Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİİLDE MASTAR VE KİP. MASTAR Fiiller kök veya gövde halinde olabilir. Yapım eki almış fiiller gövde durumundadır. Fiil kök veya gövdesinin -mak, -mek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİİLDE MASTAR VE KİP. MASTAR Fiiller kök veya gövde halinde olabilir. Yapım eki almış fiiller gövde durumundadır. Fiil kök veya gövdesinin -mak, -mek."— Sunum transkripti:

1 FİİLDE MASTAR VE KİP

2 MASTAR Fiiller kök veya gövde halinde olabilir. Yapım eki almış fiiller gövde durumundadır. Fiil kök veya gövdesinin -mak, -mek ekini almış biçimine MASTAR denir. Fiil kökü veya gövdesi Mastar Çalış- çalışmak Beklet- bekletmek

3 Belli bir zamanı veya dileği kişi ile birlikte gösteren fiillere ÇEKİMLİ FİİL denir. FİİL+KİP+KİŞİ = ÇEKİMLİ FİİL Unut+tu+m Dinle+di+ler

4 FİİL KİPLERİ Fiillerin zaman ve anlam özelliklerine göre çeşitli ekler alarak girdikleri değişik biçimlere KİP denir. + + çalış + ıyor + um NOT: Her fiil aynı zamanda bir çekimli fiildir. FİİL KÖKÜ KİP EKİ ŞAHIS EKİ

5 ŞAHIS EKLERİ 2.Tip şahıs ekleri Diğer kiplerde kullanılanlar - di ve –se ekinde kullanılanlar - um 1.tekil şahıs -sun 2.tekil şahıs - 3.tekil şahıs -uz 1.çoğul şahıs -sunuz 2.çoğul şahıs -ler 3.çoğul şahıs - m 1.tekil şahıs -n 2.tekil şahıs - 3.tekil şahıs -k 1.çoğul şahıs -niz 2.çoğul şahıs -ler 3.çoğul şahıs

6

7 A. HABER KİPLERİ Eylemin yapıldığı zamanı bildirirler. 1. ŞİMDİKİ ZAMAN OLUMLU Geli + yor + um Geli + yor + sun Geli + yor+ - Geli + yor + uz Geli + yor + sunuz Geli + yor + lar

8 ALIŞTIRMA: “Gör-” fiilini şimdiki zamanın olumlusu şeklinde çekimleyelim.

9 ŞİMDİKİ ZAMAN OLUMSUZLUK

10 gel + me + yor + um FİİL KÖKÜ + OLUMSUZLUK EKİ + KİP EKİ + ŞAHIS EKİ

11 ŞİMDİKİ ZAMAN OLUMSUZ ÇEKİMLENMESİ gel +me + yor + um 1.tekil şahıs (gelmiyorum) gel + me + yor + sun 2.tekil şahıs (gelmiyorsun) gel + me + yor + - 3.tekil şahıs (gelmiyor) gel + me + yor + uz 1.çoğul şahıs (gelmiyoruz) gel + me + yor + sunuz 2.çoğul şahıs (gelmiyorsunuz) gel + me + yor + lar 3.çoğul şahıs (gelmiyorlar)

12 ALIŞTIRMA “GEL-” fiilini şimdiki zamanın olumsuz şekline göre çekimleyiniz.

13 Şimdiki zamanın olumlu soru çekimi geliyor muyum? geliyormusun? geliyormu? geliyormuyuz? geliyormusunuz? geliyormular?

14 Şimdiki zamanın olumsuz soru çekimi gelmiyormuyUm? gelmiyormusun? gelmiyormu? gelmiyormuyuz? gelmiyormusunuz? gelmiyorlarmı?

15 ALIŞTIRMA “Gel-” fiilini şimdiki zaman olumsuz şekline göre çekimleyiniz.

16 4) Öğrenilen (duyulan) Geçmiş Zaman (-mış, -miş) Olumlu: 1. tekil şahısim 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler miş Git

17 Alıştırma: Olumlu (öğrenilen geçmiş zaman) gez karala tut gel bak yaz ben sen o onlar biz siz Şahıs ekiFiil köküKip eki

18 Olumsuz: mişme miş 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs im sin - iz siniz ler Git

19 Alıştırma: Olumsuz (öğrenilen geçmiş zaman) bak gör kaz konuş yürü git Fiil kökü Olumsuzluk eki Kip ekiŞahıs eki ben sen o onlar biz siz

20 Olumlu soru: ? ? miş 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz -ler mi git y y im

21 Alıştırma: Olumlu soru (öğrenilen geçmiş zaman) git kokla yürü düşün hatırla bak Fiil köküKip ekiŞahıs ekiSoru eki ben sen o onlar biz siz

22 Olumsuz soru: ? mış 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar mı git ma y y

23 Alıştırma: Olumsuz soru (öğrenilen geçmiş zaman) git oku bağır konuş sev yürü Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzluk eki ben sen o onlar biz siz

24 3) Görülen (bilinen) geçmiş zaman (-dı, -di, -tı, -ti) Olumlu: 1. tekil şahısm 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs n - k niz ler di sev

25 3) Alıştırma: Olumlu (Görülen Geçmiş Zaman) oku yaz oku ilerle kaç bak Şahıs ekiFiil köküKip eki ben sen o onlar biz siz

26 Olumsuz: dime di 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler sev

27 Alıştırma: Olumsuz (görülen geçmiş zaman) gör git çöz söyle bak konuş Fiil kökü Olumsuzlu k eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

28 Olumlu soru: di 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi sev

29 Alıştırma: Olumlu soru (Görülen Geçmiş Zaman) Gel sil yaz çiz anla koş Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

30 Olumsuz soru: ? di 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi sev me

31 Alıştırma: Olumsuz soru (görülen geçmiş zaman) anla bak düşün ilerle yürü koş Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzlu k eki ben sen o onlar biz siz

32 2) Gelecek Zaman (-ecek, -acak) Olumlu: sev + + 1. tekil şahısim 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler ecek

33 Alıştırma: Olumlu (Gelecek zaman) gez karala temizle git gel oku ben sen o onlar biz siz Şahıs ekiFiil köküKip eki

34 Olumsuz: Sev+ me +y + ecek+im 1.tekil şahıs sevmeyeceğim Sev+ me+ y+ ecek+sin 2.tekil şahıs sevmeyeceksin Sev+ me+y+ ecek+ - 3. tekil şahıs sevmeyecek Sev+ me+y + ecek+ iz 1.coğul şahıs sevmeyeceğiz Sev+ me+ y + ecek+ siniz 2.çoğul şahıs sevmeyeceksiniz Sev+ me+ y + ecek + ler 3. çoğul şahıs sevmeyecekler

35 Alıştırma: Olumsuz (Gelecek Zaman) yaz sev oku vur çürü uyu Fiil kökü Olumsuzluk eki Kip ekiŞahıs eki ben sen o onlar biz siz

36 OLUMLU SORU Sev+ecek+ mi+ yim 1.tekil şahıs sevecek miyim? Sev+ ecek+mi+ sin 2.tekil şahıs sevecek misin? Sev+ ecek+ mi 3. tekil şahıs sevecek mi? Sev+ecek+ mi+y+ iz 1.coğul şahıs seveceğiz mi? Sev + ecek+mi+ siniz 2.çoğul şahıs seveceksiniz mi? Sev + ecek + mi +ler 3. çoğul şahıs sevecekler mi?

37 Alıştırma: Olumlu soru (gelecek zaman) oku hatırla hazırla sev kaz bak Fiil köküKip ekiŞahıs ekiSoru eki ben sen o onlar biz siz

38 OLUMSUZ SORU Sev+ me +y + ecek+ mi+ yim 1.tekil şahıs sevmeyecek miyim? Sev+ me+ y+ ecek+mi+ sin 2.tekil şahıs sevmeyecek misin? Sev+ me+y+ ecek+ mi 3. tekil şahıs sevmeyecek mi? Sev+ me+y + ecek+ mi+y+ iz 1.coğul şahıs sevmeyeceğiz mi? Sev+ me+ y + ecek+mi+ siniz 2.çoğul şahıs sevmeyeceksiniz mi? Sev+ me+ y + ecek + mi +ler 3. çoğul şahıs sevmeyecekler mi?

39 Alıştırma: Olumsuz soru (Gelecek Zaman) ayarla düşün üzül bak düzenle gel Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzluk eki ben sen o onlar biz siz

40 5) Geniş Zaman (-r, -ar, -er) Olumlu: 1. tekil şahısım 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sın - ız sınız lar ar yak

41 Alıştırma: Olumlu (Geniş Zaman) karala gez oku git bak temizle ben sen o onlar biz siz Şahıs ekiFiil köküKip eki

42 Olumsuz: Geniş zamanın olumsuzunda “-r, -ar, -er” ekleri düşer, kelimeye “-me, -maz, -mez ekleriyle olumsuz anlam katılır. ma maz ma maz 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m sın - ız sınız lar yak y

43 Alıştırma: Olumsuz (geniş zaman) üzül kız bak gör kaç anla Fiil kökü Olumsuzluk eki Kip ekiŞahıs eki ben sen o onlar biz siz

44 Olumlu soru: ? ir 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler mi ver y y im

45 Alıştırma: Olumlu soru (geniş zaman) oku çöz ayarla yaz hatırla bak Fiil köküKip ekiŞahıs ekiSoru eki ben sen o onlar biz siz

46 Olumsuz soru: ? ? 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar mı yaz maz y y

47 Alıştırma: Olumsuz soru (geniş zaman) oku yaz bağır hatırla bak yürü Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzluk eki ben sen o onlar biz siz

48 A.DİLEK KİPLERİ Fiillerin zaman anlamı dışında kalan kiplerdir. Dilek kiplerindeki işler henüz yapılıp bitmemiştir. Bu kipler geleceğe yönelik beklentileri bildirir.

49 1) Gereklilik Kipi (-meli, -malı) Olumlu: 1. tekil şahısım 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sın - ız sınız lar malı yap y y

50 Alıştırma: Olumlu (gereklilik kipi) koş bak anla sev gel yürü Fiil köküKip eki Şahıs eki Yardım cı ünsüz ben sen o onlar biz siz

51 Olumsuz: malıma malı 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar yak malı y y

52 Alıştırma: Olumsuz (gereklilik kipi) gör kaç bak ara koş kal Fiil köküKip ekiŞahıs eki Olumsuzlu k eki ben sen o onlar biz siz

53 Olumlu soru: meli 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler mi gör y y im

54 Alıştırma: Olumlu soru (gereklilik kipi) ayarla hazırla çöz sakla hatırla bak Fiil köküKip ekiŞahıs ekiSoru eki ben sen o onlar biz siz

55 Olumsuz soru: ? malı 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar mı yap ma y y

56 Alıştırma: Olumsuz soru (gereklilik kipi) yap kal gör bak gel gizle Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzl uk eki ben sen o onlar biz siz

57 2)Şart Kipi (-se, -sa) Olumlu: 1. tekil şahısm 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs n - k niz ler se bekle

58 Alıştırma: Olumlu (şart kipi) gel temizle karala git gez oku ben sen o onlar biz siz Şahıs ekiFiil köküKip eki

59 Olumsuz: seme se 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler bekle

60 Alıştırma: Olumsuz (şart kipi) git oku gel çalış bak anla Fiil kökü Olumsuzlu k eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

61 Olumlu soru: se 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi sev

62 Alıştırma: Olumlu soru (şart kipi) - koş düşün kaç bekle sor cevapla Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

63 Olumsuz soru: se 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi bekle me

64 Alıştırma: Olumsuz soru (şart kipi) kaç koş bak yürü sil sor Fiil köküKip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzlu k eki ben sen o onlar biz siz

65 3) İstek Kipi (-e, -a) Olumlu: 1. tekil şahısım 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sın - lım sınız lar a a a a a a yap y

66 Alıştırma: Olumlu (istek kipi) gör sil yaz bekle anla koru ben sen o onlar biz siz Fiil köküKip eki Şahıs eki

67 Olumsuz: ama a a a a 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - lım sınız lar yap a yy y y y y y

68 Alıştırma: Olumsuz (istek kipi) gel bak gör konuş koru koş Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Olumsuzluk eki ben sen o onlar biz siz

69 Olumlu soru: e e e e e e 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - lim siniz ler mi sev yim

70 Alıştırma: Olumlu soru (istek kipi) gör bekle ilerle kız ayarla bul Fiil köküKip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz Soru eki

71 Olumsuz soru: ? a a a a a a 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - lım sınız lar mı yap ma yy y y y y y

72 Alıştırma: Olumsuz soru (istek kipi) bak gör ilerle üşü ayarla sor Fiil köküKip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz Soru eki Olumsuzluk eki

73 4) Emir Kipi (eki yoktur) Olumlu: Gel sin in lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur - 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs

74 Alıştırma: Olumlu (emir kipi) Fiil köküŞahıs eki ben sen o onlar biz siz 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur

75 OLUMSUZ (EMİR KİPİ) Gel sin in lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs me y

76 Alıştırma: Olumsuz (emir kipi) Fiil köküŞahıs eki ben sen o onlar biz siz gel koş bak çalış 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur Olumsuzluk eki

77 Olumlu Soru: Emir kipi Gel sin lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs mi 2. Tekil şahıs çekimi yoktur 2. Çoğul şahıs çekimi yoktur

78 Olumsuz Soru: Emir kipi Gel sin lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs mi 2. Tekil şahıs çekimi yoktur 2. Çoğul şahıs çekimi yoktur me

79


"FİİLDE MASTAR VE KİP. MASTAR Fiiller kök veya gövde halinde olabilir. Yapım eki almış fiiller gövde durumundadır. Fiil kök veya gövdesinin -mak, -mek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları