Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİR BİLİM VE SANATTIR..  Ancak yönetim bilimsel ve evrensel olduğu halde, her yöneticinin yönetim biçimi farklıdır. Çünkü, her yöneticinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİR BİLİM VE SANATTIR..  Ancak yönetim bilimsel ve evrensel olduğu halde, her yöneticinin yönetim biçimi farklıdır. Çünkü, her yöneticinin."— Sunum transkripti:

1  ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİR BİLİM VE SANATTIR.

2  Ancak yönetim bilimsel ve evrensel olduğu halde, her yöneticinin yönetim biçimi farklıdır. Çünkü, her yöneticinin yönetim ilkelerini uygulama yöntemi farklıdır.  Nitekim, aynı kurumdaki her birimin yöneticisi dahi birbirinden farklıdır. Dünyayı en iyi yönetmenin bir tek yolu ve yöntemi yoktur.

3  Otoriter yönetim biçiminde, yöneticinin asıl ilgisi mal ya da hizmet üretimi ve verimlilik üzerinde toplanır.  Bu tip yönetici insandan daha çok göreve ve işe önem verir.  Yöneticinin istediği, insanın azami derecede üretimde ve hizmette bulunmasıdır.

4  Bu tip yönetim ve yöneticiler sert, katı yaratılışlı olup hedeflerine varmak için her yolu meşru sayarlar. Bu nedenle yönetimde otoriter kişiler genellikle “GORİL TİPİ YÖNETİCİ” olarak nitelendirilirler.

5 Tüm uygulamalarında insan ilişkilerinde çok, üretime ağırlık veren yönetici tipini sergiler. Bu tip yönetici, işlerin iyi yapılmadığı durumlarda ceza vermekten kaçınmadığı halde, başarı gösterildiği durumlarda teşekkürü esirgeyebilir. İçinde bulunduğu durumu korumaya çalışan, emirler veren, itaat isteyen otoriter tiplerdir.

6  İnsan duygu ve düşüncelerine önem verilmediği için, çalışanlarda önemsememe duygusunun yarattığı moral çöküntüleri, doyumsuzluk, güdülenme eksikliklerine rastlanabilir. Bunun sonucunda yönetici üretime ağırlık verdiği halde amacına ulaşamaz.  Sert, katı yaratılışlı olup hedeflerine varmak için her yolu meşru sayarlar.

7  Yöneticinin bu tip özelliklerinden kurtulabilmesi için öncelikle kendisini değerlendirmesi ve taşıdığı özelliklerin sorumlu olduğu işe ve yönettiği personele yansıyan olumsuzlukların farkına varması gerekir.  Bu konuda eğitimin yararı olabileceği gibi aynı işi yapanlar arasında yardımlaşma ve nesnel değerlendirmeden de yarar sağlanabilir.

8 İnsanlarla olan ilişkilere ağırlık veren, personele karşı “tatlı dil” niteliğinde dil kullanan onları kırmaktan kaçınan, onlara dostça yaklaşımı benimsemiş olan yönetici tipidir. Bu tavır yönetilenin sorunlarını yönetici ile tartışmasını engeller.

9  Olaylar yüzeysel boyutta ya da iyi tarafları ile ele alındığından gerek bireylerin gerekse hizmetinde nicelik ve niteliğinde eksilmeler, duraklamalar olabilir.  Yönetici “ hayır” demeyi bilmeli, hayır dendiği halde ilişkilerin iyi düzeyde tutulabileceğini bilmesi gerekir.

10  Örgütte işe ve çalışanlara fazla önem verilmez. Yönetici işle ilgili sorunlara ve çalışanlara karışmaz.  “Bırakın yapsınlar” görüşüne dayanan bu yönetim biçiminde kişiye bir kez ne yapılacağı söylendikten sonra, işin nasıl yapılacağı kendisine bırakılır.

11  Bu yönetim biçiminde yönetici çevresiyle çok az ilişki kurmakta, işten kaçınmakta ve insandan uzak durmaktadır. Bununla birlikte sorumluluk almamakta ve yalnızlık rolü oynamaktadır.  Yönetimde, “GÜVERCİN TİPİ- KORKAK YÖNETİCİ” olarak nitelenen bu yöneticiler, genellikle “Gelen ağam, giden paşam” diyen, etliye-sütlüye karışmayan, yönetimde “kaçma karışma-çalışma” politikası uygulayan nemelazımcı kişilerdir.

12  Bu tipin en önemli özelliği ne insan ilişkilerine ne de üretimde verime değer vermesine dayalıdır.  Tilki tipi yöneticiyi yönlendiren ve davranışlarına biçim veren kendi üstündeki yöneticidir.  Eğer üstteki yönetici insancıl biri ise insancıl yönetime, otoriter biri ise otoriter yönetime eğilim gösterirler.

13  Bu durumda doğrudan doğruya üst yöneticinin isteği doğrultusunda kararlar alındığı sorunların yine üst yöneticinin görüşleri doğrultusunda çözümlendiği ve bu karar çözümlerin çoğu kez gerçeklere uymadığı, başka sorunların doğmasına neden olduğu durumlara rastlanmaktadır.

14  Türkiye’de, yönetici tipleri genellikle bu modeldir.  Kurnaz yöneticiler, işe ve insana olan ilgiyi bir arada götürmeye ve bu iki unsur arasında olumlu denge sağlamaya özen gösterirler,uyumlu ve taviz kardırlar. Üstler ve astlar bu tip yöneticilerden hoşlanırlar.

15 İnsan ilişkileri ve üretime eşit ağırlık veren ve bunların sürekli gelişmesini sağlayan bir yönetici tipini oluşturur. Bu yüzden bu tür yönetime “grup yönetimi” ya da “ekip yönetimi” de denilmektedir.

16  Değer verdiği insan aracılığıyla hedefine başarı ile ulaşır.  Başarıya ulaşıldığında,bunun bireysel değil ortak başarı olduğunu ifade eder. Böylece çalışanları güdüler.  Kendisinden üstte bulunan yöneticiyi her konuda bilgilendirir.

17 1-Demokratik Yönetim Biçimi Bu yönetim biçiminde planlamadan denetleme değerlendirmeye kadar astların katılımı sağlanır. Etkinliklerin paylaşımında eşitlik, kararlarda katılım, bireylerin kendilerini değerlendirme ve geliştirme sorumluluğu bu yönetim biçiminin üzerinde durduğu alanlardır.

18  Çalışanların duygu ve düşüncelerine de ağırlıklı olarak yer verilir.  Bu yönetim biçiminin benimsendiği kurumlarda yönetilen ve yöneticinin hedefe birlikte yürümeleri yönetilenlerin önemini duyumsamasını, gelişmesini, daha iyi iş yapmaya güdülenmesini ve doyumunu sağlar.

19  Yönetici hemşireler hemşirelik hizmetleri yönetiminde hemşirelere söz hakkı tanımalı onları kararların alınması sürecine katmalı, uygulamaların olumlu sonuçlarını onlarla paylaşmalı, kendilerini yönetme ve geliştirme konularında kendilerine sorumluluk vermelidirler.  Hemşire demokratik yönetim biçiminin benimsenmesi durumunda hemşirelik bakımında gelişmeler kaydedileceği tartışmasız kabul edilebilinir.

20  2-Otokratik Yönetim Biçimi Demokratik yönetim biçiminin aksine yönetilenlerin çok sık kontrol altında tutulduğu yönetici tarafından alınan kararların emir tarzında yönetilene uygulattırıldığı, çalışanların duygu ve düşüncelerinin dikkate alınmadığı bir yönetim biçimidir.

21  Bu tür yönetimin var olduğu kurumlarda;  her konuda yöneticiye bağlı olma,  gelişememe,  duygu ve düşüncelerin sürekli baskı altında tutulması sonucu öfke ve saldırganlık,  bıkkınlık ve doyumsuzluk,  işe geç gelme,  devamsızlık gibi olumsuz durumlara rastlanır.

22  Bu yönetimin benimsendiği kurumlarda yönetici olduğu sürece iş yapıldığı görülmekte ve güdülenme eksikliği nedeniyle bıkkınlığa bağlı işi yavaşlatma, gerektiği gibi çalışmamaya bağlı ürün ve ya hizmetin nicelik ve niteliğinde azalmalar olabilmektedir. Hemşirelik hizmetlerini yönetenlerin bu tür yönetim tarzını benimsememeleri gerekir.!!!!!!!

23  3-Laissez-Faire Yönetim Biçimi  Bu yönetim biçiminde lider müdahaleci ve etkin olmadığından, lidere bağımlılık çok azdır.  Çalışanlar daha bağımsızdır. Ancak etkili bir yönlendirmede söz konusu değildir. Bu yaklaşımın benimsendiği kurumlarda kişiler arası sürtüşmelere rastlanır. Hedefe ulaşılmasında başarı düşüktür.  Tüm bunların sonucu olarak, çalışanlarda doyumsuzluk ve güdülenme eksikliği gibi durumlara rastlanabilir.

24  YÖNETİCİ  BAŞKALARI VASITASIYLA AMAÇLARA  ULAŞMAYA ÇALIŞAN KİŞİ

25  Alçak Gönüllü  Hoşgörülü,  Güler Yüzlü,  Mizah Duygusuna Sahip,  Nazik,  Karakterli,  Dürüst,

26  Tarafsız,  Cömert,  Yenilikçi,  Bilgili,  Deneyimli,  Kararlı,  Hırslı,  Cesur.

27  İnisiyatif kullanabilen,  Proaktif (krizleri önceden tahmin ederek gerekli önlemleri alan,öngörücü)  Özgür bırakan,  Affeden,  Misyon Sahibi,  İlkeli,  Güvenilir,  Enerjik ve Empatik Olmalıdır.

28  İyimser,  Kendini Tanıyan,  Vizyon Sahibi,  Hedefine Odaklanan,  Mükemmeliyetçi,  Ayrıntıları Gözlemleyen Fakat Ayrıntıda Boğulmayan,  Sorumluluk Sahibi,  Gerektiğinde Risk Alan,

29  Yeni Fikirler Geliştiren,  Fark Oluşturan,  Özgüveni Yüksek,  Disiplinli,  Öngörü Sahibi,  Stratejik Düşünen,  Fırsatları Değerlendiren,  Bir Süreci Yöneten,  Katılımcı,

30  Belirsizliği Doğal Kabul Eden,  Hayal Gücü Yüksek,  Yaratıcı,  Düşünen,  İletişim Gücü Yüksek,  Çatışmalarla Başa Çıkan,  Yardım Alabilen,  Sürekli Öğrenen,  Değişime Açık,

31  Tutarlı,  Esnek,  İşi Gününde Yapan,  Kendini Yöneten,  Gücünü Ekonomik Kullanan,  Stresini Yöneten Ve Sorunu Çözen Yapıya Sahip Olmalıdır  Ders Çıkarabilen,  Hatasını Kabul Edebilen,  Eleştirilere Açık,

32  İş gören Seçimini İyi Yapmak,  İnsana Değer Vermek,  Eğitimi Önemsemek,  Çalışanların Beklentilerini Belirlemek,  Bilgiyi Paylaşmak,  İnsanları Tanımak Ve Anlamak,  Dinlemesini Bilmek,  İkna Kabiliyetine Sahip Olmak,  Çalışanları Cesaretlendirmek, Desteklemek,

33  Onlara İlgi Göstermek,  Motive Etmek,  Ödüllendirmek,  İyi Geçinmek,  Ekip Ruhu Oluşturmak,  Başarıyı Paylaşmak,  Sinerji Oluşturmak,  Sorumluk Aşılamak,  Yetki Vermek,  İnisiyatif Vermek,

34  Yetenekleri Değerlendirmek,  Fikir Vermek,  Sürekli Onaylayan Personelden Sakınmak,  Farklı Bakış Açılarını Desteklemek  Açık Kapı Bırakmak,  Sorunları Dinlemek,  Güvenmek,  Sözünde Durmak,

35  Kurallara Uydurmak,  Eleştirmeyi Uygun Lisanda Yapmak,  Öfkeyi Kontrol Etmek,  Hayır Diyebilmek,  Şartları İyileştirebilmek  İyi Elemanı Elde Tutmayı Başarmak.  Örnek Olmak,  Saygı Görmeyi Hak Etmek.


" ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİR BİLİM VE SANATTIR..  Ancak yönetim bilimsel ve evrensel olduğu halde, her yöneticinin yönetim biçimi farklıdır. Çünkü, her yöneticinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları