Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM

2 SOSYAL YAŞAM *İLMİYE *KALEMİYE *SEYFİYE
(Çiftçi, Tüccar, Zanaatkar, Halk)

3

4

5 SOSYAL YAŞAM Osmanlı toplumunu Türkler ve diğer Müslüman milletler ile Hıristiyan ve Yahudiler oluşturuyordu Türklerin bir kısmı göçebe olarak yaşıyor ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Diğer bir bölümü ise yerleşik olarak köy, kasaba ve şehirlerde tarım, ticaret ve zanaatla geçimini sağlıyordu. Zanaatkârların lonca adı verilen dayanışma teşkilâtları vardı. 17. yy.’da, toprak düzeninin bozulması ve Celali İsyanları sonucunda köyden şehire göç hızlandı. Toprak gelirleri azaldı.

6 EKONOMİK HAYAT Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Ekonomiyi canlı tutabilmek için Venedik, Ceneviz ve Fransız tüccarlarına imtiyazlar tanınmış, kervansaraylar ve karakollarla ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.

7

8 EKONOMİK HAYAT Selçuklulardan sonra Osmanlılarda da esnaf ve zanaatkarlar arasında dayanışmayı sağlamak için Loncalar kurulmuştur.

9 Loncaların kuruluş amaçları:
1-Çırak-kalfa-usta anlayışı içinde zanaatkar yetiştirmek 2-Esnaf arasında birliği sağlamak 3-Kaliteli mal üretmek 4-Devlet ve esnaf arasında işbirliği sağlamak, kar oranlarını tespit etmek 5-Üyelerine kredi sağlamak 6-Muhtaçlara yardım yapmak Babadan oğula geçen sanat anlayışı getiren Lonca sistemi, Sanayi İnkılabı’ndan sonra fabrikaların kurulmasıyla önemini kaybetmiştir.


"SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları