Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FIRSAT VE ÖNERİLER 1. Sağlık alanında hem nitelikli insan gücü hem de sağlık altyapısı ve teknolojisiyle öne çıkan Türkiye'nin medikal turizmde yerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FIRSAT VE ÖNERİLER 1. Sağlık alanında hem nitelikli insan gücü hem de sağlık altyapısı ve teknolojisiyle öne çıkan Türkiye'nin medikal turizmde yerini."— Sunum transkripti:

1 FIRSAT VE ÖNERİLER 1

2 Sağlık alanında hem nitelikli insan gücü hem de sağlık altyapısı ve teknolojisiyle öne çıkan Türkiye'nin medikal turizmde yerini daha da güçlendirmesi için özellikle tanıtım ve pazarlamaya odaklanması gerekiyor. 2

3 Türkiye'nin Sağlık Turizminde Artıları, Eksileri ve Yapması Gerekenler: GÜÇLÜ YANLAR Türkiye’nin sağlık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılması. Türkiye’de sağlık hizmetleri talebini olumlu yönde etkileyecek çok çeşitli turizm olanaklarının bulunması (kültür turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi vs.) 3

4 Türkiye’nin genel olarak hizmet sektöründe iyi konumda olması ve hizmet sektörünün sağlık turizmine olumlu etkisinin yüksek olması. Sağlık turizmi hizmetini sunan ilk ülkeler arasında yer alması ve bu konuda deneyim kazanmış olması. 4

5 Sağlık hizmetleri satan ileri ülkelere göre sağlık fiyatlarının görece ucuz olması. Sağlık turizmiyle ilgili çeşitli yasal düzenleme ve devlet desteğinin olması. 5

6 ZAYIF YANLAR Sanayide olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de, genel olarak, üretime odaklanması ve görece pazarlamayı ihmal etmesi. Destek ve teşviklerde kamu kurumlarının koordine olmaması. 6

7 Sağlık turizminin gerektirdiği entegre yaklaşımın (sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs.) gerçekleşmesine götürecek “işbirliği- ortaklık kültürünün” zayıf olması. 7

8 Sağlık turizmi yönetimi için ulusal bir stratejinin net olmaması. Hastanelerin, özellikle devlet hastanelerinin, önemli bir kısmının sağlık turizmi hizmeti sunmaya hazır olmaması. 8

9 Ulusal ölçekte sağlık turizmi alanındaki hareketliliği kayıt altına alacak ve denetleyecek kapsamlı sistem ve süreçlerin geliştirilerek işlerlik kazandırılmamış olması. Sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı ile veri ve bilgi paylaşımında istenilen özen, hız ve işbirliği içerisinde olmaması. 9

10 FIRSATLAR Dünyada sağlık hizmetini ulusal sınırların dışında alma eğiliminin artması (küreselleşmenin etkisi) Başka ülkelerdeki sağlık kuruluşları ve hizmetleri hakkında bilgi elde etmenin (web siteleri, e-mail, vb. yollarla) giderek daha kolay ve masrafsız olması. 10

11 Türkiye’nin uluslararası arenada artan gücü ve buna paralel oluşan olumlu algısı. Sağlık hizmetleri ihracatına Ekonomi Bakanlığı’nın destek vermesi (araştırma desteği, yurtdışında ofis açma desteği, tanıtım desteği, vs.) 11

12 SAĞLIK TURİZMİNİN PERSONEL DURUMU Sağlık sektöründeki hızlı büyüme ve gelişmeye rağmen iş gücünde nitelik ve nicelik olarak aynı oranda bir gelişme yoktur. Türkiye’de sağlık sektöründe önemli bir istihdam açığı vardır Sağlık iş gücünün, hem nitelik hem de nicelik olarak sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmaması sektörün önemli problemlerinden biridir. 12

13 İstihdam açığının en az 20 yıl daha devam edeceği öngörülmektedir. Ülkemizde yüzde 2,8 düzeyinde olan sağlık sektöründeki istihdamın, toplam istihdama oranının, önümüzdeki en az 20 yılda, yüzde 10 düzeyine çıkartılması hedeflenmektedir. 13

14 OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ortalamasına göre: 100 bin kişiye 316 hekim Türkiye’de; 100 bin kişiye 169 hekim Bu oranı yakalayabilmemiz için 105 bin hekime ihtiyacımız var 14

15 15 OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ortalamasına göre: 100 bin kişiye 8,8 hemşire Türkiye’de; 100 bin kişiye 1,7 hemşire Bu oranı yakalayabilmemiz için 500 bin hemşireye ihtiyacımız var

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27


"FIRSAT VE ÖNERİLER 1. Sağlık alanında hem nitelikli insan gücü hem de sağlık altyapısı ve teknolojisiyle öne çıkan Türkiye'nin medikal turizmde yerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları