Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acil Durum Yönetimi E ğ itimleri Galip USTA AFET PS İ KOLOJ İ S İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acil Durum Yönetimi E ğ itimleri Galip USTA AFET PS İ KOLOJ İ S İ."— Sunum transkripti:

1 Acil Durum Yönetimi E ğ itimleri Galip USTA AFET PS İ KOLOJ İ S İ

2 Afet Sonras ı Risk Alt ı ndaki Gruplar Tanık Olanlar İzleyiciler Doğrudan Etkilenenler

3

4

5 AFET SONRASI DUYGUSAL A Ş AMALAR İLK VURMA AŞAMASI ACİL DURUM AŞAMASI KURTARMA AŞAMASI İYİLEŞME AŞAMASI

6 Fizyolojik Tepkiler Psikolojik Tepkiler AFET İLE İLİŞKİLİ TEPKİLER

7 Fizyolojik Tepkiler İ ş tah kapanmas ı Bulantı Kusma Baş Dönmesi Terleme Huzursuzluk

8 Afet Esnasında ortaya çıkabilecek Psikolojik Tepkiler Depresyon Keder Karar verme güçlüğü Endişe Donup Kalma Sinirlilik Değişken Ruh Hali

9 Tepkilerin Şiddet, Zamanlama ve Süresi Şiddetli veya hafif tepkiler Ani veya gecikmeli tepkiler Şiddeti artan tepkiler

10  ÖN HAZIRLIK  ETK İ L İ YÖNET İ M :Bir krizde, insanlar kendilerini yönlendirecek, güvenilir, düzen getirebilecek bir lider arar ve onu takip ederler.  D İĞ ERLER İ YLE ETK İ LE Şİ M :Sempatik, dostça etkile ş im ba ş ar ı l ı bir psikolojik deste ğ in önemli bir parças ı d ı r.  AMACA YÖNEL İ K HAREKETLER :Stres alt ı ndaki ki ş ilerin faydal ı bir ş eyler yapabilmeye ve bunu nas ı l yapabilece ğ ini bilmeye ihtiyaçlar ı vard ı r Psikolojik Desteğin Prensipleri

11 ACİL DURUM EKİBİNİN PSİKOLOJİSİ...... Ekibi Etkileyen Faktörler Acil Durumda İletişim Ekibi Yönlendirme

12 Acil Durum Ekibini Etkileyen Faktörler Baskı Algılama Tecrübesizlik Çalışma Şartları

13  Göreve uygun olmayan bir ruh halinde bulunarak, fevri ve ani davranışlar gösterebilirler.  Sadece acil problemlere odaklanıp, daha büyük problemleri unutabilirler.  Afet öncesi hangi konuda eğitim aldığını unutabilirler ve deprem öncesi aldığı sorumluluklardan çekilebilirler.  Basit görevleri karmaşık görevlerden daha başarılı şekilde yerine getirirler. Stres altındaki acil durum ekip üyeleri aşağıdaki eğilimlerde olabilir :

14 KAZAZEDENİN PSİKOLOJİSİ Ağrı Yalnız Kalma Fonksiyon Kaybı Korku Rahatsızlık Anxiete

15 Takım Lideri Afet öncesinde yönetim ve takım tarafından kabul edilmelidir. Tak ı m Lideri Kötü ş artlar ı n ve tak ı m ı n performans ı n ı olumsuz etkileyen olaylar ı n fark ı nda olmal ı d ı r. Sorunlar ı dinleyerek, konu ş arak ve çal ış anlardan brifing alarak, çal ış anlar ı n stresle ba ş etmelerine yard ı mc ı olmal ı d ı r TAKIM L İ DER İ

16 ÖNERİLER Afeti KabullenmekGünlük Egzersiz yapmakEğitim almakLojistik hazırlık yapmak

17 AFETLERE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Bilinç durumunun bulaşmasıKontrolsüz davranışHiyerarşi kaybıToplumda karamsarlık

18 AFET ve ÇOCUKLAR İÇSEL TEPKİ DIŞSAL TEPKİ

19 “BAŞKALARININ DUYGULARINI DİNLEYİN FAKAT SAHİPLENMEYİN.”


"Acil Durum Yönetimi E ğ itimleri Galip USTA AFET PS İ KOLOJ İ S İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları