Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kelime Grupları ADI:Gülsüm SOYADI:KARAKAŞ SINIFI:9/C NO:64 OKULU:BÜNYAN ANADOLU LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kelime Grupları ADI:Gülsüm SOYADI:KARAKAŞ SINIFI:9/C NO:64 OKULU:BÜNYAN ANADOLU LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 Kelime Grupları ADI:Gülsüm SOYADI:KARAKAŞ SINIFI:9/C NO:64 OKULU:BÜNYAN ANADOLU LİSESİ

2 KELİME GRUPLARI Birden çok sözcükten oluşan,aralarında anlamca bağ kurulduğu için cümlede sadece bir öğe olarak ele alınan dil birliklerine Kelime denir. ağustos günü tamlayan tamlanan

3 1- İsimTamlaması:En az iki adın,birbirinin anlamını tamlayarak oluşturduğu sözcük grubuna Ad Tamlaması denir. çalışmanın sonucu tamlayan tamlanan Dört çeşit ad tamlaması vardır.

4 A)Belirtili Ad Tamlaması:Tamlayan adın –(n)in ilgi ekini, tamlanan adın-i(-ı,-u,- ü)iyelik ekini aldığı tamlamadır. Örnek:Atatürk’ ün düşünceler i tamlayan ilgi eki tamlanan iyelik eki

5 B) Belirtisiz Ad Tamlaması:Yalnızca tamlananı ek almış olan ad tamlamasıdır.Belirtisiz ad tamlamasında tamlayan öğe ek almaz. tek boyutlu adam, düşünce özgürlüğü tamlayan tamlanan tamlayan tamlanan

6 C) Takısız Ad Tamlaması: Tamlayan ve tamlanan öğesi ek almamış ad tamlamasıdır. İpek gömlek : Takısız ad tamlaması İpek saç: Sıfat tamlaması tamlayan Tamlanan

7 D)Zincirleme Ad Tamlaması : Tamlayanın, tamlananın ya da her iki öğenin ad tamlaması olduğu, en az üç addan oluşan tamlamalardır. kardeşimin Türkçe defteri tamlayan tamlanan ( belirtisiz ad tamlaması)

8 d 2- SIFAT TAMLAMASI : Sıfatlar, bir adı belirterek ya da niteleyerek bir tamlama oluşturur.Bu tür tamlamalara sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlamalarında, birinci öğe tamlayan, ad olan sözcük ise tamlanandır. pis avlu tamlayan tamlanan

9 3-TEKRAR GRUBU :Anlamı güçlendirmek,anlatıma canlılık kazandırmak için aynı sözcüğün, yakın ya da zıt anlamlı sözcüklerin yinelenmesiyle oluşan söz grubuna ikileme veya tekrar grubu denir. demet demet çiçek topladım. sıfat ad

10 4- AITLIK GRUBU:Aitlik eki olan “-ki”nin olusturdugu sözcük grubuna aitlik grubu denir. toplum içindeki kötülükler aitlik grubu

11 5- EDAT GRUBU:Bir adla ile, gibi, kadar, dolayı, göre, ragmen vb. edatların olu ş turdugu sözcük grubuna edat grubu denir. vatan için ölürüz isim edat edat grubu

12 6-Birleşik Fiil:Bir yardımcı eylem ile bir ad ya da iki eylemden oluşan sözcük grubuna birleşik fiil denir. pişman ol---pişman oldum ad ögesi+yardımcı fiil=birleşik fiil

13 7-İSİM –FİİL GRUBU : Bir ad – eylem ile ona bağlı bir ya da birkaç öğeden oluşan sözcük grubuna, isim fiil grubu denir. okuyucu sayısının çoğalması yardımcı öğe asıl öge ad eylem grubu

14 8- SIFAT – FİİL GRUBU : Bir sıfat eylem ile ona bağlı bir ya da birkaç öğeden oluşan söz grubuna sıfat eylem grubu denir. yorgandan dışarda kalan ayaklarını yardımcı öge asıl öge sıfat eylem grubu

15 9- ZARF- FİİL GRUBU : Bir zarf eylem ile ona bağlı öğelerin oluşturduğu sözcük grubuna zarf eylem ya da bağ eylem grubu denir. kılığını, kıyafetine, bavuluna ve şiltesine yardımcı öge bakarak ana öge

16 10- UNVAN GRUBU : Kişinin adı ile bir unvan ya da akrabalık adından oluşan kelime grubuna unvan grubu denir. Ali Rıza Bey asıl öge yardımcı öge (unvan grubu)

17 11- SAYI GRUBU : Sıfat tamlaması ile karşılanamayan iki ve daha fazla basamaklı sayıları ifade eden sayı isimleri topluluğuna sayı denir. yirmi altı, 1.öge 2.öge sayı grubu

18 12- ÜNLEM GRUBU : Seslenme anlamı yüklenmiş bir ünlemle isim veya isim gruplarının meydana getirdiği gruba ünlem grubu denir ey yolcu ünlem ad ögesi ünlem grubu

19 13- BAĞLAMA GRUBU : Bağlaçlarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla sözcüğün meydana getirdiği gruba bağlama grubu denir. gerçek ve sağlam 1. öge bağlama 2.öge ögesi bağlama grubu”

20 14- KISALTMA GRUPLARI : Sözcük grupları ve cümlelerin kısalması ile oluşan sözcük gruplarına kısaltma grubu denir. başı dik başı dik olarak yürüdü kısaltma grubu zarf eylem grubu


"Kelime Grupları ADI:Gülsüm SOYADI:KARAKAŞ SINIFI:9/C NO:64 OKULU:BÜNYAN ANADOLU LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları