Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DANELER VE BOYUTU İRİDane biçimi Boyutu Dağılımıfiziksel/mekanik özellikleri etkiler Çakıl Kum Silt Kil Kolloid (<1  ) ASTMBSDIN TAŞ >300>200>100 ÇAKIL756063.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DANELER VE BOYUTU İRİDane biçimi Boyutu Dağılımıfiziksel/mekanik özellikleri etkiler Çakıl Kum Silt Kil Kolloid (<1  ) ASTMBSDIN TAŞ >300>200>100 ÇAKIL756063."— Sunum transkripti:

1 DANELER VE BOYUTU İRİDane biçimi Boyutu Dağılımıfiziksel/mekanik özellikleri etkiler Çakıl Kum Silt Kil Kolloid (<1  ) ASTMBSDIN TAŞ >300>200>100 ÇAKIL756063 KUM4.75220 SİLT< 0.0750.06 KİL<0.002 Çakıl60 - 2.0 mm Kum2.0 - 0.076 mm Silt0.076 - 0.002 mm Kil< 2  m TS 1500/1987, 2000 İri İnce

2 DANE BOYUTUNUN ÖLÇÜMÜ Doğrudan –Mekanik –Mikroskop Dolaylı –Elek –Çöktürme

3 DANE BİÇİMİ Köşeli Yarı Köşeli Yarı Yuvarlak Yuvarlak Tam Yuvarlak

4 ZEMİNDE DOKULAR a) Kilde bireysel dane gruplanmaları b) kum ve siltte bireysel dane dizilimi c) kil grupları dizilimi d) kille kaplanmış silt ve kum dizilimi e) tam belirginleşmemiş dizilim

5 Elekler büyük açıklıdan küçüğe doğru alt alta çaplar kabaca %50 azaltılarak dizilir ve en üstten dökülen numune sallanarak (mekanik sarsak) elenir. ELEK ANALİZİ

6 En ince elekten geçen malzeme alta koyulan tavanın içine birikir. Zemin mekaniği laboratuvarlarında 75 mikron elekten daha incesi killi örnekleri eleme işlemlerinde çıkan güçlüklerden dolayı kullanılmaz. *. Kuru eleme (temiz kum ve çakıllarda) **. Yıkamalı eleme (silt ve kil içeren numunelerde eleme yapılmadan önce numune 0.074 mm elekten yıkama yapılarak geriye sadece kum ve çakılın kalması sağlanır ve kurutulan numune elenir) ELEK ANALİZİ

7 Bazı Metrik Elekler ve ASTM Karşılıkları Elek NoNo. 4No. 10No. 40No. 100 No. 200 Metrik (mm)4.652.000.4250.1470.074 Metrik elekler mm, ASTM elekleri kenarı bir inç olan karenin bir kenarına sığan delik sayısı şeklinde belirtilir

8 Stokes yasası (0.1 - 0.001 mm, ve Brown hareketi olmayan durumlarda) Çökelme hızı ~ Çökelmeye direnç v = dz/dt : çökelme hızı r = çökelen kürenin yarıçapı  s = danenin birim hacım ağırlığı  l = sıvının yoğunluğu  = çökelme sıvısının viskozitesi c = sabit sıcaklıkta değişmez sayı Silt ve kil boyutlu taneler çok küçük olduklarından eşdeğer çapları ancak dolaylı olarak ölçülebilir. Bu ölçümde kürelerin bir sıvı içinde çökelme hızının, sıvının gösterdiği viskozite kökenli dirençle karşılaştıran Stokes yasasından yararlanılır. ÇÖKTÜRME ANALİZİ

9 A. Hidrometre Yöntemi Sıvının yoğunluğunu ölçer Zamana karşı sıvı yoğunluğu (veya konsantrasyon) ölçümü dane boyutu ve yüzdesini verir. 1000 mL 20-50 g 25°C Organik madde Dağıtma ÇÖKTÜRME ANALİZİ

10 10 cc sıvıdaki dane konsantrasyonunu ölçer B. Pipet Yöntemi 500 mL 15-30 g

11 PİPET YÖNTEMİ İLE ÇÖKTÜRME ANALİZİ

12 Tipik Dane Dağılım Eğrileri Efektif Çap Örnek içinde ağırlık olarak %10’dan küçük bölümü oluşturan danelerin en büyük çapı Üniformluk Katsayısı Zeminin en iri %40’ının en küçük boyutunun efektif çapa oranı, bu oran dane dağılım eğrisinin eğimini gösterir, üniformluk katsayısı eşit çaplı küreler için 1 olacak, çok sayıda farklı çaplar içeren karışımda sonsuza yönelecektir Süreklilik Katsayısı Üniform veya düzgün dane dağılımlı bir zeminde bazı boyutların eksik veya fazlalığını gösteren katsayı

13

14

15

16

17

18

19

20 50,0 26,80 0 1,00 5,50 4,12 12,58

21 D (mm) KALAN AĞIRLIK (g) GEÇEN AĞIRLIK (g) % GEÇEN 50.000,0050,00100 31.500,0050,00100 16.000,0050,00100 8.000,0050,00100 4.000,0050,00100 2.000,0050,00100 0.850,0050,00100 0.4251,0049,0098 0.2125,5043,5087 0.1474,1239,3879 0.07412,5826.8054 PAN26,8000 TOPLAM50 49.00 - 5.50 = 43.50 (43.50 / 50)  100 = 87

22 İriler > İnceler  İRİ DANELİ mmGeçen% 8.000100.00 4.00095.00 2.00085.00 0.71060.00 0.42550.00 0.21240.00 0.14735.00 0.07430.00 0.06328.00 0.04625.00 0.03323.00 0.02421.00 0.01718.00 0.01316.00 0.00915.00 0.00614.00 0.00513.00 0.00312.00 0.00210.00 0.0018.00 İriİnce 0.075 mm 2.00 mm 0.002 mm SiltKilKumÇakıl %15 %30 100-(30+15): %55 Çakıl İnce) Kum %10 Kil %20 Silt %15 Çakıl, % 55 Kum, ve % 30 İnce (%10 Kil+%20 Silt)

23 ZEMİN-SU İLİŞKİLERİ (KIVAM) 45 o Hacim, V Su Muhtevası, w VkVk 0 wSwS wPwP wLwL KATI YARI KATI PLASTİK SIVI IP w L : Likit Limit w P : Plastik Limit w S : Büzülme Limiti IP : Plastisite İndisi

24 Zemin-Su İlişkileri (Kıvam) Killer ve kil içeren kuru karışımlar suyla yuğrulduklarında toz görünümünden çamura, su miktarı daha da arttırılırsa sıvıya dönüşürler. Bu özellik değişimine “kıvam” denir. a.Viskoz akmanın üst limiti b.Viskoz akımın alt limiti (likit limit) c.Çamurun metale yapışma özelliğini yitirmesi (yapışma limiti) d.Kilin plastisite özelliğinin yitirdiği limit (plastik limit) e.Su kaybının hacım azalmasıyla doğru orantısını kaybı (büzülme limiti) Atterberg

25 Likit Limit (LL, w L ) Kil-su karışımının sıvı halden plastiğe dönüştüğü su muhtevasıdır. CASAGRANDE CİHAZI İLE LİKİT LİMİT ÖLÇÜMÜ N:25 w L =%40

26 KONİK PENETROMETRE İLE LİKİT LİMİT ÖLÇÜMÜ P: 20mm w L =%40

27 Plastik Limit (PL, w p ) Zemin-su karışımının şekil verildiğinde bunu çatlamadan aldığı ve bu şekli değiştirmediği en düşük su muhtevasıdır. Plastisite İndisi (I P ) Kil-su karışımının plastik özellikler taşıdığı su muhtevaları plastisite indisiyle gösterilir.

28 Büzülme Limiti (w s ) Bir kil-su karışımı sıvı halden başlayarak kurutulacak olursa likit ve plastik limit dolaylarında kaybolan su hacmine eşdeğer bir toplam hacim azalması gösterecektir. Su muhtevasında azalma sürecek olursa, bu belirli bir limitte hacimde azalmayla izlenmeyecektir. Bu limitte zemin artık katıya dönüşmektedir. Zeminin yarı katıdan katıya dönüştüğü alt su muhtevasına büzülme limiti denir. 45 o Hacim, V Su Muhtevası, w VkVk 0 wSwS wPwP wLwL KATI YARI KATI PLASTİK SIVI IP

29 Sıvılık İndisi, I L Zeminin hangi su muhtevasında ne durumda olduğunu gösterir. Sıvılık indisinin 1 olması zeminin arazide likit limite yakın bir su muhtevasını, sıfır olması plastik özelliklerinin alt limitini, sıfırdan küçük olması ise kuruluk durumunu yansıtır. I L =1w=LL I L =0 plastik özelliklerin alt limiti I L <0kuru

30 Aktivite, A c >1.25aktif 0.75-1.25normal <0.75inaktif n=5(doğal) n=10(yapay) KİLAcAc Smektitler Ca-montmorillonit1.5 Smektitler Na-montmorillonit6.0 Smektitler( ?) İllit0.5-1.0 Kaolinit0.4-0.5 Halloysit sulu0.1 Halloysit susuz0.5 Attapulgit0.5-1.2 Alofan0.5-1.2 Muskovit0.3

31

32

33

34

35

36

37

38 KIVAM LİMİTLERİ DENEY FÖYÜ PROJE TÜBİTAK-104M387 ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER Bekirpaşa - Adapazarı ÖRNEĞİN TANIMI Kahve NUMUNE NOSK-1 / SPT-2DENEYİ YAPANAykut Aydın DERİNLİK3.00-3.45TARİH 2006.03.21 wn wn LİKİT LİMİT PLASTİK LİMİT Deney No 1234 12 Kap No 857380367310348Kap No 319369 Kap+YaşÖrnek, (g) 868.7738.8539.8544.6443.86Kap + Örnek, (g)30.8627.98 Kap + Kuru Örnek, (g)655.0934.5634.6438.4537.84Kap + Kuru Örnek, (g)29.6226.68 Kap Ağırlığı, (g) 63.4921.2019.0320.8521.27 Kap Ağırlığı, (g)25.0421.85 Kuru Örnek Ağırlığı, Ws(g)591.6013.3615.6117.6016.57 Kuru Örnek Ağırlığı, Ws(g)4.584.83 Su Ağırlığı, Ww (g)213.684.295.216.196.02 Su Ağırlığı, Ww(g)1.241.30 Su Muhtevası, w (%)3632333536 Su Muhtevası, w (%)27 Darbe Sayısı, N ----42262014 Plastik Limit, Wp (%)27

39 Likit Limit Tayini Deney No  1 234 Su Muhtevası, w (%) 32 333536 Darbe Sayısı, N 42 262014 1 2 3 4 25 w L =34 Likit Limit, w L =34 20 30 40 5060708090

40 PROBLEM 1. Kurutulmuş 500 g. zemin örneğinde yapılan elek analizinin alınan tartı sonuçlarına göre: Dane dağılımı eğrisini çiziniz; üniformluk, süreklilik katsayılarını; ve çakıl, kum, silt-kil yüzdelerini bulunuz. ASTM Elek1”½”¼”No4No10No20No50No100No200 Metrik Eşdeğer(mm)25.412.76.354.762.00.840.300.1490.074 Elekte Kalan (g)-12.57.515.017.5 62.5210102.5 D (mm)KALAN (g)GEÇEN (g)% GEÇEN 25.40.0500.0100 12.712.5487.597.5 6.357.5480.096 4.7615.0465.093 2.0017.5447.589.5 0.8417.5430.086 0.3062.5367.573.5 0.149210.0157.531.5 0.074102.555.011.9

41 G:%10.5 S:%77.6 C+M:%11.9 Üniformluk katsayısı Süreklilik katsayısı

42 Kil+SiltKum Çakıl 2mm 0.075mm %Kil +Silt % Kum % Çakıl %10.5 %11.9 100-(11.9+10.5)=%77.6


"DANELER VE BOYUTU İRİDane biçimi Boyutu Dağılımıfiziksel/mekanik özellikleri etkiler Çakıl Kum Silt Kil Kolloid (<1  ) ASTMBSDIN TAŞ >300>200>100 ÇAKIL756063." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları