) nucleus thoracicus (clarke) Grup II kas afferentleri Ib afferent (Golgi tendon organı)

51 nucleus thoracicus (clarke sütunu) C8-L3 spinal segmentler seviyeside bulunur

52 Nucleus thoracicus (nucleus dorsalis Clarke sütunu) Columna lateralis
posterior Medial Lateral Central Sacral parasymphatetic Retrodorsolateral Intermediolateral Intermediomedial Nucleus thoracicus Ventromedial Dorsomedial Ventrolateral Dorsolateral Lumbosacral Visseral grey Accesuar Central 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C S L T Nucleus thoracicus (nucleus dorsalis Clarke sütunu)

53 3. nöron 1. nöron 2. nöron Tr. spinocerebellaris posterior
Vermis cerebelli korteksi pedinculus cerebellaris inferior 3. nöron Kas iğciği Clarke sütunu Lamina VII Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris ant 1. nöron Tr. spinocerebellaris posterior Gang. spinale 2. nöron Golgi tendon organı

54 Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig)
Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers)

55 Tr. spinocerebellaris posterior’un cerebellum vermisinde sonlandığı yerler
Larsell 1951

56

57 SORU Clarke sütunun olmadığı alt lumbal ve sakral segmentlere ait şuursuz proprioseptif duyunun taşınması nasıldır ?

58 CEVAP Alt lumbal ve sakral segmentlere ait şuursuz proprioseptif duyu lifleri ilk önce fasciculus gracilis içerisinde ilerler daha sonra Clarke sütununun görüldüğü segmentlerde lifler fasciculus gracilis’ten ayrılarak Clarke sütununda sinaps yaparlar ve spinoserebellar yola katılırlar

59 Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers)
1. nöron: ganglion spinale 2. nöron: Nucleus proprius columna posterioris (Lamina V, VI, VII) 3. nöron: Cerebellum korteksi Şuursuz proprioseptif duyu impulslarını taşır Çapraz yapan lifler cerebellum korteksine gelmeden tekrar çapraz yaparlar Henry Charlton Bastian ( ) (İngiliz nörolog) (1867 yılında ilk kez varlığını tanımlamış) Sir William Richard Gowers ( ) (İngiliz nörolog) (1880 yılında detaylı tanımlamış)

60 3. nöron 1. nöron 2. nöron Tr. spinocerebellaris anterior
Vermis cerebelli pedinculus cerebellaris superior 3. nöron Kas iğciği Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris post. 1. nöron Gang. spinale 2. nöron Golgi tendon organı

61 Tr. spinocerebellaris anterior pedinculus cerebellaris superior
Kas iğciği pedinculus cerebellaris inferior Vermis cerebelli Gang. spinale Tr. spinocerebellaris anterior Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Clarke sütunu Lamina VII Golgi tendon organı Tr. spinocerebellaris ant. Tr. spinothalamicus lat.

62 Substantia gelatinosa
Columna lateralis Columna posterior Medial Lateral Central Sacral parasymphatetic Substantia gelatinosa Retrodorsolateral Intermediolateral Intermediomedial Nucleus thoracicus Nucleus proprius Ventromedial Dorsomedial Ventrolateral Dorsolateral Lumbosacral Visseral grey Accesuar Central 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C S L T Nucleus proprius Substantia gelatinosa

63 Alt segmentlerden kaynaklanan lifler daha yüzeyel yerleşim gösterirler
servikal bölgenin üst taraflarında Tr. spinocerebellaris anterior’un lifleri arkadaki Tr. spinocerebellaris posterior’un lifleri içerine girer

64 Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig)
Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers)

65 Tr. cuneocerebellaris Clarke sütunu C8’in üst kısmında bulunmadığı için buranın üst kısmından kaynaklanan (Grup Ia) proprioseptif duyu impulsları ipsilateral fasciculus cuneatus içinde ilerler ve bulbus’taki Nucleus cunaetus accessorius’ta ve Nucleus cuneatus’un lateral kısmında sinaps yapar. Bu iki nükleuslar Clarke sütununun homoloğu olarak kabul edilir bu yüzden tr. cuneocerebellaris, tr. spinocerebellaris’in üst ekstremitedeki karşılığı olarak bilinir Buradan başlayan fibrae arcuatae externae posteriores adlı lifler pedinculus cerebellaris inferior aracılığı ile ipsilateral cerebellum korteksinde sonlanır

66 Tr. cuneocerebellaris 1. nöron Cerebellum korteksi
Nucleus cuneatus accessorius Cerebellum korteksi fibrae arcuatae externae posteriores Tr. cuneocerebellaris Fasciculus cuneatus Gang. spinale 1. nöron

67

68 Diğer afferent yollar

69 Tr. spinotectalis arka boynuz hücrelerinin lifleri tarafından oluşturulur. Çapraz yapar Colliculus superior’da sonlanır Spinovisual refleksle ilgilidir.

70

71 Fasciculus dorsolateralis (Lissauer huzmesi)
1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: Substantia gelatinosa Buradan başlayan lifler funiculus lateralis’te tr. spinothalamicus lateralis olarak yukarı çıkar. Heinrich Lissauer ( ) Alman nörolog 1885

72

73 Tr. spinoolivaris 1. nöron: Ganglion spinale
2. nöron: arka boynuz hücreleri (yeri tam belli değil) 2. nöronun lifleri orta hattı çaprazlarlar 3. nöron: Nuc. olivaris accessorius medialis ve posterior 3. nöronun lifleri tekrar karşı tarafa geçer pedinculus cerebellaris inferiordan beyinciğe gider ve purkinje hücrelerini uyarır.

74

75 Tr. spinoreticularis Yanık ile ilgili ağrı duyusu bu yolla taşınır
1. nöron: Ganglion spinale 2. nöron: Lamina V-VIII 2. nöronun liflerinin çoğu orta hattı çaprazlarlar 3. nöron: bulbustaki formatio reticularis (Nuc. gigantocellularis) ponstaki formatio reticularis mesencephalondaki formatio reticularis 4. nöronun: thalamus’un nuc. ventralis posterior ve nuc. intralaminares Formatio reticularis tüm sinir sistemini aktive eder ve yanık ağrısını daha geniş bir alanda hissederiz. Bu bağlantı kişiyi yaralanmaya karşı korunmaya zorlar. Fakat ağrının kaynaklandığı yanık yerini daha zayıf olarak algılarız.

76 the greater the length of the fibers in the spinal cord the closer they are situated to the periphery (Flatau's Law) Edward Flatau polonyalı nörolog (1897 yılında tanımlamış)

77 İnen Yollar

78 Funiculus anterior’da bulunan inen yollar
Tr. corticospinalis anterior Tr. vestibulospinalis Tr. reticulospinalis (anterior) Tr. tectospinalis Tr. olivospinalis

79 Tr. corticospinalis lif ( myelinli, myelinsiz lif) içerir myelinli liflerin % 90’ı 1-4 mikron çapında % 10’ı 5-10 mikron çapında ( lif ise mikron)

80 Premotor cortex Gyrus precentralis Gyrus postcentralis
%30: primer motor korteks (Alan 4) %30: premotor korteks (alan 6, 8) %40: somestetik saha (alan 3, 1, 2)

81 Bu lifler bağladıkları merkezlere göre
Fibrae corticopontinae (Fimbrae pontis longitudinales), Fibrae corticonucleares ve Fibrae corticospinalis isimlerini alır.

82

83 Tr. corticospinalis 1. nöron: Frontal ve parietal lobdaki primer ve sekonder motor sahalar %30: primer motor korteks (Alan 4) %30: premotor korteks (alan 6, 8) %40: somestetik saha (alan 3, 1, 2) Decusssatio pyramidorum Tr. corticospinalis anterior Tr. corticospinalis lateralis 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri

84 Tr. corticospinalis lateralis
Tr. corticospinalis anterior Tr. corticospinalis anterior Tr. corticospinalis lateralis

85 Tr. corticospinalis lateralis Tr. corticospinalis anterior
Barnes S (1901) Degenerations in heniiplegia: with special reference to a ventra-lateral pyramidal tract, the accessory fillet and Pick’s bundle. Brain, 24: Ludwig Türck [ ]

86 Crus cerebri Eminentia pyramidalis Pyramis Decussatio pyramidorum

87 Crus cerebri Eminentia pyramidalis Pyramis Domenico Mistichelli Decussatio pyramidorum Tr. corticospinalis lateralis Tr. corticospinalis anterior

88

89 üst motor nöron kas Alt motor nöron

90 üst motor nöron lezyonlarında
istemli hareket kaybı spastisite, derin tendon refleksinde artma, babinski (+) kas Alt motor nöron lezyonlarında hareket, refleks kaybı, tonus kaybı, kas atrofisi

91

92 piramidal yolların sonlanma seviyeleri
%55 lif servikal segmentlerde %20 lif torakal segmentlerde %25 lif lumbosakral segmentlerde

93 piramidal yolların myelinizasyonunun tamamlanması 2. yılda tamamlanır

94 Tr. corticospinalis anterior
Büyük çoğunluğu sadece üst torakal segmente kadar uzanır. Çok az bir kısmı ise alt torakal ve lumbal segmentlere uzanır. Böylece sadece servikal ve üst ekstremite kaslarına innervasyon sağlar. Liflerinin büyük bir kısmı commissura alba anterior’da çapraz yaparak karşı tarafın ön boynuzunun sentromedian kısmında sonlanır Ludwig Türck [ ]

95

96 Tr. vestibulospinalis 1. nöron: Nucleus vestibularis lateralis (Deiters) 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri Wilhelm Löwenthal, 1850–1894 Alman hekim

97 Servikal segmentlerde funiculus lateralis’in ön kısmında, alt segmentlerde ise funiculus anterior’da yer alır

98 Nucleus vestibularis lateralis
Dorsocaudal bölüm Ventrorostral bölüm Servikal segmentler Torakal segmentler Vestibulospinal yolun liflerinin büyük kısmı servikal ve lumbosakral segmentlere dağılır. Torakal bölge ise daha az lif alır lumbosakral segmentler

99 Tr. vestibulospinalis Fasciculus longitudinalis medialis

100 Vestibulospinal yolun lifleri, gri cevherde Lamina VIII’in tamamında ve lamina VII’nin medial ve sentral bölümlerinde sonlanır.

101 Vestibulospinal yolun lifleri, sadece torakal bölgede direkt olarak motor nöronlara bağlantı kurar.

102 (+) (+) (+) Vermis cerebelli nucleus fastigii Nucleus vestibularis
lateralis (+) Medulla spinalis refleks aktivitesi

103 Nucleus vestibularis lateralis Ektensor kas tonusunda artma
elektriksel uyarı Nucleus vestibularis lateralis Ektensor kas tonusunda artma

104 Tr. reticulospinalis (anterior)
çıkan retiküler sistem lifleri Tr. reticulospinalis 1. nöron: Formatio reticularis’in pons’daki bölümü 2. nöron:Ön boynuz motor hücreleri

105 Tr. tectospinalis Colliculus superior’un derin kısımlarından başlar
Decussatio tegmentalis dorsalis’i yapar Funiculus anterior’un en ön kısmında bulunur Servikal segmentlerdeki somotomotor nöronlar Işık ve sesle ilgili baş, boyun ve üst ekstremitelerin refleks hareketleri ile ilgilidir.

106 Decussatio tegmentalis dorsalis
Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

107

108 Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

109 Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

110 Funiculus lateralis’de bulunan inen yollar
Tr. corticospinalis lateralis (pyramidalis) Tr. rubrospinalis (Monakow huzmesi) Tr. reticulospinalis (lateralis) Tr. olivospinalis (Helveg yolu) İnen otonomik lifler

111 Tr. corticospinalis lateralis
1. nöron veya üst motor nöron: parietal ve frontal lobdaki primer ve sekonder motor sahalardaki piramidal hücreler Decussatio pyramidum 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri

112 Constantin von Monakow
Tr. rubrospinalis (Monakow huzmesi) 1. nöron: Nuc. ruber 2. nöron: ön boynuz motor nöronları Constantin von Monakow ( )

113

114 Nucleus ruber rostral Magnocellular Magnocellular parvocellular caudal

115

116 Decussatio tegmentalis ventralis (Forel çaprazı)
Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

117 Tr. tectospinalis Tr. rubrospinalis

118 elektriksel uyarı Nucleus ruber karşı taraf fleksor kasların kasılması

119 Bazı rubrospinal yolun lifleri direkt olarak motor nöronlara bağlantı kurmaz. Ara nöronları kullanır.

120 Tr. reticulospinalis (lateralis)
1. nöron: Formatio reticularis’in bulbus’taki bölümü (nuc. reticularis gigantocellularis) Liflerin çoğu çapraz yapar. 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri

121 Hans Kristian Saxtorph Helweg
Tr. olivospinalis (Helweg yolu) 1. nöron: Nuc. olivaris inferior’dan çıktığı sanılmaktadır. İçerisinde Tr. spinoolivaris’e ait liflerde vardır. 2. nöron: ön boynuz motor hücreleri baş ve boynun hareketleri ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Hans Kristian Saxtorph Helweg 1847–1901

122 İnen otonomik yollar Beyin sapındaki visseral merkezler bu lifler aracılığı ile, medulla spinalis’teki preganglionik otonom sisteme ait nöronlarla bağlantı kurarlar. Funiculus lateralis’teki sonlanma şekilleri bilinmemektedir. Bu lifler funiculus anteriorda da az miktarda bulunur.

123 Funiculus posterior’da bulunan inen yollar
- Fasciculus interfascicularis - Fasciculus septomarginalis

124 Fasciculus interfascicularis [semilunaris]
Kısa inen lifler Schultz’un virgül demeti; Torakal bölgenin üst yarısı ve servikal bölgede, Goll ve Burdach demetleri arasında yer alır.

125 Fasciculus septomarginalis
Kısa inen lifler; Torakal bölgenin alt yarısı ve daha aşağısında bu lifler septum medianum posterios’un heriki yanında ve ön bölümünde bulunurlar Kesitlerde şekillerine göre : Torakal bölgenin alt yarısında Flechsig’in oval alanı Sakral bölgede Philipe-Gombault’un üçgen alanı olarak isim alırlar.

126

127 Tr spinobulbaris, bulbotlamicus, thalamocorticalis
Tr spinocerebellaris anterior et posterior

128 Tr spinothalamicus anterior
Tr spinothalamicus posterior

129 Tr corticospinalis Tr. corticonuclearis

130

131

132

133

134

135 4. nöron 3. nöron 2. nöron 1. nöron NVPL Alan 3,1,2 Lemniscus medialis
Fibrae arcuatae internae Decussatio lemniscorum Nucleus gracilis 2. nöron Gang. spinale Gang. spinale 1. nöron

136 Funiculus posterior’da bulunan inen yollar
- Fasciculus interfascicularis - Fasciculus septomarginalis

137 Fasciculus interfascicularis [semilunaris]
Kısa inen lifler Schultz’un virgül demeti;

138 SORU T11 segmentinde Schultz’un virgül demeti bulunur mu?

139 CEVAP Torakal bölgenin üst yarısı ve servikal bölgede, Goll ve Burdach demetleri arasında yer alır.

140 Fasciculus septomarginalis
Kısa inen lifler; Torakal bölgenin alt yarısı ve daha aşağısında bu lifler septum medianum posterior’un her iki yanında ve ön bölümünde bulunurlar Kesitlerde şekillerine göre : Torakal bölgenin alt yarısında Flechsig’in oval alanı Sakral bölgede Philipe-Gombault’un üçgen alanı olarak isim alırlar.

141 (Polonyalı psikiyatrist)
Friedrich Schultze ( ) (Alman nörolog) Paul Emil Flechsig ( ) (Polonyalı psikiyatrist) Claudien Philippe ( ) (Fransız patolog) François Alexis Albert Gombault 1844–1904 (Fransız Nörolog)

142 Tr. spinothalamicus lateralis
Alan 3,1,2 4. nöron Tr. spinothalamicus lateralis NVPL 3. nöron Tr. spinothalamicus lateralis anterior Tr. spinocerebellaris 1. nöron Gang. spinale Lamina VI, VII (birazda I, VIII) 2. nöron Ruffini cisimciği Krause cisimciği

143 Tr. spinothalamicus anterior
Alan 3,1,2 4. nöron Tr. spinothalamicus anterior NVPL 3. nöron Tr. spinothalamicus anterior 1. nöron Gang. spinale Meissner cisimciği (Taktil reseptörü) Lamina VI, VII (birazda I, VIII) 2. nöron

144 3. nöron 1. nöron 2. nöron Tr. spinocerebellaris posterior
Vermis cerebelli korteksi pedinculus cerebellaris inferior 3. nöron Kas iğciği Clarke sütunu Lamina VII Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris ant 1. nöron Tr. spinocerebellaris posterior Gang. spinale 2. nöron Golgi tendon organı

145 3. nöron 1. nöron 2. nöron Tr. spinocerebellaris anterior
Vermis cerebelli pedinculus cerebellaris superior 3. nöron Kas iğciği Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus lat. Tr. spinocerebellaris post. 1. nöron Gang. spinale 2. nöron Golgi tendon organı

146 Tr. spinocerebellaris anterior pedinculus cerebellaris superior
Kas iğciği pedinculus cerebellaris inferior Vermis cerebelli Gang. spinale Tr. spinocerebellaris anterior Nucleus proprius Lamina V, VI, VII Clarke sütunu Lamina VII Golgi tendon organı Tr. spinocerebellaris ant. Tr. spinothalamicus lat.

147 Tr. cuneocerebellaris 1. nöron Cerebellum korteksi
Nucleus cuneatus accessorius Cerebellum korteksi fibrae arcuatae externae posteriores Tr. cuneocerebellaris Fasciculus cuneatus Gang. spinale 1. nöron

148 the greater the length of the fibers in the spinal cord the closer they are situated to the periphery (Flatau's Law) Edward Flatau polonyalı nörolog (1897 yılında tanımlamış)


"Medulla spinalis’in ileti yolları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları