Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şükran Sinangil Psikolojik Danışman Yasemin Karakaya Ortaokulu 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şükran Sinangil Psikolojik Danışman Yasemin Karakaya Ortaokulu 2013."— Sunum transkripti:

1 Şükran Sinangil Psikolojik Danışman Yasemin Karakaya Ortaokulu 2013

2  Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

3  1.DÖNEM  28-29 Kasım 201 3  MAZERET SINAVI  14-15 Aralık 201 3

4  II.DÖNEM  28-29 Nisan 2014  MAZERET SINAVI  10-11 MAYIS 2014

5  1.Gün  Türkçe : 9.00-9.40  Matematik:10.30- 11.10  Din Kül.ve Ah.Bil: 12.00-12.40

6  2.Gün  Fen ve Teknoloji: 9.00-9.40  T.C.Ink.Tar.ve Ata:10.30- 11.10  Yabancı Dil: 12.00-12.40

7  Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için(4) dört,T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için (2)iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

8

9  Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir.  Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.

10  Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.  Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.  Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

11  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; ◦ öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları(300) ile ◦ 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı(7OO) toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır.  Yerleştirme Puanı 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.(Okul Tercihleri 500 puan üzerinden yapılacaktır)

12  Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

13  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

14  8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.  E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.  8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2014 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

15  Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.  Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav sayısı tam olarak alınacaktır.

16  Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.  Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirileceklerdir.  Öğrencilerimiz okulumuzda sınava gireceklerdir. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.  Özel ve İstisnai Durumu Olan Öğrencilere Birebir Bilgi Verilecektir.

17  Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

18  Öğrenci cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.  Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.

19  Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.  Sınavlardan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.

20  Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.  Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

21  Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

22  Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

23  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplanacak. Puanların eşit olması durumunda; tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır.

24  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER


"Şükran Sinangil Psikolojik Danışman Yasemin Karakaya Ortaokulu 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları