Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL"— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÖĞRENME ALANI DİN VE LAİKLİK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

2 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE 6 ATATÜRK VE DİN HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

3 10. SINIF ÖĞRENME ALANLARI
2 3 İNANÇ İBADET HZ. MUHAMMET 4 5 VAHİY VE AKIL AHLAK VE DEĞERLER 7 6 DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET DİN VE LAİKLİK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

4 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR. 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR. 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

5 Din, insanla beraber var olmuş ve insan olduğu sürece
ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Din, insanla beraber var olmuş ve insan olduğu sürece varlığını devam ettirecek olan evrensel bir olgudur. Yapılan araştırmalar tarihin hiçbir döneminde inanmayan bir topluluğun bulunmadığını, her toplumun bir dine ve tanrı inancına sahip olduğunu ortaya koymuştur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

6 Çünkü insan, maddi ihtiyaçları yanında, manevi
ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Çünkü insan, maddi ihtiyaçları yanında, manevi ihtiyaçları da olan bir varlıktır. İnsanın manevi gereksinimlerini karşılayan olguların başında da din gelmektedir. Tarihe geçmiş büyük önderlerin hemen hepsi, mensup oldukları toplumun ve milletin maddi manevi değerlerinin tümü ile bütünleşmişlerdir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

7 Büyük önder Atatürk'ün hayatına bakıldığında da
ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Büyük önder Atatürk'ün hayatına bakıldığında da bu değerlerin etkileri açık bir şekilde görülmektedir. Atatürk, dini kültüre sahip Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. İlk dini bilgilerini ailesinden, özellikle de annesinden almıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

8 Atatürk'ün eğitim gördüğü okullar devrinin şartlarına göre
ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Atatürk'ün eğitim gördüğü okullar devrinin şartlarına göre ciddi anlamda dini bilgiler veren okullardı. Dolayısıyla o, ileri seviyede bir dinî bilgi ve kültüre sahipti. Atatürk, dinin birey ve toplum için gerekli bir kurum olduğunu yaptığı çeşitli konuşmalarında dile getirmiştir. Ona göre, "Din vardır ve lüzumludur." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

9 Onun, "Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur."
ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Atatürk dinin milletler ve toplumlar için önemini vurgulamıştır. Onun, "Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur." sözü bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihi ve kültüründe dinin önemli bir yere sahip olduğunu ve etkili bir rol oynadığını ifade etmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

10 “Milletimiz dil ve din gibi iki fazilete sahiptir.
ATATÜRK DİYOR Kİ “Milletimiz dil ve din gibi iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır, alamaz da...” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

11 Atatürk'e göre din, tanrı ile insan arasıdaki bir ilişkidir
DİYOR Kİ Atatürk'e göre din, tanrı ile insan arasıdaki bir ilişkidir ve yeri insanın vicdanıdır. Bunu, şu sözüyle belirtmiştir; “...Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının sesine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz, düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

12 Şu sözüyle de insanların inançlarına, ibadetlerine
ATATÜRK DİYOR Kİ Şu sözüyle de insanların inançlarına, ibadetlerine dolayısıyla tanrı ile olan ilişkilerine karışılmaması gerektiğini ifade etmektedir; “Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli dinin merasimi de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır...” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

13 engel değildir. Dinin çağdaşlaşmaya ve gelişmeye karşı
ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk'e göre din, ilerlemeye, gelişmeye ve çağdaşlaşmaya engel değildir. Dinin çağdaşlaşmaya ve gelişmeye karşı olduğunu düşünenlere yönelik o şöyle der; “Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisinin olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı inançsız olmak sanıyorlar. Asıl inançsızlık onların bu inanışıdır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

14 Atatürk'e göre din, insanın aklına, mantığına ve bilimsel
DİYOR Kİ Atatürk'e göre din, insanın aklına, mantığına ve bilimsel gerçeklere aykırı değildir. O, bunu şu sözüyle açıklamaktadır; “...din eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında bir çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Yüce Allah'tır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

15 Atatürk'ün bütün görüş, düşünce ve ifadeleri onun dine
ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Atatürk'ün bütün görüş, düşünce ve ifadeleri onun dine ne kadar önem verdiğini, dini birey ve toplum hayatı için vazgeçilmez bir kurum olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

16 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR. 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR. 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

17 Atatürk İslam dinini şöyle tanımlar;
DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Atatürk İslam dinini şöyle tanımlar; “En makul ve en tabii dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

18 Ancak Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca dinin içine
YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Ancak Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca dinin içine girmiş ve gelenekselleşmiş olan yanlış uygulamaları, eklemeleri ve hurafeleri birbirinden ayırmaktadır. Ona göre dinin temelinde var olan canlı, yaratıcı ve dinamik karakter, zaman içerisinde oluşan din dışı uygulamalarla karışmış, hangisinin dini, hangisinin din dışı olduğu belirsiz bir hale gelmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

19 Atatürk dinin özü ile tarih boyunca oluşan bu geleneksel
DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Atatürk dinin özü ile tarih boyunca oluşan bu geleneksel fikir ve yorumların birbirinden ayrılmasını, dinin gerçek yönünün ortaya çıkarılmasını istemekte ve bunu şu şekilde dile getirmektedir; “Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina yüzyıllardır ihmal edilmiş, harçlar döküldükçe harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş, aksine olarak birçok yaban unsur binayı daha fazla hırpalamış.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

20 Atatürk, dinin bu dinamik özünün ortaya çıkarılmasını
DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Atatürk, dinin bu dinamik özünün ortaya çıkarılmasını İsterken göz önünde bulundurulması gereken bir ölçüyü de şöyle ortaya koyar; "Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsü ile herhangi bir şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur, biliniz ki o dinimize uygundur. Bir şey ki akıl ve mantığa, milletin çıkarına İslam'ın çıkarına uygunsa, kimseye sormayınız, o şey dinidir." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

21 Atatürk, dinin yozlaştırılmasındaki en önemli etkenin dinin
DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Atatürk, dinin yozlaştırılmasındaki en önemli etkenin dinin siyasete karıştırılması olduğunu ifade eder. O, şöyle diyerek dinin her şeyden önce siyasetten ve siyasetin etkilerinden kurtarılması gerektiğini ifade etmektedir; “...kutsal ve tanrısal olan inançlarımızı politikanın bütün öğelerinden bir an önce ve kesinlikle kurtarmak milletin dünya ve ahiret mutluluğu için bir zorunluluktur. Ancak bu şekilde İslam dininin yüceliği ortaya çıkar..” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

22 Dinin gerçek özü ancak o zaman ortaya çıkacaktır.
2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Dinin gerçek özü ancak o zaman ortaya çıkacaktır. Atatürk'e göre bu aynı zamanda dini bir görev ve dinin özünün ortaya çıkartılması için bir zorunluluktur. Atatürk, şu sözüyle dinin yozlaştırılmasıyla ilgili olarak dini duyguların istismar edilmesi ve Allah ile kul arasına başkalarının girmesi konusuna dikkat çekmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

23 “Her şeyden önce şunu en basit bir dini
ATATÜRK DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR “Her şeyden önce şunu en basit bir dini gerçek olarak bilelim ki, bizim dinimizde özel bir sınıf yoktur. Ruhbanlığı reddeden bu din, dinde tekelciliği kabul etmez.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

24 Allah'la insan arasına kişi veya kurumların girmesinin
2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Allah'la insan arasına kişi veya kurumların girmesinin dinin temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getiren Atatürk, tüm Müslümanların dinin hükümleri karşısında eşit olduğunu dile getirmiştir. Atatürk, Müslüman toplumların içinde bulunduğu geri kalmışlık ve yoksulluk durumunu da bozulmuş ve yozlaşmış olan bu din anlayışından ve zihniyetinden kaynaklanan bir durum olarak görmektedir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

25 O, bu durumu şu şekilde dile getirmektedir;
ATATÜRK DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR O, bu durumu şu şekilde dile getirmektedir; “..onlar geçmişlerinin yanlış veya batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyeti karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslamiyetten uzaklaştıkları için kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

26 “...bizim dinimiz, milletimize hakir (kötü)
ATATÜRK DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Ona göre, Müslüman toplumlar dinin emirlerini doğru bir şekilde anlasalar ona göre hareket etmiş olsalardı, bugünkü durumda olmayacaklardı. Müslüman toplumlarda yaygınlaşmış olan yanlış tevekkül anlayışının da dinin özüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek şöyle demektedir; “...bizim dinimiz, milletimize hakir (kötü) miskin (zavallı) ve zelil (aşağı) olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şerefini muhafaza etmelerini emreder.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

27 Mustafa Kemal Atatürk, insanların din konusunda doğru ve
2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Mustafa Kemal Atatürk, insanların din konusunda doğru ve gerçek bilgilere ulaşana kadar dinin istismar edilmeye devam edileceğini, bunu önlemenin yolunun ise doğru bilgi ve eğitim olduğunu belirtir. Dinin çağa ters düşen yorumlar ve din dışı eklemelerden kurtarılarak gerçek şekliyle ortaya konulması ve öğrenilmesinin gerekli olduğunu gören Atatürk, topluma dini doğru bir şekilde öğretecek kurum ve görevlilere ihtiyacın olduğunu belirtmektedir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

28 “Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas
ATATÜRK DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR “Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise, dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak, seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek, yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

29 Atatürk dinin korunması ve yozlaştırılmasına karşı en
YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Atatürk dinin korunması ve yozlaştırılmasına karşı en büyük güvence olarak laikliği görmüş ve inkılaplarının temeline laikliği yerleştirmiştir. Atatürk'e göre laiklik, sadece din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması demek değil, tüm vatandaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir. Ayrıca laiklik bazılarının anladığı gibi dinsizlik ve din karşıtlığı da demek değildir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

30 Bu tür düşünceleri ileri sürenlere karşı Mustafa
ATATÜRK DİYOR Kİ 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR Bu tür düşünceleri ileri sürenlere karşı Mustafa Kemal Atatürk laikliği şu şekilde ortaya koymaktadır; “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir...” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

31 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR. 2. ATATÜRK DİNİN YOZLAŞTIRILMASINA KARŞIDIR. 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

32 Atatürk'ün sözleri incelendiğinde İslam dinine ve kültürüne
3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ Atatürk'ün sözleri incelendiğinde İslam dinine ve kültürüne ait derin bilgilerinin olduğu görülmektedir. Söylev ve demeçlerinde, konuşmalarında dini değerler, Kuran ayetleri ve Hz. Peygamberin bazı hadislerine yer vermiştir. Özellikle İslam dinine ve peygamberine karşı saygı, hürmet ve takdir duygularını açık bir şekilde ifade ettiği görülmektedir. Atatürk'ün değişik zamanlarda yapmış olduğu konuşmaları ve sohbetlerinde İslam dini ve Hz. Muhammed hakkında söylemiş olduğu sözlerinden bazı örnekler; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

33 “... Bizim dinimiz milletimize değersiz,
ATATÜRK DİYOR Kİ 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ “Allah birdir. Şanı büyüktür... Peygamberimiz Efendimiz, Allah tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Bunun esası, hepimizce bilinmektedir ki yüce Kuran'daki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir.” “... Bizim dinimiz milletimize değersiz, miskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şereflerini muhafaza etmelerini emreder...” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

34 "...Biz içine girdiğimiz dinin en çok isabetli ve
ATATÜRK DİYOR Kİ 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ "...Biz içine girdiğimiz dinin en çok isabetli ve olgun olduğunu biliyoruz. Ve imanımız da vardır. Fakat bu inanışı nurlandırmak lazım, temizlendirmek, güzelleştirmek lazımdır ki hakikaten kuvvetli olabilsin." "...Bizim yüce dinimiz her erkek ve kadın Müslümana genel olarak araştırmayı farz kılar ve her erkek ve kadın Müslüman toplumu aydınlatmakla yükümlüdür." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

35 "Türk milleti daha dindar olmalıdır.
ATATÜRK DİYOR Kİ 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ "Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum..." "Hz. Muhammed'in neşrettiği din, insanların kalplerinde derin bir ihtizaz uyandırdı. O, ölüp gittikten on dört asır sonra bile, İslamiyet hala kalplerde ihtizaz husule getirmektedir..." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

36 "Hz. Peygamber Efendimiz, bütün Müslümanların ve
ATATÜRK DİYOR Kİ 3. ATATÜRK’ÜN İSLÂMİYET VE HZ. PEYGAMBERLE İLGİLİ SÖZLERİ "Hz. Peygamber Efendimiz, bütün Müslümanların ve kutsal kitap sahiplerinin bildiği üzere, Allah tarafından dini gerçekleri insanlık dünyasına duyurmaya ve anlatmaya memur edilmişler ve ismi peygamberdir, yani haber ulaştırmakla görevlidir..." "O (Hz. Muhammed) Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir fakat o, sonsuza kadar ölümsüzdür." HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL


"HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları