Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim Yönetimi 1.Bölüm. Başlıklar Üretim Kavramı ve Önemi Üretim Yönetimi Kavramı Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Üretim Yönetiminin Fonksiyonları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim Yönetimi 1.Bölüm. Başlıklar Üretim Kavramı ve Önemi Üretim Yönetimi Kavramı Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Üretim Yönetiminin Fonksiyonları."— Sunum transkripti:

1 Üretim Yönetimi 1.Bölüm

2 Başlıklar Üretim Kavramı ve Önemi Üretim Yönetimi Kavramı Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Üretim Yönetiminin Fonksiyonları ve Amaçları Üretim Yönetiminin Konuları Üretim Yönetiminin İşletme Organizasyonundaki Yeri

3

4 İktisatçılar, üretimi fayda yaratmak şeklinde tanımlarlar. Mühendisler ise üretimi, belirli bir fiziksel varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapmayı ya da hammadde ve yarı mamul maddeleri, bir mamul haline dönüştürme olarak tanımlamaktadır. İşletmeciler açısından ise; kâr elde etme amacı ile oluşan ve bu amacına her çeşit fayda yaratarak ulaşmaya çalışan bir yapı olduğu için her türlü hizmet (berberlik, nakliye, eğitim, turizm, çöp toplama gibi) üretim olarak değerlendirilmektedir.

5 Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir. Üretim işlemi, fiziki bir malın üretimiyle ilgili olduğu kadar, aynı zamanda; hizmet üretimiyle de ilişkilidir.

6

7 Üretim İşleminin Yapısı Ve Elemanları Hammadde İşgücü Makine Fabrika Taşıma Servis Araç-Gereçler Ürün Hizmet Zeytin buğday Zeytinyağı bisküvi Geribildirim GİRDİ İŞLEM ÇIKTI

8 Üretim Öncesi Ve Sonrası Aşamalar ARAŞTIRMAGELİŞTİRMEÜRETİMPAZARLAMA ZAMAN

9 Üretim yönetimi, işletmedeki mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak bu kaynaklardan istenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmesiyle ilgili karar verme işlemidir.

10

11 arz talep miktar fiyat

12 Bu açıklamalar ışığında; Üretim yönetiminin amacının üç temel noktada toplandığı söylenebilir. Bunlar: 1. Tüketici taleplerini istenilen fiyat, zaman, kalite ve miktara uygun olarak üretmeye çalışmak, 2. Üretim faktörlerinden maksimum düzeyde yararlanmak, 3. Stoklara yapılan yatırımları minimum düzeyde tutmak.

13 Üretim Yönetimi Tarihsel Gelişimi Endüstri Devri  Hargreaves’ in iplik eğirme makinesi 1770  Cartwright’ ın motorlu tezgahı 1785  Watt’ ın buharlı motoru 1765  Maudslay’ in vida kesme tornası 1797 İşbölümü İlkesi 1776 Değişebilir Parçalar 1798 Bilimsel Yönetim 20.yy. Başları -F.W. Taylor – İş Ölçümü -F.W. Taylor – İş Ölçümü Davranışsal Araştırmalar 1930’lu yıllar Yöneylern araştırması 1940’lı yıllar Bilgisayarlar 1950’li yıllar İleri Teknoloji 1970’lı ve !980’li yıllar Bilgi Çağı 1990’lı yıllar

14 A. Smith’ in İşbölümünün Sağlayacağı Yararlar Belirli bir iş/görev sürekli yinelenirse, işi yapan beceri ve ustalık kazanacaktır. Bir işlemden ötekine geçişte yitirilen zamandan tasarruf sağlanacaktır. Bir işe/işleme çabaları yoğunlaştırma sonucu; makine,araç-gereçlerde yeni buluşlar olacaktır.

15 Taylor’ un İşten Kaytarma Nedenleri ve Çözüm Önerileri Nedenler İşsizlik korkusu Parça başı ücretinde kazançların dalgalanması Yönetimin parmak hesabı yöntemleri Çözüm Önerileri Parmak hesabı yerine bilimsellik, Düzensizlik yerine uyum, Bireycilik yerine takım çalışması, Kısıtlanmış üretim yerine maksimum üretim, Her işçinin maksimum verimliliğe ulaşması.

16 Yönetim Kuramları (Okulları) Geleneksel Yönetim Okulu, Davranış Yönetim Okulu, Kantitatif Yönetim Okulu, Çağdaş Yönetim Okulu.

17 Üretim Yönetimi Alanında meydana Gelen Başlıca Gelişmeler Esnek İmalat Sistemleri Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Tam Zamanında Üretim (JIT) ve Tam Zamanında Teslim (JIC) Kanban Toyota Üretim Sistemi Kalite Kontrol Çemberleri

18 Üretim yönetimi fonksiyonları -Kapasite planlaması -Tamir bakım planlaması -Makine, araç ve gereç seçimi-Stok kontrolü -Fabrika yeri seçimi -Fason üretim -İşyeri düzenlemesi -Esnek üretim sistemleri -Teknoloji seçimi-Tam zamanında üretim -Hareket ve zaman etütleri -Mamul dizaynı -Kalite kontrolü - Üretim planlaması ve kontrolü -Ücret yönetimi-Talep tahminleri -Materyal yönetimi-Toplam Kalite Yönetimi -İleri İmalat Teknolojileri-Bilgisayar destekli üretim sistemleri -Kapasite planlaması -Tamir bakım planlaması -Makine, araç ve gereç seçimi-Stok kontrolü -Fabrika yeri seçimi -Fason üretim -İşyeri düzenlemesi -Esnek üretim sistemleri -Teknoloji seçimi-Tam zamanında üretim -Hareket ve zaman etütleri -Mamul dizaynı -Kalite kontrolü - Üretim planlaması ve kontrolü -Ücret yönetimi-Talep tahminleri -Materyal yönetimi-Toplam Kalite Yönetimi -İleri İmalat Teknolojileri-Bilgisayar destekli üretim sistemleri

19 ÜRETİM YÖNETİMİNİN ARTAN ÖNEMİ 1990 yılından sonra.... 1990’lı yıllarda üretim olgusu yeni boyutlar kazanmıştır. Bu değişime neden olan kavramlar şunlardır: a) Globalleşme b) İleri teknoloji c) Kalite anlayışı d) Çevrenin korunması e) Bilgi toplumu f) Yönetim metotlarında yenilik Bunun yanısıra... Günümüzde; Esnek İmalat Sistemleri, Grup Teknolojisi, Hücresel Üretim, Tam Zamanında Üretim, Yalın Üretimde üretimde kullanılan yeni tekniklerdir.

20 Teşekkürler


"Üretim Yönetimi 1.Bölüm. Başlıklar Üretim Kavramı ve Önemi Üretim Yönetimi Kavramı Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Üretim Yönetiminin Fonksiyonları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları