Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kitaplara İman “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kitaplara İman “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi,"— Sunum transkripti:

1 Kitaplara İman “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi, 136. ayet.)

2 İlahî Kitaplara İnanmanın Gerekliliği
“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi; onlar aracılığı ile anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi.” (Bakara suresi, 213. ayet.) 51

3 Allah’ın gönderdiği büyük kitap-lara ne denir?
Hangi peygamberlere kitap ve-rildi? Bu kitapların adları nelerdir?

4 Allah’ın gönderdiği büyük kitaplara ilahî kitap denir.
Hz. Davut Zebur Zebur, ilâhî kitapların en küçüğüdür. Hz. Musa Tevrat Tevrat, Musa’dan altı asır sonra yazıldı. Bunlar yaktırıldı. Yahudi-lere göre Azra isimli biri yüz sene sonra Tevrat’ı tekrar yazdı. Hz. İsa İncil Matta, Markos, Luka,Yuhanna Barnaba, Saint Thomas Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim Bize kadar hiçbir değişikliğe uğ-ramaksızın gelen ilahî kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an evren-sel bir kitaptır.

5 Suhuf nedir? ►Suhuf, dar bir çev-rede, küçük topluluk-ların ihtiyaçlarına ce-vap verebilecek şekil-de indirilen ve birkaç sayfadan oluşmuş kü-çük kitaplardır.

6 Hangi peygamberlere suhuf gönderildi? Bunlar kaçar suhuftan ibarettir?
► Hz. Âdem → 10 sayfa, ► Hz. Şît → 50 sayfa, ► Hz. İdrîs → 30 sayfa, ► Hz. İbrâhim → 10 sayfa

7 ► Suhuflar günümüze kadar ulaşmamış-tır.
► Biz suhufların varlığını Kur’an ve ha-dislerden öğreniyoruz.

8 İlahî Kitaplara İnanmanın Sağladığı Faydalar
53


"Kitaplara İman “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları