Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim Yönetimi 1.Bölüm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim Yönetimi 1.Bölüm."— Sunum transkripti:

1 Üretim Yönetimi 1.Bölüm

2 Başlıklar Üretim Kavramı ve Önemi Üretim Yönetimi Kavramı
Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Üretim Yönetiminin Fonksiyonları ve Amaçları Üretim Yönetiminin Konuları Üretim Yönetiminin İşletme Organizasyonundaki Yeri

3 Üretim nedir?

4 İktisatçılar, üretimi fayda yaratmak şeklinde tanımlarlar
İktisatçılar, üretimi fayda yaratmak şeklinde tanımlarlar. Mühendisler ise üretimi, belirli bir fiziksel varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapmayı ya da hammadde ve yarı mamul maddeleri, bir mamul haline dönüştürme olarak tanımlamaktadır. İşletmeciler açısından ise; kâr elde etme amacı ile oluşan ve bu amacına her çeşit fayda yaratarak ulaşmaya çalışan bir yapı olduğu için her türlü hizmet (berberlik, nakliye, eğitim, turizm, çöp toplama gibi) üretim olarak değerlendirilmektedir.

5 Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir. Üretim işlemi, fiziki bir malın üretimiyle ilgili olduğu kadar, aynı zamanda; hizmet üretimiyle de ilişkilidir.

6

7 Üretim İşleminin Yapısı Ve Elemanları
GİRDİ İŞLEM ÇIKTI Fabrika Taşıma Servis Araç-Gereçler Hammadde İşgücü Makine Ürün Hizmet Geribildirim Zeytin buğday Zeytinyağı bisküvi

8 Üretim Öncesi Ve Sonrası Aşamalar
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM PAZARLAMA ZAMAN

9 üretim yönetimi Üretim yönetimi, işletmedeki mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak bu kaynaklardan istenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmesiyle ilgili karar verme işlemidir.

10 Üretim yönetiminin amacı...

11 fiyat arz talep miktar

12 Bu açıklamalar ışığında;
Üretim yönetiminin amacının üç temel noktada toplandığı söylenebilir. Bunlar: 1. Tüketici taleplerini istenilen fiyat, zaman, kalite ve miktara uygun olarak üretmeye çalışmak, 2. Üretim faktörlerinden maksimum düzeyde yararlanmak, 3. Stoklara yapılan yatırımları minimum düzeyde tutmak.

13 Üretim Yönetimi Tarihsel Gelişimi
Endüstri Devri Hargreaves’ in iplik eğirme makinesi Cartwright’ ın motorlu tezgahı Watt’ ın buharlı motoru Maudslay’ in vida kesme tornası İşbölümü İlkesi Değişebilir Parçalar Bilimsel Yönetim yy. Başları -F.W. Taylor – İş Ölçümü Davranışsal Araştırmalar ’lu yıllar Yöneylern araştırması ’lı yıllar Bilgisayarlar ’li yıllar İleri Teknoloji ’lı ve !980’li yıllar Bilgi Çağı ’lı yıllar

14 A. Smith’ in İşbölümünün Sağlayacağı Yararlar
Belirli bir iş/görev sürekli yinelenirse, işi yapan beceri ve ustalık kazanacaktır. Bir işlemden ötekine geçişte yitirilen zamandan tasarruf sağlanacaktır. Bir işe/işleme çabaları yoğunlaştırma sonucu; makine,araç-gereçlerde yeni buluşlar olacaktır.

15 Taylor’ un İşten Kaytarma Nedenleri ve Çözüm Önerileri
İşsizlik korkusu Parça başı ücretinde kazançların dalgalanması Yönetimin parmak hesabı yöntemleri Çözüm Önerileri Parmak hesabı yerine bilimsellik, Düzensizlik yerine uyum, Bireycilik yerine takım çalışması, Kısıtlanmış üretim yerine maksimum üretim, Her işçinin maksimum verimliliğe ulaşması.

16 Yönetim Kuramları (Okulları)
Geleneksel Yönetim Okulu, Davranış Yönetim Okulu, Kantitatif Yönetim Okulu, Çağdaş Yönetim Okulu.

17 Üretim Yönetimi Alanında meydana Gelen Başlıca Gelişmeler
Esnek İmalat Sistemleri Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Tam Zamanında Üretim (JIT) ve Tam Zamanında Teslim (JIC) Kanban Toyota Üretim Sistemi Kalite Kontrol Çemberleri

18 Üretim yönetimi fonksiyonları
Kapasite planlaması -Tamir bakım planlaması Makine, araç ve gereç seçimi -Stok kontrolü Fabrika yeri seçimi -Fason üretim İşyeri düzenlemesi -Esnek üretim sistemleri Teknoloji seçimi -Tam zamanında üretim Hareket ve zaman etütleri -Mamul dizaynı Kalite kontrolü - Üretim planlaması ve kontrolü Ücret yönetimi -Talep tahminleri Materyal yönetimi -Toplam Kalite Yönetimi İleri İmalat Teknolojileri -Bilgisayar destekli üretim sistemleri

19 ÜRETİM YÖNETİMİNİN ARTAN ÖNEMİ
1990 yılından sonra.... 1990’lı yıllarda üretim olgusu yeni boyutlar kazanmıştır. Bu değişime neden olan kavramlar şunlardır: a) Globalleşme b) İleri teknoloji c) Kalite anlayışı d) Çevrenin korunması e) Bilgi toplumu f) Yönetim metotlarında yenilik Bunun yanısıra... Günümüzde; Esnek İmalat Sistemleri, Grup Teknolojisi, Hücresel Üretim, Tam Zamanında Üretim, Yalın Üretimde üretimde kullanılan yeni tekniklerdir.

20 Teşekkürler


"Üretim Yönetimi 1.Bölüm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları