Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Yönetim Öncesi Yönetim Anlayışı -Ev ve dükkanlarda kısıtlı üretim -Fabrikaların öncülü «manifaktür» yapılar (16. yy İngiltere) -Birkaç usta ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Yönetim Öncesi Yönetim Anlayışı -Ev ve dükkanlarda kısıtlı üretim -Fabrikaların öncülü «manifaktür» yapılar (16. yy İngiltere) -Birkaç usta ve."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Yönetim Öncesi Yönetim Anlayışı -Ev ve dükkanlarda kısıtlı üretim -Fabrikaların öncülü «manifaktür» yapılar (16. yy İngiltere) -Birkaç usta ve çok sayıda işçi, müteşebbisin teşebbüsü ile bir çatı altında -18. yy: sanayi devrimi -James Watt’ın buhar makinesini icadı (1765) -Üretim miktarında artış -Adam Smith’in «ulusların zenginliği» isimli eseri (1776) -Serbest piyasa ekonomisi kavramı -Fransız İhtilali (1789) -Sınırları belirli bir Pazar oluşturan ve koruyan ulus devlet»in ortaya çıkışı -Tüccar ve sanayiciler toprak sahiplerinden daha güçlü hale geliyor. -Toprak başlı başına bir zenginlik kaynağı olmaktan çıkıyor -Kentleşme !

2 Yönetim Devrimi ve F. W. TAYLOR :«Bilimsel Yönetimin İlkeleri» -1880ler: Yönetim Devrimi -Yönetim ile ilgili dernekler, konferanslar, üniversitelerde yönetim eğitimi -Taylor ve diğer öncüler bu hareketin içinde -Taylor: kavramsal olarak bilimsel yönetimin ve deneylerin kullanımının öncülü konumunda -Bilimsel Yönetimin İlkeleri- 1911, Betlehem Steel Company -Taylor uygulamadan gelen bir mühendis; en alt kademedeki işlerden üst düzey yöneticiliğe (başmühendis) kadar gelmiş -Çıkış noktası yaygın israf; işletme sahiplerinin yaklaşımları nedeniyle çalışanların fazla çalışmada bir çıkar görmemeleri Her birim artışın işsizliğe sebep olacağı düşüncesi Sistematik kaytarma Bilimsel temellere dayanmayan yapılan çabaları boşa çıkarıcı nitelikteki anlamsız kurallar. -Bilimsel yönetim: sistemli gözlem ve ölçümleme -Uygulama örneği: kürekle çalışma bilimi -Çok basit işleri dahi analizi karmaşık olan çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. -Ustabaşının tanımı değişiyor: fonksiyonel ustabaşı (maliyet, üretim miktarı, denetim, bakım-onarım, disiplin vb sorumluluklar ayrışıyor)

3 -Bilimsel yönetimin ilkeleri -Gelişigüzel çalışma değil bilim -Başıbozukluk değil, ahenk ve koordinasyon -Kişisellik değil, yardımlaşma -Düşük verim değil, maksimum output -Herkesin maksimum verimlilikte çalışması için eğitim

4 -Uygulama nasıl olacak? -Her iş onu oluşturan görevlere ayrılmalı -Her bir görev bilimsel açıdan ayrıntılı olarak incelenmeli -Metod ve araç gereçlerin nasıl kullanılacağı belirlenmeli -En iyi yöntemler bulunduktan sonra zaman periyodu ve yöntem açısından standartlar oluşturulmalı -Standartları belirli olan işleri yapabilecek uygun fiziksel ve zihinsel yetkinlikteki kişiler seçilmeli -Kişiler uygun eğitim süreçlerinden geçmeli -Teşvik edici ücret sistemi geliştirilmeli -Yönetim sistemin işleyişini sürekli denetlemeli -Kavramlar: zaman etüdü, hareket etüdü, iş ekonomisi, teşvikli ücret sistemleri, standartlaştırma

5 -Elde edilen radikal verimlilik artışı nedeniyle çok yaygın kullanım alanı buluyor : Taylorizm -Taylor’un ardılları -Emerson (1912): bilimsel yönetim ilkelerinin demiryolu işletmelerinde uygulanması -Cooke 1915): bilimsel yönetim ilkelerinin üniversite ve belediye gibi kamu kurumlarında uygulanması -Giberth ve Gilberth (1919): hareket, zaman etütleri, tuğla örme işi -Gantt (1919): görev prim sistemi; standardı aşan çalışanların olması durumunda ustabaşının da prim alması; GANTT Şeması


"Bilimsel Yönetim Öncesi Yönetim Anlayışı -Ev ve dükkanlarda kısıtlı üretim -Fabrikaların öncülü «manifaktür» yapılar (16. yy İngiltere) -Birkaç usta ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları