Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Eğitimi Semineri. 1.Grup14.03.2014 tarihinden önce atananlar (Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim süreci) 2.Grup14.03.2014–5 Şubat 2015 arasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Eğitimi Semineri. 1.Grup14.03.2014 tarihinden önce atananlar (Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim süreci) 2.Grup14.03.2014–5 Şubat 2015 arasında."— Sunum transkripti:

1 Performans Eğitimi Semineri

2 1.Grup tarihinden önce atananlar (Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim süreci) 2.Grup –5 Şubat 2015 arasında atananlar (İki Değerlendirme Yapılır. Geçici 6.Madde) 3.Grup 5 Şubat 2015 sonrası atananlar (Üç Değerlendirme Yapılır) 4.Grup Şubat 2016 sonrasında atanacaklar (6 aylık değerlendirme sürecine tabi olanlar. Tek başlarına derse girmezler, Farklı bir okulda bulunabilirler) Aday Öğretmenlerin Değerlendirme Durumları

3 1.Grup Tarihinden Önce Atananlar

4 tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanmış olanlar tarihli yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecektir. Hazırlayıcı Eğitim Temel Eğitim Uygulamalı Eğitim

5 Tarihinden Önce Atananların İstisnai Durumu

6 tarihinden önce atandığı halde göreve başlamayan veya adaylığı kaldırılmadan görevinden ayrılanlar, ikinci defa öğretmen kadrolarına atandığı zaman tarihli yönetmelik hükümlerince değerlendirilecektir. Bu öğretmenlerin görev süresi hesaplamasında ilk atandıkları süre dikkate alınacaktır. Adaylık eğitimi Hizmet içi eğitim yoluyla tamamlanacaktır.

7 2. Grup Şubat 2015 Arasında Atananlar

8 Geçici 6. Madde kapsamındadırlar Geçici 6. Madde kapsamındadırlar 2 değerlendirmeye tabidirler 2 değerlendirmeye tabidirler Bu durumdaki öğretmenlerin atandıkları tarih dikkate alınır Bu durumdaki öğretmenlerin atandıkları tarih dikkate alınır Göreve sonra başlasalar da atandıkları tarihe göre değerlendirilirler Göreve sonra başlasalar da atandıkları tarihe göre değerlendirilirler

9 3. Grup 5 Şubat 2015 Sonrası Atananlar

10 MADDE 15 Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır. Aday Öğretmenin Yazılı Sınava Girme Şartı Nedir?

11 MADDE 16 – 1 Aday öğretmenler, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Aday Öğretmene Kaç Performans Değerlendirmesi Yapılır?

12 MADDE 16 – 2 Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez. Aday Öğretmeni Kimler Değerlendirir?

13 Sabit puan verme adayın değil değerlendiricinin kötü olduğunu gösterir.

14 MADDE Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz. Aday Öğretmenin Fiilen Çalışma Süresi Nedir?

15 MADDE Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi için öngörülen asgari çalışma süresinden daha az süre görevde bulunanların değerlendirmeleri takip eden dönemde/dönemlerde yapılır. Aday Öğretmenin Fiilen Çalışmazsa Durumu Ne Olur?

16 Uygulama 1

17 28 Eylül 2015 tarihinde göreve başlayan öğretmenin 1. değerlendirmesi 60 günün sonrasında 28 Kasım 2015 tarihinden sonra yapılacaktır. 28 Eylül 2015 tarihinde göreve başlayan öğretmenin 1. değerlendirmesi 60 günün sonrasında 28 Kasım 2015 tarihinden sonra yapılacaktır. Öğretmen bu süre içerisinde 5 gün rapor, 3 gün mazeret izni aldıysa. Öğretmen bu süre içerisinde 5 gün rapor, 3 gün mazeret izni aldıysa. Öğretmenin 60 günlük süre hesabı 8 gün uzamıştır. Bu durumda değerlendirme 6 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. Öğretmenin 60 günlük süre hesabı 8 gün uzamıştır. Bu durumda değerlendirme 6 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır.

18 Uygulama 2

19 Aynı öğretmen 8 Şubat 2016 tarihinde başlayan 2. Değerlendirme döneminde doğum iznine ayrıldı ve 30 Mayıs 2016 tarihinde göreve başladıysa. Aynı öğretmen 8 Şubat 2016 tarihinde başlayan 2. Değerlendirme döneminde doğum iznine ayrıldı ve 30 Mayıs 2016 tarihinde göreve başladıysa. 17 Haziran 2016 yıl sonu 17 Haziran 2016 yıl sonu 19 Eylül 2016 bir sonraki ders yılı başlangıcı 19 Eylül 2016 bir sonraki ders yılı başlangıcı 18 gün yılından 42 gün öğretim yılından çalışacak 1 Kasım 2016 tarihinde 2. değerlendirme süresi dolacaktır.

20 MADDE a Maarif Müfettişinin yetersiz olması durumunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya İl - İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ya da Eğitim Uzmanları görevlendirilir. Değerlendirici Bulunmazsa Ne Yapılır?

21 MADDE b Okul Müdürünün bulunmadığı durumlarda İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün görevlendirmesiyle başka bir okulun müdürü görevlendirilir. Değerlendirici Bulunmazsa Ne Yapılır?

22 MADDE c Danışman öğretmenin bulunmadığı durumda (aynı branştan) Okul Müdürünün görevlendireceği başka bir öğretmen, o da yoksa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek başka okuldan bir öğretmen. Değerlendirici Bulunmazsa Ne Yapılır?

23 MADDE Danışman uzun süreli izne ayrılırsa ya da görevden ayrılırsa yerine yeniden görevlendirme yapılır. Değerlendiricinin Görevden Ayrılması Durumunda Ne Yapılır?

24 MADDE Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez Aday Öğretmeni Kimler Değerlendiremez?

25 MADDE 16 – 9 1.Değerlendirme%10 2.Değerlendirme%30 3.Değerlendirme%60 50 Puan alan başarılı sayılır Değerlendirmede Puanlamanın Etkisi Nasıldır?

26 MADDE 16 – 10 – a Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Aday Öğretmen Başarısız Olursa Durumu Ne Olur?

27 Unutma Belgelendir

28 MADDE 16 – 10 – b Aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Aday Öğretmen Başarısız Olursa Durumu Ne Olur?

29 MADDE 16 – 10 – c Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir Aday Öğretmen Başarısız Olursa Durumu Ne Olur?

30 MADDE 17 Aday öğretmene değerlendirme puanının tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kuracağı komisyon 10 iş günü içinde durumu sonuçlandırır Değerlendirme Puanına İtiraz ve Süreci Nasıldır?

31 MADDE 25 – 1 – a Sınavda başarılı olan adayın öğretmenin adaylığı valilik tarafından kaldırılır. Aday Öğretmenin Sınav Sonrası İşlemleri Nelerdir?

32 MADDE 25 – 1 – b Sınavda başarılı olamayan öğretmen bir başka okulda görevlendirilir. Yeniden aday değerlendirme sürecinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde veya tekrar sınavda başarısız olanların devlet memurluğuyla ilişikleri kesilir. (İstisnai durum hariç) Aday Öğretmenin Sınav Sonrası İşlemleri Nelerdir?

33 İstisnai Durum? MADDE 16 – 10 – b Aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır.

34 MADDE 25 – 3 Aday öğretmenlerin yerleri değiştirilemez. Sağlık, can güvenliği veya ikinci değerlendirme dönemi için yer değiştiren öğretmenlerin belgeleri ve değerlendirme formları 5 iş günü içerisinde yeni kurumuna teslim edilir. Aday Öğretmenin Yer Değiştirmesi Durumunda Neler Yapılmalıdır?

35 4. Grup Şubat 2016 Sonrasında Atanacaklar

36 Tercih aşamasında Görev yapacağı okul ve adaylığını geçireceği il tercihi Tercih aşamasında Görev yapacağı okul ve adaylığını geçireceği il tercihi 6 aylık uygulama süreci 6 aylık uygulama süreci İlk değerlendirmesi bu süreçte yapılacaktır. İlk değerlendirmesi bu süreçte yapılacaktır. 2. ve 3. Değerlendirmeleri kadrosunun bulunduğu okul tarafından yapılır. 2. ve 3. Değerlendirmeleri kadrosunun bulunduğu okul tarafından yapılır.

37 İl Milli Eğitim Müdürlükleri aday öğretmenlerin hizmet yapacakları okulları belirleyecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri aday öğretmenlerin hizmet yapacakları okulları belirleyecektir. Planlama doğrultusunda aday bu dönem içerisinde Bakanlığın İl teşkilatındaki bütün kademeleri tanıyacaktır. Planlama doğrultusunda aday bu dönem içerisinde Bakanlığın İl teşkilatındaki bütün kademeleri tanıyacaktır.

38 Ders anlatmak yok Ders anlatmak yok Danışman öğretmenle sınıfta Danışman öğretmenle sınıfta

39 Yeni dönemde 3 dosya olacak 1.Okul Müdürünün dosyası 2.Danışman Öğretmenin dosyası 3.Aday Öğretmenin Dosyası

40 Aday Öğretmenin Dosyasında Tüm öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikleri düzenli olarak not alır Tüm öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikleri düzenli olarak not alır ŞÖK – Zümre - Yıllık Plan vb hazırlar. ŞÖK – Zümre - Yıllık Plan vb hazırlar. Öğretmenlerle ilişkilerini, rehberlik servisiyle ilişkilerini raporlama yöntemiyle dosyalar Öğretmenlerle ilişkilerini, rehberlik servisiyle ilişkilerini raporlama yöntemiyle dosyalar Planlamasını yapar, Planlamasını yapar, e-okul, mebbis gibi çalışmalarını yapar. e-okul, mebbis gibi çalışmalarını yapar. Veli toplantısı, sportif ve kültürel aktiviteler konusunda çalışmalar yapar Veli toplantısı, sportif ve kültürel aktiviteler konusunda çalışmalar yapar

41 Yaptığı çalışmaların tamamını belgelendirir ve ÜRÜN DOSYASI’na koyar.

42 Ürün Dosyasında; Görevlendirmeler Görevlendirmeler Planlar Planlar Yaptığı İşler Yaptığı İşler Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Eylem Planları Eylem Planları ŞÖK – Zümre Tutanakları (Gözlemlerini Yazacak) ŞÖK – Zümre Tutanakları (Gözlemlerini Yazacak)

43 Danışman Öğretmenin Dosyasında 1. Dönem Okul içerisinde sürekli birliktedir. 1. Dönem Okul içerisinde sürekli birliktedir. Öğretmenin eksiklerini ve uyması gereken kuralları, aksayan yönleri dosyasında belgelendirir. Öğretmenin eksiklerini ve uyması gereken kuralları, aksayan yönleri dosyasında belgelendirir. Eksiklerle ilgili etkinlikler yapar ve gelişimi raporlandırır. Eksiklerle ilgili etkinlikler yapar ve gelişimi raporlandırır. Düzelme durumunu veya hatanın devam durumunu raporunda gösterir. Düzelme durumunu veya hatanın devam durumunu raporunda gösterir.

44 Okul Müdürünün Dosyasında Danışman öğretmenin raporları sonucu gözlem sonuçlarını Danışman öğretmenin raporları sonucu gözlem sonuçlarını Kendi şahsi teşhis sonuçlarını Kendi şahsi teşhis sonuçlarını Ürün dosyası incelemesi sonucu görüşlerini raporlaştırır. Ürün dosyası incelemesi sonucu görüşlerini raporlaştırır.

45 Okul Müdürü ve Danışman Öğretmenin Değerlendirme Takvimi Teşhis Edici Değerlendirme Teşhis Edici Değerlendirme Biçimlendirici Değerlendirme Biçimlendirici Değerlendirme Sonuç Odaklı Değerlendirme (Ek 3 Formu) Sonuç Odaklı Değerlendirme (Ek 3 Formu)

46 1. Dönemde Tutulan Dosyaların Aynısı Adayın Yeni Okulunda da (2. Dönem) Tutulacaktır Gerek duyulması halinde adayın ilk dönemini geçirdiği okulla iletişime geçilecektir.

47 ÖnemliHususlar

48 Bakanlığın Öğretmen Kadrolarına İlk Defa Atanmadan Önce İlgili Mevzuatına Göre Devlet Memurluğunda Adaylıkları Kaldırılanların Durumu

49 tarihinden sonra atanmış olanlar yönetmeliğin ilişkin hükümlerine tabi tutulacaklardır. Bu durumdaki öğretmenlere performans değerlendirmesi yapılacaktır

50 tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanmış olanlar tarihli yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecektir

51 Özel Öğretim Kurumlarında Çalışırken Adaylığı Kaldırılanların Durumu

52 Özel öğretim kurumlarında çalışırken adaylığı kaldırılmış olanlar Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananlar, resmi makamlardan aldıkları belgelerle durumlarını ispatlamaları halinde aday öğretmen statüsünde sayılmayacaklardır. Adaylıklarının kaldırılması, göreve başlama tarihinden sonraki bir yılın sonunda makam onayıyla yapılır.

53 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerden Görev Yaptığı Süre İçerisinde Adaylığı Kaldırılmış Olanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

54 Adaylıklarının kaldırıldığına dair belgenin tarihinden önce valilikçe imzalanmış olması Adaylıklarının kaldırıldığına dair belgenin tarihinden önce valilikçe imzalanmış olması Öğretmen, usta öğretici vb. unvanla adaylığının kaldırıldığı ibaresinin bulunması gerekmektedir Öğretmen, usta öğretici vb. unvanla adaylığının kaldırıldığı ibaresinin bulunması gerekmektedir

55 Belge tarihinden sonra imzalanmışsa ilgiliden temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, uygulamalı eğitim sürecinin tarihinden önce başladığını belgelendirmesi istenecektir Belge tarihinden sonra imzalanmışsa ilgiliden temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, uygulamalı eğitim sürecinin tarihinden önce başladığını belgelendirmesi istenecektir

56 Okul Müdürlüğüne teslim edilen belgeler ilçe milli eğitim müdürlüğü kanalıyla il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adayın işlemlerini yapacaktır Okul Müdürlüğüne teslim edilen belgeler ilçe milli eğitim müdürlüğü kanalıyla il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adayın işlemlerini yapacaktır

57 Okul/kurum müdürlüğü adayı mebbis ortamında Okul/kurum müdürlüğü adayı mebbis ortamında ADAY DEĞERLENDİRME PERFORMANS MODÜLÜ ADAY DEĞERLENDİRME PERFORMANS MODÜLÜ DEĞERLENDİRİCİ GİRİŞ DEĞERLENDİRİCİ GİRİŞ YÖNETMELİK DIŞI ADAY GİRİŞ YÖNETMELİK DIŞI ADAY GİRİŞ kısımlarını kullanarak sisteme tanımlayacaktır.

58 YÖNETMELİK DIŞI ADAY ONAYLA YÖNETMELİK DIŞI ADAY ONAYLA modülü sadece İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne açık olacaktır

59 Öğretmenin, 1 yıllık bekleme süresinden sonra Valilik Makamına sunulacak onayla adaylığı kaldırılacaktır

60 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfından ve Üniversitelerden Geçenlerin Durumu

61 Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlarla, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra ayrılanlarla, halen görev yapanlar bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde atanma tarihlerine bakılmaksızın göreve başlama tarihleri esas alınarak adaylık sürecine tabi tutulmadan adaylıkları kalkar

62 Fiilen Çalışma Şartını Yerine Getirmeyenlerin Durumu

63 tarihinden sonra atananlardan geriye dönük iki aylık fiilen çalışma şartını yerine getiremeyenlerin, fiili çalışma şartını yerine getirdikleri ilk dönemde birinci değerlendirmeleri, takip eden dönemde ise iki aylık fiili çalışmışlık şartını sağlamak kaydı ile ikinci ve üçüncü değerlendirmeleri yapılacaktır. Üçüncü değerlendirme için ayrı bir iki aylık süreye ihtiyaç yoktur.

64 Hatırlatma

65 Yeni atama yönetmeliğine göre adaylık sürecinde bulunan öğretmenlere daha önceki yönetmelikte bulunan dosya hazırlama gibi süreçler uygulanmayacaktır. Mevcut yönetmeliğin hükümleri dışında görevler yüklenmeyecek, danışman öğretmenle birlikte performansları değerlendirilecektir.

66 DeğerlendirmeTakvimi

67

68 Değerlendirme Takvimi Her sene başında yayınlanacaktır.

69

70 MADDE 54 Aday olmayan öğretmenler, her ders yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde değerlendirmeye tabi tutulurlar. Aday olmayan öğretmenler, her ders yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde değerlendirmeye tabi tutulurlar. İlk uygulama eğitim öğretim yılı sonunda yapılır. İlk uygulama eğitim öğretim yılı sonunda yapılır. Ek 3 değerlendirme formu kullanılır. Mebbis üzerinden değerlendirme yapılır. Ek 3 değerlendirme formu kullanılır. Mebbis üzerinden değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme ödül sürecinde kullanılır. Bu değerlendirme ödül sürecinde kullanılır. Öğretmenlerin Değerlendirme Süreci?

71 Okul Müdürüne Öneriler Öğretimde Denetim Prof. Dr. İnayet Aydın (PEGEM Yay.) Eğitim Politikası Ahmet Aypay (PEGEM Yay.) Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu (Nobel Yayınları)

72 Mustafa Selçuk UĞUR Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi - Şahinbey İ. Alper TANRIÖVER M.N. Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Şehitkamil

73 Beni Sabırla Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim


"Performans Eğitimi Semineri. 1.Grup14.03.2014 tarihinden önce atananlar (Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim süreci) 2.Grup14.03.2014–5 Şubat 2015 arasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları