Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

2 ABİDİNPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS DALI

3 Bu protokol 05 Mayıs 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Arçelik A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yapıldı. Bu protokol 05 Mayıs 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Arçelik A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yapıldı.

4 PROJENİN HEDEFİ: Proje, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan alan öğretmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi, alan programlarının güncellenmesi, alan öğrencilerinin yeterliliklerinin arttırılarak sektörde istihdamının sağlanması, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilerek yeterliliklerinin belgelendirilmesi, atölye ve meslek dersi öğretmenlerine ve öğrencilerine, sektörde meydana gelen teknolojik gelişmelerin aktarılması, tüketiciye daha kaliteli hizmet sunulması ve çalışan personelin gelişimini sağlamak amacıyla sektör işbirliği protokolleri genel müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

5 PROJENİN AMACI: Beyaz eşya endüstrisinin, servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumları Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Dalında, yeni teknolojilere dayalı olarak yetiştirmek.

6 PROTOKOL KAPSAMINDA ARÇELİK A.Ş.’NİN EĞİTİME KATKILARI Okul-işletme işbirliği içinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile müfredat programı hazırlandı, yeni teknolojili makinelere sahip laboratuarlar kurularak, hazırlanan eğitim materyalleri okullara dağıtıldı. Bu materyaller içinde; her öğretim yılı başında dağıtılan Eğitim kitapları, iş tulumları ve atölye önlükleri de vardır. Dal öğretmenleri için de sektördeki yeni teknolojiler ve gelişmeleri içeren hizmet içi eğitimler düzenlendi.

7 ABİDİNPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ DAL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM SÜRECİ 06.03.2013 tarihli Bakanlık oluru ile protokole dahil edilen okulumuzdaki dal öğretmenlerimizden 11’i; Gebze- İSTANBUL ‘ da bulunan Arçelik Akademi’de düzenlenen : ısıtıcı- pişiriciler,Temizleyici- Yıkayıcılar,Buzdolabı-Klimalar gruplarında düzenlenen birer aylık uygulamalı eğitimlere hizmet içi eğitim kapsamında katılarak sertifikalarını almışlardır ve yenilenen eğitim süreçlerine de katılmaları sağlanmaktadır.. 06.03.2013 tarihli Bakanlık oluru ile protokole dahil edilen okulumuzdaki dal öğretmenlerimizden 11’i; Gebze- İSTANBUL ‘ da bulunan Arçelik Akademi’de düzenlenen : ısıtıcı- pişiriciler,Temizleyici- Yıkayıcılar,Buzdolabı-Klimalar gruplarında düzenlenen birer aylık uygulamalı eğitimlere hizmet içi eğitim kapsamında katılarak sertifikalarını almışlardır ve yenilenen eğitim süreçlerine de katılmaları sağlanmaktadır..

8 ARÇELİK A.Ş.’NİN PROTOKOL KAPSAMINDA HİBE ETTİĞİ VE HALİHAZIRDA DESTEKLEDİĞİ MAKİNE-ARAÇ-GEREÇ TEDARİK DURUMU ARÇELİK A.Ş. 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM yılında fiziki alanların tanzimi sonrası, çeşitli beyaz eşya makineleri, yedek parça, test araç ve ekipmanlarını okulumuza teslim etmişler ve bunlar eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Her eğitim- öğretim yılı başlangıcında talep ettiğimiz yedek parçaları da ivedilikle karşılamaktadırlar. ARÇELİK A.Ş. 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM yılında fiziki alanların tanzimi sonrası, çeşitli beyaz eşya makineleri, yedek parça, test araç ve ekipmanlarını okulumuza teslim etmişler ve bunlar eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Her eğitim- öğretim yılı başlangıcında talep ettiğimiz yedek parçaları da ivedilikle karşılamaktadırlar.

9 ■ MUHTELİF MODELLERDE BUZDOLABI……………………………. 8 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE BUZDOLABI……………………………. 8 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE ÇAMAŞIR MAKİNESİ…………….... 7 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE ÇAMAŞIR MAKİNESİ…………….... 7 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE BULAŞIK MAKİNESİ…………. ……9 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE BULAŞIK MAKİNESİ…………. ……9 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE KURUTMA MAKİNESİ…… …….... 2 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE KURUTMA MAKİNESİ…… …….... 2 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE GAZLI FIRIN-OCAKLAR………..... 6 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE GAZLI FIRIN-OCAKLAR………..... 6 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE ANKASTRE FIRIN-OCAKLAR……. 10 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE ANKASTRE FIRIN-OCAKLAR……. 10 ADET OKULUMUZATESLİM EDİLEN MALZEMELER

10 ■ MUHTELİF MODELLERDE MİKRO DALGA FIRIN…………….2 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE MİKRO DALGA FIRIN…………….2 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE KOMBİ………………..……………....4 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE KOMBİ………………..……………....4 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE ŞOFBEN……………………………..12 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE ŞOFBEN……………………………..12 ADET ■ ELEKTRİKLİ TERMİSİFON………………………………………..1 ADET■ ELEKTRİKLİ TERMİSİFON………………………………………..1 ADET ■ ELEKTRİKLİ ANİ SU ISITICISI…………………………………….1 ADET■ ELEKTRİKLİ ANİ SU ISITICISI…………………………………….1 ADET ■ MUHTELİF MODELLERDE KLİMA………………..…………….12 ADET■ MUHTELİF MODELLERDE KLİMA………………..…………….12 ADET ■ ÜRÜN YEDEK PARÇALARI■ ÜRÜN YEDEK PARÇALARI ■ TEST EKİPMAN -ARAÇLARI■ TEST EKİPMAN -ARAÇLARI OKULUMUZATESLİM EDİLEN MALZEMELER

11 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ MAKİNE-ARAÇ- GEREÇLERİN OKULUMUZA TESLİM SÜRECİ Arçelik yetkilileri ; restorasyon çalışmaları sonrası gerekli Eğitim –Öğretim ekipmanlarını okulumuza teslim etmişlerdir.

12 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS DALINA ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMALARI ‘Elektrik-Elektronik Teknolojileri’ alanından ‘Elektrik-Elektronik Teknolojileri’ alanından akademik başarı durumu, ilgi ve istekleri göz önüne alınarak 10. akademik başarı durumu, ilgi ve istekleri göz önüne alınarak 10. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından, kontenjan miktarının iki katı kadar aday, okul tarafından belirlenmektedir. Bu adaylar daha sonra, Arçelik A.Ş. Tarafından Mayıs ayının son haftasında değerlendirilerek kontenjan dahilinde protokole kabul edilir.

13 ÖĞRENCİLERİMİZİN STAJ VE İSTİHDAM DURUMU 2015 yılında mezun etti ğ imiz 24 ö ğ rencinin tamamı Ankara Arçelik yetkili servislerinde stajlarını tamamlamı ş lardır ve 1 ö ğ rencimiz İ stanbul Klima fabrikasında, 3 ö ğ rencimiz de Ankara Arçelik yetkili servislerinde çalı ş maya ba ş lamı ş lardır. Lise son sınıftaki 34 ö ğ rencimiz de Ankara Arçelik yetkili servislerinde stajlarına devam etmektedirler. 2016 yılında verece ğ imiz mezunlarımızla beraber her geçen yıl ö ğ rencilerimizin istihdam sayıları artacaktır. Ö ğ rencilerimizin beceri e ğ itimi sonunda i ş teklifi almaları ve Arçelik Yetkili servislerinden aldı ğ ımız sözlü ve yazılı te ş ekkür beyanları bu protokolün sa ğ lıklı bir ş ekilde yürütüldü ğ ünü göstermektedir. 2015 yılında mezun etti ğ imiz 24 ö ğ rencinin tamamı Ankara Arçelik yetkili servislerinde stajlarını tamamlamı ş lardır ve 1 ö ğ rencimiz İ stanbul Klima fabrikasında, 3 ö ğ rencimiz de Ankara Arçelik yetkili servislerinde çalı ş maya ba ş lamı ş lardır. Lise son sınıftaki 34 ö ğ rencimiz de Ankara Arçelik yetkili servislerinde stajlarına devam etmektedirler. 2016 yılında verece ğ imiz mezunlarımızla beraber her geçen yıl ö ğ rencilerimizin istihdam sayıları artacaktır. Ö ğ rencilerimizin beceri e ğ itimi sonunda i ş teklifi almaları ve Arçelik Yetkili servislerinden aldı ğ ımız sözlü ve yazılı te ş ekkür beyanları bu protokolün sa ğ lıklı bir ş ekilde yürütüldü ğ ünü göstermektedir.

14 PROTOKOL ÖNCESİ,İNŞAAT AŞAMASI VE SONRASI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİSİ ATÖLYE GÖRÜNTÜLERİ ÖNCESİ SONRASI

15 RESTERASYON ÇALIŞMASI ÖNCESİ VE SONRASI ATÖLYE FİZİKİ ALAN GÖRÜNTÜLERİ Protokol öncesi makine parkı- Derslik içiçe Atölye çalışma ortamı Protokol sonrası Müstakil Teknoloji sınıfı Protokol sonrası Müstakil Uygulama Atölyesi

16 RESTORASYON ÖNCESİ VE SONRASI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİSİ ATÖLYE ÇALIŞMA GÖRÜNTÜLERİ Protokol Öncesi Derslik- Uygulama Atölye Çalışması Protokol Sonrası Müstakil Uygulama Atölye Çalışması

17 MEZUNİYET SONRASI ‘’ELEKTR İ KL İ EV ALETLER İ TEKN İ K SERV İ S DALI’’ e ğ itimini tamamlayıp okulumuzdan mezun ö ğ rencilerimiz : Sanayinin ihtiyacı olan elektrik- Elektronik Alanı Teknolojilerinde özellikle ; İ klimlendirme-So ğ utma, Elektrik-Elektronik Ürünler Servis elemanlı ğ ı alanlarında Kalifiye Eleman olarak çalı ş abilirler veya Ön lisans veya Lisans programlarına devam ederek Yüksek ö ğ renimlerini tamamlayabilirler. ‘’ELEKTR İ KL İ EV ALETLER İ TEKN İ K SERV İ S DALI’’ e ğ itimini tamamlayıp okulumuzdan mezun ö ğ rencilerimiz : Sanayinin ihtiyacı olan elektrik- Elektronik Alanı Teknolojilerinde özellikle ; İ klimlendirme-So ğ utma, Elektrik-Elektronik Ürünler Servis elemanlı ğ ı alanlarında Kalifiye Eleman olarak çalı ş abilirler veya Ön lisans veya Lisans programlarına devam ederek Yüksek ö ğ renimlerini tamamlayabilirler.

18 ARÇELİKLE PROTOKOL YAPILDIKTAN SONRA OKULUMUZ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DALINDA NELER DEĞİŞTİ? 2013 -2014 E ğ itim –Ö ğ retim yılı itibarıyla Arçelik A.Ş. İle Bakanlığımız arasında yapılan Protokolle; tam te ş ekküllü Teknoloji sınıfı, Yedek parça deposu, ö ğ renci soyunma odası, ürün deposu, uygulama atölyesi ve ö ğ retmen odasından olu ş an modern bir çalı ş ma mekanına sahip olan Bölümümüz ; Yakla ş ık 1. 5 00.000. TL. ( Bir buçuk milyon ) yatırım maliyeti oldu ğ u belirtilen bu proje yl e ; hem modern bir Atölyeye hem de en son model ürünler, ürün test ekipmanlarına ve ürün yedek parçalarıyla e ğ itim-ö ğ retim yapma imkanına kavu ş tu. İ stanbul-Gebze de bulunan Arçelik Akademide ver ilen ve dönemsel olarak yenile nen uygulamalı teorik e ğ itimlerin e katılan ve yeni eğitimlere katılacak Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Dal ö ğ retmenleri olarak ö ğ rencilerimizi en son modern teknolojiyle bulu ş turdu ğ umuz ve mezuniyet sonrası Ülke Ekonomisine kazandırdı ğ ımız için ö ğ retmenler olarak çok mutluyuz. 2013 -2014 E ğ itim –Ö ğ retim yılı itibarıyla Arçelik A.Ş. İle Bakanlığımız arasında yapılan Protokolle; tam te ş ekküllü Teknoloji sınıfı, Yedek parça deposu, ö ğ renci soyunma odası, ürün deposu, uygulama atölyesi ve ö ğ retmen odasından olu ş an modern bir çalı ş ma mekanına sahip olan Bölümümüz ; Yakla ş ık 1. 5 00.000. TL. ( Bir buçuk milyon ) yatırım maliyeti oldu ğ u belirtilen bu proje yl e ; hem modern bir Atölyeye hem de en son model ürünler, ürün test ekipmanlarına ve ürün yedek parçalarıyla e ğ itim-ö ğ retim yapma imkanına kavu ş tu. İ stanbul-Gebze de bulunan Arçelik Akademide ver ilen ve dönemsel olarak yenile nen uygulamalı teorik e ğ itimlerin e katılan ve yeni eğitimlere katılacak Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Dal ö ğ retmenleri olarak ö ğ rencilerimizi en son modern teknolojiyle bulu ş turdu ğ umuz ve mezuniyet sonrası Ülke Ekonomisine kazandırdı ğ ımız için ö ğ retmenler olarak çok mutluyuz.


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları