Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHLAK GEL İ Ş İ M İ. Ahlak gelişimi, bireyin toplumun de ğ er yargılarını benimseyerek içinde bulundu ğ u çevreye uyumunu ve kendi ilke ve de ğ er yargılarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHLAK GEL İ Ş İ M İ. Ahlak gelişimi, bireyin toplumun de ğ er yargılarını benimseyerek içinde bulundu ğ u çevreye uyumunu ve kendi ilke ve de ğ er yargılarını."— Sunum transkripti:

1 AHLAK GEL İ Ş İ M İ

2 Ahlak gelişimi, bireyin toplumun de ğ er yargılarını benimseyerek içinde bulundu ğ u çevreye uyumunu ve kendi ilke ve de ğ er yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır. Ahlak gelişimi, topluma nasıl davranılması gerekti ğ inin farkında olmaktır. Ahlak gelişiminin birincil hedefi, bireyin evrensel ilkeler, yanlış-do ğ ru, hak ve adalet kavramları do ğ rultusunda kendi do ğ rularını ve ilkelerini geliştirmesidir.

3 Ahlak Gelişimi ile İ lgili Kavramlar

4 1. Törel Davranış Töre, bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, gelenek ve göreneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünüdür. Yazılı olmayan halk kanunlarıdır.toplulukta Törel davranış, toplumun töresine uygun davranıştır. Dü ğ ün törenleri

5 2. Bencillik Başkalarını umursamadan bireyin bütün eylem ve işlerinin kendi yararına, çıkarına yönelik olması, bu tutumun yaşam tarzı hâline getirmesidir. Benmerkezcilik dönemi

6 3. Öykünme Öykünme; taklit etme, bireyin başkalarının davranışlarını kendine model alarak benimseyip, yinelemesidir. Kişi öykünerek ö ğ renebilir.

7 4. Vicdan Vicdan; insanın davranışlarının iyili ğ ini, kötülü ğ ünü, do ğ rulu ğ unu, yanlışlı ğ ını, haklılı ğ ını haksızlı ğ ını içsel olarak yargılama gücü olarak tanımlanır.

8 5. Özgecilik Başkalarından karşılık beklemeden iyili ğ ine koşmak ve bu davranışları yaparken, bunun başkalarına zarar verip vermeyece ğ ini, onları üzüp üzmeyece ğ ini düşünmektir. Törel gelişimin ulaşabilece ğ i en son aşamadır.


"AHLAK GEL İ Ş İ M İ. Ahlak gelişimi, bireyin toplumun de ğ er yargılarını benimseyerek içinde bulundu ğ u çevreye uyumunu ve kendi ilke ve de ğ er yargılarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları