Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28.04.2017 SINIF YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28.04.2017 SINIF YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ

2 Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim en iyi yönetimdir” Goethe
Kendini daima iyi idare eden bir millet, idare edilmeye ihtiyaç göstermez” JJ Rousseau

3 Dersin Amacı: Mesleğe yeni başlayan öğretmenin gireceği bir dersi nasıl etkin bir şekilde işleyebileceği ciddi anlamda onun kaygısına dönüşebilmektedir. Öte yandan, mesleğin içinde belki de yıllardır çalışmakta olan öğretmen açısından ise değişen veya gelişen müfredatın, insan ilişkilerinin geldiği boyutun işleyeceği derse etkisine paralel benzer bir kaygı içinde olduğu ya da olması gerektiği de açıktır. Bu nedenle özellikle öğretmen yetiştiren bir kurum olan Eğitim Fakültelerinin ilgili programlarında, öğretmen adaylarının böyle bir eğitimden geçirilmeleri zorunlu olmaktadır. İşte tam olarak Sınıf Yönetimi dersinin temel amacı da bu düşünce üzerine kuruludur.

4 Hafta Konular 1 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar 2 Sınıf içi iletişim ve etkileşim 3 Sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, 4 Sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler 5 Sınıf ortamı ve grup etkileşimi 6 Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri 7 Ara Sınav 8 Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama 9 Motivasyon 10 Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi 11 Sınıfta zamanın yönetimi 12 Sınıf organizasyonu 13 Sınıf ortamında eğitim teknolojisinin fonksiyonel kullanımı 14 Öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

5 Sınıf Yönetimi ile ilgili temel kavramlar
Sınıf ve özellikleri Sınıf yönetimi Sınıf yönetiminin boyutları Sınıf yönertimini etkileyen değişkenler Okul Aile Çevre Etkili sınıf yönetimi

6 Sınıf Okul ve sınıf eğitim sisteminin en temel işlevsel öğeleridir.
Sınıf öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin ve fiziksel kaynakların etkleşim içinde olduğu sosyal bir ortamdır.

7 Sınıf yönetimi Yönetim Nedir?
Yönetim, toplumsal gereksinmelerin bir bölümünü karşılamak üzere kurulan bir örgütte, örgütün varlık nedeni olan amaçlarını gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insan gücünü ve diğer kaynakları örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. Yönetimin amacı, örgütü amaçları doğrultusunda yaşatmaktır. Örgütün amacı da toplumca gereksinilen ürünü üretmektir. Böylece yönetimin amacı da toplumca gereksinim duyulan ürünü üretmek olmaktadır.

8 Sınıf yönetimi, “sınıfta etkili bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve eğitim – öğretim amaçları doğrultusunda yönetilmesi” olarak tanımlanabilir. Sınıf yönetimi, öğrencilere istenen özellikleri kazandırmak amacıyla, fiziksel donanımın, öğretme-öğrenme süreçlerinin, disiplinin, zamanın, ilişkilerin ve sınıftaki öğrencilerin davranışlarının yönetimidir.

9 Sınıf Yönetiminin Boyutları
1-Sınıfın fiziksel ortamının yönetimi. 2-Plan – program etkinliklerinin yönetimi. 3-Zaman yönetimi. 4-Sınıfta ilişki yönetimi. 5-Davranış yönetimi.

10 Sınıf Yönetiminin Değişkenleri
1-Okul 2-Aile 3-Çevre

11 Etkili Sınıf Yönetimi Öğretmenlerin liderlik rolünün ön plana çıktığı yönetim etkili sınıf yönetimi olarak adlandırılabilir.


"28.04.2017 SINIF YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları