Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Ş ME İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Ş ME İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU."— Sunum transkripti:

1 E Ş ME İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

2 SLOGANIMIZ; Güvenlik Kültürünü Uygulayabildi ğ imiz Kadar Güvenli Bir Dünyada Yaşarız… İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

3 Amaç İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunun amacı; Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini koordine etmek, tüm okul ve kurumlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin en iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

4 Vizyon Kurumsal kimliğimizin verdiği güçle, çalışmalarımızda iş güvenliğini en iyi şekilde uygulayarak, işveren ve çalışanlarımızın ortak hedeflerine ulaşmasında kılavuzluk yapmaktır. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

5 Misyon Kurumsal kültürümüz ışığında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ön planda tutarak tüm çalışanlarımızın daha güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, sorunlarına proaktif yaklaşımla çözüm üreterek, İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu kurumlarına liderlik etmektir. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

6 DAYANAK Büromuz; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu ile 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Hizmetleri Yönetmeli ğ i ne dayanarak kurulmuştur. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

7 Büromuz; Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Destek Hizmetleri Müdürlü ğ ü’nün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 nolu Genelgesi ve Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Destek Hizmetleri Müdürlü ğ ü’nün 05/10/2015 tarih ve 9846060 sayılı yazısı ile şekillenmiştir.

8 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSUİŞVERENİMİZ Ramazan KİLLİ İlçe Milli Eğitim Müdürü

9 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İŞVEREN VEKİLİMİZ Sefa SEZER İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

10 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Ali PINAR İ ş Güvenli ğ i Uzmanı Büro Görevlisi

11 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdür, Şube Müdürleri ve okul/kurum müdürlerinin katılımı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

12 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur.

13 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri EŞME İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ADI/SOYADIÜNVANIGÖREVİ Sefa SEZERŞube Müdürüİşveren Vekili(Kurul Bşk) Ali PINARİş Güvenliği UzmanıİSG İlçe Koordinatörü …………………Doktorİşyeri Hekimi Ümran YAZICILARMemur İnsan Kaynakları ve Mali işler …………………. Sivil Savunma Uzmanı Bilal DEREŞefFormen (Asil) Süleyman DURSUNÖğretmenÇalışan Temsilcisi (Asil) Reyhan ÇOBANŞefFormen (Yedek) Ahmet CANÖğretmenÇalışan Temsilcisi (Yedek)

14 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelimiz arasından Çalışan Temsilcisi seçilmiştir.

15 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur.

16 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine Eğitim verilmiştir..

17 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın Risk Değerlendirmesi yapılmıştır.

18 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın Acil Durum Planı hazırlanmıştır.

19 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçemiz genelindeki tüm Okul ve Kurumlarımızın çalışan sayıları tespit edilmiştir.

20 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İlçemizde bulunan Okul ve Kurumlarımızda çalışan personelin İş Güvenliği Eğitimleri planlanmış ve Kasım ayı içerisinde 657 ye tabii çalışan personelin eğitimleri tamamlanmıştır.

21 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları düzenli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır.

22 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında alınan kararlar ilgililere tebliğ edilerek, uygulanmasının sağlanması ve takibi konusunda Büromuzca gerekli hassasiyet gösterilmektedir..

23 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışma ofisi kurulmuştur.

24 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İ SG H İ ZMETLER İ Milli Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Büromuzca hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri çalışma esasları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise; Çalışma Planımız

25 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi okul/kurumlarımızın risk değerlendirmeleri yapılacaktır. 1 1 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4/1 fıkra – c) bendi 2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde: 5/1

26 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU 3.700 TL 5.550 TL

27 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Tüm okul/kurumlarımızda işyeri hekimi çalıştırılmasının planlanması 2 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6 / 1 – a) fıkrası 2 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:8 / 8 bendi

28 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU 50 den fazla çalışanı bulunan tüm okul/kurumlarımızda, İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması 3 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:22 2 – İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik

29 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Tüm okul/kurumlarımızda Çalışan temsilcilerinin seçilmesi ve belirlenmesi 4 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:20 2 -İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına İlişkin tebliğ

30 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini planlamak ve en kısa sürede gerçekleştirmek 5 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17 2 - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Tüm Okul/kurumlarımızda çalışanlara İlkyardım Eğitimi ile Yangın Eğitimi Yaptırılması 6 1 - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde:15 2 - İlk Yardım Yönetmeliği - Madde:19

32 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönlendirme Tabela ve Basılı Dokümanların Sağlanması 7 1 - Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

33 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU İSG Kültürünün oluşturulması için Çalışma Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgütleri ile irtibat kurularak, bilinçlenmenin sağlanması 8

34 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU 6331 Sayılı ISG Kanunu ve Diğer İş güvenliği mevzuatlarının müdürlüğümüze bağlı birimlerdeki uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 1 – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2 – 4857 sayılı İş Kanunu 3 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4 – İş Güvenliği mevzuatı ile ilgili 36 adet yönetmelik 9

35 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Hinterlandımız Okul/Kurum Sayısı: 30 Çalışan Personel Sayısı: 575 Toplam Öğrenci Sayısı : 5616 (yaklaşık)

36 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU Varmak istediğimiz son nokta…

37 Güvenli Yaşamak, Güvenle yaşamak… İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU

38 Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Bürosu Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Bürosu TEŞEKKÜR EDERİZ


"E Ş ME İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K BÜROSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları