Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OCAK -2016. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OLUŞUMU EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OCAK -2016. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OLUŞUMU EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OCAK -2016

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OLUŞUMU EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

3 KURULLARIN OLUŞTURULACAĞI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 50 veya daha fazla sayıda çalışana sahip olmalıdır.(Çalışan sayısı 50’nin altında olduğunda da kurul kurulabilir,50nin üstü zorunlu) İşyerinde Yapılmakta Olan İşin Sürekli Ve 6 Aydan Fazla Süreli Olması

4 KURULDA GÖREV ALACAK KİŞİLER İşveren Veya işverenvekili (Kurul başkanı) Risk Grubuna Göre Atanmış İş Güvenliği Uzmanı (Kurul sekreteri)(Temmuz 2016 dan sonra) İşyeri Hekimi(Temmuz 2016 dan sonra) İnsan Kaynakları Veya Muadili İşleri Yapan Kişi İşyerinde Çalışan Ustabaşı Veya Formen(Destek Elemanlarını temsilen 1 kişi olabilir) Çalışan Temsilcisi Sivil Savunma Uzmanı (Varsa)

5 DİKKAT! Kurul üyeleri yazılı Olarak Atanmak Zorundadır. Ustabaşı veya Formenin Seçimi; Ustabaşı, Usta veya Formenlerin Arasında Gizli Oy Açık Tasnif Yöntemiyle Yapılacaktır. İşçi ve Ustabaşı Temsilcilerinin Yedeklerinin de Seçilmiş Ve Kurul Kararında Belirlenmiş Olması Gerekmektedir.

6 KURUL ÜYELERİNİN EĞİTİMİ Kurul Üyelerinin İş Sağlığı Ve Güvenli Konularında Eğitim Almaları Zorunludur. Eğitim saati 8 saattir. Eğitim ile ilgili eğitim katılım tutanağı tutulur.

7 ZORUNLU EĞİTİM KONULARI Yönetmelikle Belirtilen Görev Ve Yetkiler Ulusal Mevzuat Ve Standartlar Sıkça Rastlanan İş Kazaları Ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri Etkili İletişim Teknikleri Acil Durum Önlemleri Meslek Hastalıkları İşyerlerine Ait Özel Riskler

8 KURULUN GÖREVLERİ -1- İşyerine Mahsus İş Sağlığı Ve Güvenliği İç Yönetmeliği Hazırlamak, Yönetmeliğin Uygulanması İzlemek, sonuçları Rapor Haline Getirerek Kurul Gündemine Almak, Tespitlerini Mutlaka Yazılı Olarak İşverene Bildirmek

9 KURULUN GÖREVLERİ -2- Meydana Gelen İş Kazaları Hakkında Araştırma Ve İnceleme Yapmak, Alınması Gereken Tedbirleri İşverene Bildirmek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Planlamak, Onaylatmak Ve Uygulamasını Sağlamak Tesislerde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmaları Öncesi Güvenlik Tedbirlerini Planlamak, Uygulamaları Kontrol Etmek

10 KURULUN GÖREVLERİ -3- İşyerinde Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri İle İlgili Olarak Yıllık Rapor Hazırlamak Gelecek Yıl Çalışmalarını Planlamak, Uygulanmasına Sağlamak, İşçilerden Gelecek Şikayet Ve Dilekleri İncelemek Gerektiğinde Olağan Üstü Toplanmak.

11 KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ -1- Kurulun Toplanmasında Zorunluluk Bulunmaktadır. Kurul en az üç ayda bir kez toplanmalıdır.(Az tehlikeli sınıfta) Toplantı Öncesi Gündem, Toplantı Yeri, Günü ve Saati Belirlenmeli ve Üyelere Bildirilmelidir. Bildirim En Az 48 Saatlik Bir Süre Önce Yapılmalıdır. Ağır Bir İş Kazası Ve Özel Haller İstisnai Olup Süreye Bağlı Değildir.

12 KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ -2- Gündem Oluşturulurken Bir Önceki Karar Ve Uygulamalar Dikkate Alınır. Kurul Toplantısında Ve Kararların Alınmasında, Çoğunluk Şartı Vardır. Oyların Eşitliğinde Başkanın Oyu Geçerliği Tayin Eder. Kurul Toplantı Tarihinde Toplantının Gerçekleşememesi Halinde Durumun Bir Tutanak İle Belirlenmesi Gerekir. Her Toplantıda Görüşülen Konular Bir Tutanakla Belirlenir.

13 KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ -3- Kurul Kararlarının Yazılı Olarak İşverene Bildirilmesi Zorunludur. Kurul Kararları İmzalanmayı Müteakiben Özel Dosyasında Saklanır. Her Kararın Mutlaka Numaralandırılması Gerekir. ( Kurul Tutanakları Kurul Defteri Şeklinde de Tutulabilir.) Toplantı Kararları İlgililerine Yazılı Olarak Duyurulur. İşçilere Bildirilmesi Gereken Hususlar İlan Edilmek Suretiyle Duyurulur.

14 DİKKAT! Birden Fazla İşyeri Olan Ve Her İşyeri İçin Ayrı Ayrı İş Güvenliği Kurulu Oluşturulmuş Olan İşyerlerinde; Bu Kurullarca Alınmış Olan Kararların Her Altı Ayda Bir, Koordinasyonun Sağlanması Amacıyla İşveren Tarafından Oluşturulacak Olan Teknik ve Uzman Bir Ekip Tarafından Değerlendirilmesi Gerekmektedir.

15 KURULDA KULLANILACAK ÖRNEK BELGELER Kurul Protokolü Oluşturulması Atamaların İlgililere Duyurulması Kurul Toplantılarına Çağrı Kurul Toplantı Gündemi Kurula İntikal Ettirilecek Vakalara İlişkin Bildirim Örneği Kurul İfade Ve Görgü Şahidi Tutanağı Kurul Toplantı Tutanağı Kurul Kararlarının İşverene Bildirilmesi Kurul Kararlarının İşçilere Duyurulması Kurul Kaza İnceleme Tutanağı Kurul Kaza İnceleme Raporu

16 TEŞEKKÜR EDERİM


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OCAK -2016. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI OLUŞUMU EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları