Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK PROBLEMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK PROBLEMLER."— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK PROBLEMLER

2 1-BEDENSEL GELİŞİM(6-12 YAŞLAR)  3 yaşlarında başlayan büyümedeki yavaşlama kızlarda 9-10 erkeklerde 11-12 yaşlarına kadar devam eder.Erkeklerden önce erinliğe giren kızlarda 9-10 yaşlarından itibaren ani bir büyüme ve gelişme başlar.Erkeklerden fiziksel olarak daha gelişmiş hale erişirler.Kızlardan yaklaşık 2 yıl sonra erkeklerde bu hızlı gelişim süreci başlar ve erkekler, kızları geride bırakırlar.

3 2-ZİHİNSEL GELİŞİM: Piagetin kuramına göre ilköğretim çağındaki çocuk somut işlemler dönemindedir.Çocukta mantıklı düşünme yeteneği gelişir.Sayıları kullanmayı öğrenir.İşlemleri tersine çevirebilir.Objeleri farklı özelliklere göre sınıflandırabilir.egosantrik düşünceden uzaklaşmaya başlar.Hızlı bir dil gelişimi söz konusudur.

4 3-KİŞİLİK GELİŞİMİ: Freud’a göre ilköğretim dönemindeki çocuk letans dönemdedir.Çocuk cinsellikle ilgili konulardan hoşlanmaz.Kendini oyuna verir.Ergenlik öncesi bir durgunluk dönemidir. Erickson’a göre bu dönem çalışkanlığa karşı aşağılık duygusunun yaşandığı dönemdir.Çocuk bu dönemde yaptığı işlerde başarılı olma çabasındadır.Takdir edilmek ihtiyacındadır.Başarılı olur ve bunun karşılığında beğeni toplarsa başarılı olma güdüleri artarken tersi durumda aşağılık duygusuna kapılacaktır.

5 4-AHLAK GELİŞİMİ Çocuklarda ahlaki değer yargıları bakımından 9 yaşlarına kadar ödül, ceza ve çıkarlar ön plandadır.karşılıklı ilişkilerde kendini düşünür.9 yaşından sonra ergenlik dönemine doğru ise başka kişilerin gereksinimleri de dikkate alınmaya başlanır.Geleneksel toplum değerleri benimsenmeye başlanır.Toplumsal düzen göz önüne alınır.

6 5-ERİNLİK VE ERGENLİK DÖNEMİ İlköğretimin 10-12 yaşları kızlarda, 12-14 yaşları ise erinlik döneminin başladığı yıllardır.Bu yıllarda hızlı bir boy uzaması ve ağırlık artması söz konusudur.Bu dönemde ırka, aileye, yaşa, beslenme durumlarına göre bireylerde farklı yaşlarda birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri ortaya çıkmaya başlar. İlköğretimin 10-12 yaşları kızlarda, 12-14 yaşları ise erinlik döneminin başladığı yıllardır.Bu yıllarda hızlı bir boy uzaması ve ağırlık artması söz konusudur.Bu dönemde ırka, aileye, yaşa, beslenme durumlarına göre bireylerde farklı yaşlarda birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri ortaya çıkmaya başlar. Bu dönemin en büyük sorunlarından biri bireyin bedenende meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmesidir.Bu dönemde ani büyümenin etkisiyle sakarlıklar görülebilir. Bu dönemin en büyük sorunlarından biri bireyin bedenende meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmesidir.Bu dönemde ani büyümenin etkisiyle sakarlıklar görülebilir. Bedensel değişimlerle birlikte bazı ruhsal değişimler de başlar.Bu değişimleri şu şekilde özetleyebiliriz.yalnızlık isteği, ahenksizlikler,can sıkıntısı, huzursuzluk, toplumsal zıtlık, otoriteye karşı direniş, karşı cinse yönelmiş zıtlık, duygusallığın artması, kendine güvensizlik, cinsiyetle fazla uğraşma, aşırı çekingenlik, gündüz rüyaları.(Onur, 1985; Temel, Aksoy, 2001) Bedensel değişimlerle birlikte bazı ruhsal değişimler de başlar.Bu değişimleri şu şekilde özetleyebiliriz.yalnızlık isteği, ahenksizlikler,can sıkıntısı, huzursuzluk, toplumsal zıtlık, otoriteye karşı direniş, karşı cinse yönelmiş zıtlık, duygusallığın artması, kendine güvensizlik, cinsiyetle fazla uğraşma, aşırı çekingenlik, gündüz rüyaları.(Onur, 1985; Temel, Aksoy, 2001) İlköğretimin son yıllarında ise bireyler ergenliğe girmektedir.Bu dönem yetişkinlikle çocukluk arası bir dönemdir.Bocalamaların yaşandığı, bireyin kendini tanımaya çalıştığı, duyguların karmakarışık oluğu bir dönemdir.En fazla problemin görüldüğü dönemdir.Birey bağımsızlaşma çabası içindedir ve hiç kimsenin kendisini anlamadığını düşünür İlköğretimin son yıllarında ise bireyler ergenliğe girmektedir.Bu dönem yetişkinlikle çocukluk arası bir dönemdir.Bocalamaların yaşandığı, bireyin kendini tanımaya çalıştığı, duyguların karmakarışık oluğu bir dönemdir.En fazla problemin görüldüğü dönemdir.Birey bağımsızlaşma çabası içindedir ve hiç kimsenin kendisini anlamadığını düşünür

7 İLKÖĞRETİM ÇAĞINDA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER 1-Sağlıkla İlgili Problemler 2-Okul Korkusu 3-Okul Başarısızlığı 4-Konuşma bozukluğu 5- Alt Islatma 6-Çalma 7-Yalan 8)Tırnak Yeme-Parmak Emme

8 1-Sağlıkla İlgili Problemler: Bu dönemde bireylerin görme ve işitme ile ilgili problemlerinin fark edilmesi önemlidir.Zaman zaman çocuklar böyle problemlerini utandıkları için ya da başka sebeplerle saklayabilmektedirler. İşitme ve görme taramaları düzenli olarak yapılmalıdır. 2-Okul Korkusu: Okul çağındaki çocuklarda birden bire okula gitmeye karşı beliren yoğun direnç ve korku durumudur…Bu çocuklar genellikle sosyal ilişki kurmakta güçlük çeken, içe kapanık, utangaç çocuklardır. Başarı kaygısı duyarlar, uslu, uyumlu evde kendisini fazlasıyla kabul ettiren ve aşırı onay bekleyen yapıları vardır.Bu çocuklar ailelerine özellikle annelerine bağımlıdırlar. Her istedikleri anında karşılanmış ve anında tatmin isteyen ve olmayınca hileye başvuran yapıdadırlar…Anneden ayrı kalma ve terk edilme korkusu… Annenin de çocuğa bağımlı olması okul korkusunu tetikleyebilir. *Bir hastalık yada kaza sonucu evde bakım *Kardeş kıskançlığı *Evdeki çatışmalı ortam *Başarısız olma endişesi *Öğrenilmiş kaygı…anne ve babadan *ilgi ve sevgi eksikliği… anne baba öğretmen Okul korkusunda yapılması gereken ilk şey çocuğu mutlaka okula götürmektir.Okula gitmediği için aşağılayıcı ifadeler kullanılmamalıdır. Çocuğun güven duyduğu kişiyle okula gitmesi teşvik edilmeli gerektiğinde güven duyduğu kişinin çocuğun kendisini rahat hissedinceye kadar kısa bir sürede sınıfta oturması sağlanmalıdır. Çocuk ilkokula başlıyorsa birkaç gün yanında bulunulmalılar.

9 1-Sağlıkla İlgili Problemler: Bu dönemde bireylerin görme ve işitme ile ilgili problemlerinin fark edilmesi önemlidir.Zaman zaman çocuklar böyle problemlerini utandıkları için ya da başka sebeplerle saklayabilmektedirler. İşitme ve görme taramaları düzenli olarak yapılmalıdır.

10 3-Okul Başarısızlığı: 3-Okul Başarısızlığı: Nedenler. Nedenler. -Okul öncesi motivasyon eksikliği -Okul öncesi motivasyon eksikliği -Okulda motivasyon eksikliği -Okulda motivasyon eksikliği -Ailede iletişim eksikliği -Ailede iletişim eksikliği -Anne baba tutumları -Anne baba tutumları -Anne babaya duyulan öfke -Anne babaya duyulan öfke -Kardeş kıskançlığı- Mukayese -Kardeş kıskançlığı- Mukayese -Okulun, öğretmenin, sınıfın, arkadaşların etkisi -Okulun, öğretmenin, sınıfın, arkadaşların etkisi -Maddi imkenlerin sınırlı olması -Maddi imkenlerin sınırlı olması -Psikolojik faktörler -Psikolojik faktörler (Çetinkaya, 2004) (Çetinkaya, 2004)

11 4-Konuşma bozukluğu:Bazı kelimeleri ya da harfleri söyleyememe şeklinde ortaya çıkar.Böyle bir durumda konun sınıf içinde istismar edilmemesi için çalışmalar yapılmalıdır.Sınıf içi etkinliklerde bu öğrencilere rol verilmelidir.Okuma çalışmaları ve konuşma egzersizleri yaptırılıp çocuklar bu konuda desteklenmelidir

12  5- Alt Islatma:Genellikle çocuklar, 2-3 yaşlarında gündüz mesane kontrolünü kazanırlar. Gece kontrolü ise 3,5-4,5 yaşları arasında tamamlanmaktadır. Çocuğun normal gelişim içinde idrarını gece ve gündüz kontrol edeceği biyolojik olgunluğa erişmesi gereken 5 yaşından sonra tekrarlayıcı olarak istem dışı alt ıslatması enürezis adını alır. Farklı nedenleri olabilir.çocuğun kaslarındaki gelişimsel bozukluklar, üşütme, anne babanın yanlış tutumları, ev değiştirme, yeni bir kardeşin doğumu vb. bu nedenlerden bazılarıdır.alt ıslatma davranışı ortaya çıktığı zaman nedenler araştırılıp tedavi yöntemi belirlenmelidir.

13 6-Çalma:6 yaşından sonra okul yıllarında ortaya çıkan tekrarlayıcı dvranış çalma olarak adlandırılır. Çalma davranışı,başkalarının eşyalarını izinsiz kullanma,başkalarının eşyalarına zarar verme,bu eşyaları kendi mülkiyetine geçirme şeklinde kendisini gösterir.çalma davranışı vavuzer’e göre çaınan eşyanın kullanım amacı ve patolojik hırsızlık olarak 2 tipe ayrılır. Çalma davranışının altında: 6-Çalma:6 yaşından sonra okul yıllarında ortaya çıkan tekrarlayıcı dvranış çalma olarak adlandırılır. Çalma davranışı,başkalarının eşyalarını izinsiz kullanma,başkalarının eşyalarına zarar verme,bu eşyaları kendi mülkiyetine geçirme şeklinde kendisini gösterir.çalma davranışı vavuzer’e göre çaınan eşyanın kullanım amacı ve patolojik hırsızlık olarak 2 tipe ayrılır. Çalma davranışının altında: Çocuğun kendine güvensizliği ve aşağılık duygusu Çocuğun kendine güvensizliği ve aşağılık duygusu Ben,biz ve özel mülkiyet kavramlarının gelişmemesi Ben,biz ve özel mülkiyet kavramlarının gelişmemesi İlgi,sevgi ve değer yoksunluğu İlgi,sevgi ve değer yoksunluğu Olumsuz anne-baba tutumu ve olumsuz model alma Olumsuz anne-baba tutumu ve olumsuz model alma Gizli saldırganlık,öç alma,başkalarını mahrum bırakma Gizli saldırganlık,öç alma,başkalarını mahrum bırakma İlgi ve sevgiyi kendi üzerine çekme İlgi ve sevgiyi kendi üzerine çekme Geleceğe bakışının olumsuz olması vb. sebepler yatar.Çalma davranışı karşısında ilk olarak çalınan objenin iadesi önemlidir.Ayrıca çocuğa mülkiyet kavramı öğetilmelidir.Gereken sevgi ve ilgi gösterilmelidir.Okul yıllarından itibaren düzenli olarak harçlık verilmelidir. Geleceğe bakışının olumsuz olması vb. sebepler yatar.Çalma davranışı karşısında ilk olarak çalınan objenin iadesi önemlidir.Ayrıca çocuğa mülkiyet kavramı öğetilmelidir.Gereken sevgi ve ilgi gösterilmelidir.Okul yıllarından itibaren düzenli olarak harçlık verilmelidir.

14 ÖRNEK:İlkokul 1. sınıfa giden E.D. ‘nin annesi kızının çantasında ona ait olmayan kalemler görür.Onların kime ait olduğunu sorduğu zaman E.D arkadaşının olduğunu kalemlerini değiştiklerini söyler.Anne bunun üzerine bir şey söylemez.Arada biraz zaman geçince bu defa kızının kalemliğinin farklı olduğunu söyler.Kızına sorunca aynı cevabı alır ancak bu defa şüphelenir ve okulun rehber öğretmenine başvurur.Rehber öğretmen biraz araştırma yapınca o sınıftan birilerinin kalem ve kalemliğinin çalındığını öğrenir.E.D ile görüşmeye başlar ve E.D kalemliği ve kalemleri aldığını söyler.E.D’nin maddi durumu çok iyidir.Anne çalışmaktadır.Yapılan görüşmede çocuk ne zaman bir şeyi eskise ya da kaybolsa annesinin kendisine kızdığını ve ‘ben o paraları ne zorluklarla kazanıyorum biliyor musun’ diye çocuğa kızdığı öğrenilir.Çocuk annesinin parasının bitmesini istemediği için bütün arkadaşlarında aynısı olan beğendiği kalem ve kalemlikleri annesinden isteyemediğini söyler.

15  7-Yalan: Herhangi bir konu hakkında gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunmaktır.Bazı uzmanlar 7 ya öncesi yalan sğylenmadüğini kabul ederken bazıları da ik yalanın 6 yaşında görüldüğünü savunur.  2 Tür yalan söyleme davranışı olduğu kabul edilmektedir. Bilerek yalan söyleme; Gerçek, bencilce bir sonuca varmak için bilerek saptırılır. Patolojik yalan söyleme; Çocuk çıkar peşinde değildir. Olmayacak şeyleri anlatmak, olanı abartmak, hayret verici şeyler söyleyerek çevresindekilerin şaşkınlığını uyandırmak, çocuğa zevk vermektedir. Kendine güvensiz çocuklar söyledikleri sistemli yalanlarla bu duyguyu ödünleyip yatıştırmak isterler.(www.mamakram.com)  Aşağılık duygusu ve güç istemi bazı patolojik yalanların temelini oluşturur.(Yavuzer,1998)  Yedi yaş civarındaki çocuklar bilerek söylenen yalan ve yapılan bir hatayı ayırt edebilmelerine rağmen, her iki davranışı da yalan olarak kabul ederler. Sekiz - dokuz yaşına geldiklerinde hata ve yalanı ayrı ayrı değerlendirirler. Ancak on yaşından sonra yalanın, bilerek ve planlanarak yapılan bir hata olduğunu fark ederler. Bu yaştaki çocuklar somut sonuçlar veren yalanları daha ciddi olarak algılar, yalanları sonuçları ve etkilerine göre değerlendirirler. Sonuçta biri cezalandırıldıysa o ciddi bir yalandır..(www.mamakram.com)  Yalanla mücadelede ilk önce yalanın ne tür bir yalan olduğunu anlamak lazım.

16 8)Tırnak Yeme-Parmak Emme: Bu davranış gerilim,taklit,rastlantı,aşırı baskı,kendine güvensizlik,uyutma çabası, dudak duyarlılığı gibi birçok değişik nedenlerden kaynaklanmaktadır.düzeltilmesi için kendine güven oluşturma,boş zaman uğraşıları,bir başka davranışa yöneltme vb. eğitsel ve sosyal çalışmalara yer vermek yararlı olacaktır


"İLKÖĞRETİM DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK PROBLEMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları