Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 3 DESTEK SÜREÇLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 3 DESTEK SÜREÇLERİ"— Sunum transkripti:

1 MODÜL 3 DESTEK SÜREÇLERİ
BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 3 DESTEK SÜREÇLERİ ÖĞRENME NEDİR ve NASIL GERÇEKLEŞİR? SUNU 1 “Geleceğiniz, geleceğimizdir…”

2 PROJE TANITIMI Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır: Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü Destek süreçleri modülü Tercih Süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir.

3 ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?
Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü Modül 3 Destek Süreçleri Modülü Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü TEOG Genel Esasları TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri Fen Liseleri Tanıtımı Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı Temel ve özel liseler Tanıtımı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları Dikkat ve Konsantrasyon Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler Amaç Belirleme ve Motivasyon Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Meslek Seçimi Ve Önemi

4 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır…
Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYA ARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜ KEMAL AKAR ZAFER AĞAOĞLU HÜSEYİN İCAL Y. FIRAT ERKEK İLHAN SARIGÜL ERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞ GÖKAY MUTLU İBRAHİM İBRAM GÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…
A. ÖĞRENME NEDİR? Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… Öğrenme nedir? Öğrenme süreci Nasıl öğreniriz?

6 ÖĞRENME NEDİR? Öğrenme ; tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen kalıcı ya da izli değişikliklerdir.

7 ÖĞRENME NEDİR? Öğrenme, duyu organlarımız aracılığıyla gelen uyarıcıların seçilerek anlamlı hale getirilmesini, bilginin organize edilmesini, depolanmasını ve gerektiğinde geri çağrılmasını içeren bir süreçtir. Öğrenme, yaşantı ürünü, kalıcı ve izlidir. Bir duruma öğrenme diyebilmemiz için davranış değişikliği meydana gelmelidir. Doğuştan getirilen davranışlar öğrenme kabul edilemeyeceği gibi sadece büyüme veya olgunlaşma sonucu oluşan davranışlar da öğrenme kabul edilemez.

8 Öğrenmenin Aşamaları 1) Giriş (Input) : Gelen bilgilerin duyu organları vasıtası ile algılanması ve beyne iletilmesidir. 2) İşlem (Entegrasyon) : Beyne iletilen bilginin kaydedilmesi, organize edilmesi, anlaşılması ve işleme konulup yorumlanmasıdır. Bu aşamada bilgiyi sıraya koyma, ilişkilendirme, soyutlama, organize etme işlemleri gerçekleşir.

9 Öğrenmenin Aşamaları 3)Bellek (Depolama): Anlaşılan bilgi tekrar kullanılmak üzere depo edilir. Bu depo kendi içinde iyi organize edilmiş, daha önce oluşturulan binlerce şema ve haritalardan oluşan bir kayıt arşividir. 4) Çıkış (Output): Beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere, kaslara, dil ya da motor etkinlik alanlarına göndermesi sürecidir. Bir anlamda işlenen bilginin kullanılmak üzere bilince gelmesidir.

10 Nasıl Öğreniyoruz? Öğrenmenin ilk basamağı çevreden gelen uyarıcıları fark etmektir. Duyu organlarına gelen uyarıcılar duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine iletilir. Örneğin sınıfta öğretmenin sesi (işitsel uyarıcı), tahtada yazılı bir kelime ya da bir grafik (görsel uyarıcı) ilgili duyu organı tarafından fark edilir ve duyusal bir kayıt oluşturulur.

11 Nasıl Öğreniyoruz? Bu kayıt kısa süreli belleğe ve oradan da organize edilerek depolanmak üzere uzun süreli belleğe gönderilir. Kısa süreli belleğin bilgiyi saklama süresi çok az olduğundan gelen uyarıcının seçici dikkatle kodlanması uzun süreli belleğe gönderilen bilginin depolanmasını ve geri çağrılmasını kolaylaştırır. Örneğin bir ders sırasında konu hakkında konuşan öğretmenin vurguladığı noktaları, konuyla ilgili önemli ipuçlarını seçici dikkatle algılamak veya ders çalışırken konuyla ilgili anahtar kavramları belirlemek bilginin organize edilmesini kolaylaştıracaktır.

12 Nasıl Öğreniyoruz? Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe geçmesi için bilginin çok iyi gruplanması gerekir. Bunun için öğrenilen bilgiler rastgele değil de benzerlikleri ve anlam ilişkileri yönünden belli çerçeveler içinde düzenlenmelidir. Örneğin yeni edinilen bir bilgi ile eskiden sahip olduğunuz bilgi arasında bir ilişki kurmak, bu bilgiyi eskiden sahip olduğunuz bilgi şemasına eklemek veya yeni bir bilgi şeması oluşturmak bilgiyi gruplamaktır. Bir bilgi ne kadar çok başka bilgiyle ilişkilendirilirse, bilgiye ulaşma yolu da o kadar çok olur. Ulaşma yolu ne kadar çok olursa, o bilgi o kadar kolay hatırlanır.

13 Nasıl Öğreniyoruz? Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe gönderilmesinde tekrar çok önemlidir. Örneğin; bir şiiri ezberleyinceye kadar tekrar etme; İngilizce bir sözcüğü doğru telâffuz edinceye kadar tekrar etme, bir konunun belli aralıklarla tekrar edilmesi. Özetle bilgileri hatırlayabilmemiz bilgilerin ne kadar iyi depolandığı ve ne kadar sık tekrar edildiğiyle doğru orantılıdır.

14 Nasıl Öğreniyoruz? Gruplama ve tekrarla uzun süreli belleğe kaydedilen bilgiler gerektiğinde kullanılmak üzere geri çağrılır. Buna hatırlama denir. Uzun süreli bellekte bilgiler kaybolmaz, ancak bilgi, uygun biçimde kodlanmamış ve uygun yere yerleştirilmemişse, geri getirmede zorluklarla karşılaşılır.  Hatırlamamız için bellekte depolanmış bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ipuçları gerekmektedir.

15 B. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… Öğrenenle ilgili faktörler Yöntemle ilgili faktörler Öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler

16 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğrenen İle İlgili Faktörler Türe Özgü Hazıroluş Olgunlaşma Genel Uyarılmışlık Hali Güdü (Motivasyon) Öğrenmenin Aktarılması Dikkati Odaklama Yöntemle İlgili Faktörler Öğrenilen Konunun Yapısı Öğrenmeye Ayrılan Zaman Geribildirim Katılım Öğrenme Malzemesi İle İlgili Faktörler Algısal Ayırt Edilebilirlik Anlamsal Çağrışım Kavramsal Gruplandırma İstendik yönde bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin bir kısmı doğuştan getirilen ve değiştirilemeyen özellikler iken bir kısmı ise kontrol edilebilir ve değiştirilebilir çevresel durumlardır. Özet halinde vermek gerekirse öğrenmeyi etkileyen faktörleri üç ana başlık altında toplayabiliriz.

17 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
1. Türe Özgü Hazıroluş: Organizmanın öğrenilecek davranışı öğrenebilmek için gerekli biyolojik donanıma sahip olmasıdır. Örneğin bir kargaya konuşmayı öğretemeyiz çünkü böyle bir biyolojik donanım söz konusu değildir. Buna karşılık insanda uçmayı öğretmeyiz. İnsan da her davranış için gerekli biyolojik donanıma sahip değildir.

18 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
2. Olgunlaşma: İnsan vücut organlarının kendinden beklenen görevleri yerine getirebilecek olgunluğa veya gelişmişlik düzeyine ulaşmasıdır. Olgunlaşma, yaş ve zeka açısından ele alınabilir. Örneğin 3 aylık bir bebek yürümek için gerekli olgunluğa erişmediği için yürüyemez.

19 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
3. Genel Uyarılmışlık Hali : Uyarılmışlık düzeyi, bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir. Bireyin kaygı düzeyi, uykululuk ve açlık durumu gibi kişinin kendisine bağlı nedenler uyarılmışlık düzeyini etkiler. Öte yandan ısı, ışık, gürültü gibi çevresel etkenlerde uyarılmışlık düzeyini yoğun derecede etkiler.

20 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
4. Güdü: Organizmayı harekete geçiren güçtür. Güdülerin kaynağı ihtiyaçlarımız, sonucu ise davranışlarımızdır. Güdüler kendi içlerinde birincil güdüler ve ikincil güdüler olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil güdüler, biyolojik dengeyi sağlayan (açlık, susuzluk, cinsellik gibi) dürtülerle ilişkilidir. İkincil güdüler, (Başarılı olma, beğenilme, takdir edilme gibi) doğuştan getirilmeyip sonradan öğrenilmiştir.

21 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Güdüler, güdü kaynağının bireye göre bulunduğu yer açısından da içsel güdüler ve dışsal güdüler olarak ikiye ayılır. Güdüler, güdü kaynağının bireye göre bulunduğu yer açısından içsel güdüler ve dışsal güdüler olarak ikiye ayılır. İçsel güdülerde, güdülenmenin kaynağı yani bireyi davranışa iten güç yine bireyin kendisindedir. Bu nedenle bütün birincil güdüler, aynı zamanda içsel güdüdür. Ayrıca merak, isteklilik, başarma arzusu, estetik gibi ihtiyaçlar da içsel güdüler arasında yer alır. Dışsal güdülerde, güdülenmenin kaynağı, bireyin içinde yaşadığı çevredir. Sınavlarda yüksek not alma, öğretmenin beğenisini kazanma, statü elde etme dışsal güdülere örnek verilebilir. Dürtü ise organizmanın biyolojik olarak dengede kalmasını sağlayan, fizyolojik ihtiyaç alanlarıdır. Açlık, susuzluk, uyku, ısı dengesinin korunması gibi dürtülerimizin yaşamsal önemi var iken, sevilme, üstünlük gibi dürtülerimizin yaşamsal önemi yoktur. Ancak ister yaşamsal öneme sahip olsun, ister olmasın bu dürtülerden herhangi birine ilişkin ihtiyaç hali karşılanmazsa organizmanın denge durumu bozulmaktadır. Dürtü ile güdü arasındaki farka gelecek olursak dürtü organizmanın bir ihtiyacı olduğunu fark etmesi, güdü ise organizmanın bu ihtiyaca yönelik davranışta bulunmasıdır. Örneğin susamak bir dürtüdür; su içmek ise güdüdür.

22 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
5. Öğrenmenin Aktarılması Öğrenmenin Aktarılması (Eski Yaşantılar) Olumlu Aktarım (Pozitif Transfer) Olumsuz Aktarım (Negatif Transfer) Ket Vurma Öğrenmenin aktarılması kendi içinde üç başlığa ayırabiliriz.

23 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Olumlu Aktarım (Pozitif Transfer): Bir alandaki öğrenmenin, başka bir alandaki öğrenmeyi ya da başka bir deyişle önceki öğrenmelerimizin bugünkü öğrenme sürecini kolaylaştırmasıdır. Matematik dersinin yazılı sınavına çok çalışan Ahmet, özel bir çaba göstermediği halde Fen ve Teknoloji dersinin sınavından da yüksek puan almıştır.

24 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Olumsuz Aktarım (Negatif Transfer) : Bir alandaki öğrenmenin, başka bir alandaki öğrenmeyi ya da başka bir deyişle önceki öğrenmelerimizin bugünkü öğrenme sürecini zorlaştırmasıdır. Düz vites araç kullanan birisinin, otomatik vites araç kullanmakta zorluk yaşaması buna örnek verilebilir.

25 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Ket Vurma: Gerçekleştirdiğimiz bir öğrenmenin, kendinden önceki ya da sonraki öğrenmeleri engellemesi - unutturmasıdır. Kendi içerisinde ileriye ket vurma ve geriye ket vurma olmak üzere ikiye ayrılır.

26 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
İleriye ket vurma, önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi unutturmasıdır. Yani yeni öğrendiğimiz bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda hatırlamada zorlanıyorsak ya da yerine eski bilgiyi kullanıyorsak ileriye ket vurma durumu gerçekleşir. Geriye ket vurma ise, yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi unutturmasıdır. Yani eski öğrendiğimiz bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda hatırlamada zorlanıyorsak ya da yerine yeni bilgiyi kullanıyorsak geriye ket vurma durumu gerçekleşir. İleriye ket vurma, Ev adresi değişen Enise Hanımın, adresini soranlara eski adresini söylemesi buna örnek gösterilebilir. Geriye ket vurma, Ev adresi değişen Enise Hanımın, eski adresini unutarak soranlara yeni adresini söylemesi buna örnek gösterilebilir.

27 ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
6. Dikkati Odaklama: Bilincin belli bir noktada toplanmasıdır. İnsan çevresinde onlarca uyarıcıya söz konusudur ve hepsine odaklanması mümkün değildir. Bu nedenle birey istediği bir uyarıcıya yoğunlaşır bilince aktarır. İşte bu güce dikkat denir. Karnı aç olan bir insanın çevresinde ki lokantaları hemen fark etmesi buna örnek verilebileceği gibi sınavın önemli olduğunu düşünen bir öğrencinin derste öğretmenini can kulağı ile dinlemesi de örnek verilebilir.

28 ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
1. Öğrenilen Konunun Yapısı: Öğrenilen konunun yapısına göre öğrenme yöntemleri, parçalara bölerek çalışma ve bütün halinde çalışma olarak ikiye ayrılabilir. Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişmektedir.

29 ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
2. Öğrenmeye Ayrılan Zaman: Zaman, öğrencilerin çalışmaya ayırdıkları süreyi bildiren bir yöntem olarak aralıklı çalışma ve toplu çalışma olmak üzere ikiye ayrılır. Toplu çalışma sınavdan hemen önce ya da bir-iki gün önce konuların çalışılmasıdır. Toplu çalışma sınav yaklaştığında yapıldığından öğrenme için gereken güdülenmeyi sağlayabilir. Ayrıca bazen, bilgiler sınava çok yakın tekrar edildiği ya da öğrenildiği için sınav sırasında hatırlamanın kolay olmasını, böylece sınavda başarılı olunmasını sağlayabilir. Ancak bu şekilde çalışmak her öğrenci için uygun olmadığı gibi uzun vadede kalıcı bir öğrenme için de uygun değildir. Kalıcı ve uzun süreli öğrenmeler için düzenli aralıklarla çalışmak ve çalışma aralarında dinlenmek daha verimli olacaktır.

30 ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
3. Geribildirim: Konunun öğretimi sürecinde düzenli ve sık bir şekilde geribildirimler verilmelidir. Çünkü geribildirimler, öğrencinin konuyu ne derece öğrenip ne derece öğrenmediğini ya da hangi konularda başarılı olup hangi konuları tekrar etmesi gerektiği konusunda en önde gelen fikir kaynağıdır. Geribildirim mümkün olduğunca çabuk - hemen - verilirse, etkisi daha da artar. Yapılan bir çalışmada, sınıf içindeki öğrenciler iki gruba ayrılmış; birinci gruba yıl boyunca girdiği sınavların sonuçlan bildirilmiş, diğer gruba ise herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Yılsonunda, sınav sonuçları bildirilen birinci grubun, ikinci gruba göre çok daha başarılı olduğu görülmüştür.

31 ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
4. Öğrenci-Öğretmen Etkinliği (Etkin Katılım) : Etkili öğrenmede öğreten kadar öğrenenin de sürecin içinde etkin olması gerekir. Bu nedenle öğrenme süreci karşılıklı etkileşim gerektirir. “Anlatırsan, unutabilirim, gösterirsen, anımsayabilirim, beni işin içine katarsan asla unutmam, öğrenirim.”

32 ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
1. Algısal Ayırt Edilebilirlik: Öğrenme malzemesinin çevredeki diğer uyarıcılardan ayırt edilebilecek özelliklerinin olması gerekir. Bu ayırt edilme durumu bireyin kolay fark etmesini ve algılamasını sağlar. Örneğin, okuduğunuz bir kitapta hâkim olan temel yazı tipinin yanı sıra, başlıklar koyu ve pembe olarak, temel yazı tipinin içindeki önemli yerler ise farklı bir karakterle yazılmışsa bu farklı olan uyarıcılar diğerlerine göre daha rahat algılanmaktadır.

33 ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
2. Anlamsal Çağrışım: Ele alınan konu başka bazı bilgi birikimleriyle ilgili olmalıdır. Örnek için, bir kelime söylendiğinde, öğrencinin aklına ilgili diğer kelimeler gelebilmelidir. Öğrencinin zihnindeki diğer kelimelerle bağlantısı olmayan kelimelerin öğrenilmesi zor olur ve kolayca unutulabilir. Bu özelliği öğrenmede transfer ile bağdaştırmak mümkündür. Benzer uyarıcıların birbirlerinin öğrenilmelerini kolaylaştırdıkları olumlu aktarma durumunun oluşturulmaya çalışılması gerekir. Anlamsal çağrışım dizileri çoğaldıkça, yani bir kavram diğer bir kavramı, o kavram da başka bir kavramı, vb. çağrıştırdıkça, öğrenme ihtimali derece derece artar.

34 ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
3. Kavramsal Gruplandırma: Kavram haritası, bir konunun içerisinde yer alan alt başlıkların hiyerarşik olarak sıraya dizilmesiyle oluşturulan, iki boyutlu, bağlantıları içeren şemalardır. Kavram haritaları bilginin zihinde somut ve görsel bir şekilde düzenlenmesini ve öğrenilmesini sağlar. Böylece kavramlar arasındaki ilişkiler şemalandırılarak ve ilişkiler somutlaştırılarak anlamlı öğrenmeyi sağlar. Kavram Haritalarının faydalarını sıralarsak: Bilgiyi organize eder. Bilginin sentezlenmesini kolaylaştırır. Bilginin ilişki ağının somut bir şekilde görünmesine olanak sağlar. Bilginin sistematik bir şekilde öğrenilmesini kodlanmasını sağlar. Başka öğrenmelere zemin hazırlar.

35 C. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… Etkili öğrenme için öneriler

36 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Genel uyarılmışlık hali için beslenme, uyku, dinlenme, kaygı düzeyi vb. durumlar konusunda doğru yaşam alışkanlıkları edinmelisiniz. Doğru yaşam planı ile değişkenler kontrol altına alınırken gevşeme egzersizleri gibi yöntemlerle istemsiz değişkenlerle mücadele edebilirsiniz.

37 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Motivasyon öğrenmenin en temel olgusudur ve bu nedenle sınava hazırlık sürecine motive olmalısınız.

38 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Dikkat ve konsantrasyon konusunda farkındalık kazanmalısınız ve kendinizi bu konuda geliştirmelisiniz. Etkili öğrenme için not almalı, etkin dinlemeli ve tekrar yapmalısınız.

39 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Derse ve hatta dersin konularına göre doğru ders çalışma yöntemleri kullanmalısınız. Etkili öğrenme için zamanı etkili kullanmalısınız.

40 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Etkili öğrenme için öğrendikleriniz konusunda farkındalık kazanmalısınız. Bunun için ölçme deneyimleri ile kendinize geri dönüt vermelisiniz.

41 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
Etkili öğrenme için öğrenilen konu ve öğreten kişi ile doğru ilişkiler kurmalısınız. Katılımcı olmalısınız.

42 ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN ÖNERİLER
 Ön hazırlık yaparak derse girip ders sonrasında periyodik aralıklarla tekrar yapmalısınız.  Öğrenme sürecini kolaylaştıracak teknikler konusunda destek almalısınız. Hafıza teknikleri gibi…

43 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"MODÜL 3 DESTEK SÜREÇLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları