Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İLKELERİ KAZANIM TESTİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İLKELERİ KAZANIM TESTİ"— Sunum transkripti:

1 5.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İLKELERİ KAZANIM TESTİ
Mustafa KARAKUŞ

2 Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Sosyo – Kültürel Güç
“Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz, kısa zamanda söner. Soru -1 Atatürk, yukarıdaki veciz sözünde Atatürkçü Düşüncede milli güç unsurlarından hangisine vurgu yapmıştır? A B C D Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Sosyo – Kültürel Güç

3 Milli tarih ve milli dil bilinci
Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılâplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir? A B C D Milli tarih ve milli dil bilinci Vatan ve millet sevgisi Türk milletine inanmak ve güvenmek Ülke topraklarını sürekli genişletmek

4 Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
Soru-3 Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir? A B C D Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür. Milli birlik ve beraberliğe önem verir. Akıl ve bilime dayanır.

5 Yurtta Barış Cihanda Barış.
Milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir.Milliyetçilik bir duygu işidir. Dili, dini, mezhebi ne olursa olsun kendini Türk sayan, Türk olarak yaşayan herkes Türk’tür. Soru-4 Atatürk’ün aşağıdaki veciz sözlerinden hangisi yukarıdaki düşünceyi destekler niteliktedir? A B C D Ne Mutlu Türküm Diyene. Yurtta Barış Cihanda Barış. Hayta Hakiki Mürşit İlimdir. İstikbal Göklerdedir.

6 ? Devletçilik Halkçılık Laiklik İnkılâpçılık
Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Soru-5 (?) İşareti olan diyagrama yukarıdaki ilkelerin doğal sonucu olan ilke yazılacaktır.Bu ilke aşağıdakilerden hangisidir ? A B C D Devletçilik Halkçılık Laiklik İnkılâpçılık

7 Laiklik Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik
– Türk Tarih Kurumunun kurulması – Türk Dil Kurumu’nun kurulması – Kabotaj Kanunu Soru-6 Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine uygun gelişmelerdir? A B C D Laiklik Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik

8 I-II II-III II-III-IV I-II-III
I. Saltanatın kaldırılması II. Cumhuriyetin ilan edilmesi III. Siyasi partilerin kurulması IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması Soru- 7 Yukarıdaki inkılâplardan hangilerinin Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir? A B C D I-II II-III II-III-IV I-II-III

9 Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik Laiklik
– Herkesin yasa önünde eşit olması – Milletin devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanması – Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmanın sağlanması Soru-8 Yukarıdaki gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasıyla sağlanır? A B C D Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik Laiklik

10 Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik Laiklik
Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Soru- 9 Atatürk’ün yukarıdaki sözü, ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir ? A B C D Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik Laiklik

11 Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık
Atatürk, Soyadı Kanunu’nu çıkararak toplumda ayrıcalık belirten isim ve unvanları yasaklamıştır. Soru-10 Yukarıdaki inkılâp Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin doğrultusunda yapılmıştır? A B C D Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık

12 Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devletçilik
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Soru-11 Atatürk’ün yukarıdaki sözü hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir? A B C D Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devletçilik

13 Saltanatın kaldırılması
Soru-12 Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin laikleşmesini sağlayan en önemli aşamadır ? A B C D Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Tevhidi-i Tedrisat Kanunu Medeni Kanun’un kabulü

14 Devletçilik Laiklik Halkçılık Milliyetçilik
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Soru-13 Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir? A B C D Devletçilik Laiklik Halkçılık Milliyetçilik

15 Laiklik Milliyetçilik Halkçılık İnkılâpçılık
Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Soru-14 Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi Atatürk ilkesine vurgu yapmıştır? A B C D Laiklik Milliyetçilik Halkçılık İnkılâpçılık

16 Laiklik İnkılâpçılık Cumhuriyetçilik Halkçılık
– Yenileşmeyi sürekli hale getirme – Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma Soru-15 Yukarıdaki hedeflere Atatürk’ün hangi ilkesi uygulanarak ulaşılabilir? A B C D Laiklik İnkılâpçılık Cumhuriyetçilik Halkçılık


"5.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İLKELERİ KAZANIM TESTİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları