Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK-NUSAYRİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK-NUSAYRİLİK"— Sunum transkripti:

1 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK-NUSAYRİLİK

2 Alevilik-Bektaşilik Geleneği

3

4 Üç Sünnet-Yedi Farz..

5 Kırk Makam: Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki Kâmil(olgun) insan olma ilkelerini Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin tespit ettiğine inanılır. Hacı Bektaş “Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur.” buyurmuştur. Bu ilkeler aşama aşama insanı olgunluğa ulaştırır. Bir başka yoruma göre ise şeriat anadan doğmak, tarikat ikrar vermek, marifet nefsini bilmek, hakikat Hakkı özünde bulmak yollarıdır. Dört Kapı şunlardır: 1. Şeriat 2. Tarikat 3. Marifet 4. Hakikat.

6 Buyruklarda toplumu doğru bir şekilde Hakk’a ulaştırmak için Kur’an’ın bilinmesi ve ayetler ışığında yol alınması gerektiği önemle vurgulanır.

7 Ehl-i Beyt Sevgisi: Ehlibeyt sözcük olarak ev halkı demektir
Ehl-i Beyt Sevgisi: Ehlibeyt sözcük olarak ev halkı demektir. Ev halkı yani Ehlibeyt Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. Oniki İmamlar, Alevilerin Hz. Muhammed’den sonra önder olarak tanıdıkları Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın soyundan gelen kişilerdir. Oniki İmamların adları sırasıyla şöyledir: İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan Askeri ve İmam Mehdi.

8 Alevi inancının temeli Hak-Muhammed-Ali sevgisine dayanır.
Alevilikte ibadetler.. Alevi inancının temeli Hak-Muhammed-Ali sevgisine dayanır.

9 Alevî-Bektaşilik’te Ahlakî Prensipler..

10 Cem-Cemevî..

11 Cem’in Önemi: Alevi kültüründe cem çok önemli bir işleve sahiptir. Cem kurumunun dinsel işlevi ön plandadır. Aleviliğin temel ibadeti bu yolla icra edilir. Cem kutsal bir ritüeldir. Cem, Alevinin inancını oluşturan düzenli bir ibadeti olmaktadır. Cemlerdeki dualar büyük ölçüde Türkçedir. Cem kurumunun bir diğer yönü de sosyal ve eğitsel işlevidir. Sosyal dayanışmayı sağlamasının yanısıra, orada gerçekleştirilen ritüel ve anlatılanlar inanca, tarihe gündelik yaşama ilişkin bilgiler de içermektedir. Geleneksel kır yaşamında bulundukları toplum içinde nisbeten daha eğitimli ve okumuş olan Dedeler Cemlerdeki sundukları bilgilerle uzun süre bu eğitsel işlevi yerine getirmişlerdir.

12

13

14 Düşkünlükten Kaldırma Cemi:

15 ..Düşkünlükten Kaldırma Cemi
Dede tarafından bu kimselere gerekli uyarılar yapılır. Dede, bu kimselerden kurban kesip fakir fukarayı doyurma, ihtiyaç sahiplerine dağıtma veya cemevinin bir ihtiyacını gidermesi gibi isteklerde bulunur. Bu kimseler bundan sonra yol düşkünü olmayacaklarına dair Hakk’ın ve halkın huzurunda söz verirler. Daha sonra da bu kimselerin üzerine bir gülbenk okunarak ceme son verilir. Buna düşkünlükten kaldırma cemi denir.

16 Cem’in Yapılışı

17 Ayet ve Duaların Önemi

18 Semah:

19

20 Musahiplik: Evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine denir. Medineli Müslümanlar nasıl evlerini, işlerini, tarlalarını, bağ ve bahçelerini muhacirlerle paylaştılarsa musahipler de bütün varlıklarını yol kardeşiyle paylaşırlar.

21 Dua ve Gülbenkler:

22 Muharrem Ayı ve Aşûre:

23 Aşûre Günü İle İlgili Bazı Rivayetler:
Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar;  Âdem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,  Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,  İbrahim'in ateşte yanmaması,  Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,  Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,  Yunus’un balığın karnından çıkması,  İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.

24 Ayrıca.. Bu olaylar saygın hadis kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in(s.a.v) bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

25 NUSAYRİLİK

26

27


"ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK-NUSAYRİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları