Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLEDE ANLAM 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A) Sergimizde, böyle mutlu bir günde, seni de yanımda görmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLEDE ANLAM 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A) Sergimizde, böyle mutlu bir günde, seni de yanımda görmek."— Sunum transkripti:

1

2 CÜMLEDE ANLAM

3 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A) Sergimizde, böyle mutlu bir günde, seni de yanımda görmek isterdim. B) Müzik kursuna belki bu yıl da devam edebilirim. C) Hayatım boyunca senin gibi biriyle karşılaşmadım. D) Bu konuda araştırma yapmadan bilgi veremezsiniz.

4 2- "üzere kelimesi aşağıdakilerin hangisinde koşul anlamı katmıştır? Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı. Anlaşmada belirtildiği üzere ödemeler zamanında yapıldı. Yarına getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin. Ümitler ümitsizliğe düşmek üzereyken geldi.

5 3- Aşağıdaki dizelerde aşağıdakilerin hangisi söz konusudur? “Tut ki karnım acıktı anneme küstüm. Tüm şehir bana küstü…” A) Eleştiri B) Kaygı C) Özlem D) Varsayım

6 4-. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin açıklaması yoktur? A) Derslerine çok iyi çalışmıştı, bütün konuları adı gibi biliyordu. B) Kurunun yanında yaş da yanar; kötünün yanında iyi de zarar görür. C) Babası iyice yaşlanmış, artık bir ayağı çukurda. D) Birinci sınıftan beri tanıdığı öğretmenin gözünden düşmek istemiyordu

7 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması verilmemiştir? A) Çatışmada çok insan öldü, kan gövdeyi götürdü. B) Çok eski kafalı bir insan, her zaman yeniliğe karşı çıkıyor. C) Belediye ilaçlama sayesinde, sinekleri tamamen yok etti, hepsinin kökünü kuruttu. D) Amcasından yüklü bir miras kalınca, adam köşeyi döndü

8 6- İstese de çok uzağa gidemiyor insan kendi- sinden. Hangi trene binse içindeki bir adrese varıyor sonunda. Hangi rüzgâra tutunsa kendine savruluyor. Hangi denize açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini... Yazar, bu parçada aşağıdakilerden hangisi- ni anlatmak istemiştir? (2010 SBS ) A) İnsan ne yaparsa yapsın, kendi gerçeğin- den kaçamaz. B) İnsanın kendini tanıması, farklı deneyimler yaşamasına bağlıdır. C) İnsanın mutluluğu kendi özelliklerini keşfet- mesinden geçer. D) İnsanın iç dünyası gezip gördüğü yerlerle zenginleşir.

9 7- -“Deniz bir sevdadır balıkçıda. Evinden ziyade zamanının çoğunu denizde geçirir. Ağları boş gelse de yılmaz, yine ertesi gün horozları o uyandırır. Kar, fırtına fark etmez, gider yine takasının yanına.” Bu parçada “horozları uyandırmak” sözleri ile balıkçıların hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? A)Çok çalışmaları B) Denizi sevmeleri C)Erken kalkmaları D)Ümitlerini yitirmemeleri

10 8- Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? A)Alabildiğine insan kalabalığı vardı./Bir aydınlık geleceğe bakıyordu. B)Bir ılık güz öğlesinde/Şanlı haki üniforması üstünde. C)Koymuştu kılıcını içine kınının/Yürüyordu arasında sevgili halkının D)İzmir’e girişini Atatürk’ün/Bir kahve duvarındaki resimde.

11 9- )”Gene bahar geldi, açıldı güller” dizesinde,güllerin açması baharın gelişine bağlanmaktadır.Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir kullanım söz konusudur? A)Ağlarım hatırıma geldikçe o güzel günlerim. B)Seni aramak için çıkarlar yola gece vakti. C)Başım yastıktadır gözlerim yolda. D)Ne bir vefa gördüm ne de faydalandım.

12 10- )(I)Roman yazarken konuşmalara yer vermek çoğunlukla kaçınılmazdır.(II)Hatta sadece konuşmalardan ibaret romanlar bile vardır.(III)Bu romanlarda amaç herhalde tip yaratmaktır.(IV)İki satırlık konuşma bir karakteri on sayfalık bir betimlemeden daha başarılı bir biçimde çizebilir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır? A)I B)II C)III D)IV

13 11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir durumun aşamalı olarak değişmesi” söz konusudur? A)Kazancı arttıkça özgüveni güçleniyordu. B)Kazayı hatırladıkça annesi için ağladı. C)Seni gördükçe kardeşimi hatırlıyorum. D)Çarşıya çıktıkça hediyesini alırım.

14 12-.(I)Hemingway I.Dünya Savaşı’nda gönüllü hastane görevlisiydi.(II)Savaştan sonra Paris’e yerleşip romanlar yazdı.(III)Roman yazmakta çok başarılıydı.(IV) 1954’te Nobel ödülünü aldı. Yukarıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir nitelik taşımamaktadır? A) I B)II C)III D)IV

15 13-. Aşağıdakilerin hangisinde bir varsayım anlamı vardır? a) Oraya ulaştığı halde bizi aramamış olabilir. b) Daha başarılı bir yarışma çıkaracağımızı sanmıştım. c)Gerekli araştırmayı yapmak için onay bekliyoruz. d) Bir an için, böyle bir hatanın olmadığını düşünelim.

16 14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekte olmayıp öyle sanılan bir durum” söz konusudur?(2006 oks) A) Kızı da annesi gibi güzel resimler çiziyor. B) Ahşap ev, bana, temelinden sallanıyor gibi geldi. C) Güneş, bulutların arasından çıkacak gibi oldu. D) Parası pulu yokmuş gibi eski püskü şeyler giyiyor.

17 15-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşul" söz konusu değildir? A) Bu konuyu da öğrendim mi hiçbir eksiğim kalmayacak. B) Bize telefon ettiği için olaydan haberdar olduk. C) Bu kitabı, iki gün içinde getirmek üzere aldı. D) O gün hava iyi olursa birlikte gidebiliriz.

18 16-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş bir beklenti” söz konusudur? A) Bu dönem okulu bitirmeni umuyoruz. B) Sınavdan çıkınca beni arar sanıyordum. C) Okumayı sevdiği için bu bölüme girdi. D) Sizinle görüşmeyi kendisi de istemedi.

19 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz konusu işin birkaç kez yapıldığı anlamı yoktur? A) Bunu nasıl yapacağını bir kez de ben sana anlatayım. B) Ben sana bunu nasıl yapacağını bir kez anlatayım. C) Ben de sana bunu nasıl yapacağını bir kez anlatayım. D) Bir kez de sana bunu nasıl yapacağını ben anlatayım.

20 18- Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç bildirmektedir? A)Hava yağışlı olduğu için geç geldik. B)Tatile gideceğimiz için yüzü gülüyor. C)Köye dedemleri görmek için gittim. D)Kar yağınca top oynayamadık.

21 19- (1) Edirne'de İstanbul kalabalığını göremedim. (2) Yollar tenha; çarşıların görünüşü, eski İs­tanbul çarşılarının kalabalığı kadar bile değil. (3) Şehre girerken özenli yeni yapılar gözüme çarptı. (4) Şehirde ise eski Bursa ev­leri kadar güzel, tek katlı evler, yenilerin ara­sında tek tuk karşınıza çıkıyor. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kar­şılaştırma yapılmamıştır? A) 1B) 2C) 3D) 4

22 20- (1) Günümüzde çok şey üretmek, bu yüzden de hızlı yazmak gerekiyor. (2) Çabuk yazabil­mek için çok düşünmek şart bence. (3) Ben, yazarken müsvedde yapılmasını onaylamıyo­rum; çünkü bu, düşüncelerimin aynasını bu­landırıyor. (4) Bazıları benim bu düşünceme katılmayabilir, bu onların bileceği bir durum. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ey­lem nedeniyle verilmemiştir? A) 1B) 2C) 3D) 4


"CÜMLEDE ANLAM 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A) Sergimizde, böyle mutlu bir günde, seni de yanımda görmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları