Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2 SUNUŞ SUNUŞ Üniversitemizin hedefi bilgi ve teknoloji ışığında, sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, akılcı, çözüm üreten, tarih ve kültürüne sahip çıkan vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir. Evrenselliğin ön plana geçtiği, sınırların kalmadığı dünyamızda, bilim alanında ön sıralarda yerimizi almak büyük önem taşımaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 tarihli 6005 sayılı Kanun ile kurulmuş ve hızlı bir yapılanma süreci içine girmiştir yılları içinde temizlik, güvenlik, kalorifer yakma, araç kiralama, akaryakıt, büro mefruşatı ve makine teçhizatı gibi alımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. Görev alanımıza giren tüm iş ve işlemlerde Başkanlığımız, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına ve ihtiyaçların temininde temel ilkeler doğrultusunda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, denetimini sağlamaya özen göstererek, en iyiyi en uygun fiyatla temin edilecek şekilde giderlerin gerçekleştirilmesi sağlanarak 2015 mali yılı kapatılmıştır. Hizmet alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak için hazırladığımız 2015 Yılı Faaliyet Raporumuzun tüm paydaşlara faydalı olmasını diler, yıl boyunca özveri ile çalışan emeği geçen tüm personelime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Ayşe YILDIZ ÖZKURT Daire Başkanı Daire Başkanı 2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 3

4 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda; sahip olduğumuz mevcut kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak değişime ve gelişmelere açık, katılımcı, etik davranışları hazmetmiş güçlü, bilimsel, kaliteli, pratik, güvenilir, çağdaş politikalar üreten, özgürlük ve disiplini birlikte gözeten bir idari ve mali işler yapısına sahip olmak. VİZYONUMUZ Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda, işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, örnek bir model oluşturarak kamu kurumları içinde rehber bir İdari ve Mali İşler Birimi olmak. POLİTİKAMIZ Sürekli gelişim anlayışı ile Bakanlığımızın faaliyet alanına giren hizmetlerin kapasitesini geliştirmek, süre ve maliyet yönünden optimum bir yönetim için gerekli alt yapıyı oluşturmak. HEDEFLERİMİZ Başkanlığımıza atfedilen görevleri yerine getirirken, sorunlar karşısında yaygınlaştırılmış tedbirler almak, gerekli plan ve koordinasyonu oluşturmak, uygun zaman dilimleri içinde kaliteli ve verimlilik hedeflerini gözden geçirerek; - Başkanlığımıza tahsis edilen kaynakları etkin biçimde kullanmak, - Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, - Kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek, - Hizmetten yararlanan mensuplarımız ile ilişkilerimizde, etik değerlere öncelik vermek 4

5 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 2- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek ve Rektörlük bütçesinde ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat satın alımları yapılarak ihalelerini gerçekleştirmek. 3-Temizlik, güvenlik, personel taşımacılığı, akaryakıt alımı, resmi araç işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek ve ihalelerini gerçekleştirmek. 4-Rektörlük ve bağlı birimlerinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmek. 5

6 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPILAN İŞLER : Güvenlik hizmetiGüvenlik hizmeti Temizlik HizmetiTemizlik Hizmeti Personel Servis HizmetiPersonel Servis Hizmeti Akaryakıt AlımıAkaryakıt Alımı Resmi Araç İşlemleriResmi Araç İşlemleri Büro Malzemesi AlımıBüro Malzemesi Alımı Kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleriKira, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ödemeleriBasın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ödemeleri Laboratuvar ve tıbbi cihaz alımlarıLaboratuvar ve tıbbi cihaz alımları Makine ve teçhizat alımıMakine ve teçhizat alımı Resmi araç ve büro malzemelerinin bakım-onarımıResmi araç ve büro malzemelerinin bakım-onarımı Resmi posta pulu ve kırtasiye malzemesi alımlarıResmi posta pulu ve kırtasiye malzemesi alımları ATM Kiralama İşiATM Kiralama İşi 6

7 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Organizasyon ŞemasıOrganizasyon Şeması 7 Daire Başkanı İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Şef Yazı İşleri ve Arşiv Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur Afet Acil Şube Müdürlüğü Şef Afet Acil Sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Savunma Uzmanı Memur Hizmetli Mali İşler Şube Müdürlüğü Şef Satınalma Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur Tahakkuk Şube Müdürlüğü Şef Tahakkuk İşleri Sorumlusu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur İç Hizmetler Şube Müdürlüğü Şef Güvenlik Hizmetleri Sorumlusu Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni Memur Hizmetli Ulaşım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şef Ulaşım ve Destek Hizmetleri Sorumlusu Memur Başşoför Şoför Teknisyen Yardımcısı Hizmetli

8 PERSONEL DURUMU 8 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÜNVANIKİŞİ SAYISI DAİRE BAŞKANI1 MÜDÜR3 MEMUR5 YARDIMCI HİZMETLER HİZMETLİ1 ŞOFÖR5

9 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari Personelin Eğitim Durumu 9 İdari Personelin Hizmet Süresi İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretimLiseÖn LisansLisansY.L. ve Doktora Kişi Sayısı 432 Yardımcı Hizmetler Personelinin Eğitim Durumu Kişi Sayısı 1 5 İdari ve Yrd. Hiz. Personelin Hizmet Süresi 1-3 Yıl4-6 Yıl7-10 Yıl11-15 Yıl16-20 Yıl21- Üzeri Kişi Sayısı281112

10 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 10 İdari ve Yrd. Hiz. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş26-30 Yaş31-35 Yaş36-40 Yaş41-50 Yaş51- Üzeri Kişi Sayısı25314

11 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari Personel Hizmet Alanları 11 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Çalışma Odası47511 Toplam48011

12 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KULLANILAN YAZILIMLAR KULLANILAN YAZILIMLAR Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar yürütülen e-bütçe sistemiMaliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar yürütülen e-bütçe sistemi Gelen Giden Evrak süreci uygulamalarını yerine getirmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen SGB.net programıGelen Giden Evrak süreci uygulamalarını yerine getirmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen SGB.net programı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi ve Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi (KBS)Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi ve Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi (KBS) Kamu İhale Kurumu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu) İhale sürecini takip ve şartnamelere erişim sağlamak üzere ‘‘EKAP’’ programıKamu İhale Kurumu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu) İhale sürecini takip ve şartnamelere erişim sağlamak üzere ‘‘EKAP’’ programı Ayrıca Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi,Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı,Resmi Gazete Bilgi Sistemi, Sayıştay, YÖK, diğer üniversiteler ve tüm kamu kurumlarının sistemlerinden yararlanılmaktadır.Ayrıca Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi,Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı,Resmi Gazete Bilgi Sistemi, Sayıştay, YÖK, diğer üniversiteler ve tüm kamu kurumlarının sistemlerinden yararlanılmaktadır. 12

13 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI TAŞITLAR 2012 YILI TAŞITLAR

14 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI TAŞITLAR TAŞITLAR Taşıtın CinsiYılı Otomobil(KİRALIK)2013 Otomobil(KİRALIK) 2013 Otomobil(KİRALIK) 2013 Otomobil(KİRALIK) 2013 Otomobil 2012 Otomobil 2012 Pick-Up 2012 Otobüs 2012 Kamyonet 2012

15 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI TAŞITLAR 15 TAŞITLAR Resmi TaşıtlarYılı MİDİBÜS2012 MODEL PİCK-UP 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL KAMYONET 2013 MODEL MİNİBÜS 2014 MODEL BİNEK 2014 MODEL Kiralık Taşıtlar BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL

16 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI TAŞITLAR 16 TAŞITLAR Resmi TaşıtlarYılı MİDİBÜS2012 MODEL PİCK-UP 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL KAMYONET 2013 MODEL MİNİBÜS 2014 MODEL BİNEK 2014 MODEL BİNEK 2015 MODEL MİNİBÜS 2015 MODEL Kiralık Taşıtlar BİNEK 2012 MODEL

17 GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ 17 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILGÜVENLİKTEMİZLİK

18 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILINDA YAPILAN İHALELER : 2015 YILINDA YAPILAN İHALELER : 18 SIRA NOİHALENİN ADITARİHTUTARI YILI 6 AYLIK (OCAK – HAZİRAN) PERSONEL SERVİSİ , YILI 6 AYLIK (TEMMUZ-ARALIK) PERSONEL SERVİSİ , YILI 4 AYLIK (EYLÜL-ARALIK) ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI ,98 4 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİHTİYACI 4 GRUP HALİNDE 10 KALEM LAB. MALZ. ALIMI ,00 5TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI LABORATUVAR TEZGAHI , ,00 6 FEN FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK, MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ ÖĞRENCİ LABORATUARLARININ İHTİYACI OLAN 50 KALEM MALZEME ALIMI , , , , , , , , ,00

19 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILINDA YAPILAN İHALELER : 2015 YILINDA YAPILAN İHALELER : 19 SIRA NOİHALENİN ADITARİHTUTARI YILI İÇİN 12 AYLIK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ , YILI İÇİN 12 AYLIK GENEL TEMİZLİK, KALORİFER HİZMETİ, TAŞIMA İŞİ İLE BAHÇE BAKIM İŞİ ,00 9HİZMET TAŞITLARI İÇİN AKARYAKIT ALMI , ADET BİNEK TİPİ ARAÇ KİRALAMA ,00

20 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÖDENEK DURUMU 2015 YILI ÖDENEK DURUMU 20 TERTİP GELEN ÖDENEK HARCAMAKALAN HARC. % 01 - PERSONEL GİDERLERİ , ,62887,3899, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,6098, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,0384, CARİ TRANSFERLER , SERMAYE GİDERLERİ , , ,7897,98

21 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 21 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ İHTİYACI OLAN 4 GRUP HALİNDE TOPLAM 10 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI S.NOMALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİBİRİM FİYATTOPLAM 1 Maket Dolabı (Çelik,komple cam kapaklı, kilitli)5Adet 2.950, ,00 2 Plastine Kadavra için dikey cam koruma kabini1Adet 9.900,00 3 Plastine üst ekstremite için dikey cam koruma kabini1Adet 3.090,00 4 Plastine alt ekstremite için dikey cam koruma kabini1Adet 3.090,00 6 Fizyoloji Eğitim Seti PTK12 Psychophysiology Kiti (Powerlab uyumlu) 10Adet 2.620, ,00 7 Fizyoloji Eğitim Seti PTK15 EOG Kiti (Powerlab uyumlu) 10Adet 2.620, ,00 GENEL TOPLAM83.230,00 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TEZGAHI MAL ALIMI S.NOMALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİBİRİM FİYATTOPLAM 1 KLİNİK LABORATUVARIN KURULUMU ,00 GENEL TOPLAM ,00

22 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

23 23 FEN FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARIN İHTİYACI OLAN 50 KALEM CİHAZ ALIMI İHALESİ S.NO MALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİ Birim FİYATToplam Fiyat 1 70 mhz Dijital Osiloskop12Adet 985, , Mhz Sinyal/ Arbıtrary Fonksiyon Jeneratörü 12Adet 790, ,00 3 Çift Çıkışlı Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı 12Adet 870, ,00 4 Masa Tipi Dijital Multimetre12Adet 900, ,00 5 Dijital Multimetre3Adet 410, ,00 GENEL TOPLAM3.955, ,00

24 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

25 25 FEN FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARIN İHTİYACI OLAN 50 KALEM CİHAZ ALIMI İHALESİ S.NOMALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİ Birim FİYATToplam Fiyat 1 Mikroplaka Okuyucu1Adet ,00 2 Yatay Elektroforez Tankı1Adet 940,00 3 Güç Kaynağı1Adet 1.118,00 4 Ph Metre1Adet 1.496,00 5 Analitik/Elektronik Terazi1Adet 748,00 6 Termal Cycler1Adet ,00 7 Masa Tipi Otoklav1Adet ,00 8 Kuru Hava Strilizatörü1Adet 2.945,00 9 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı1Adet 707,00 10 Buz Makinesi1Adet 6.545,00 11 Ultra Saf Su Sistemi1Adet ,00

26 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 26 FEN FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARIN İHTİYACI OLAN 50 KALEM CİHAZ ALIMI İHALESİ S.NOMALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİ Birim FİYATToplam Fiyat 12 Mikro Santrifuj2Adet 4.030, ,00 13 Otomatik Pipet Seti4Adet 1.814, ,00 14 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı5Adet 1.394, ,00 15 Kül Fırını1Adet 7.820,00 16 Barometre1Adet 310,00 17 Hassas Terazi1Adet 3.300,00 18 Etüv1Adet 4.120,00 19 Santrifüj Cihazı1Adet 2.778,00 20 Elektronik Terazi2Adet 3.150, ,00 21 Asit Baz Saklama Dolabı1Adet 2.900,00 22 Kimyasal Madde Dolabı1Adet 1.990,00

27 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 27 FEN FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARIN İHTİYACI OLAN 50 KALEM CİHAZ ALIMI İHALESİ S.NOMALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİ Birim FİYATToplam Fiyat 23 Trinoküler Mikroskop1Adet ,00 24 Jel Görüntüleme Sistemi1Adet ,00 25 Işığın Polarizasyonu Deney Seti 1Adet ,00 26 Gazların Isı Kapasitesi Deney Seti 1Adet 8.600,00 27 İdeal Gaz Yasası Deney Seti1Adet 8.000,00 28 Işık Tayfı ve Prizmanın Çözünürlük Gücü Deney Seti 1Adet ,00 29 Katı Cisimlerin Dönmesi Deney Seti 1Adet 4.750,00 30 Lambert ve Fresnel Yasaları Deney Seti 1Adet ,00 31 Lambert-Beer Kanunu Deney Seti 1Adet ,00 32 Lens Kanunları ve Optik Cihazların Çalışma Prensibi Deney Seti 1Adet 7.850,00 33 Mekanik Enerjinin Korunumu Deney Seti 1Adet 4.000,00

28 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 28 FEN FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARIN İHTİYACI OLAN 50 KALEM CİHAZ ALIMI İHALESİ S.NOMALZEMENİN ADIMİKTARIBİRİMİ Birim FİYATToplam Fiyat 34 Montentumun Korunumu ve Açısal İvme Deney Seti 1Adet 7.500,00 35 Newton II. Yasası ve Uygulaması Deney Seti 1Adet 9.600,00 36 Ohm ve Kırchoff Kanunu Deney Seti 1Adet 2.150,00 37 Yer Çekimi İvmesinin Tayini Deney Seti 1Adet 5.000,00 38 Tek ve Çift Işık Yarıkta Kırınım Deney Seti 1Adet , mhz Dijital Osiloskop12Adet 985, , Mhz Sinyal/ Arbıtrary Fonksiyon Jeneratörü 12Adet 790, ,00 41 Çift Çıkışlı Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı 12Adet 870, ,00 42 Masa Tipi Dijital Multimetre12Adet 900, ,00 43 Dijital Multimetre3Adet 410, ,00 GENEL TOPLAM , ,00

29 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı40 TEŞEKKÜRLER Ayşe YILDIZ ÖZKURT İdari ve Mali İşler Daire Başkanı


"1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları