Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler ilk olarak hücre çekirdeğinde bulundukları için nükleik asit olarak adlandırılmışlardır. Daha sonraki araştırmalarda hücrenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler ilk olarak hücre çekirdeğinde bulundukları için nükleik asit olarak adlandırılmışlardır. Daha sonraki araştırmalarda hücrenin."— Sunum transkripti:

1 NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler ilk olarak hücre çekirdeğinde bulundukları için nükleik asit olarak adlandırılmışlardır. Daha sonraki araştırmalarda hücrenin cekirdeği olsun veya olmasın tüm canlı hücrelerde bulundukları saptanmıştır.

2 NÜKLEİK ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ
Canlıda bulunan biyolojik moleküllerin en büyüğü. Bulunduğu yerden hücrenin diğer yerlerine bilgi aktaran bir moleküldür. Nükleik asitler hücrenin yapısal özelliklerini ve yaşamsal fonksiyonlarını düzenler. Nükleik asitlerin yapı taşları nükleotitlerdir. Nükleik astlertler bulundurdukları 5 Karbonlu şekere göre isimlendirilirler. DNA’yı görsel olarak ilk defa yılları arasıda Watson ve Crick ortaya koymuştur. DNA Genlerin yapısını oluşturan ve hücresel kotrolü sağlar.

3 NÜKLEOTİTLER Organik bazlar(A,T,G,S)
Bir nükleotit şu bölümlerden oluşur. 5 Karbonlu (Deoksiriboz veya Riboz ) şekerden oluşur. Fosfat grubu(Fosforik Asit)H3PO4 Organik bazlar(A,T,G,S) Nükleotitler taşıdıkları baza göre isimlendirirler. Nükleotitler birbirine bağlanarak DNA veya RNA nükleik asitlerini oluştururlar.

4 DNA’NIN ÖZELLİKLERİ DNA Karşılıklı iki nükleotit zincirinin oluşturduğu çift zincirli sarmal bir yapıdan oluşmuştur. DNA kendi ekseni etrafında dönen bir helozon şeklindedir. Helezonun kenarları fosforik asit ve deoksiribozdan yapılmıştır. İki helezonu birbirine bağlayan yapılar zayıf hidrojen bağlarıdır.Burada karşılıklı gelen bazlar pürin ve pirimidin bazlarıdır. 9FL

5 DNA’NIN ÖZELLİKLERİ 9B9A
5. DNA’nın Pürin bazları A G 6.Primidin bazları S,T dir. 7.A daima T ile ikili zayıf H bağları ile bağlanır. G ise S ile üçlü H bağları ile bağlanır. 8. A=T, G=C A/T=G/C=1 9.DNA zincirinden birisinin baz sırası bilinirse diğerlerinin de baz sırası kolayca bilinebilir. 10. Hücredeki tüm proteinlerin sentezi DNA'nın kontrolünde gerçekleşir. 11. Saç rengimizi, göz rengimizi ve daha birçok özelliğimizi belirleyen genetik bilgi DNA ile taşınır. 12. Canlılardaki özellikler DNA ile dölden döle aktarılır. Yani DNA kalıtım materyalidir. 13. DNA'nın iki nükleotid zinciri birbirinden ayrılarak kendilerinin benzerini oluşturup eşlenirler ki buna replikasyon denir. 14. Her bir zincir, biri eski biri yeni olan ikinükleotidden oluşmuş iki DNA meydana getirir. Böylece yavru hücredeki kalıtsal materyal atasının aynısı olur. 15. DNA'nın kendini eşlemesi, DNA polimeraz enziminin yardımı ile gerçekleşir. DNA kendini eşleyeceği zaman iki zinciri bir arada tutan zayıf hidrojen bağları koparak zincirlerden her biri kalıp olarak kullanılır ve bunun üzerine tamamlayıcı bir zincir oluşturulur, böylece hem birbirinin hem de atasal DNA'nın aynısı olan iki yeni DNA molekülü ortaya çıkar. Oluşan yeni DNA moleküllerindeki iki zincirden biri atasal DNA'ya ait, diğeri ise yeni sentezlenmiştir. 16. Bu şekildeki DNA eşleşmesi (replikasyon) sağlanmış olur. DNA molekülü, kalıtım materyalini taşımanın yanı sıra sitoplazmaya bilgi aktarılmasını da sağlar.

6 RNA’NIN ÖZELLİKLERİ RNA (ribonükleik asit); hücre çekirdeği, çekirdekçik, kromozomlar, sitoplazmadaki ribozomlar ile sitoplazmik matriks içinde bulunur. RNA'nın yapı taşları da nükleotidlerdir. DNA'dan farklı olarak tamamlayıcı baz dizisine sahip değildir. Kendini eşlemez ve tek zincirlidir.Ayrıca şeker ve bir pirimidin bazı farklıdır. Şeker olarak riboz, pirimidin baz olarak da timin yerine urasil içerir. Protein sentezlenmesinde birbirinden farklı yapıda üç RNA görev yapar.mRNA, rRNA ve tRNA dır. mRNA çekirdekten aldığı genetik bilgiyi sitoplazmaya ve ribozomlara iletir. protein sentezinin gerçekleştiği rRNA'dır. Ribozomların yapısında bulunur. tRNA'dır (taşıyıcı veya transfer RNA). Sitoplazmadaki uygun amino asitleri alarak zincirdeki yerlerine taşır. Her üç RNA da hücre çekirdeğinde DNA zincirlerinden birinin kalıp olarak kullanılması ile DNA tarafından sentezlenir. 9FL Bitti 9B 9A


"NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler ilk olarak hücre çekirdeğinde bulundukları için nükleik asit olarak adlandırılmışlardır. Daha sonraki araştırmalarda hücrenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları