Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri"— Sunum transkripti:

1 Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Hava Durumu Nedir? Atmosferdeki çok çeşitli ve değişken süreçlere bağlı olan hava durumu, “Yeryüzünün herhangi bir yerinde ve herhangi bir anda yaşanan ya da gözlenen atmosferik olayların tümüdür”. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

3 İklim Nedir? İklim; “Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu” olarak tanımlanabilir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

4 İklim Değişikliği Nedir?
Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişikliklerdir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Geçmişte İklim Değişiklikleri
(R.A. Müller & G. MacDonald, 2000) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

6 Isınma ve Sera Etkisi Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılır. Fakat dünya asıl olarak güneşten gelen bu ışınlardan çok, güneş ışınlarının yerden geri yansıması sırasında ısınmaktadır. Bu yansıma sırasında atmosferin içinde belirli oranlarda bulunan su buharı, karbondioksit (CO2) ve çeşitli gazların dünyamız üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutulması sırasında ise asıl ısınma gerçekleşmektedir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

7 ISINMA ve SERA ETKİSİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Atmosferik Değişimin Nedenleri
Doğal ve yapay (beşeri) olarak ikiye ayrılabilir. Dünyanın oluşumundan beri doğal olan değişikler sürekli olmakta ve iklimler değişmektedir. Jeolojik devirler içinde canlıların topluca yok olmalarına yol açan soğuk ve sıcak dönemlerle küresel iklim değişimleri pek çok kez tekrarlanmıştır. Fakat bu olayların büyük bir kısmında insanoğlu yer almamaktadır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Son 3 milyon yıl içinde insanoğlunun ortaya çıkmasıyla salınımlar şeklinde devam eden küresel iklim değişikliği süreci hızlanmaya başlamıştır. Doğal süreçlerin dışında olan yapay nedenlerle, 1800’lü yıllardan sonra sanayileşme ve nüfus miktarının artışı ile son 100 yıllık süre içerisinde dünya genelinde sıcaklık ortalamalarında 0,70C lik bir artış söz konusudur. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

10 İnsan Etkisinin Yanında
Güneş Enerjisi Yansımaları Dünyanın Yörüngesi Atmosferik Bileşenler Atmosferin Albedo (yansıma) Özellikleri Volkanik Küller Bulut Örtüsü Faktörleri Kıtaların (Hareketi) Yer Değiştirmesi Bu faktörler, birlikte veya tek başına sera gazlarını ve sera etkisini artırmaktadır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

11

12 İklim Değişikliğinin Kanıtları
Geçmişten beri yavaş olarak gerçekleşen ve günümüzde de insan faktörünün etkisi ile hızlanarak devam eden bu sürecin kanıtları ise; Jeolojik Kayıtlar (Sedimantolojik Analizler) Buzulların Hacminde Azalma (Erime ve Buharlaşma) Denizlerin Yükselmesi Göllerdeki Su Sıcaklığının Artışı Güncel Ölçümler (Meteorolojik Veriler) Matematiksel Modeller (Geleceğe Yönelik Öngörüler) Aerosoller (Hava İçinde Asılı Partiküller) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

13 İklim Değişikliği ve Tahminler
İklim Tiplerinde Değişiklik Sanayi devriminde sonra atmosferde Karbondioksit miktarının iki katına çıkışı 2030 yılına kadar muhtemel iklimsel değişikliklerinin olacağını işaret etmektedir. İlk olarak göze çarpan değişim sıcaklıktaki artışlar olacaktır. Küresel ısınma, şiddetli fırtınaların sıklık ve şiddetini değiştirecektir. Buna bağlı olarak yağış rejimleri, toprak nemi ve tarımsal üretimi ilgilendiren diğer iklimsel faktörlerde değişim meydana gelecektir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Deniz seviyesi yükselimi tahminleri
Deniz Seviyesi (cm) Deniz Seviyesinde Yükselme Çeşitli modellerle önümüzdeki yüzyılda deniz seviyesinin 20 cm ile 60 cm arasında yükselebileceği ihtimalini göstermektedir. Bu ise ısınan okyanus sularının termal olarak genişlemesi ve buzulların erimesi ile gerçekleşecektir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Günümüz ve Gelecekte… Geçmişte olduğu gibi mevsimler, takvimlere paralellik göstermemekte, mevsimler arası geçişler çok hızlı bir şekilde olmaktadır. Dünyanın doğal kaynakları, yaklaşık 100–150 yıllık bir süreç içerisinde ortalama 6 milyara ulaşan dünya nüfusuna yetmeyecektir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Günümüz ve Gelecekte… İklimdeki bu değişikliklere bağlı olarak, kuşlar göç yollarını değiştirecek. Nesli tehlike altında olan narin kuş türleri yok olacak. Mercanlar deniz sularının ısınması sonucu üzerlerinde yaşayan organizmaların ölmesiyle geriye beyaz iskeletler olarak kalacak. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

17 Günümüz ve Gelecekte… Eriyen karlar ve buzullar ile birlikte güneş ışınlarının yerden yansıma özellikleri değişecek. Bu da küresel iklim değişimini hızlandıracak. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Günümüz ve Gelecekte… İklim kaynaklı Doğal afetlerde artışlar gözlenecek. Fırtınalar, Seller (özellikle şehir selleri) Kuraklık ve Çölleşme artış gösterecek. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

19 İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
İklim değişikliğinin sağlığa direk etkisi; Isı Dalgaları Seller Fırtınalar ve Ekstrem Hava Olayları İklim değişikliğinin sağlık üzerine olan dolaylı etkisi ise; Enfeksiyon Hastalıkları, Su kullanımı ve Besin Temini yoluyla olmaktadır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Artış Gösteren Hastalıklar ve Zararlılar
Kuş Gribi Kene Domuz Gribi Kolera Ebola Parazitler Veba Lyme Zararlı Deniz Yosunları Kızıl Humma, Sıtma Uyku Hastalığı Verem Sarıhumma ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

21 İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Etkileri
Biyolojik çeşitlilik bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Biyolojik çeşitlilik hızlı iklim değişimi tarafından tehdit edilmektedir. Türler bu hızlı değişime ayak uyduramayıp nesillerinin yok olması tehdidiyle karşılaşmaktadır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Gelecek 100 yıl içinde 1-3,5 °C ısınma orta enlemlerin km kutuplara doğru hareket etmesine neden olacaktır. Ekosistemlerin coğrafi dağılımı ve kompozisyonunun yeni şartlara cevabı değişecektir. Tüm bu değişimler çok kısa sürelerde yaşandığı için canlıların bu hızlı değişime ayak uydurmaları mümkün değildir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Canlılar sadece binlerce hatta milyonlarla ifade edilen süreçlerde meydana gelen değişimlere ayak uydurabilirler. 100’lü yıllarla ifade edilen kısa süreçlerde meydana gelen değişimler canlı türlerinin yok olmasına neden olur. "Küresel ısınma 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlasını yok edecektir". ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

24 İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Türkiye Üzerindeki Etkileri
Büyük bir kısmı Yarı-Kurak bir iklimin etkisi altında olan Türkiye küresel ısınmadan en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Bunun en önemli sebebi bizim hemen güneyimizde bir çöl kuşağının bulunması ve ısınmayla birlikte bu kuşağın kuzeye doğru ilerlemesi. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Kuraklaşma ve Çölleşme Tehdidi Altındaki Bölgeler
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

26 Bitki türlerinin pek çoğu değişen yağış miktarları ve artan sıcaklıklara ayak uyduramamakta ve ülkemiz çölleşme ile karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye bulunduğu ekolojik kuşak itibariyle şayet gerekli önlemler alınmazsa çölleşmenin etkilerinin etkili biçimde görüleceği bir yapıya sahiptir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

27 1960’lı yıllarda Konya - Karapınar’da meydana gelen çölleşme Türkiye’nin ekolojik olarak ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Özellikle topraktaki nem oranının düşmesi, yüzde 29 oranında bulunan ekilebilen topraklarımızı daha da azaltacak. Türkiye, 2003 yılında Avrupa ile beraber en sıcak yazlarından birini yaşamıştır ve bu devam ederek önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

28

29 Gelecekte, ani hava değişimleri, uçlarda gezen sıcaklıklar giderek günlük hayatımızın bir parçası olacak. Artan nüfus ve küresel iklim değişimi ile 2050’de Türkiye’de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 700 ila 1910 metreküp arasında olacak. Yani su fakiri bir ülke olacağız. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

30 Neler Yapabiliriz İlk olarak söylenmesi gereken; "hiçbir şey için geç değil!" Çevremizde bizim fark etmediğimiz birçok doğa ve çevreyi koruma dernekleri, kuruluşlar ve vakıflar var. Tek yapmamız gereken biraz bilinçli birazda ilgili olmak... ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Teknolojik Gelişim (Güneş Enerjisi Kullanımı) İletişim
Bilgilenmek (Eğitim) Teknolojik Gelişim (Güneş Enerjisi Kullanımı) İletişim Kurumsal İşbirliği Sosyo-ekonomik Seviyenin Yükselmesi Sera Gazları Emisyonunun Azaltılması Enerjiden Tasarruf Etmek (Otomobil Yerine Bisiklet ya da Yürümek, Elektrikli Aletleri Düğmesinden Kapatmak, Su Kullanımından Tasarruf Etmek) Fiziksel Aktivitelerin Artması, Geri Dönüşüme Önem Gösterin, iklim değişikliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltacaktır. Belki de yapılacak en küçük bir yardım, dünyamızı koruma da sadece bize de değil, geleceğin nesillerine yani çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak adına büyük bir adıma dönüşebilir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

32 Yaşamda her olayın birbirini tetiklediğini düşünürsek bizim bu küçük kanat çırpışımız bir gün bir yerde büyüyecek ve dünyamızın daha da yaşanılabilir bir yer olmasındaki o büyük fırtınada en büyük paya sahip olacaktır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

33 Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Teşekkür Ederiz.


"Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları