Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ MÜCADELE YILLARI İŞBİRLİKÇİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ MÜCADELE YILLARI İŞBİRLİKÇİLERİ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ MÜCADELE YILLARI İŞBİRLİKÇİLERİ

2 VAHDETTİN: Padişah, "İngiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım. Ümidimi Allah'tan sonra İngiltere'ye bağladım"

3 Sadrazam Tevfik Paşa: "Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti'nin kalan ülkesinin birliğinin ve İngiltere'ye bağlılığının sağlanmasını istedi." - Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe'un raporundan "Ankara Serv Antlaşmasını kabul etmelidir." , A. İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan. "Anadolu'yu boşaltmaları karşılığında, Trakya Yunanlılara bırakılabilir." Bakanlar Kurulu.

4 Sadrazam Salih Paşa: "İngiltere'ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir.“ - 20.08.1921

5 Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa: "Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir.“ , İngiltere Ordu Komutanı General Milne'e..

6 Hariciye Nazırı Sefa Bey: "Hükümet Ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor.“ , İngiliz Yüksek komiseri Rumbold'a..

7 Adliye Nazırı Ali Rüştü: "General Paraskevopulos'un ordusu, şimdi sürat ve şiddetle harekata devam eyleyecek olursa, birkaç haftada Ankara Surları önünde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! Bu ordu bizim ordumuzdur!"

8 Nazır Rıza Tevfik: "Anadolu direnişi bir blöftür
Nazır Rıza Tevfik: "Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır."

9 İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla : İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el koyarsa, saltanat ve hilafetin İngilizler elinde bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan Müslümanlarının da İngiltere'ye dost olmanın gereğine inanacakları..."

10 İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla : "İngiliz mandası istediğinizi bütün itilaf temsilcilerine, hükümete ve gazetelere bildiriniz.." , Belediyelere genelgeden.. "Milliyetci hareket boşa gitmeye mahkumdur..."

11 Yazar ve Nazır Ali Kemal: "Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nin hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim."

12 Yazar ve Nazır Ali Kemal: "Düşmanlar, Teşkilat-i Milliye'den bin kere daha iyidir." "Kars alındı. Demek ki işlemediğimiz bir hata kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile onu da tamamladık... Ankara yâranı nihayet meramlarına erdiler. Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı işgal ettiler."

13 Yazar ve Nazır Ali Kemal: "Ankara'dakilerin Yunanlılara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. Yunanlılarla aramızda akılca da, ilimce de, kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken onlarla muhabereye girişilemez."

14 Yazar Refi Cevat Ulunay: "Türkler kendi güçleri ile adam olamaz
Yazar Refi Cevat Ulunay: "Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutup bizi kurtaracak." "İstiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir."

15 Yazar Refi Cevat Ulunay: "Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman anlaşılacak?" "Milliyetci hareketi yok etmek, millet için var olma meselesidir... O alçaklara karşı çıkanlar, dine, halifeye, milliyete unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır."

16 Yazar Refi Cevat Ulunay: "Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir." "Anadolu ile değil, Yunanistan ile anlaşmalıyız."

17 Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa: "Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz
Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa: "Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz. Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir."

18 Adana Valisi Abdurrahman'ın demeci: "Ayaklanma için sebep yoktur
Adana Valisi Abdurrahman'ın demeci: "Ayaklanma için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar."

19 İzmir Valisi Kambur İzzettin'in genelgesinden: "Yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve saygı ile karşılanması...."

20 İzmit Valiliği Mütasarrıfı Anzavur Ahmet: Padişah Yunanlılarla harp edilmesine razı değildir. Yunanlılar bizim dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası hilafına olarak, onlara silah çekmek küfürdür, isyandır."

21 Anadolu Cemiyeti'nin İstanbul'daki Yunan Başkomiserliğine önerisi: Amaç Ankara hükümetine karşı, Yunanistan'ın yardımıyla, Sultan'ın ve Yunanistan'ın himayesi altında bir Batı Anadolu devletinin kurulmasıdır... Kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu Mustafa Kemal'in elinden kurtarılacak. Bunun için kurulacak gönüllü Anadolu ordusunun talim ve silahlarından Yunan başkomutanı sorumlu olacak, bir miktar yunan subayının bu orduya katılması sağlanacak... Yunanistan, masraflarını karşılamak üzere cemiyete Türk Lirası verecek." (Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada Şeyhülislam Mustafa Sabri başkanlığı altında idi)

22 Dini çevrelerden :

23 Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi(Mason) "Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kárlı ve makul olur.” (Yarın Dergisi, 14 Nisan 1930)

24 Divitli Eşref Hoca: "İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en büyük küfürdür

25 Delibaş Mehmet: "Halifenin müttefiki olan İngilizler Pınarbaşı'na doğru geliyorlar. Onlarla birlik olup Kuva-i Milliyecileri yeneceğiz" "Kim milliyetçilerle birlikte Yunana karşı giderse şer'an kafirdir"

26 İslam yüceltme derneğinin bildirisi: "Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara'dadır."

27 Medrese Hocaları Derneği (Cemiyet-i Müderressin): "Kuva-i milliyetciler kudurmuş haydutlardır."

28 Edirne Tem'in gazetesinden: "Müftü Hilmi Efendi, Selimiye camii'inde hürriyetin ve adaletin saygıdeğer temsilcisi olan Venizelos hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua okumuş, ve hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya katılmışlardır."

29 Konya'nin 27 köyünün eşrafının İngiliz temsilcisine başvurusu: "Milliyetçileri ezmek için İngiliz hükümetinin bize yardım elini uzatması..."


"MİLLİ MÜCADELE YILLARI İŞBİRLİKÇİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları