Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİYER ATREZİ Dr. H. Murat MUTUŞ ÇOCUK CERRAH İ S İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİYER ATREZİ Dr. H. Murat MUTUŞ ÇOCUK CERRAH İ S İ."— Sunum transkripti:

1 BİLİYER ATREZİ Dr. H. Murat MUTUŞ ÇOCUK CERRAH İ S İ

2 BİLİRUBİNİN KONJUGASYONU

3 Fizyolojik sarılık Prematür  2-15 gün Matür  2-10 gün

4 Sitomegalovirus Rubella virusu Herpes virusu Coxsackie B virüs Adenovirus Echovirus İnfeksiyöz nedenler Reovirus Hepatit A,B,C E.coli Listeria Toksoplazma Sifiliz

5 Galaktozemi Fruktozemi Kistik fibrosis Alfa 1 antitripsin eksikliği Hipotiroidi Depo hast(Gaucher,Niemann Pick vb ) Metabolik nedenler

6 Kolestatik nedenler Neonatal hepatit Byler’s hast Alagille send Kistik fibrosis Zellweger’s send Konjenital hepatik fibrosis

7 Obstrüktif nedenler Bilyer atrezi Koledok kisti Safra tıkacı sendromu (İnspissated bile send) Ekstrahepatik safra yolları perforasyonu

8 Hemolitik Sepsis Şok TPN İlaç tedavileri Diğer nedenler

9 Bilyer atrezi 1916 Helmes  Bilier atrezi terimi 1928 Ladd  Bilier enterik anastomoz 1953 Gross  Bilyer atreziyi tanımlamış 1959  Kasai Portoenterostomi 1974  Landing Dinamik ve progresif sklerozan bir süreç

10

11 Bilyer atrezi Düzeltilebilir Düzeltilemez

12 Bilyer atrezi tipleri

13

14 Bilyer atrezi 10.000-25.000 canlı doğum Siyah ırkta nadir

15 Etyoloji Enfeksiyöz (Reovirus tip 3) Embriyolojik Vasküler

16 Bilyer atrezi Ekstrahepatik  intrahepatik Dinamik Progressif Enflamatuar

17 Klinik Doğumda bebeklerin %35 ikterik Akolik gaita (İlk günlerde dışkı akolik olmayabilir) Sarılık dışında genel durumları oldukça iyi Beslenme ve kilo artışları normal Deri rengi yeşile çalan sarı (direk hiperbilirubinemi) Hepatomegali olabilir İleri dönemde portal hipertansiyon bulguları

18 Laboratuvar bulguları Total bilirubin 15-20 mg/dL Direk bilirubin daha fazla Karaciğer enzimlerinde orta derecede yükseklik (ALP, SGOT, SGPT)

19 Tanı Anamnez Direk hiperbilirubinemi Akolik gaita USG Sintigrafik çalışmalar (hepatosit klerensi, hepatosellüler transit ve ekskresyon) Karaciğer biyopsisi

20 Ayırıcı tanı Neonatal hepatit

21 Kesin tanı Diagnostik laparatomi ve peroperatif kolanjiografi Laparoskopik kolanjiografi

22 Tedavi Hepatik portoenterostomi (Kasai op.) Karaciğer transplantasyonu

23 Ameliyat öncesi Vit A, Vit D, Vit E.Vit K Taze donmuş plazma Antibiyotik profilaksisi

24 Kasai op. (hepatik portoenterostomi)

25

26

27

28

29 Komplikasyonlar Kolanjit %50-90 Ateş, sarılığın tekrarlaması, lökositoz, akolik gaita ve karaciğer enzimlerinde artma. Yağ malnütrisyonu Portal hipertansiyon Bilyer siroz

30 Enterostomi Tipleri

31 Prognoz Ameliyat yaşı (<2 ay) Parankim hasarı Kanalikül çapı (>150 micron) Kolanjit atakları

32 Karaciğer transplantasyonu Geç tanı konulan vakalarda primer tedavi olarak Kasai operasyonu sonrası %50-75 sağkalım

33 Te ş ekkürler


"BİLİYER ATREZİ Dr. H. Murat MUTUŞ ÇOCUK CERRAH İ S İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları