Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gastroenterit etkeni virüsler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 24.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gastroenterit etkeni virüsler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 24.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gastroenterit etkeni virüsler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 24.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akisn@trakya.edu.tr http://personel.trakya.edu.tr/akisn

2 Gastroenterit Bağırsak lümenine sıvı salgılanmasında artış Enterositlerin ölmesine bağlı emilimin bozulması (malabsorbsiyon) Sinir sisteminin uyarılması sonucu bağırsak hareketlerinde artma Disakkarid metabolizmasının bozulmasına bağlı osmotik ishal Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

3 Rotavirüs Doğal kaynaklı ülke Bilinmiyor Bakteri, parazit Adeno-, astro-, kalsivirüsler Gastroenterit etkenleri sıklığı.... Rotavirüs genellikle endemik, ancak salgınlar da yapabilir Rotavirüs Sanayileşmiş ülke Bilinmiyor Bakteri Adeno-, astro-, kalsivirüsler

4 Rotavirüs çi RNA

5 Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir Guanil transferaz polimeraz Çok segmenti genom, enzimli virüs

6 bağlanma enterosit Çoğalma Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

7 RNA’dan RNA kopyalayan Polimeraz çiRNA

8 BULAŞI Rezervuar insan. Eşyalar ve ellerde uzun süre aktif Kış aylarında sık görülür Fekal-oral yol ve damlacık bulaşısı: Korunmada hijyen önemli Okuldan mutlaka edinilir. Kuluçka süresi 24-48 saat. Ani başlayan bulantı ve kusma, hafif bir ateş olabilir Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

9 EPİDEMİYOLOJİ Çocuk klinikleri ve çocuk yuvalarında özellikle kış aylarında toplu hastalanmalar. >3 yaş %80 antikor + Yenidoğan, küçük çocuklar, yaşlılar ve immün düşkünlüğü olanlarda (örneğin kemik iliği transplantasyonu) ağır seyreder 6 ay-2 yaş diyare ölümlerinin %20’si (beslenme yetersizliği olan çocuklarda ölüm %30) Aşısı var ama taşıyıcılık ve reenfeksiyon yine de mümkün Yılda yarım milyon ölüm nedeni Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

10 Coğrafi dağılım Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

11 Lab Tanı Dışkının gramında 10 11 partikül latex aglütinasyonu ile saptanabilir Rotavirüs tip A antijen ELISA ile saptanır

12 Astrovirüsler Kalisivirüsler Astrovirüsler Kalisivirüsler Norwalk-like Virüs +ti RNA

13 Astrovirus Yenidoğan ve küçük çocuklarda endemik zararsız diyare etkenidirler. >3 yaş antikor pozitifliği %80 Rotavirus ve adenovirus ile benzer enfeksiyon yapar Viral gastroenteritlerin %10’unda etkendir. Ender olarak salgın yapar Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

14 Kalsivirüs Çocuklarda yaygın diyare etkeni Her coğrafi bölgenin kendine özgün kalsivirüsleri var Epidemilere yol açarlar Norwalk-like virüs en sık etken tür Tanı: Ag. Bulaşı: Fekal-oral, içme suyu, pişmiş yiyecekler Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

15 Kalisi virüslerden Norwalk-benzeri Virüs Yayılma fekal-oral Epidemik salgınlar yapar Enfeksiyon erişkinlerde çocuklardan daha sıktır Deniz kabukluları ve diğer yiyecekler enfeksiyon kaynağı Bulantı ön planda, ishal hafif Antikor pozitifliği ileri yaşlarda, >50 yaş antikor pozitifliği %50 Tanı, dışkıda PCR Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytından derlenmiştir

16 Norwalk-like Virüs Enfeksiyon Semptomları


"Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gastroenterit etkeni virüsler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 24.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları