Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI"— Sunum transkripti:

1 DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI
Öğretim Yılı 5. Hafta Ders Notları HESAP YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ 2 . KISIM YATAY YÜKLER ALTINDA ÇÖZÜMLEME Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Çalışma Grubu

2 DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI
1- Deprem mühendisliğinde temel kavramlar 2 - Depreme dayanıklı yapılar için hesap kuralları 3 - Düzensizlik durumları 4 - Elastik deprem yüklerinin belirlenmesi , Elastik deprem yüklerinin azaltılması. 5 - Hesap yönteminin seçilmesi ve eşdeğer deprem yükü yöntemi, Yapıların yatay yüklere göre analizi ( Muto yöntemi ). 6 -Eşdeğer deprem yükü yöntemi uygulamaları, Yapıların yatay yüklere göre analiz örnekleri. 7 - Dinamik hesap yöntemleri (mod birleştirme yöntemi, zaman-tanım alanı) 8 - Yerdeğiştirmelerin sınırlandırılması, Süneklik Düzeyi Yüksek ve normal kolonlarda tasarım kuralları, Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu. 9 - Süneklik Düzeyi Yüksek ve normal kolonlarda tasarım kuralları, Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu. 10 - Süneklik Düzeyi Yüksek ve Normal kirişlerde tasarım kuralları ve kesme güvenliği ve uygulamaları. 11 - Çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşim bölgeleri, Süneklik düzeyi yüksek ve normal perdelerde tasarım kuralları. 12 - Perdeli ve perdeli çerçeveli sistemlerin tasarımı. 13 - Deprem hasarları Ders Notları, Prof. Dr. Zekai Celep hocanın Betonarme Yapılar ve Prof. Dr. Ergin Atımtay hocanın Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Cilt I kitaplarından alıntılar içermektedir.

3 KAYNAKLAR ii Ders Notları, Prof. Dr. Zekai Celep hocanın Betonarme Yapılar ve Prof. Dr. Ergin Atımtay hocanın Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Cilt I kitaplarından alıntılar içermektedir.

4 ( Özet ) 01

5 02 Soru: y x

6 03 Çözüm:

7 04 YATAY YÜKLER

8 05A

9 05B YATAY YÜKLER

10 06

11 07

12 08

13 09

14 10

15 11

16 12

17 13

18 14

19 15

20 16

21 17

22 ÖZET 18

23 Kiriş kesme kuvvetlerinin bulunması:
19 Kiriş kesme kuvvetlerinin bulunması: Kirişlerin iki ucunda meydana gelen uç momentlerinden dolayı denge şartını sağlayacak şekilde kirişlerde kesme kuvvetleri oluşur.

24 Kolon normal kuvvetlerinin bulunması: 20
Kolona sol ve sağdan bağlanan kirişlerden ve bir üst kolondan gelen yüklerin tamamıdır. Çatı katında kolon normal kuvvetleri aşağıdaki gibi bulunur. Kesme kuvvet diyagramı negatif olduğundan aşağıda ters yönlü olarak konulmuştur. Normal kuvvetler basınçta pozitif alınmıştır. Normal kat kolonlarında ise üst kattan gelen normal kuvvet de ilave edilmelidir.

25 21 Deprem Kuvvetlerinin Yön Değiştirmesi: Yukarıdaki hesapların hepsi deprem kuvvetinin soldan sağa doğru tesir etmesi durumuna göre çıkarılmıştır. Deprem kuvvetinin yön değiştirmesi durumunda kat kesme kuvvetleri ve kolon kesme kuvvetleri yön değiştirecek ve buna bağlı olarak kolon uç momentleri, kiriş uç momentleri, kiriş kesme kuvvetleri ve kolon normal kuvvetleri işaret değiştirecektir. Bu sebepten dolayı binalara deprem kuvvetinin bir yönden gelmesi için hesap yapılacak fakat depremden gelen kesit tesirleri ile düşey yük kesit tesirlerinin süperpozesinde, depremden dolayı oluşan kesit tesirlerinin tamamının işaret değiştireceği göz önüne alınacaktır.

26 Mühendislik Parametreleri
22 Yüksekliği 25 m’den küçük veya eşit yapılar için hesapta izlenen yol (Öneri) Kemal Beyen

27 Yüksekliği 25 m’den büyük yapılar için hesapta izlenen yol (Öneri)
Mühendislik Parametreleri 23 Yüksekliği 25 m’den büyük yapılar için hesapta izlenen yol (Öneri) Kemal Beyen

28 24

29 25

30 26

31 Sayfa 26 den alınan 27

32 28

33 29

34 Sayfa 28 dan alınan 30 Sayfa 29 den alınan

35 31

36 Sayfa 31 den alınan 32

37 Sayfa 27 den alınan 33 Sayfa 32 dan alınan

38 34A Sayfa 13 den alınan

39 34B

40 35 Sayfa 16 den alınan

41 36 Sayfa 35 den alınan

42 Sayfa 16 dan alınan 37 Sayfa 09 dan alınan Sayfa 16 den alınan Sayfa 36 den alınan Sayfa 31 den alınan

43 Sayfa 20 den alınan 38 Sayfa 19 dan alınan Sayfa 37 den alınan

44 Sayfa 36 dan alınan Sayfa 37 den alınan Sayfa 38 den alınan 39 Sayfa 33 den alınan Sayfa 33 den alınan


"DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları