Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’ler ve KOSGEB.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’ler ve KOSGEB."— Sunum transkripti:

1 KOBİ’ler ve KOSGEB

2 GENEL BİLGİ KOBİ’ler ve KOSGEB

3 Türkiye’de KOBİ tanımı
250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış Mikro <10 ≤ 1 Küçük <50 ≤ 8 Orta <250 ≤ 40

4 KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi
KOBİ’lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,85’i Toplam istihdamın %75,8’i Toplam katma değerin %54,2’si Toplam satışların %63,3’ü Toplam yatırımların %53,2’sini Toplam ihracatın %59,2’sini %99,85 ( ) %0,15 (5.210) Ölçeksel Dağılım 0,9 Orta(50-249) 1-249 Toplam KOBİ 5,4 Küçük (10-49) 250+ Büyük İşletme 93,6 Mikro (1-9) Kaynak: BDDK ; TUİK (İş kayıtları Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri)

5 KOSGEB ve Kuruluş Amacı
KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Sanayi Madencilik İmalat Enerji Hizmet ve Ticaret Su İnşaat Ticaret Ulaştırma Turizm Bilgi ve İletişim Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler İdari ve destek hizmet faaliyetleri Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor Diğer hizmet faaliyetleri

6 KOSGEB Veritabanına Kayıtlı KOBİ* : 828.635
KOSGEB Hizmet Ağı 81 ilde 88 Müdürlük → 80 ilde KOSGEB Temsilcilikleri 35 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) → 35 Üniversite’de Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruldu. → 84 Üniversite ile Ar-Ge - İnovasyon İşbirliği yapıldı. KOSGEB Veritabanına Kayıtlı KOBİ* : Yıllık Desteklenen İşletme Sayısı** : Yıllık Destek Ödeme Tutarı** : 350 Milyon TL (*) 2 Şubat 2016 (**) 2015 Yılı

7 KOSGEB Destek ve Hizmetleri
Destek Programları Finansman Destekleri Laboratuar Hizmetleri Bilgilendirme, İşbirliği ve Projeler 9 Destek Programı -Kredi Faiz Destekleri -Acil Destek Kredileri 12 Laboratuvar 42 Ülkede 53 Kurum ile İşbirliği, 38 Kurum içi Proje, 65 Meslek Kuruluşu Projesi

8 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Proje Esaslı, 1,5 Milyon TL, %75 Destek İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI En az 5 İşletme birlikteliği 300 Bin TL Hibe, Toplam 1 Milyon TL OY/Y Teknoloji’de En az 3 işletme 300 Bin TL Hibe Toplam 1,5 Milyon TL %50-%60 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Çağrılı Projeler, 150 Bin TL %50-%60) GENEL DESTEK PROGRAMI 15 Farklı Destek , Başvur-Al, %50-%60 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 100 Bin TL %60-%70 Kadın, Engelli, Gazi, Şehit Yakını %80-90 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Proje Esaslı, 150 Bin TL %50-%60 Meslek Kuruluşu GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI 100 Bin TL %75-%100 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI USD Kuluçkalar, USD Uluslararası Hızlandırıcılara katılım

9 GENEL DESTEK PROGRAMI

10 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
Genel Destek Programı KOBİ’lere yönelik genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) Geri Ödemesiz DESTEK ORANI    (%) 1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000 3 Tanıtım Desteği 25.000 4 Eşleştirme Desteği 30.000 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 6 Danışmanlık Desteği 22.500 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000 14 Lojistik Desteği 40.000 15 Gönüllü Uzmanlık Desteği

11 Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit
YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında sağlanacak destek üst limiti 150 TL/m² Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sağlanacak destek üst limit 100 TL/m² Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

12 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; Konaklama, Ulaşım ve diğer giderlerini kapsar. Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 TL Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

13 Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit
TANITIM DESTEĞİ İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir. Ürün kataloğu giderlerine sağlanacak azami destek miktarı 5.000 TL Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerine sağlanacak azami destek miktarı 5.000 TL Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderlerine sağlanacak azami destek miktarı 5.000 TL Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

14 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı EŞLEŞTİRME DESTEĞİ İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

15 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ İşletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. Desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve TL’yi geçemez. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

16 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmeler; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Dış Ticaret, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojiler, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim, Çevre konu başlıklarında faydalanır. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

17 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı EĞİTİM DESTEĞİ İşletmeler; Genel Yönetim Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Mali İşler ve Finansman Yönetimi Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Enerji Teknolojileri Yeni Teknik ve Teknolojiler Yenilik Mesleki ve Teknik Eğitim CE İşareti Ürün Belgelendirme Çevre konu başlıklarında faydalanır. Elektronik Ortamda E-Eğitim Programından KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’ler yararlanabilecektir. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

18 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ İşletmelerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları; Ön ve Detaylı Etüt Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık Enerji Yöneticisi Eğitimi Uygulama Giderleri hizmetleri desteklenmektedir. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

19 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

20 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderleri ile TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

21 Program kapsamında sağlanacak
Genel Destek Programı TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

22 Genel Destek Programı GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ Gönüllü Uzman; belirli bir alanda çalışarak emekli olmuş kişilerin KOSGEB tarafından değerlendirilerek KOBİ’lerin istifadesine sunulan kişileri ifade eder. İşletmelerin üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler desteklenir. Program süresince desteğin üst limiti TL. Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3 , en fazla 15 gün destek miktarı azami TL.

23 Her bir uluslar arası ticaret için sağlanacak destek üst limiti
Genel Destek Programı LOJİSTİK DESTEĞİ Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteğinin verilmesidir. Destek kapsamı; serbest bölgeye/yurt dışına; havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerindeki malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerinin desteklenmesidir. Her bir uluslar arası ticaret için sağlanacak destek üst limiti 4.000 TL Program kapsamında sağlanacak destek üst limit TL

24 ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

25 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Programın Amacı : Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması

26 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Ar-Ge ve inovasyon boyutlu projenin «prototip çıkarma» aşaması desteklenir. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Geliştirme Desteği %75 destek oranı* TL *Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, destek oranı % 90 olarak uygulanır. Proje Süresi En fazla 24 ay + 12 ay Başarılı tamamlanan ar-ge ve inovasyon boyutlu projenin ticarileşmesi safhası desteklenir. Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Personel Gideri Desteği TL Proje Süresi En fazla 18 ay + 12 ay

27 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI Kira Desteği Teknopark sınırları içinde 75 Teknopark sınırları dışında Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 75⃰ Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 10.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği 5.000 Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI  18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 75* Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) * Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

28 İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

29 İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı : KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretecek projelerin desteklenmesi; Desteklenecek Proje Konuları: Ortak Tedarik Ortak İmalat ve Hizmet Sunumu Ortak Pazarlama Ortak Laboratuvar Ortak Tasarım ve buna benzer diğer alanlarda en az 5 işletmenin bir araya gelerek hazırlayacakları projeler ile; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında en az 3 işletmenin bir araya gelerek Ortak İmalata yönelik hazırlayacakları projeler desteklenmektedir.

30 İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Proje Süresi 6 – 24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limitleri Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları TL Geri Ödemesiz TL Geri Ödemeli Diğer Alanlar TL Geri Ödemeli *Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

31 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

32 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı : İşletmelerin; Üretim, Yönetim-organizasyon, Pazarlama, Dış ticaret, İnsan kaynakları, Mali işler ve finans, Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda, çağrı usulü ile belirlenen dönem ve konularda sunacakları projeler desteklenir.

33 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
Proje süresi 6-24 ay (+12 ay) Program süresi 3 yıl Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60

34 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

35 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı : Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesidir. Girişimcilik Destek Programı 4 Alt Programdan Oluşur: 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı 2. Yeni Girişimci Desteği 3. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği 4. İş Planı Ödülü

36 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
Girişimcilik Destek Programı 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ KOSGEB Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimler KOSGEB Dışı Kurum Kuruluşlar Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimler Türkiye Geneli İŞKUR GSB MARKA SERKA vb. KOSGEB Birimleri Tarafından Projeler Çerçevesinde İl Bazı Belediyeler Meslek Kuruluşları Kalkınma Ajansları Üniversite Örgün Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 4 Modülden oluşan 70 saatlik çalışmalarını kapsar. Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

37 Yeni Girişimci Desteği
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği KOSGEB ve işbirliği yapılan Kurum/Kuruluşlardan Uygulamalı girişimcilik eğitimi alanlar ile üniversitelerde girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. Yeni Girişimci Desteği Destek Üst Limiti Destek Unsurları İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 18.000 İşletme Giderleri Desteği 30.000 Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 60 3., 4., 5. ve 6. Bölgede % 70 (Girişimcinin kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde , oran +20 puan)

38 Destek Ödemesi Üst Limiti (TL)
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 3. İŞGEM® - İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Destek Oranı % 1. ve 2. Bölge 3., 4., 5. ve 6. Bölge İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim 25.000 60 70 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 30.000 50.000 20.000

39 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
4. İş Planı Ödülü İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenmektedir. Oranı % Birincilik Ödülü 15.000 100 İkincilik Ödülü 10.000 Üçüncülük Ödülü 5.000

40 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

41 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI
AMAÇ Meslek Kuruluşlarının üyesi olan işletme/girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlayacakları projelerin dönemler itibariyle desteklenmesidir. 1. Dönem BAŞVURU OCAK - ŞUBAT DEĞERLENDİRME MART - NİSAN 2. Dönem MAYIS-HAZİRAN TEMMUZ-AĞUSTOS 3. Dönem EYLÜL-EKİM KASIM-ARALIK

42 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI
Proje süresi 6-24 ay (+12 ay) Program süresi 3 yıl Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60

43 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

44 Destek Ödemesi Üst Limiti (TL)
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Programın Amacı : Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanmasıdır. Destek Unsurları (Geri Ödemesiz) Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı % Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75 Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 *SPK kurul kaydına alma ücreti *BİST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti *Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000 100 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

45 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

46 ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI
2 Alt Programdan Oluşur: a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı

47 Kuruluş ve Donanım Desteği Operasyonel Giderler Desteği
ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine destek verilir. Destek Unsurları Kuruluş ve Donanım Desteği Operasyonel Giderler Desteği

48 ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI
Kuruluş ve Donanım Desteği İşletici Kuruluşa; kuruluş ve donanım desteği kapsamında; işletme kuruluş giderleri, bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için üst limiti (yüz bin) ABD Doları olmak üzere %80 (seksen) oranında geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarihten itibaren en fazla 1 (bir) yıl içinde gerçekleşen Kuruluş ve Donanım giderleri için verilir.

49 ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI
Operasyonel Giderler Desteği; İşletici Kuruluşa; kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, işletici kuruluş personeli ve bu personele ait ulaşım giderleri ile tanıtım faaliyetleri, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir. Bu destek kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 5 (beş) yıl için toplam (üç milyon yedi yüz elli bin) ABD Doları ve yıllık üst limit (yedi yüz elli bin) ABD Doları olup, destek oranı 1’inci ve 2’nci yıl için % 80 (seksen), 3 ile 5’inci yıllar için % 60 (altmış) oranında uygulanır.

50 ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI
İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir. Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti (altmış bin) ABD Doları ve destek oranı %80 (seksen) olarak uygulanır. Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında; hızlandırıcı ofis kirası, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama, yeminli mali müşavirlik hizmetleri ve organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz destek verilir.

51 KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

52 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme KOSGEB Destekli Girişimlere İvme BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHİ: 30 MAYIS 2016 SON BAŞVURU TARİHİ: 1 TEMMUZ 2016

53 Kimler Başvurabilir? Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Kimler Başvurabilir? Başvuru Koşulları Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Hedef Bölge Ülke Geneli Hedef Sektör NACE REV.2 Sınıflamasına Göre; 11- İçeceklerin İmalatı (11,07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi hariç) 12- Tütün ürünleri imalatı 41- Bina İnşaatı 42- Bina dışı yapıların inşaatı 43- Özel inşaat faaliyetleri  hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler Ölçek KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler Diğer ’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az TL, çalışan sayısı en az 5 olan, yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden, yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir.

54 Kimler Başvurabilir? 2014 Artış Oranı 2015 2015 Artış Oranı
Durum -1- 2013 2014 2014 Artış Oranı ( )/2013*100 2015 2015 Artış Oranı ( )/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 20 İstihdam (Adam gün) 100 120 144 Sonuç yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerini sağladığı için başvuru yapabilecektir. Durum -2- 2013 2014 2014 Artış Oranı ( )/2013*100 2015 2015 Artış Oranı ( )/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 10 30,90 20,45 İstihdam (Adam gün) 100 110 140 Sonuç yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerini sağladığı için başvuru yapabilecektir.

55 Kimler Başvurabilir? Durum -3- 2013 2014 2014 Artış Oranı
( )/2013*100 2015 2015 Artış Oranı ( )/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 20 İstihdam (Adam gün) 100 120 140 16,67 18,34 Sonuç yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerinin her ikisi için "net satış hasılatı” ile ilgili şartları sağladığı için başvuru yapabilecektir. Durum -4- 2013 2014 2014 Artış Oranı ( )/2013*100 2015 2015 Artış Oranı ( )/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) -10 60 25 İstihdam (Adam gün) 100 120 20 144 Sonuç yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerinin her ikisi için ” istihdam” ile ilgili şartları sağladığı için başvuru yapabilecektir.

56 Kimler Başvurabilir? 2014 Artış Oranı 2015 2015 Artış Oranı
Durum -5- 2013 2014 2014 Artış Oranı ( )/2013*100 2015 2015 Artış Oranı ( )/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 20 16,67 18,34 İstihdam (Adam gün) 100 120 140 Sonuç yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerinden “2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma ” şartını sağlamadığı için başvuru yapamayacaktır. Durum -6- 2013 2014 2014 Artış Oranı ( )/2013*100 2015 2015 Artış Oranı ( )/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) -10 60 25 İstihdam (Adam gün) 100 90 - 10 144 Sonuç yılları verilerine göre; 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Şartlarından ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, şartını sağlamadığı için başvuru yapamayacaktır.

57 Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Hangi Konularda Proje Hazırlanır? (Uygun proje Konuları) Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler, Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler, Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler, Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

58 Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje Süresi En az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz: TL Geri Ödemeli: TL Toplam: TL Destek Oranı * 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 * Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

59 Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar
Desteklenecek Proje Gider Grupları Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Geri Ödemesiz Geri Ödemeli A) Personel Giderleri • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. TL’ye kadar X B) Makine-Teçhizat Giderleri Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. TL’ ye kadar   TL ‘ ye kadar C) Yazılım Giderleri • Yazılım Lisans Giderleri • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri TL’ye kadar Sadece yazlım lisans giderleri için TL’ye kadar D) Hizmet Alım Giderleri •Eğitim giderleri, •Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç), •Belgelendirme giderleri, •Test ve analiz giderleri, •Tanıtım, •Diğer hizmet alımları D) Diğer Giderler •Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. TL’ye kadar x

60 Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar (Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme) Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır. Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

61 Kimler Başvurabilir? KOSGEB Destekli Girişimlere İvme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Kimler Başvurabilir? Başvuru Koşulları KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Hedef Bölge Ülke Geneli Hedef Sektör KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler Ölçek KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler Diğer KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve/veya Girişimcilik Destek Programından yararlanarak ’dan önce kurulan, 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, işletmeler başvurabilir.

62 KOSGEB Destekli Girişimlere İvme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Hangi Konularda Proje Hazırlanır? (Uygun proje Konuları) KOSGEB Destekli Girişimlere İvme İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler, Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler, Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

63 KOSGEB Destekli Girişimlere İvme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje Süresi En az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz: TL Geri Ödemeli: TL Toplam: TL Destek Oranı * 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 * Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

64 Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar
Desteklenecek Proje Gider Grupları KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Geri Ödemesiz Geri Ödemeli A) Personel Giderleri • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. TL’ye kadar X B) Makine-Teçhizat Giderleri Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. TL’ ye kadar   TL ‘ ye kadar C) Yazılım Giderleri • Yazılım Lisans Giderleri • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri Sadece yazlım lisans giderleri için TL’ye kadar D) Hizmet Alım Giderleri •Eğitim giderleri, •Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç), •Belgelendirme giderleri, •Test ve analiz giderleri, •Tanıtım, •Diğer hizmet alımları TL’ye kadar D) Diğer Giderler •Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. TL’ye kadar x

65 Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar (KOSGEB Destekli Girişimlere İvme) Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır. Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

66 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

67 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (1 NİSAN – 6 MAYIS 2016) KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 18 Mart 2016 tarihinde ; «Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme» ve «Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması» adı altında İki adet proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Proje Başvuruları, Sistem üzerinden 1 Nisan - 6 Mayıs 2016 tarihlerinde alınacaktır.

68 Kimler Başvurabilir? Başvuru Koşulları
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Kimler Başvurabilir? Başvuru Koşulları Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Hedef Bölge Ülke Geneli Hedef Sektör İmalat Sanayi - Yüksek ve Orta Yüksek teknoloji düzeyi sektörleri Ölçek Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan İşletmeler, Diğer Son başvuru tarihine kadar 2014 ve 2015 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylı olan, yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesini (bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmeleri için) ibraz edebilen ve yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden İşletmeler,

69 Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Hangi Konularda Proje Hazırlanır? (Uygun proje Konuları) Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler, Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler, İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler, Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler, Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler, İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

70 Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Proje Süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz: TL Geri Ödemeli: TL Toplam: TL Destek Oranı * 1.ve 2. Bölgelerde % 60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 oranlarında desteklenir. * Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

71 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ VE DESTEĞE İLİŞKİN ŞARTLAR
Desteklenecek Proje Gider Grupları Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Geri Ödemesiz Geri Ödemeli A) Personel Giderleri Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. TL’ye kadar X B) Makine-Teçhizat Giderleri Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. Proje kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıp giderleri geri ödemeli olarak desteklenebilecektir. Ancak; test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları geri ödemesiz olarak desteklenebilecektir. Test, analiz, kontrol- muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları için TL’ye kadar TL’ye kadar C) Yazılım Giderleri Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim- danışmanlık giderleri desteklenebilecektir. TL’ye kadar D) Hizmet Alım Giderleri Eğitim giderleri Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç) Belgelendirme giderleri Test ve analiz giderleri Tanıtım giderleri (Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır) Ürün tasarım giderleri E) Diğer Giderler Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. TL’ye kadar

72 Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2 (iki) gider grubundan oluşmalıdır. Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. KOSGEB, proje kapsamında yeni personeli destekleyecektir. Not: İşletme tarafından personel gideri talep edilirken, istihdam edilen personelin öğrenim durumu/uzmanlık alanı dikkate alındığında verilecek ücretin, işletme bünyesinde aynı nitelikte çalışan personel ücretinden ve/veya il/bölgede rayicinden çok farklı olmamasına dikkat edilmelidir. KOSGEB, proje kapsamında yeni makine-teçhizat alımına destek verecektir. Proje kapsamında tanıtım giderlerinin talep edilmesi için Marka Tescil Belgesine sahip olunması gerekmektedir. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

73 Süreç-Zaman Planı Proje Başvurusu 1 Nisan - 6 Mayıs 2016
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Süreç-Zaman Planı Proje Başvurusu 1 Nisan - 6 Mayıs 2016 Ön Değerlendirme Süreci Ön Değerlendirme : 7-16 Mayıs 2016 (10 gün) Düzeltme (İşletme) : Mayıs 2016 (6 gün) Kontrol ve Onay : Mayıs 2016 (7 gün) Kurul Değerlendirmesi 30 Mayıs-26 Haziran 2016 (28 gün) Bildirimler 27-30 Haziran 2016 (4 gün) Projenin başlatılması 1 Temmuz 2016’dan itibaren

74 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
PROJE BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

75 Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Öncelikle hazırlanacak projelerin ilan edilen Proje Teklif Çağrısında belirtilen uygun proje konulara yönelik olması gerekmektedir. Proje başvuru formu doldurulurken yalın ve anlaşılır ifadeler kullanılmasına ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin net ve bir şekilde belirtilmesine özen gösterilmelidir. Projede gerçekleştirilecek faaliyetler, proje hedeflerine uygun ve proje amacı ile bir bütünlük sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca gerçekleştirilecek faaliyetlere uygun olarak da proje giderleri tanımlanmalıdır.

76 Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Projelerin izlenmesi Proje İş Zaman Planı dikkate alarak gerçekleştirileceğinden, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, hangi aylarda yapılacağı Proje İş Zaman Planı’na dikkatlice işlenmelidir. Proje faaliyetlerine uygun olarak belirlenen proje giderlerine ilişkin proforma fatura/Fiyat teklifleri proje giderleriyle birebir uyumlu olmalı ve detaylandırılmalıdır. Proje ekibi özenle belirlenmeli, projede görev alacak personellerin özgeçmişleri projeye ek olarak yüklenmelidir. Proje başvuru formu doldurulurken, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu dikkatlice incelenmelidir.

77 İşletmenin Adı: İşletmenin ticari unvanı yazılmalıdır.
PROJE BAŞVURU FORMU Başvuru Formu’nun girişinde özet mahiyetinde istenen bilgiler doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.  Başvuru Yapılan Proje Teklif Çağrısı: Proje Teklif Çağrısının adı yazılacak İşletmenin Adı: İşletmenin ticari unvanı yazılmalıdır. Vergi No/TC Kimlik No: Şirketler için Vergi No/Şahıs İşletmeleri için TC Kimlik No yazılmalıdır. İşletme Yetkilisinin Adı, Soyadı: Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, diğer işletmelerde ise işletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. Projenin Adı: Projenin adını proje içeriğini yansıtacak şekilde belirlemek gerekmektedir. Proje adı, mümkün olduğunca proje faaliyetlerini tek bir noktaya odaklayacak nitelikte tanımlanmalıdır. Projenin Kısa Tanıtımı: Proje ile ne amaçlandığı, neden ihtiyaç duyulduğu, neler hedeflendiği, projede ne tür faaliyetler planlandığı, projenin çıktıları ve projeden ne tür faydalar sağlanacağı 100 kelimeyi aşmayacak şekilde açıklanmalıdır. Bu bölümde İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı bilgilere değil, projeyi tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir. Toplam Proje Süresi (ay): Proje süresi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirme süresi ile uyumlu olmalı ve ay olarak belirtilmelidir. Proje Yöneticisinin Adı, Soyadı: İşletme adına projeyi yürütmekle yetkili olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. E-posta: Proje Yöneticisinin e-posta adresi yazılmalıdır. Program kapsamında desteklenecek projenin süresi Proje Teklif Çağrısında belirlenir. Burada belirtilen süre ile, Başvuru Formu’nun 4. Bölümünde yer alan İş-Zaman Planı ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca 6. Bölümdeki Proje Giderleri Tablosunda talep edilen personelin çalışma süresi belirtilen proje süresini aşmamalıdır.

78 PROJE BAŞVURU FORMU Başvuru Formu’nun 1.1. işletme tanıtımı bölümünde istenen bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Başvuru Formu’nun 1.2. Sahip olduğu belgeler/Sertifikalar bölümünde belirtilen belge/sertifikalardan varsa sahip olduklarınızı işaretlemeniz gerekmektedir. Başvuru Formu’nun 1.3. İşletme İçinde Kullanılan Yazılım bölümünde belirtilen yazılımlardan varsa sahip olduklarınızı işaretlemeniz gerekmektedir. Başvuru Formu’nun 1.4 İşletme Tarihçesi, Mevcut Durumu, ortakları ve Proje Deneyimleri bölümünde, işletmenin kurulduğu tarihten bu yana geçirdiği aşamalar yazılmalı, işletmenin mevcut durumu ve ortakları hakkında kısa bilgiler verilmeli ve yürüttüğü ya da halen yürütmekte olduğu projeler varsa belirtilmelidir. Başvuru Formu’nun 1.5. Finansal ve Çalışan Bilgileri tablosundaki verilerin, başvuru formunun ekinde istemiş olduğumuz Kurumlar Vergisi Beyannamesi (Proje Teklif Çağrısında belirtiler yıllar) ile uyumlu olması gerekmektedir. Uygulama Birimi tarafından yapılacak kontrolde bu bilgilerde uyumsuzluk olması durumunda proje sahibinden düzeltme talep edilecektir.

79 PROJE BAŞVURU FORMU Başvuru Formu’nun Projenin konusu bölümünde; projede ne yapılmak istendiği kısa ve öz olarak açıklanmalıdır. Projenin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler ile elde edilecek çıktılar kısa ve net olarak, proje dokümanındaki ifadelerle tutarlı bir biçimde açıklanacaktır. Başvuru Formu’nun 2.2. Projenin Amacı ve Gerekçesi bölümünde; Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımı olup, projenin gerçekleştirilmesi sonucunda çözümlenmek istenen sorun veya giderilmek istenen ihtiyacı içermelidir. Amaç ve gerekçenin belirlenmesinde, proje konusu ile uyumun sağlanmasına, projenin tek noktaya odaklanmasına ve birden fazla proje niteliği taşıyacak unsurlara yer verilmemesine dikkat edilmelidir. Başvuru Formu’nun 2.3. Projenin Hedefleri bölümünde; projede ulaşılmak istenen hedefler net ve kısa olarak tanımlanacak ve tabloya sırasıyla işlenecektir. Hedef tanımlanırken yapılacak faaliyetleri de göz önüne almak gerekir. Başvuru Formu’nun 2.4. Projenin Hedeflere, Pazara ve Rekabet Durumuna Etkisi bölümünde; işletmenin orta ve uzun dönem hedefleri ile projenin bu hedeflere ulaşmada ne şekilde katkı sağlayacağı ve işletmenin pazarı ve rekabet durumuna ne şekilde etki edeceği açıklanacaktır. Başvuru Formu’nun 2.5. Riskler, Varsayımlar ve Önlemler bölümünde; Projenin uygulanma sürecinde ve sonrasında karşılaşabilecek muhtemel riskler ve bunlara ilişkin alınacak önlemler ile proje uygulama sürecine olumlu etkisi olabilecek hususlar (varsayımlar) açıklanır.

80 PROJE BAŞVURU FORMU Başvuru Formu’nun 2.6. Proje ile Beklenen Sonuçlar bölümünde; Projenin uygulanması ile beklenen sonuçlar kısa ve net olarak tanımlanacak ve tabloya sırasıyla işlenecektir.  Başvuru Formu’nun 2.7. Projede Kullanılacak İşletme Kaynakları bölümünde; Projede kullanılmak üzere, işletmenin sahip olduğu kaynaklar (personel, makine-teçhizat, yazılım vb) ve/veya proje sürecinde kendi imkanları ile gerçekleştirileceği giderler ve bunların projeye olan katkısı açıklanacaktır. Örnek1: İşletme, mevcut çalışanlarını da projede görevlendirebilecektir. Örnek 2: mevcut makine teçhizatını veya yazılımını projede kullanabilecektir. Ancak bu durumlarda KOSGEB’den destek talep edilemeyecektir..  Başvuru Formu’nun 2.8. Diğer Hususlar bölümünde; yukarıda açıklanan durumların dışında proje kapsamında ifade edilmek istenen bir konu var ise bu bölüm altında açıklanmalıdır. Burada yazılacak olan bilgilerin proje ile ilgili olmasına özen gösterilmelidir.  Başvuru Formu’nun 3. Projenin Faaliyetleri ve İş-Zaman Planı bölümünde; proje kapsamında ulaşılmak istenen hedeflere yönelik olarak yapılacak faaliyetler tanımlanacak ve bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği  ! İş-Zaman Planı ara faaliyet raporlarına esas teşkil ettiği ve ödeme sürecini etkilediği için dikkatli hazırlanması gereken bir bölümdür. Uygulama birimi tarafından ilgili ara faaliyet dönemleri içinde burada tanımlanacak faaliyetler izlenecek olup, faaliyetlerin gerçekleşmemesi durumunda destek ödemeleri yapılmayacaktır. Bu bölüm hazırlanırken, Program Uygulama Esasları’nın 13. ve 14. Maddesi incelenmelidir.

81 PROJE BAŞVURU FORMU Başvuru Formu’nun 4. KOSGEB’den Talep Edilen Proje Giderleri bölümünde; özetle proje bütçesine esas proje giderlerinin tanımlaması yapılır. Projede öngörülen giderler; proje faaliyetleri ve hedefleri için gerekli ve tutarlı olmalıdır. KOSGEB Proje Teklif Çağrısında belirlenen konunun özelinde desteklenecek proje giderlerini belirleyecek ve giderlere ilişkin şartları tanımlayacaktır. KOSGEB’in destekleyeceği 5 temel gider grubu vardır. Personel başlığı haricinde her bir gider gurubu; giderin türü, giderin adı, asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyeti, tahmini bedeli, talep edilen destek türü ile oluşmaktadır. Tutarı TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.

82 BAŞVURU FORMU - Proje Giderleri
Giderin Türü Gider türü Sistem üzerinden seçilecektir. Proje Teklif Çağrısında ilan edilen desteklenecek giderler ve giderlere ilişkin şartlar sistem üzerinde tanımlanacak ve sadece o gider türünün seçtirilmesine müsaade edilecektir. Gider türleri, 5.1 Proje Destek Bütçesi tablosunda görülebilir. Giderin adı Faaliyetlerinizi gerçekleştirmek için gerekli harcamalarınıza dair açıklamalardır. Bu kısımda marka model belirtilmemelidir. Marka ve /veya model birim maliyeti belirleyen önemli bir unsur olduğu için, bu tür detaylar alınacak proforma faturalarda belirtilmelidir. Örnek 1: Makine, Teçhizat Hammadde, Malzeme Başlığı altında; Giderin Adı: Bilgisayar Alımı Örnek 2: Yazılım Alımı Gideri Başlığı altında; Giderin Adı: Muhasebe yazılımı Alımı Örnek 3: Hizmet/Diğer başlığı altında; Giderin Adı: Danışmanlık Alımı Asgari teknik Özellikleri Alınacak mal veya hizmetin asgari özellikleri yazılacaktır. Örnek 1:Bilgisayar alımı: “İ7 işlemcili, 500 GB Hard Diskli, 8 GB Ramli Dizüstü” alımı; Örnek 2:Muhasebe Yazılımı Alımı; 10 kullanıcılı, satınalma, e-fatura modüllü içeren Muhasebe Yazılımı Örnek 3:Danışmanlık Alımı: Kurumsal Kimlik Danışmanlığı Miktarı Giderin niceliksel ifadesi bu alana yazılmalıdır. Örnek 1: Bilgisayar alımı: 2 ; Örnek 2: Muhasebe Yazılımı Alımı: 1 ; Örnek 3: Danışmanlık: 120 Birimi Gider kaleminin hangi birim esas alınarak düzenlendiğini gösterir. Örn. Aylık, adet, saat, gün, adam/saat, kg, cm, m3 vb. Birimler giriş yapılırken sistem üzerinden seçtirilecektir. Örnek 1: Bilgisayar alımı: adet; Örnek 2: Muhasebe Yazılımı Alımı: adet; Örnek 3: Danışmanlık: adam/saat İlgili Faaliyet Giderin proje kapsamında belirlenen hangi hedef ile ilgili olduğunu gösterir. Giderle en fazla ilişkili olan faaliyet seçilmelidir. Faaliyetler, Proje Faaliyetleri ve İş-Zaman Planı Tablosundan gelecek olup, giriş yapılırken sistem üzerinden seçtirilecektir. Talep Edilen Destek Türü KOSGEB tarafından desteklenecek giderlerin geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olacağı Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve ilan edilir. Giriş yapılırken sistem üzerinden seçtirilecektir.

83 PROJE BAŞVURU FORMU 4.1. Personel gideri; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde yeni veya mevcut personel bilgileri girilecektir. Personelin öğrenim durumu, uzmanlık alanı, projedeki görevi, çalışma süresi (ay), ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), aylık net ücret, toplam ücret girilecek ve desteğin türü seçilecektir. 4.1. PERSONEL Sıra No Mevcut/ Yeni Adı Soyadı * Öğrenim Durumu Mezuniyet/ Uzmanlık Alanı Projedeki Görevi Projede Çalışma Süresi (Ay) İlgili Faaliyet Aylık Net Ücret (TL) Toplam Ücret Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM 4.2. Makine Teçhizat; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde makine, teçhizat ve kalıp giderleri yazılacaktır. Giderin türü (makine, teçhizat, kalıp) seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. 4.2. MAKİNE-TEÇHİZAT Sıra No Giderin Türü Giderin Adı Asgari Teknik Özellikler Miktarı Birimi (adet) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM

84 Talep Edilen Destek Türü Talep Edilen Destek Türü
PROJE BAŞVURU FORMU 4.3. Yazılım Alımı Gideri; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde yazılımın lisans, eğitim ve danışmanlık giderleri yazılacaktır. Giderin türü (Yazılım ve lisans, Yazılım Eğitim/Danışmanlık) seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. 4.3. YAZILIM Sıra No Giderin Türü Giderin Adı Asgari Teknik Özellikler Miktarı Birimi (adet/ Adam Gün vb) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Ödemesiz TOPLAM 4.4. Hizmet; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde hizmet giderleri girilecektir. Giderin türü (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test analiz, tanıtım, seyahat, fuar ve diğer hizmet alımları) seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. Proje kapsamında tanıtım giderlerinin talep edilmesi için Marka Tescil Belgesine sahip olunması gerekmektedir. 4.4. HİZMET ALIMLARI* Sıra No Giderin Türü Giderin Adı Asgari Teknik Özellikler Miktarı Birimi (adet/ Adam Gün vb) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Ödemesiz TOPLAM

85 Talep Edilen Destek Türü
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 4.5. Diğer, bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde proje ile ilişkilendirilmiş diğer giderler girilecektir. Giderin türü seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. 4.5. DİĞER Sıra No Giderin Türü Giderin Adı Asgari Teknik Özellikler Miktarı Birimi (adet/ kg/cm/ m3 vb.) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Ödemesiz TOPLAM

86 BAŞVURU FORMU Başvuru Formu’nun 5. Bütçe Finansman bölümünde yer alan 5.1.Proje Destek Bütçesi Tablosu Başvuru Formu’nun 4. Bölümüne veri girişi yapılan bilgilerin sistem tarafından otomatik olarak getirildiği tablodur. İşletme bu tablodan ilgili gider grubu başlıklarına ait verileri kontrol etmelidir. 5.2. Proje Finansmanı tablosunda ise, KOSGEB satırına; Proje Teklif Çağrısında belirtilen Destek Oranları uygulanarak KOSGEB’ten talep edilen Destek Tutarları sistem tarafından otomatik getirilecek olup, kalan tutar işletme tarafından karşılanacak finansmanı ifade etmektedir. işletmede finansman kaynağını tabloya işlemelidir.

87 Teşekkürler


"KOBİ’ler ve KOSGEB." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları