Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’ler ve KOSGEB. GENEL BİLGİ Türkiye’de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’ler ve KOSGEB. GENEL BİLGİ Türkiye’de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40."— Sunum transkripti:

1 KOBİ’ler ve KOSGEB

2 GENEL BİLGİ

3 Türkiye’de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler ÖlçekÇalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro <10≤ 1 Küçük <50≤ 8 Orta <250≤ 40

4 KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi KOBİ’lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,85’i Toplam istihdamın %75,8’i Toplam katma değerin %54,2’si Toplam satışların %63,3’ü Toplam yatırımların %53,2’sini Toplam ihracatın %59,2’sini Ölçeksel Dağılım Kaynak: BDDK ; TUİK (İş kayıtları 2013 - Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2012 - Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri) %0,15 (5.210) %99,85 (3.524.331) 1-249 Toplam KOBİ 250+ Büyük İşletme Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta(50-249) 0,9 5,4 93,6

5 KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Sanayi Madencilik İmalat Enerji Hizmet ve Ticaret Su İnşaat Ticaret Ulaştırma Turizm Bilgi ve İletişim Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler İdari ve destek hizmet faaliyetleri Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor Diğer hizmet faaliyetleri

6 KOSGEB Hizmet Ağı 81 ilde 88 Müdürlük → 80 ilde KOSGEB Temsilcilikleri 35 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) KOSGEB Veritabanına Kayıtlı KOBİ*: 828.635 Yıllık Desteklenen İşletme Sayısı**: 37.936 Yıllık Destek Ödeme Tutarı**: 350 Milyon TL (*) 2 Şubat 2016 (**) 2015 Yılı → 35 Üniversite’de Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruldu. → 84 Üniversite ile Ar-Ge - İnovasyon İşbirliği yapıldı. 6

7 Finansman Destekleri Destek Programları Laboratuar Hizmetleri Bilgilendirme, İşbirliği ve Projeler KOSGEB Destek ve Hizmetleri 12 Laboratuvar -Kredi Faiz Destekleri -Acil Destek Kredileri 9 Destek Programı 42 Ülkede 53 Kurum ile İşbirliği, 38 Kurum içi Proje, 65 Meslek Kuruluşu Projesi

8 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Çağrılı Projeler, 150 Bin TL %50-%60 ) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Proje Esaslı, 150 Bin TL %50-%60 Meslek Kuruluşu İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI En az 5 İşletme birlikteliği 300 Bin TL Hibe, Toplam 1 Milyon TL OY/Y Teknoloji’de En az 3 işletme 300 Bin TL Hibe Toplam 1,5 Milyon TL %50-%60 ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Proje Esaslı, 1,5 Milyon TL, %75 Destek GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 100 Bin TL %60-%70 Kadın, Engelli, Gazi, Şehit Yakını %80-90 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI 100 Bin TL %75-%100 GENEL DESTEK PROGRAMI 15 Farklı Destek, Başvur-Al, %50-%60 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI 3.750.000 USD Kuluçkalar, 60.000.-USD Uluslararası Hızlandırıcılara katılım

9 GENEL DESTEK PROGRAMI

10 Genel Destek Programı KOBİ’lere yönelik genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) Geri Ödemesiz DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği45.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği20.000 3Tanıtım Desteği25.000 4Eşleştirme Desteği30.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000 6Danışmanlık Desteği22.500 7Eğitim Desteği20.000 8Enerji Verimliliği Desteği50.000 9Tasarım Desteği22.500 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği30.000 11Belgelendirme Desteği30.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği30.000 13Bağımsız Denetim Desteği15.000 14Lojistik Desteği40.000 15Gönüllü Uzmanlık Desteği15.000

11 YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Genel Destek Programı 150 TL/m² Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında sağlanacak destek üst limiti Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sağlanacak destek üst limit 100 TL/m² Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 30.000 TL

12 YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; Konaklama, Ulaşım ve diğer giderlerini kapsar. Genel Destek Programı 2.000 TL Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 10.000 TL

13 TANITIM DESTEĞİ İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir. Genel Destek Programı 5.000 TL Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderlerine sağlanacak azami destek miktarı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 15.000 TL Ürün kataloğu giderlerine sağlanacak azami destek miktarı Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerine sağlanacak azami destek miktarı 5.000 TL

14 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 15.000 TL

15 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ İşletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. Desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL’yi geçemez. Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 20.000 TL

16 DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmeler; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Dış Ticaret, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojiler, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim, Çevre konu başlıklarında faydalanır. Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 15.000 TL

17 EĞİTİM DESTEĞİ Genel Destek Programı İşletmeler; Genel Yönetim Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Mali İşler ve Finansman Yönetimi Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Enerji Teknolojileri Yeni Teknik ve Teknolojiler Yenilik Mesleki ve Teknik Eğitim CE İşareti Ürün Belgelendirme Çevre konu başlıklarında faydalanır. Elektronik Ortamda E-Eğitim Programından KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’ler yararlanabilecektir. Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 10.000 TL

18 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ İşletmelerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları;  Ön ve Detaylı Etüt  Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık  Enerji Yöneticisi Eğitimi  Uygulama Giderleri hizmetleri desteklenmektedir. Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 50.000 TL

19 TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 15.000 TL

20 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderleri ile TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 20.000 TL

21 TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Genel Destek Programı Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 20.000 TL

22 GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ Genel Destek Programı İşletmelerin üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler desteklenir. Program süresince desteğin üst limiti 10.000 TL. Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3, en fazla 15 gün destek miktarı azami 2.000 TL. Gönüllü Uzman; belirli bir alanda çalışarak emekli olmuş kişilerin KOSGEB tarafından değerlendirilerek KOBİ’lerin istifadesine sunulan kişileri ifade eder.

23 LOJİSTİK DESTEĞİ Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteğinin verilmesidir. Genel Destek Programı Destek kapsamı; serbest bölgeye/yurt dışına; havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerindeki malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerinin desteklenmesidir. 4.000 TL Her bir uluslar arası ticaret için sağlanacak destek üst limiti Program kapsamında sağlanacak destek üst limit 20.000 TL

24 ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

25 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Programın Amacı : Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle

26 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Endüstriyel Uygulama Programı Ar-Ge ve inovasyon boyutlu projenin «prototip çıkarma» aşaması desteklenir. Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Geliştirme Desteği %75 destek oranı* 818.000-TL 750.000-TL Başarılı tamamlanan ar-ge ve inovasyon boyutlu projenin ticarileşmesi safhası desteklenir. Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Personel Gideri Desteği *Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, destek oranı % 90 olarak uygulanır. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Süresi En fazla 18 ay + 12 ay Proje Süresi En fazla 24 ay + 12 ay

27 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL)Destek Oranı (%) I AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI Kira Desteği Teknopark sınırları içinde 30.000 75 Teknopark sınırları dışında 24.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 Personel Gideri Desteği 150.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği10.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği20.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği25.000 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği 18.00075 Personel Gideri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 75* Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 * Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

28 İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

29 Programın Amacı : KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretecek projelerin desteklenmesi; Desteklenecek Proje Konuları: Ortak Tedarik Ortak İmalat ve Hizmet Sunumu Ortak Pazarlama Ortak Laboratuvar Ortak Tasarım ve buna benzer diğer alanlarda en az 5 işletmenin bir araya gelerek hazırlayacakları projeler ile; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında en az 3 işletmenin bir araya gelerek Ortak İmalata yönelik hazırlayacakları projeler desteklenmektedir.

30 Proje Süresi 6 – 24 ay (+ 12 ay) *Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir. Destek Üst Limitleri İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları 300.000 TL Geri Ödemesiz 1.200.000 TL Geri Ödemeli Diğer Alanlar 300.000 TL Geri Ödemesiz 700.000 TL Geri Ödemeli

31 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

32 Programın Amacı : İşletmelerin;  Üretim,  Yönetim-organizasyon,  Pazarlama,  Dış ticaret,  İnsan kaynakları,  Mali işler ve finans,  Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda, çağrı usulü ile belirlenen dönem ve konularda sunacakları projeler desteklenir.

33 33 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Proje süresi 6-24 ay (+12 ay) Program süresi 3 yıl Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60

34 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

35 Programın Amacı : Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesidir. Girişimcilik Destek Programı 4 Alt Programdan Oluşur: 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı 2. Yeni Girişimci Desteği 3. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği 4. İş Planı Ödülü

36 Girişimcilik Destek Programı 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ KOSGEB Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimler KOSGEB Dışı Kurum Kuruluşlar Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimler KOSGEB Birimleri Tarafından Projeler Çerçevesinde İl Bazı Belediyeler Meslek Kuruluşları Kalkınma Ajansları Türkiye Geneli İŞKUR GSB MARKA SERKA vb. Üniversite Örgün Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 4 Modülden oluşan 70 saatlik çalışmalarını kapsar. Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

37 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği Destek Üst Limiti Destek Unsurları İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 18.000 İşletme Giderleri Desteği30.000 Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 60 3., 4., 5. ve 6. Bölgede % 70 (Girişimcinin kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde, oran +20 puan)  KOSGEB ve işbirliği yapılan Kurum/Kuruluşlardan Uygulamalı girişimcilik eğitimi alanlar ile üniversitelerde girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

38 3. İŞGEM® - İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Destek Oranı % 1. ve 2. Bölge 3., 4., 5. ve 6. Bölge İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 100.000 30.000 50.000 20.000 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

39 4. İş Planı Ödülü İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenmektedir. Oranı % Birincilik Ödülü15.000 100 İkincilik Ödülü10.000 Üçüncülük Ödülü5.000 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

40 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

41 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI AMAÇ Meslek Kuruluşlarının üyesi olan işletme/girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlayacakları projelerin dönemler itibariyle desteklenmesidir. 1. Dönem BAŞVURU OCAK - ŞUBAT DEĞERLENDİRME MART - NİSAN 2. Dönem BAŞVURU MAYIS-HAZİRAN DEĞERLENDİRME TEMMUZ- AĞUSTOS 3. Dönem BAŞVURU EYLÜL-EKİM DEĞERLENDİRME KASIM-ARALIK

42 42 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI Proje süresi 6-24 ay (+12 ay) Program süresi 3 yıl Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60

43 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

44 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Programın Amacı : Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanmasıdır. Destek Unsurları (Geri Ödemesiz) Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı % Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.00075 Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075 *SPK kurul kaydına alma ücreti *BİST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti *Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000100 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075

45 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

46 2 Alt Programdan Oluşur: a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

47 47 Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine destek verilir. ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI Destek Unsurları Kuruluş ve Donanım Desteği Operasyonel Giderler Desteği

48 Kuruluş ve Donanım Desteği İşletici Kuruluşa; kuruluş ve donanım desteği kapsamında; işletme kuruluş giderleri, bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için üst limiti 100.000 (yüz bin) ABD Doları olmak üzere %80 (seksen) oranında geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarihten itibaren en fazla 1 (bir) yıl içinde gerçekleşen Kuruluş ve Donanım giderleri için verilir. ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

49 Operasyonel Giderler Desteği; İşletici Kuruluşa; kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, işletici kuruluş personeli ve bu personele ait ulaşım giderleri ile tanıtım faaliyetleri, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir. ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI Bu destek kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 5 (beş) yıl için toplam 3.750.000 (üç milyon yedi yüz elli bin) ABD Doları ve yıllık üst limit 750.000 (yedi yüz elli bin) ABD Doları olup, destek oranı 1’inci ve 2’nci yıl için % 80 (seksen), 3 ile 5’inci yıllar için % 60 (altmış) oranında uygulanır.

50 ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir. Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 60.000 (altmış bin) ABD Doları ve destek oranı %80 (seksen) olarak uygulanır. Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında; hızlandırıcı ofis kirası, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama, yeminli mali müşavirlik hizmetleri ve organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz destek verilir.

51 KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

52 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi KOSGEB Destekli Girişimlere İvme BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHİ: 30 MAYIS 2016 SON BAŞVURU TARİHİ: 1 TEMMUZ 2016 52 Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme

53 Kimler Başvurabilir? KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 53 Başvuru Koşulları Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Hedef BölgeÜlke Geneli Hedef SektörNACE REV.2 Sınıflamasına Göre; 11- İçeceklerin İmalatı (11,07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi hariç) 12- Tütün ürünleri imalatı 41- Bina İnşaatı 42- Bina dışı yapıların inşaatı 43- Özel inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler ÖlçekKOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler Diğer  01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,  2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,  2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; o 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan, o 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir.

54 54 Kimler Başvurabilir? Durum -1-20132014 2014 Artış Oranı (2014-2013)/2013*100 2015 2015 Artış Oranı (2015-2014)/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 1.000.0001.200.000201.440.00020 İstihdam (Adam gün) 1001202014420 Sonuç  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerini sağladığı için başvuru yapabilecektir. Durum -2-20132014 2014 Artış Oranı (2014-2013)/2013*100 2015 2015 Artış Oranı (2015-2014)/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 1.000.0001.100.000101.440.00030,9020,45 İstihdam (Adam gün) 1001101014030,9020,45 Sonuç  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerini sağladığı için başvuru yapabilecektir.

55 55 Kimler Başvurabilir? Durum -3-20132014 2014 Artış Oranı (2014-2013)/2013*100 2015 2015 Artış Oranı (2015-2014)/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 1.000.0001.200.000201.440.00020 İstihdam (Adam gün) 1001202014016,6718,34 Sonuç  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerinin her ikisi için "net satış hasılatı” ile ilgili şartları sağladığı için başvuru yapabilecektir. Durum -4-20132014 2014 Artış Oranı (2014-2013)/2013*100 2015 2015 Artış Oranı (2015-2014)/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 1.000.000900.000-10 1.440.000 6025 İstihdam (Adam gün) 10012020 144 20 Sonuç  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerinin her ikisi için ” istihdam” ile ilgili şartları sağladığı için başvuru yapabilecektir.

56 56 Kimler Başvurabilir? Durum -5-20132014 2014 Artış Oranı (2014-2013)/2013*100 2015 2015 Artış Oranı (2015-2014)/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 1.000.0001.200.000 201.400.00016,6718,34 İstihdam (Adam gün) 100120 2014016,6718,34 Sonuç  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Kriterlerinden “2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma ” şartını sağlamadığı için başvuru yapamayacaktır. Durum -6-20132014 2014 Artış Oranı (2014-2013)/2013*100 2015 2015 Artış Oranı (2015-2014)/2014*100 2014 ve 2015 yılı artış ortalaması (2014 Artış Oranı+2015 Artış Oranı) /2 Net Satış Hasılatı (TL) 1.000.000900.000-101.440.0006025 İstihdam (Adam gün) 10090- 101446025 Sonuç  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olma Şartlarından 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlama, şartını sağlamadığı için başvuru yapamayacaktır.

57 Hangi Konularda Proje Hazırlanır? (Uygun proje Konuları) KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 57 Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler, Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler, Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler, Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

58 Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje SüresiEn az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje Destek Üst LimitiGeri Ödemesiz:300.000 TL Geri Ödemeli: 300.000 TL Toplam: 600.000 TL Destek Oranı *1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 58 * Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

59 59 Desteklenecek Proje Gider Grupları Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Geri ÖdemesizGeri Ödemeli A) Personel Giderleri Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. 100.000 TL’ye kadarX B) Makine-Teçhizat Giderleri Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. 50.000 TL’ ye kadar 300.000 TL ‘ ye kadar C) Yazılım Giderleri Yazılım Lisans Giderleri Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazlım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar D) Hizmet Alım Giderleri Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç), Belgelendirme giderleri, Test ve analiz giderleri, Tanıtım, Diğer hizmet alımları 100.000 TL’ye kadarX D) Diğer Giderler Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. 20.000 TL’ye kadarx Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar

60 (Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme) Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır. Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 60

61 Kimler Başvurabilir? KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 61 Başvuru Koşulları KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Hedef BölgeÜlke Geneli Hedef SektörKOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler ÖlçekKOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler DiğerKOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve/veya Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan, 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, işletmeler başvurabilir.

62 Hangi Konularda Proje Hazırlanır? (Uygun proje Konuları) KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 62 KOSGEB Destekli Girişimlere İvme İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler, Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler, Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

63 Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje SüresiEn az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje Destek Üst LimitiGeri Ödemesiz:100.000 TL Geri Ödemeli: 150.000 TL Toplam: 250.000 TL Destek Oranı *1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 63 * Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

64 64 Desteklenecek Proje Gider Grupları KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Geri ÖdemesizGeri Ödemeli A) Personel Giderleri Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. 50.000 TL’ye kadarX B) Makine-Teçhizat Giderleri Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. 50.000 TL’ ye kadar 150.000 TL ‘ ye kadar C) Yazılım Giderleri Yazılım Lisans Giderleri Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazlım lisans giderleri için 50.000 TL’ye kadar D) Hizmet Alım Giderleri Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç), Belgelendirme giderleri, Test ve analiz giderleri, Tanıtım, Diğer hizmet alımları 25.000 TL’ye kadarX D) Diğer Giderler Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. 10.000 TL’ye kadarx Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar

65 (KOSGEB Destekli Girişimlere İvme) Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır. Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 65

66 66 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

67 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (1 NİSAN – 6 MAYIS 2016) KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 18 Mart 2016 tarihinde ; «Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme» ve «Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması» adı altında İki adet proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Proje Başvuruları, Sistem üzerinden 1 Nisan - 6 Mayıs 2016 tarihlerinde alınacaktır. KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 67

68 Kimler Başvurabilir? KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 68 Başvuru Koşulları Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Hedef BölgeÜlke Geneli Hedef Sektör İmalat Sanayi - Yüksek ve Orta Yüksek teknoloji düzeyi sektörleri Ölçek2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan İşletmeler, Diğer Son başvuru tarihine kadar 2014 ve 2015 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylı olan, 2014-2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesini (bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmeleri için) ibraz edebilen ve 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden İşletmeler,

69 Hangi Konularda Proje Hazırlanır? (Uygun proje Konuları) KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 69 Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler, Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler, İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler, Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler, Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler, İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

70 Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Destek Oranı KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 70 Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Proje Süresien az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Proje Destek Üst LimitiGeri Ödemesiz: 300.000 TL Geri Ödemeli: 500.000 TL Toplam: 800.000 TL Destek Oranı *1.ve 2. Bölgelerde % 60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 oranlarında desteklenir. * Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

71 71 Desteklenecek Proje Gider Grupları Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Geri ÖdemesizGeri Ödemeli A) Personel Giderleri  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. 150.000 TL’ye kadarX B) Makine-Teçhizat Giderleri  Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır.  Proje kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıp giderleri geri ödemeli olarak desteklenebilecektir.  Ancak; test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine- Teçhizat alımları geri ödemesiz olarak desteklenebilecektir. Test, analiz, kontrol- muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları için 100.000 TL’ye kadar 500.000 TL’ye kadar C) Yazılım Giderleri  Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim- danışmanlık giderleri desteklenebilecektir. 150.000 TL’ye kadar200.000 TL’ye kadar D) Hizmet Alım Giderleri  Eğitim giderleri  Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç)  Belgelendirme giderleri  Test ve analiz giderleri  Tanıtım giderleri (Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır)  Ürün tasarım giderleri 150.000 TL’ye kadarX E) Diğer Giderler  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. 50.000 TL’ye kadarX DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ VE DESTEĞE İLİŞKİN ŞARTLAR

72 Desteklenecek Proje Giderleri ve Desteğe İlişkin Şartlar KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 72 Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2 (iki) gider grubundan oluşmalıdır. Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. KOSGEB, proje kapsamında yeni personeli destekleyecektir. Not: İşletme tarafından personel gideri talep edilirken, istihdam edilen personelin öğrenim durumu/uzmanlık alanı dikkate alındığında verilecek ücretin, işletme bünyesinde aynı nitelikte çalışan personel ücretinden ve/veya il/bölgede rayicinden çok farklı olmamasına dikkat edilmelidir. KOSGEB, proje kapsamında yeni makine-teçhizat alımına destek verecektir. Proje kapsamında tanıtım giderlerinin talep edilmesi için Marka Tescil Belgesine sahip olunması gerekmektedir. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

73 Süreç-Zaman Planı KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 73 Proje Başvurusu1 Nisan - 6 Mayıs 2016 Ön Değerlendirme Süreci Ön Değerlendirme: 7-16 Mayıs 2016 (10 gün) Düzeltme (İşletme): 17-22 Mayıs 2016 (6 gün) Kontrol ve Onay: 23-29 Mayıs 2016 (7 gün) Kurul Değerlendirmesi30 Mayıs-26 Haziran 2016 (28 gün) Bildirimler27-30 Haziran 2016 (4 gün) Projenin başlatılması1 Temmuz 2016’dan itibaren

74 74 PROJE BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

75 Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Öncelikle hazırlanacak projelerin ilan edilen Proje Teklif Çağrısında belirtilen uygun proje konulara yönelik olması gerekmektedir.  Proje başvuru formu doldurulurken yalın ve anlaşılır ifadeler kullanılmasına ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin net ve bir şekilde belirtilmesine özen gösterilmelidir.  Projede gerçekleştirilecek faaliyetler, proje hedeflerine uygun ve proje amacı ile bir bütünlük sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca gerçekleştirilecek faaliyetlere uygun olarak da proje giderleri tanımlanmalıdır. KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 75

76 Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Projelerin izlenmesi Proje İş Zaman Planı dikkate alarak gerçekleştirileceğinden, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, hangi aylarda yapılacağı Proje İş Zaman Planı’na dikkatlice işlenmelidir.  Proje faaliyetlerine uygun olarak belirlenen proje giderlerine ilişkin proforma fatura/Fiyat teklifleri proje giderleriyle birebir uyumlu olmalı ve detaylandırılmalıdır.  Proje ekibi özenle belirlenmeli, projede görev alacak personellerin özgeçmişleri projeye ek olarak yüklenmelidir.  Proje başvuru formu doldurulurken, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu dikkatlice incelenmelidir. Proje başvuru formu KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 76

77 Başvuru Formu’nun girişinde özet mahiyetinde istenen bilgiler doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Başvuru Yapılan Proje Teklif Çağrısı: Proje Teklif Çağrısının adı yazılacak İşletmenin Adı: İşletmenin ticari unvanı yazılmalıdır. Vergi No/TC Kimlik No: Şirketler için Vergi No/Şahıs İşletmeleri için TC Kimlik No yazılmalıdır. İşletme Yetkilisinin Adı, Soyadı: Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, diğer işletmelerde ise işletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. Projenin Adı: Projenin adını proje içeriğini yansıtacak şekilde belirlemek gerekmektedir. Proje adı, mümkün olduğunca proje faaliyetlerini tek bir noktaya odaklayacak nitelikte tanımlanmalıdır. Projenin Kısa Tanıtımı: Proje ile ne amaçlandığı, neden ihtiyaç duyulduğu, neler hedeflendiği, projede ne tür faaliyetler planlandığı, projenin çıktıları ve projeden ne tür faydalar sağlanacağı 100 kelimeyi aşmayacak şekilde açıklanmalıdır. Bu bölümde İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı bilgilere değil, projeyi tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir. Toplam Proje Süresi (ay): Proje süresi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirme süresi ile uyumlu olmalı ve ay olarak belirtilmelidir. Proje Yöneticisinin Adı, Soyadı: İşletme adına projeyi yürütmekle yetkili olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. E-posta: Proje Yöneticisinin e-posta adresi yazılmalıdır. PROJE BAŞVURU FORMU 77 Program kapsamında desteklenecek projenin süresi Proje Teklif Çağrısında belirlenir. Burada belirtilen süre ile, Başvuru Formu’nun 4. Bölümünde yer alan İş-Zaman Planı ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca 6. Bölümdeki Proje Giderleri Tablosunda talep edilen personelin çalışma süresi belirtilen proje süresini aşmamalıdır.

78 Başvuru Formu’nun 1.1. işletme tanıtımı bölümünde istenen bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Başvuru Formu’nun 1.2. Sahip olduğu belgeler/Sertifikalar bölümünde belirtilen belge/sertifikalardan varsa sahip olduklarınızı işaretlemeniz gerekmektedir. Başvuru Formu’nun 1.3. İşletme İçinde Kullanılan Yazılım bölümünde belirtilen yazılımlardan varsa sahip olduklarınızı işaretlemeniz gerekmektedir. Başvuru Formu’nun 1.4 İşletme Tarihçesi, Mevcut Durumu, ortakları ve Proje Deneyimleri bölümünde, işletmenin kurulduğu tarihten bu yana geçirdiği aşamalar yazılmalı, işletmenin mevcut durumu ve ortakları hakkında kısa bilgiler verilmeli ve yürüttüğü ya da halen yürütmekte olduğu projeler varsa belirtilmelidir. Başvuru Formu’nun 1.5. Finansal ve Çalışan Bilgileri tablosundaki verilerin, başvuru formunun ekinde istemiş olduğumuz Kurumlar Vergisi Beyannamesi (Proje Teklif Çağrısında belirtiler yıllar) ile uyumlu olması gerekmektedir. Uygulama Birimi tarafından yapılacak kontrolde bu bilgilerde uyumsuzluk olması durumunda proje sahibinden düzeltme talep edilecektir. 78 PROJE BAŞVURU FORMU

79 Başvuru Formu’nun 2.1. Projenin konusu bölümünde; projede ne yapılmak istendiği kısa ve öz olarak açıklanmalıdır. Projenin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler ile elde edilecek çıktılar kısa ve net olarak, proje dokümanındaki ifadelerle tutarlı bir biçimde açıklanacaktır. Başvuru Formu’nun 2.2. Projenin Amacı ve Gerekçesi bölümünde; Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımı olup, projenin gerçekleştirilmesi sonucunda çözümlenmek istenen sorun veya giderilmek istenen ihtiyacı içermelidir. Amaç ve gerekçenin belirlenmesinde, proje konusu ile uyumun sağlanmasına, projenin tek noktaya odaklanmasına ve birden fazla proje niteliği taşıyacak unsurlara yer verilmemesine dikkat edilmelidir. Başvuru Formu’nun 2.3. Projenin Hedefleri bölümünde; projede ulaşılmak istenen hedefler net ve kısa olarak tanımlanacak ve tabloya sırasıyla işlenecektir. Hedef tanımlanırken yapılacak faaliyetleri de göz önüne almak gerekir. Başvuru Formu’nun 2.4. Projenin Hedeflere, Pazara ve Rekabet Durumuna Etkisi bölümünde; işletmenin orta ve uzun dönem hedefleri ile projenin bu hedeflere ulaşmada ne şekilde katkı sağlayacağı ve işletmenin pazarı ve rekabet durumuna ne şekilde etki edeceği açıklanacaktır. Başvuru Formu’nun 2.5. Riskler, Varsayımlar ve Önlemler bölümünde; Projenin uygulanma sürecinde ve sonrasında karşılaşabilecek muhtemel riskler ve bunlara ilişkin alınacak önlemler ile proje uygulama sürecine olumlu etkisi olabilecek hususlar (varsayımlar) açıklanır. 79 PROJE BAŞVURU FORMU

80 Başvuru Formu’nun 2.6. Proje ile Beklenen Sonuçlar bölümünde; Projenin uygulanması ile beklenen sonuçlar kısa ve net olarak tanımlanacak ve tabloya sırasıyla işlenecektir. Başvuru Formu’nun 2.7. Projede Kullanılacak İşletme Kaynakları bölümünde; Projede kullanılmak üzere, işletmenin sahip olduğu kaynaklar (personel, makine-teçhizat, yazılım vb) ve/veya proje sürecinde kendi imkanları ile gerçekleştirileceği giderler ve bunların projeye olan katkısı açıklanacaktır. Örnek1: İşletme, mevcut çalışanlarını da projede görevlendirebilecektir. Örnek 2: mevcut makine teçhizatını veya yazılımını projede kullanabilecektir. Ancak bu durumlarda KOSGEB’den destek talep edilemeyecektir.. Başvuru Formu’nun 2.8. Diğer Hususlar bölümünde; yukarıda açıklanan durumların dışında proje kapsamında ifade edilmek istenen bir konu var ise bu bölüm altında açıklanmalıdır. Burada yazılacak olan bilgilerin proje ile ilgili olmasına özen gösterilmelidir. Başvuru Formu’nun 3. Projenin Faaliyetleri ve İş-Zaman Planı bölümünde; proje kapsamında ulaşılmak istenen hedeflere yönelik olarak yapılacak faaliyetler tanımlanacak ve bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği 80 ! İş-Zaman Planı ara faaliyet raporlarına esas teşkil ettiği ve ödeme sürecini etkilediği için dikkatli hazırlanması gereken bir bölümdür. Uygulama birimi tarafından ilgili ara faaliyet dönemleri içinde burada tanımlanacak faaliyetler izlenecek olup, faaliyetlerin gerçekleşmemesi durumunda destek ödemeleri yapılmayacaktır. Bu bölüm hazırlanırken, Program Uygulama Esasları’nın 13. ve 14. Maddesi incelenmelidir. PROJE BAŞVURU FORMU

81 81 Başvuru Formu’nun 4. KOSGEB’den Talep Edilen Proje Giderleri bölümünde; özetle proje bütçesine esas proje giderlerinin tanımlaması yapılır. Projede öngörülen giderler; proje faaliyetleri ve hedefleri için gerekli ve tutarlı olmalıdır. KOSGEB Proje Teklif Çağrısında belirlenen konunun özelinde desteklenecek proje giderlerini belirleyecek ve giderlere ilişkin şartları tanımlayacaktır. KOSGEB’in destekleyeceği 5 temel gider grubu vardır. Personel başlığı haricinde her bir gider gurubu; giderin türü, giderin adı, asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyeti, tahmini bedeli, talep edilen destek türü ile oluşmaktadır. PROJE BAŞVURU FORMU Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.

82 82 Giderin Türü Gider türü Sistem üzerinden seçilecektir. Proje Teklif Çağrısında ilan edilen desteklenecek giderler ve giderlere ilişkin şartlar sistem üzerinde tanımlanacak ve sadece o gider türünün seçtirilmesine müsaade edilecektir. Gider türleri, 5.1 Proje Destek Bütçesi tablosunda görülebilir. Giderin adı Faaliyetlerinizi gerçekleştirmek için gerekli harcamalarınıza dair açıklamalardır. Bu kısımda marka model belirtilmemelidir. Marka ve /veya model birim maliyeti belirleyen önemli bir unsur olduğu için, bu tür detaylar alınacak proforma faturalarda belirtilmelidir. Örnek 1: Makine, Teçhizat Hammadde, Malzeme Başlığı altında; Giderin Adı: Bilgisayar Alımı Örnek 2: Yazılım Alımı Gideri Başlığı altında; Giderin Adı: Muhasebe yazılımı Alımı Örnek 3: Hizmet/Diğer başlığı altında; Giderin Adı: Danışmanlık Alımı Asgari teknik Özellikleri Alınacak mal veya hizmetin asgari özellikleri yazılacaktır. Örnek 1:Bilgisayar alımı: “İ7 işlemcili, 500 GB Hard Diskli, 8 GB Ramli Dizüstü” alımı; Örnek 2:Muhasebe Yazılımı Alımı; 10 kullanıcılı, satınalma, e-fatura modüllü içeren Muhasebe Yazılımı Örnek 3:Danışmanlık Alımı: Kurumsal Kimlik Danışmanlığı Miktarı Giderin niceliksel ifadesi bu alana yazılmalıdır. Örnek 1: Bilgisayar alımı: 2 ; Örnek 2: Muhasebe Yazılımı Alımı: 1 ; Örnek 3: Danışmanlık: 120 Birimi Gider kaleminin hangi birim esas alınarak düzenlendiğini gösterir. Örn. Aylık, adet, saat, gün, adam/saat, kg, cm, m 3 vb. Birimler giriş yapılırken sistem üzerinden seçtirilecektir. Örnek 1: Bilgisayar alımı: adet; Örnek 2: Muhasebe Yazılımı Alımı: adet; Örnek 3: Danışmanlık: adam/saat İlgili Faaliyet Giderin proje kapsamında belirlenen hangi hedef ile ilgili olduğunu gösterir. Giderle en fazla ilişkili olan faaliyet seçilmelidir. Faaliyetler, Proje Faaliyetleri ve İş-Zaman Planı Tablosundan gelecek olup, giriş yapılırken sistem üzerinden seçtirilecektir. Talep Edilen Destek Türü KOSGEB tarafından desteklenecek giderlerin geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olacağı Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve ilan edilir. Giriş yapılırken sistem üzerinden seçtirilecektir. BAŞVURU FORMU - Proje Giderleri

83 83 4.1. Personel gideri; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde yeni veya mevcut personel bilgileri girilecektir. Personelin öğrenim durumu, uzmanlık alanı, projedeki görevi, çalışma süresi (ay), ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), aylık net ücret, toplam ücret girilecek ve desteğin türü seçilecektir. 4.2. Makine Teçhizat; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde makine, teçhizat ve kalıp giderleri yazılacaktır. Giderin türü (makine, teçhizat, kalıp) seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. 4.1. PERSONEL Sıra No Mevcu t/ Yeni Adı Soyadı * Öğrenim Durumu Mezuniyet/ Uzmanlık Alanı Projedeki Görevi Projede Çalışma Süresi (Ay) İlgili Faaliyet Aylık Net Ücret (TL) Toplam Ücret (TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM 4.2. MAKİNE-TEÇHİZAT Sıra NoGiderin TürüGiderin Adı Asgari Teknik Özellikler Miktarı Birimi (adet) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM PROJE BAŞVURU FORMU

84 84 4.3. Yazılım Alımı Gideri; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde yazılımın lisans, eğitim ve danışmanlık giderleri yazılacaktır. Giderin türü (Yazılım ve lisans, Yazılım Eğitim/Danışmanlık) seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. 4.4. Hizmet; bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde hizmet giderleri girilecektir. Giderin türü (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test analiz, tanıtım, seyahat, fuar ve diğer hizmet alımları) seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. Proje kapsamında tanıtım giderlerinin talep edilmesi için Marka Tescil Belgesine sahip olunması gerekmektedir. 4.3. YAZILIM Sıra No Giderin TürüGiderin Adı Asgari Teknik Özellikler Miktarı Birimi (adet/ Adam Gün vb) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM 4.4. HİZMET ALIMLARI* Sıra No Giderin TürüGiderin AdıAsgari Teknik ÖzelliklerMiktarı Birimi (adet/ Adam Gün vb) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM PROJE BAŞVURU FORMU

85 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 85 4.5. Diğer, bu bölüme Proje Teklif Çağrısında ilan edildiği şekilde proje ile ilişkilendirilmiş diğer giderler girilecektir. Giderin türü seçilecek, giderin adı, sahip olduğu asgari teknik özellikleri, miktarı, birimi, ilgili faaliyet (birden fazla faaliyet ile ilişkili olabilir bu durumda en fazla ilgili olduğu faaliyet seçilmelidir), tahmini bedel girilecek ve destek türü seçilecektir. 4.5. DİĞER Sıra No Giderin TürüGiderin AdıAsgari Teknik ÖzelliklerMiktarı Birimi (adet/ kg/cm/ m3 vb.) İlgili Faaliyet Tahmini Bedeli (KDV Hariç TL) Talep Edilen Destek Türü Geri Ödemeli Geri Ödemesiz TOPLAM

86 86 Başvuru Formu’nun 5. Bütçe Finansman bölümünde yer alan 5.1.Proje Destek Bütçesi Tablosu Başvuru Formu’nun 4. Bölümüne veri girişi yapılan bilgilerin sistem tarafından otomatik olarak getirildiği tablodur. İşletme bu tablodan ilgili gider grubu başlıklarına ait verileri kontrol etmelidir. 5.2. Proje Finansmanı tablosunda ise, KOSGEB satırına; Proje Teklif Çağrısında belirtilen Destek Oranları uygulanarak KOSGEB’ten talep edilen Destek Tutarları sistem tarafından otomatik getirilecek olup, kalan tutar işletme tarafından karşılanacak finansmanı ifade etmektedir. işletmede finansman kaynağını tabloya işlemelidir. BAŞVURU FORMU

87 Teşekkürler 444 1 567 www.kosgeb.gov.tr 87


"KOBİ’ler ve KOSGEB. GENEL BİLGİ Türkiye’de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları