Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ SPORT; SPOR ETKİNLİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ SPORT; SPOR ETKİNLİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ SPORT; SPOR ETKİNLİKLERİ

2  N İ HA İ AMAÇLAR  1. Özellikle Avrupa Birli ğ i’nin cinsiyet eşitli ğ i ve engellilik stratejisi kapsamında sosyal içerme ve fırsat eşitli ğ inin spor alanında da uygulanmasının desteklenmesi  2. Fiziksel aktivite ve sporu teşvik etmek amacıyla Avrupa Birli ğ i fiziksel aktivite rehberinin uygulanmasının desteklenmesi

3  Özel Amaçlar:  1. Sosyal içerme, fırsat eşitli ğ i ve fiziksel aktivitelerin sa ğ lı ğ a olumlu etkisi konusunda görünürlü ğ ün ve bilincin arttırılması  2. Spor ve gönüllü etkinliklere katılımın arttırılması  3. Sosyal dışlanma riski altındaki grupların katılımının arttırılması

4  Örnek Faaliyetler:  Sporcular, koçlar ve gönüllüler tarafından düzenlenecek uluslararası e ğ itimler, etkinlikleri,  Sportif etkinlik, organizasyon çerçevesinde düzenlenen konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve toplantılar,  Yasal aktivitelerin uygulanması (de ğ erlendirmeler, ileriye dönük planlar)

5  Uygun olmayan faaliyetler!  Uluslararası, Avrupalı veya ulusal spor federasyonları ve ligleri tarafından düzenlenen sportif yarışmalar, etkinlikler  Profesyonel spor müsabakaları vb.

6 Kimler Başvurabilir? spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumu veya kar amacı gütmeyen kuruluş. Katılımcı Organizasyonların Sayısı? Kâr amacı gütmeyen bir spor müsabakası en az 12 program ülkesinden katılımcı veya ortak kurum Projenin Süresi? 1 yıla kadar Nereye Başvurulacak? Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır: Nasıl Başvurulur? Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’nın https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative- partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-european-sport_en linkli adresinde yer alan başvuru formu doldurularak ve gerekli ek belgeler eklenerek Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na posta yolu ile yapılır.

7  Ne Zaman Başvurulacak?  Avrupa Spor Haftası kapsamındaki Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri için 21 Ocak 2016  Di ğ er Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri projeleri için son başvuru tarihi 12 Mayıs 2016  Projelere Sa ğ lanacak En Yüksek Destek  en yüksek destek 500.000 Avro olup,  sunulacak bir projeye sa ğ lanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

8 Teşekkürler


"İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ERASMUS+ SPORT; SPOR ETKİNLİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları