Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5.ÜN İ TE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İ LKELER İ KAZANIM TEST İ Mustafa KARAKUŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5.ÜN İ TE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İ LKELER İ KAZANIM TEST İ Mustafa KARAKUŞ."— Sunum transkripti:

1 5.ÜN İ TE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İ LKELER İ KAZANIM TEST İ Mustafa KARAKUŞ

2 “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz, kısa zamanda söner. Soru -1 Atatürk, yukarıdaki veciz sözünde Atatürkçü Düşüncede milli güç unsurlarından hangisine vurgu yapmıştır? A B C D Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Sosyo – Kültürel Güç

3 A B C D Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılâplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir? Milli tarih ve milli dil bilinci Vatan ve millet sevgisi Türk milletine inanmak ve güvenmek Ülke topraklarını sürekli genişletmek

4 A B C D Soru-3 Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir? Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür. Milli birlik ve beraberliğe önem verir. Akıl ve bilime dayanır.

5 A B C D Milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir.Milliyetçilik bir duygu işidir. Dili, dini, mezhebi ne olursa olsun kendini Türk sayan, Türk olarak yaşayan herkes Türk’tür. Soru-4 Atatürk’ün aşa ğ ıdaki veciz sözlerinden hangisi yukarıdaki düşünceyi destekler niteliktedir? Ne Mutlu Türküm Diyene. Yurtta Barış Cihanda Barış. Hayta Hakiki Mürşit İlimdir. İstikbal Göklerdedir.

6 A B C D ? CumhuriyetçilikMilliyetçilik Soru-5 (?) İ şareti olan diyagrama yukarıdaki ilkelerin do ğ al sonucu olan ilke yazılacaktır.Bu ilke aşa ğ ıdakilerden hangisidir ? Devletçilik Halkçılık Laiklik İnkılâpçılık

7 A B C D – Türk Tarih Kurumunun kurulması – Türk Dil Kurumu’nun kurulması – Kabotaj Kanunu Soru-6 Yukarıdaki olaylar aşa ğ ıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine uygun gelişmelerdir? Laiklik Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik

8 A B C D I. Saltanatın kaldırılması II. Cumhuriyetin ilan edilmesi III. Siyasi partilerin kurulması IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması Soru- 7 Yukarıdaki inkılâplardan hangilerinin Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi do ğ rultusunda gerçekleştirildi ğ i söylenebilir? I-II II-III II-III-IV I-II-III

9 A B C D – Herkesin yasa önünde eşit olması – Milletin devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanması – Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmanın sa ğ lanması Soru-8 Yukarıdaki gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasıyla sa ğ lanır? Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik Laiklik

10 A B C D Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Soru- 9 Atatürk’ün yukarıdaki sözü, ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir ? Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik Laiklik

11 A B C D Atatürk, Soyadı Kanunu’nu çıkararak toplumda ayrıcalık belirten isim ve unvanları yasaklamıştır. Soru-10 Yukarıdaki inkılâp Atatürk’ün aşa ğ ıdaki ilkelerinden hangisinin do ğ rultusunda yapılmıştır? Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık

12 A B C D Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Soru-11 Atatürk’ün yukarıdaki sözü hangi ilkesiyle do ğ rudan ilgilidir? Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devletçilik

13 A B C D Soru-12 Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin laikleşmesini sağlayan en önemli aşamadır ? Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Tevhidi-i Tedrisat Kanunu Medeni Kanun’un kabulü

14 A B C D Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip de ğ ildi. Soru-13 Bu durum aşa ğ ıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir? Devletçilik Laiklik Halkçılık Milliyetçilik

15 A B C D Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Soru-14 Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi Atatürk ilkesine vurgu yapmıştır? Laiklik Milliyetçilik Halkçılık İnkılâpçılık

16 A B C D – Yenileşmeyi sürekli hale getirme – Türk toplumunu ça ğ daş uygarlık düzeyine çıkarma Soru-15 Yukarıdaki hedeflere Atatürk’ün hangi ilkesi uygulanarak ulaşılabilir? Laiklik İnkılâpçılık Cumhuriyetçilik Halkçılık


"5.ÜN İ TE: ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK İ LKELER İ KAZANIM TEST İ Mustafa KARAKUŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları