Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

USKAF 1- 14 MAYIS 2016 KOCAELİ Nuh Zafer CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi SAKİD Başkanı SENATURK Başkan Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "USKAF 1- 14 MAYIS 2016 KOCAELİ Nuh Zafer CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi SAKİD Başkanı SENATURK Başkan Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 USKAF 1- 14 MAYIS 2016 KOCAELİ Nuh Zafer CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi SAKİD Başkanı SENATURK Başkan Yardımcısı

2 SAĞLIKTA KALİTE Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) 2002-2013 Sağlık hizmetlerine daha iyi ulaşım Daha kapsayıcı sağlık sigorta sistemi Sağlık aktivitelerinde artış OECD Reviews of Helath Care Quality TURKEY, 2013

3 SAĞLIKTA KALİTE GÜNCEL DURUM Yetersiz düzeyde kalite sonuçlarının toplanması ve duyurulması Düşük sağlık hizmeti kalitesi Sağlık çıktılarına göre standartların geliştirilmemesi Hasta güvenliği ve bakım etkinliğinin öncelikli hale gelmemiş olması Koordinasyon ve integrasyon ile ilgili eksiklikler Sağlık kalitesi üzerine veri sistemlerinin hala oluşturulmamış olması Sürekli profesyonel eğitim ve gelişmeye yönelik ihtiyaçlar için standartların ve kılavuzların olmaması OECD Reviews of Helath Care Quality TURKEY, 2013

4 SAĞLIKTA KALİTE Sağlık harcamaları artıyor!!! Kar marjları azalıyor. Hasta memnuniyeti??? (çok / gereksiz tetkik, bekleme süresi, etkisiz tedavi, masraf paylaşımı) Doktor memnuniyeti??? (Hasta yükü, hukuki problemler, düşük kazanç değeri)

5 SAĞLIKTA KALİTE HEDEF Hastalar İçin En Doğru Olanı Yapmak!!!

6 SAĞLIKTA KALİTE HEDEF Kalıcı / Sürdürülebilir Sağlık

7 SAĞLIKTA KALİTE HEDEF Sürdürülebilir Sağlık Sistemi

8 SAĞLIKTA KALİTE Düşük Değerli Sağlık Hizmeti  Low (No)-value care  Gereksiz tetkik Gereksiz takip Gereksiz tarama Gereksiz tedavi; ilaç / uygulama / cerrahi

9 SAĞLIKTA KALİTE Girdinin (Gelir) Artması – Birim hizmet ücretinin  – Hasta talebi (sayısı)  Endikasyon genişlemesi Kurum çekiciliğinin artması = Kaliteli hizmet Masraf (Gider) Azaltılması – Personel distribüsyonu / delegasyonu / etkinliği / verimliliği – Gereksiz tetkik / tedavi  – Tıbbi hata 

10 SAĞLIKTA KALİTE HASTA MEMNUNİYETİ Neye Bağlı? «Hasta Bakım Yolu» (Patient Care Pathway) -İyileştirmeler

11 SAĞLIKTA KALİTE DURUM TESPİTİ / RAPORLAMA STRATEJİ VERİLMESİ / PLANLAMA EĞİTİM COACHING AUDITING / BENCHMARKING PROFESYONEL / YETKİN SAĞLIK ÇALIŞANI SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMIŞ YETKİN / EFFEKTİF / ENTEGRE KURUMLAR RASYONEL FİKİR LİDERLERİ

12 SAĞLIKTA KALİTE YOL HARİTASI İhtiyaçların belirlenmesi Hizmete ulaşım ve hizmet kapsamının artırılması Standartların belirlenmesi Eğitim Uygulama Kontrol / Ölçme / Karşılaştırma Revizyon

13

14 June 12, 2010/Dusseldorf Jan 15, 2011/İstanbul

15 June 12, 2010/Dusseldorf Jan 15, 2011/İstanbul

16

17

18 HEALTH QUALITİSTANBUL 2017 SAĞLIKTA KALİTE İÇİN İNOVASYON DERNEĞİ (SAKİD) AMAÇ Toplumda genel mutluluk durumunu yükseltecek sağlık ile ilişkili tüm konularda doğa ile barışık, değere dayalı, yerel koşullara uygun yeni kalite ve mükemmeliyet sistem formülleri geliştirecek ortamı ve networku oluşturmak, geliştirilen formülleri/projeleri katma değerli üretime geçirecek girişimciliği destekleyecek araçları sağlamak.

19 HEALTH QUALITİSTANBUL 2017 ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE FORUMU (USKAF) ARAMA KONFERANSLARI 1. Toplantı: Terminoloji ve Veri Toplama (Hangi veri?; Veri toplama projeleri geliştirme) 14 Mayıs 2016-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2. Toplantı: Değerlendirme, Durum Analizi ve Amaç/Hedef Geliştirme, Yoklama 1 Ekim 2016 -ITÜ 3. Toplantı: Değerlendirme, Durum Analizi ve İyileştirme Metodolojisi Geliştirme 10 Aralık 2016- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

20 HEALTH QUALITİSTANBUL 2017 ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE FORUMU (USKAF) ARAMA KONFERANSLARI 1. Toplantı: Terminoloji ve Veri Toplama (Hangi veri?; Veri toplama projeleri geliştirme) 14 Mayıs 2016-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2. Toplantı: Değerlendirme, Durum Analizi ve Amaç/Hedef Geliştirme, Yoklama 1 Ekim 2016 -ITÜ 3. Toplantı: Değerlendirme, Durum Analizi ve İyileştirme Metodolojisi Geliştirme 10 Aralık 2016- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

21 HEALTH QUALITİSTANBUL 2017 ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE FORUMU (USKAF) ARAMA KONFERANSLARI 1. Toplantı: Terminoloji ve Veri Toplama (Hangi veri?; Veri toplama projeleri geliştirme) 14 Mayıs 2016-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2. Toplantı: Değerlendirme, Durum Analizi ve Amaç/Hedef Geliştirme, Yoklama 1 Ekim 2016 -ITÜ 3. Toplantı: Değerlendirme, Durum Analizi ve İyileştirme Metodolojisi Geliştirme 10 Aralık 2016- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

22 HEALTH QUALITİSTANBUL 2017 QUALITYST Istanbul Health Quality & Excellence Summit 2017 EKİM 2017 AMAÇ Sağlıkta genel kalite unsurları ve yöntemleri hakkında farkındalık oluşturulması, sunulan sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık çıktılarına göre standartların geliştirilmesi için güncel uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, kalite iyileştirmeleri için veri toplanması ve diğer ilgili araştırmalar için projelerin oluşturulması, hasta güvenliği ve bakım etkinliğinin öncelikli hale getirilmesi için devlet, üniversiteler, hastaneler, diğer sağlık kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, sigorta şirketleri/kurumları ve ilaç endüstrisi arasında koordinasyon ve entegrasyon sağlanması için inkübasyon ortamı sağlanması, profesyonel eğitim ve gelişmeye yönelik ihtiyaçlar için standartların belirlenmesi, kalite standartları ve hizmete ulaşmada eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için yerel/kültürel şartlara özgü kalite ölçütleri ve kalite sistemleri/yöntemlerinin tartışılması, kalite iyileştirmesi konusunda ortaya çıkan fikirlerin ürüne dönüşebilmesi için girişimciliğin desteklenmesi için paydaşların bir araya getirilmesidir.

23 HEALTH QUALITİSTANBUL 2017 HEDEF HASTALIK / SİSTEMLER (Meme) Kanser Diyabet Kronik Kalp Hastalıkları Yoğun Bakım

24

25

26

27

28

29

30

31

32


"USKAF 1- 14 MAYIS 2016 KOCAELİ Nuh Zafer CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi SAKİD Başkanı SENATURK Başkan Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları