Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gastroenteroloji Klinikopatolojik Konferans Dr. Derda Gökçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gastroenteroloji Klinikopatolojik Konferans Dr. Derda Gökçe."— Sunum transkripti:

1 Gastroenteroloji Klinikopatolojik Konferans Dr. Derda Gökçe

2 Anamnez N.V. 61 yaşında, Erkek Hikaye: Gribal semptomlar sebebiyle dış merkeze başvuran hastanın yapılan rutin tetkiklerinde Na:111 saptanması üzerine hastaya ileri inceleme yapılmış.Yapılan Abdominal USG’de KC’de en büyüğü safra kesesi komşuluğunda 13x11 mm boyutlu hipoekoik nodüler lezyonlar saptanmış. Hasta bu amaçla Gastroenteroloji bölümüne yönlendirilmiş.

3 Anamnez Özgeçmiş: –3 kez presenkop sebebiyle Acil Servise başvurmuş (hipoglisemi?, hipotansiyon?) –Kullandığı ilaç yok –Operasyon: yok –Allerji: yok –Alkol: 22 yıl, haftada 3 gün –Sigara: 80 paket/yıl Soygeçmiş: –Baba, Mesane ca, ex –Anne, Meme ca, ex

4 Anamnez SGG: özellik yok FM: –VI:36,3 N:80/dk SS:18/dk KB:110/70 –Genel durum iyi, oryante, koopere –Servikal ön üst zincirde birkaç mm’lik LAP –KVS: S1+ S2+ ek ses yok, üfürüm yok –SS: Ral yok, ronküs yok –GIS: Organomegali yok, Traube açık, Hassasiyet yok, Defans yok, Rebound yok –Ekst: PTÖ -/- PN:++/++

5 Hastada mevcut bulgularla ön tanıda neler düşünürsünüz?

6 Hastadan ön planda isteyeceğiniz tetkikler nelerdir?

7 AST: 52 ALT: 57 ALP: 83 GGT: 60 LDH: 261 BUN: 8,9 ÜA:1,7 Kre:0,82 T.Pro: 6,8 Alb: 4,7 Ca: 9,2 P: 4 T/D Bil: 0,6/0,1 Cl: 83 Na:114 K: 5,3 Hb:14,6 Plt: 268,900 WBC: 6600 Neu: 4100 INR: 0,86 PT: 10 aPTT: 30 ESR: 1 CRP: 2,7 Laboratuvar

8 PAAG: Doğal TiT: –Dansite: 1008 –E:0 L:0 Hepatit Marker: –AntiHCV: şüpheli pozitif TSH: 1,09 uIU/mL

9 İsteyeceğiniz Ek Tetkik?

10 İdrarda Na: 123 mmol Kortizol düzeyi: 12 ug/dl AFP: 4,3 ng/mL

11 Görüntüleme KARACİĞER DİNAMİK BT Parankimde sağ lobda büyüğü segment 7de 23 mm, sol lobda büyüğü segment 4B'de safra kesesi komşuluğunda 14 mm boyutunda olmak üzere, IV kontrast madde enjeksiyonu sonrası diffüz minimal kontrast tutulumu gösteren, karaciğere göre hipodens olarak izlenen, multiple düzgün sınırlı lezyon (metastaz?).

12 Klinik Seyir Hastaya Girişimsel Radyoloji tarafından USG eşliğinde Karaciğer Biyopsisi yapıldı.

13 Klinik Seyir Hastaya PET/BT yapıldı.


"Gastroenteroloji Klinikopatolojik Konferans Dr. Derda Gökçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları