Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acilde sıvı tedavisi ve kan transfüzyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acilde sıvı tedavisi ve kan transfüzyonu"— Sunum transkripti:

1 Acilde sıvı tedavisi ve kan transfüzyonu
Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Dr.Mert AYDEMİR

2 Acil serviste transfüzyon sıklıkla akut kan kaybı ve dolaşımsal şok nedeniyle yapılıyor
Acil hekimleri transfüzyon pratiğiyle sık karşılaşır durumda Endikasyon, uygulama ve olası riskler konusunda bilgi sahibi olunmalı

3 Intravasküler volüm kaybının nedenleri
Hemorajik hipovolemi Vasküler yaralanma Gı kanama Pelvik kırık Solid organ yaralanmaları

4 Transfüzyonun temel amacı
Kritik organ perfüzyonu için yeterli intravasküler volümü sağlamak. Hücrelere yeterli oksijen taşınmasını sağlamak. Koagülasyon dengesizliğini düzeltmek.

5 Resusitasyon sıvıları
İzotonik kristaloid normal serum fizyolojik ringer laktat ringer asetat Kolloidler albumin %5 ve %25 konsantrasyonları taze donmuş plazma

6 Hipertonik solüsyonlar
hipertonik salin Oksijen terapötik ajanları hemoglobin-tabanlı oksijen taşıyıcıları florokarbon-tabanlı oksijen taşıyıcıları

7 Transfüze Edilebilen Kan Ürünleri
Eritrosit süspansüyonu Trombosit süspansüyonu Taze donmuş plazma Kriyopresipitat Diğer plazma ürünleri - İVİG - Albümin - Antitrombin

8 Eritrosit Transfüzyonu
Erişkin kan volümü 75 ml/kg , 2.5 L/ m2 , 5 L Akut kan kaybı replasmanında tam kan transfüzyonu ideal Saklama sırasında trombosit ve faktörler inaktive olur Tam kanın raf ömrü komponentlerden daha kısa Bu nedenle kan komponentlere ayrılarak saklanır

9 Eritrosit Transfüzyonu
Eritrosit süspansüyonu (RBC) 250 ml % 50 – 80 hematokrit içerir Tam kan plazmasının % 80 i uzaklaştırılır Koruyucu solüsyon ; sitrat, fosfat, dekstroz Besleyici solüsyon ; adenozin, glukoz, mannitol Bir ünite % 3 hematokrit , hemoglobin 1 gr/dl

10 Temel transfüyon nedeni ; kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırmak
Acil serviste transfüzyonun iki endikasyon ; - Akut kan kaybı - Derin anemi ve artmış oksijen ihtiyacı Hb 10 gr/dl ve Htc % 30 Herkes için geçerli kesin bir eşik belirlemek zor.

11 Eritrosit Transfüzyonu – şok
Evre 2 ; % 15 – 30 kayıp taşikardi , huzursuzluk, anksiyete, nabız basıncında düşme Evre 3 ; % 30 – 40 kayıp belirgin taşikardi, takipne, sistolik hipotansiyon, mental değişiklik Evre 4 ; > %40 belirgin taşikardi, belirgin hipotansiyon

12 Akut hemorajide klinik ve semptomlar, Hb ve Htc düzeyinden daha iyi belirteçlerdir.
Hastanın kliniği ile transfüzyon kararı verilir. Unstabil travma hastasının 2 L ( 40 ml/kg çocuk) İV bolus sıvı resüstasyonuna yanıtına bakılır. Kanaması devam eden hastalarda transfüzyon eşiği daha düşük tutulmalı

13 Bir ünite RBC genelde 1- 2 saate verilir.
Unstabil hastalarda daha hızlı transfüzyon verilebilir Uygun ısı koşullarında en fazla 4 saat içinde verilmelidir Uygunsuz transfüzyona bağlı fatal durumların önüne geçebilmek için başlangıç infüzyon hızı ilk yarım saatte yavaş olmalı

14 Trombosit Transfüzyonu
Trombositopeniye bağlı kanamalarda proflaktik veya terapötik olarak verilebilir. Aferezle veya random olarak hazırlanabilir. milyar / 75 – 100 milyar trombosit içerir Yaklaşık / mm3 arttırır, yanıt değişkendir Ortalama ömürleri 3- 5 gün Transfüzyon sonrası 1 – 24 saat içinde kontrol görülmeli

15 Transfüzyon endikasyonu iyi belirlenmeli ; İTP , hipoplazi
Plazma içerdikleri için grup spesifik tercih edilir. Gerekli hallerde grup spesifik olmayan transfüzyonu yapılmaktadır. Çocuklarda ve multiple transfüzyon yapılan hastalarda bu işlem yapılmamalıdır. Grup spesifik olmayan trombositlerin ömrü kısalır

16 < 10 000 / mm3 asemptomatik hastalar ( İTP, TTP, HİT)
< / mm3 minör kanamalı hastalar < / mm3 majör kanamalı hastalar < / mm3 invaziv girişim, cerrahi girişim, massif transfüzyon < / mm3 nörolojik veya kardiyak cerrahi vWF, üremi ve hiperglobülinemide hematoloji ile konsülte edilmeli

17 Taze Donmuş Plazma (TDP) Transfüzyonu
Plazmadan hücrelerin uzaklaştırılıp dondurulmasıyla oluşur 200 – 250 ml hacimdedir 1 ünite faktör – 2 mg fibrinojen / ml içerir Faktörleri hızlıca yerine koyar; DİC , KC yetmezliği, warfarin aşırıalımı, massif transfüzyon Transfüzyon yanıtı PT, aPTT, İNR ile değerlendirilir. > 2 kat TDP verilerek hastanın İNR değeri 1.2 – 1.3 ün altına düşürülemez Anlamlı klinik yanıt için 4 ünite / 15 ml / kg dozunda verilmeli

18 TDP Transfüyonu Warfarin aşırı alımı
Çoklu faktör eksikliği olan hastada kanama Spesifik faktörü bulunmayan kanamalı hasta Aktif kanaması ve pıhtılaşma kusuru olan massif transfüzyon hastaları Antitrombin eksikliği olan kanamalı hastalar Herediter anjioödem hastaları

19 Kriyopresipitat Transfüzyonu
Fibrinojen, F 8 ve vWF içeren çözünür olmayan protein fraksiyonu Ayrıca az miktarda F 13 ve Fibronektin içerir Fibrinojen < 100 mg/ dl kanamalı hastalar, KC S, DİC, Massif Tx Disfibrinojemili hastalarda Desmopressine yanıtsız vWF hastalarında Genelde 10 ünite tek seferde , 1 ünite / 5 kg dozunda

20 Massif Transfüzyon 24 saatte 10 Ü veya 1 total kan volümünün transfüzyonu Trombosit ve faktörlerin azalmasına bağlı koagülopati görülür Aşırı TDP ve Trombosit verilmesi multiorgan yetmezliğine neden olabiliyor Birçok hastahanede protokoller belirlenmiş Bazı uzmanlar 1:1:1: oranını savunuyor Trombosit < mm3, İNR > 1.5 , Fibrinojen < 100 mg / dl Hasta hipotermi ve hipokalsemiden korunmalı

21 Kaynaklar Tintinalli’s emergency medicine


"Acilde sıvı tedavisi ve kan transfüzyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları