Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER Hazırlayan: Ezgi Esra YÜKSELERHazırlayan:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER Hazırlayan: Ezgi Esra YÜKSELERHazırlayan:"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER Hazırlayan: Ezgi Esra YÜKSELERHazırlayan: Ezgi Esra YÜKSELER

2 EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3 Aile, insan ilişkilerinin sergilendiği bir sahne gibi düşünülebilir. Çocuk bu sahnede insan ilişkilerini bütün karmaşık yönleri ile gözlemler ve yaşar. İnsan ilişkilerini belirleyen anlaşma, uzlaşma, bağlılık, işbirliği gibi olumlu nitelikleri evde kazanır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4 Anlaşmazlık, çekişme ve çatışma gibi olumsuz tutumları da evde öğrenir. Aile içindeki ilişkilerin temelini anne ve babanın birbirine karşı tutumu oluşturur. Uyumlu ve sıcak ilişkiler anne-babadan çocuklara doğru yayılır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

5  Aile içi uyumun,  Ailenin destekleyici yaklaşımının  Ailenin okul etkinliklerine katılmasındaki çeşitliliğinin Okul başarısı üzerinde önemli etkileri vardır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKE Zİ

6 Çocuğun ilköğretime başlamasıyla birlikte, öğrencinin okul başarısı üzerinde rol oynayan çevresel etkiler toplumun daha geniş bir kesimine doğru genişler. Fakat aile etkisi bütünüyle ortadan kalkmaz. Günün 24 saati içerisinde okul saatlerin miktarı göz önüne alınırsa, çocuk yaşamının ¾ ’nün bu dönemde de aile içerisinde geçirildiği gerçeği ortaya çıkar. Bu durum, okul yıllarında da çocuk-aile etkileşiminin önemini göstermektedir. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

7 Anne-babanın çocuk üzerindeki etki alanı çok geniştir. Bir bakıma, anne babalar 0-6 yaş döneminde hem çocuklarına tüm gereksinimlerinin yerine getirilmesinde en yakınında olan kişiler, hem de ilk öğretmenleridirler. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

8 İnsan kişiliğin gelişimsel temellerinin 0-6 yaş döneminde atıldığı göz önüne alındığında, eğitsel kimliğin belirlenmesinde anne-baba rolünün önemi daha da iyi anlaşılmış olur. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

9 Çocuğun aile içerisinde edindiği statü, kazandığı değer ve geliştirdiği kimlik; onun giderek toplum içerisinde kazanacağı kimliğin, statünün ve değerin belirleyicisi olmaktadır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

10 Öğrenci ailelerinin yanlış tutumu, ilgisizliği, baskısı, sertliği, sevgisizliği ya da aşırı ilgisi gibi durumlar öğrencilerin ders çalışmaktan soğumalarına, korku ve gerginlik duymalarına neden olmaktadır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

11 Ailesi yanında kalmayan, örneğin, yurtta ve ya yatılı okullarda kalan öğrencilerin, ailelerinin yanında kalan öğrencilere göre çok ağır sorunları olmaktadır. İletişimi kuvvetli olan aile ortamında yetişen çocukların konuşma becerilerinin; cümle uzunluğu, soru sayısı, sözcük dağarcığı bakımından daha iyi durumda oldukları saptanmıştır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

12 Okula başlama, çocuğun hayatında çok önemli ve çok çaba gerektiren bir olaydır. Çünkü çocuk kendini kabul ettirdiği aile çevresinden çok daha değişik özellikler taşıyan ve yeni bir çevre olan okula uyum göstermek zorundadır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

13 Genellikle ebeveynler, çocukları okula başladığında, temel sorun olarak okuldaki ders başarısını, okuma-yazma öğrenilmesini görmektedirler. Oysa, çocuğun okul başarısını etkileyen temel faktör ailedeki alışkanlıklarının ve becerilerinin etkisiyle okul çevresine uyum yapabilmesidir. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

14 BAŞARI NEDİR?

15 Bireyin kendisi ve çevresiyle uyumlu yaşayabilmesi, Kendini gerçekleştirmek için belirlediği hedeflere ulaşırken gösterdiği çabadır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

16 BAŞARISIZLIK NEDİR?

17 Akademik başarısızlık veya okulda düşük başarı terimi, kapasite ile performans arasındaki uyumsuzluğa işaret eder ve öğrenci, zihin potansiyelinin sağlayabileceğinden daha düşük notlar aldığından kullanılmaktadır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

18 BAŞARISIZLIK NEDENLERİ NELERDİR? HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

19 BİREYİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLER  Bilişsel, fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik,  Kaygının çok düşük ya da çok yüksek olması,  Motivasyon eksikliği,  Öğrenme güçlüğü,  Düşük benlik saygısı,  Gelişim dönemi özellikleri,  Psikolojik düzensizlikler vb. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

20 AİLEDEN KAYNAKLANAN NEDENLER  Anne baba arasında sağlıksız iletişim,  Huzursuz ev ortamı,  Gerçekçi olmayan beklentiler,  Anne babanın olumsuz model olması,  Ailenin okula karşı olumsuz tutumları,  Çocuğa sınır koyamama,  Uygun çalışma ortamının sağlanamaması,  Anne babanın baskıcı tutumları vb. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

21 OKUL AİLE İŞ BİRLİĞİ

22 Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını artıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, okul başarısı üzerinde okul-aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anne-babalar çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

23 Anne-baba ve öğretmenler, çocuklara elverişli bir öğrenme ortamı yaratabilmek için ortak bir çaba göstermelidirler. Çocuğun evde oluşan ilk öğrenme deneyimleri, okuldaki öğrenme girişimlerine destek sağlayarak, öğretmenin sınıf içi uygulamalardaki başarı şansını yükseltir. Bu yüzden öğretmenlerin çocuğun aile ortamlarını iyi değerlendirmeleri ve onun daha iyi eğitimine olanak hazırlamak amacıyla aile sorumlularıyla iletişim kurmaları önemlidir. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

24 Okulda yapılan evde anne-babalar tarafından da desteklenmediği sürece okul eğitiminde başarıya ulaşmak olası değildir. Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve farklı beklentiler etrafında şekillenmişlerdir. Bu iki farklı kurumun çocukların eğitimleri konusunda çıkar birliğine getirilmesi gereklidir. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

25 OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR? HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

26  Okulun izlediği eğitim yaklaşımları, öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda velilerle iletişim kurulmalı, ayrıca, okul-aile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun eğitimi konusunda etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla veliler eğitilmelidir.  Yukarıda sözü edilen velilerin eğitimi çerçevesinde, öğrencilerin uyum, gelişim problemleri, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda veliler bilgilendirilmelidir. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

27  Velilerin öğrencinin okul başarısına yapabilecekleri olumlu katkıdan azami ölçüde yararlanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, okula bakış açıları olumsuzdan olumluya dönüştürülürken, okula farklı kaynaklardan para temin edilmeli, bu ilişkiler çerçevesinde velilerden para alınması söz konusu olmamalıdır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

28  Etkin bir okul veli yardımlaşmasını sağlayabilmek için, ilişkiler rastlantıya bırakılmamalı, okul-veli görüşme ve toplantıları yıllık, aylık ve haftalık dönemler içinde programlara bağlanmalı, aile büyükleri ile mektuplaşma, telefonlaşma ve ev ziyaretleri de bu çerçevede ele alınmalıdır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

29  Velilerin okula olan güven ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, öğrenci etkinlikleri sergilenmeli ve bu etkinlikleri velilerin izlemesi sağlanmalıdır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

30 OKUL BAŞARISINI ARTIRMADA ANNE – BABAYA DÜŞEN GÖREVLER HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

31 Aile içi sağlıklı etkileşim ortamı ve huzur çocuğunuzu başarılı kılar. Çocuğunuzu dinleyin, anlamaya çalışın. Asla kıyaslama yapmayın. Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin. Baskı çocuktaki özgüvene zarar verir. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

32 Çocuğunuzun okul hayatına ilgili ve özverili olun. Öğretmenleri ile diyalog halinde olun. Çocuğunuzun özel durumları varsa bunlar hakkında mutlaka öğretmeni bilgilendirin. Bunu yaparken diyalog hatalarından kaçının. Dersleri bölerek sınıfa girmek, En basit konularda bile sürekli telefonla aramak vb. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

33 Ders başarı durumunu Sağlıklı ve devamlı takip edin. Çocuğu aşırı ders baskısı altında tutmak, çalışırken kendinize bağımlı kılmak ya da tamamen serbest bırakarak aslında hiç ilgilenmemek gibi hatalardan sakının. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

34 Çocuğunuzu okula karşı negatif etkileyecek, okulla, öğretmeniyle ve okumakla ilgili olumsuz eleştirileri onun yanında yapmayın. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

35 Çocuğunuza uygun bir çalışma ortamı hazırlayın. Çocuğunuzun evde rahat çalışabilmesi için bir oda yada bir köşeye ihtiyacı vardır. Çalışma ortamında dikkat dağıtıcı şeyler (Televizyon, yoğun ses, müzik gibi) olmamalıdır. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

36 Okulu ve okumayı önemseyin ve derslerine destek olun. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

37 Çocuğunuzu övmek konusunda tereddüt etmeyin HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

38 Beklenti düzeyiniz gerçekçi olsun Çocuğunuzu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirin HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

39 Başarıda önemli olan çok çalışmak değil, etkili ve verimli çalışmaktır HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

40 Çocukluğunuzda elde edemediklerinizi çocuklarınızı zorlayarak elde etmeye çalışmak sadece kendinizi tatmin etmekten başka bir işe yaramaz. HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


"EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER EĞİTİM ÖĞRETİMDE AİLENİN ROLÜ VE ANNE-BABALARA TAVSİYELER Hazırlayan: Ezgi Esra YÜKSELERHazırlayan:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları