Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJESİ TRABZON 2016. AKÇAABAT ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  Okulumuz Trabzon ili Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır,  Okulumuzda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJESİ TRABZON 2016. AKÇAABAT ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  Okulumuz Trabzon ili Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır,  Okulumuzda."— Sunum transkripti:

1 PROJESİ TRABZON 2016

2 AKÇAABAT ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  Okulumuz Trabzon ili Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır,  Okulumuzda 2 alanda eğitim-öğretim verilmekte olup, bu alanlarda toplamda 481 öğrenci öğretime devam etmektedir.  Eğitim Verilen Alanlar:  Yiyecek içecek hizmetleri alanı,  Konaklama ve seyahat hizmetleri alanı.

3  YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA  Mutfak ve servis dalı olmak üzere 2 dalda eğitim verilmekte olup, öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren kendi seçtikleri dal ile ilgili dersleri alır.  KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANIMIZDA  Öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren ön büro hizmetleri dalında eğitimi almaya başlar.

4 ZORLU GRAND OTEL

5  1990’lı yıllarda şehirde duyulan 5 yıldızlı otel ihtiyacını karşılamak amacıyla bir otel yapmaya karar verirler. bu istek ve ihtiyaç doğrultusunda 1997 yılında ZORLU GRAND HOTEL, Trabzon’da hizmete açılmıştır.  Zorlu Grand Hotel, “bölgesinin ilk beş yıldızlı oteli”dir. Bunun vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde olup hiçbir zaman kalitesinden ve hizmetinden ödün vermemiştir ve vermeyecektir. konukseverliği yaşam felsefesi olarak kabul eden otelimiz, bu süre içerisinde çok kez Karadeniz Bölgesi’nin ve Trabzon şehrinin en büyük kongrelerine, seminerlerine ve şirketlerin toplantılarına ev sahipliği yapmıştır. Bu tür hizmetlerini bundan böyle de aynı çizgide sürdürecektir.

6 ZORLU GRAND OTEL

7

8 PROJE SÜRESİ  Proje için belirlenen süre iki aydır.  Projemiz 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılının ekimin ayının üçüncü haftasında başlamış olup aralık ayının dördüncü haftasına kadar devam etmiştir.

9 PROJENİN AMAÇLARI  Okul ve atölyelerde bulunmayan araç-gereçlerin tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi,  İş tecrübesi olan personeller ile öğrencilerin tanıştırılması,  Öğrencilerde konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki yeniliklerle ilgili vizyon oluşturulması,

10 PROJENİN AMAÇLARI  Öğrencilerin uygulamada karşılaşabilecekleri maddi sorunların, işbaşında eğitim ile en aza indirgenmesi,  Öğrencilerin otel bünyesinde çalışan ön büro çalışanları ile etkileşime girerek işletmelerde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

11 PROJENİN HEDEFLERİ  Çok çeşitli ürünleri alanında uzman kişilerle yaparak eğitimde kalıcılığın sağlanabilmesi,  Alanında uzman ön büro personellerinin izlenilerek ve onlarla birlikte çalışılarak öğrencilerin eğitim gördükleri bölüme saygınlık duymaları hedeflenmiştir.

12 PROJENİN HEDEFLERİ  Genel olarak ilimizdeki turizmin gelişmesine paralel olarak pozitif katkı sağlamayı ve geleceğe dönük istihdam alanlarının çoğaltılarak, kalifiye personelin istihdamını kolaylaştırıcı tedbirler alınması hedeflenmiştir.  Alanımızla ilgili kalifiye personel sıkıntısının çözüme kavuşturulması, ve gelişen teknolojilerden öğrencilerin haberdar edilmesi.

13 PROJENİN KAPSAMI  Bu proje ile; okulumuz ile ZORLU GRAND OTEL arasındaki işbirliğinde; konaklama ve seyahat hizmetleri alanında, alan programının uygulanması ile yeni teknolojik ekipmanların kullanılmasını ve iş başında uygulaması yapılarak etkili öğrenmeyi kapsar.

14 PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER  Konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile ilgili eğitim ve öğretimi destekleyici olarak, işletmelerde bulunan teknolojik ekipmanların kullanılması ve deneyimlenmesi,  Konaklama ve seyahat hizmetleri alanı öğrencilerine yönelik olarak iş başı eğitimlerinin sayısının arttırılması,  Konaklama ve seyahat hizmetleri alanına yönelik olarak atölye/laboratuvarın desteklenmesi,

15 OKULUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  İşletmelerde bulunan ön büro ekipmanların kullanılması için eğitim programının uygulanmasına yönelik tedbirleri almak, üst kurumlara protokolün yürütülmesine yönelik gerekli bilgileri vermek,  Okuldaki yapılacak etkinlikler ve workshop çalışmaları için otele bilgi vermek,  Otel tarafından sağlanan eğitim amaçlı ürün, alet, araç ve her türlü ekipmanın korunması, laboratuvarın amacı dışında kullanılmaması için gerekli önlemleri almak,  Programa katılacak öğrenciler için gerekli sayı ve nitelikte öğretmen görevlendirmek,

16 OKULUN YÜKÜMLÜLÜKLERI  Eğitim programına katılacak öğrencileri belirlemek ve gerekli seçimi yapmak üzere otelin proje sorumlusuna öğrenci listesini göndermek,  Programlara katılacak öğrencilerin planlamasını yapıp takibini yapmak,  Program süresince kazalara ve meslek hastalıklarına karşı öğrencilerin güvencesini sağlamak, herhangi bir iş kazasına karşı sosyal güvencelerini sağlayarak gerekli önlemleri almaktır.

17 OTELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  Eğitim görülecek departmanda gerekli teçhizat ve malzemeyi temin etmek ve öğretime hazır hale getirmek,  Okulun belirlediği adaylar arasından programa katılacak öğrencileri seçmek,  Öğrencilere mezuniyet yılı sonrası istihdamlarına öncelik tanımak,  Öğrencilere uygulamalı öğretimle kalıcı öğrenmeyi sağlamak,  Öğrencilere meslekleriyle ilgili tanıtıcı bilgiler verip vizyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmak.

18 MALİ DURUM  Proje herhangi bir bütçeye gerek duymaksızın tamamen mesleki eğitimin geliştirilmesine ve gönüllülük esasına dayanır.  Öğrencilerin işletmelere ulaşımlarında okul servislerinden veya işletme servis araçlarından yararlanılır.  Yapılan uygulamalarda kullanılacak malzeme ve ekipmanı temin etmek ilgili işletmelerin sorumluluğundadır.  Kurumsallaşmış işletmelerin eğitim için ayırdıkları ödenekten doküman v.b. faaliyet giderleri karşılanır.

19 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER  ZORLU GRAND HOTEL  Ders adı: Ön büro hizmetleri  Konu: Ön büroda kullanılan donanımların tanınması  Eğitmen: Ön büro müdürü  Sınıf: 10. sınıflar

20 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

21

22  ZORLU GRAND HOTEL  Ders adı: Ön büro rezervasyon  Konu: Ön büroda rezervasyon işlemleri  Eğitmen: Rezervasyon müdürü  Sınıf: 11. sınıflar

23 PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

24

25  ZORLU GRAND HOTEL  Ders adı: Ön büroda vardiya işlemleri  Konu: Vardiyada yapılan işlemler  Eğitmen: Resepsiyon şefi  Sınıf: 12. sınıflar

26 PROJE KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN/DEVAM EDEN İŞLER  Alanında uzman şeflerle öğrencileri bir araya getirecek panel ve konferansların yapılması,

27 PROJE KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN/DEVAM EDEN İŞLER  Okulda, atölye ve uygulama otelinde workshop çalışmalarının yapılması.  Alanında uzman otel genel müdürü ve ön büro müdürü ile ‘geleceğe bakış’ isimli kariyer günlerinin planlanması.

28 « OTEL YÖNET İ M İ NDE GEL İ ŞEN TEKNOLOJ İ Y İ TAK İ P ETMEK» PROJES İ


"PROJESİ TRABZON 2016. AKÇAABAT ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  Okulumuz Trabzon ili Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır,  Okulumuzda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları