Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 Eylül 2014 PROJENİN SÜRESİ: 1 YIL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 Eylül 2014 PROJENİN SÜRESİ: 1 YIL."— Sunum transkripti:

1

2 BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 Eylül 2014 PROJENİN SÜRESİ: 1 YIL

3 PROJE ORTAKLARI  GAZİANTEP SANAYİ ODASI  HACI SANİ KONUKOĞLU MTAL  İPEK YOLU KALKINMA AJANSI

4 Proje İştirakçileri  Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.  Akınal Ayakkabıcılık San. ve Tic. A.Ş.  Özpolat Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş.  Çelikler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

5 KÜNYESİ İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu kapsamında hazırlanan “Mesleki Eğitim için Oda, Okul ve Özel Sektör İşbirliği Projesi” 15.07.2014 tarihinde imzalanan sözleşme dahilinde 01.09.2014 tarihinde uygulanmaya başladı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın operasyon faydalanıcısı olduğu proje; Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında yürütülmektedir.

6 GEREKÇE  Gaziantep %100 özel sektör yatırımına sahip, yıllık yaklaşık 7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir sanayi şehri konumundadır. 4 organize sanayi bölgesi (5. bölge kurulum sürecindedir) ve küçük sanayi siteleri ile sürekli yatırım yapan bir sanayici profiline sahip olan ilimizde sürekli artan üretim ve ihracat sanayicileri yeni personel istihdamına yönlendirmektedir.

7 İlimizin sanayi yapısı, demografik özellikleri, ihtiyaçlar gibi önemli unsurların göz önünde bulundurulduğu ve okul ve sanayi ortaklığı ile hazırlanmış herhangi bir strateji ve/veya yol haritası bulunmamaktadır. Okul, sanayi ve ilgili tüm oda ve STK’ların işbirliği ve mutabık kaldığı bir stratejinin hazırlanması ve uygulanması orta vadede ilimizdeki kalifiye eleman sorunun çözülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. GEREKÇE

8 GEREKÇE

9 GENEL AMAÇLAR  Mesleki Eğitimin Kalitesinin Arttırılması, Meslek okulları ve özel sektör arasındaki işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi,  Öğrenci, öğretmen ve özel sektör boyutu ile mesleki eğitimin öneminin vurgulanması ve mesleki eğitime olan ilginin arttırılması  Meslek seçimi ve kariyer planlaması için alternatif öğrenme metotlarının hayata geçirilmesidir.

10 ÖZEL AMAÇLAR  Meslek okulları, özel sektör, oda ve STK’ların içerisinde bulunacağı bir ağ kurularak ortak çalışma platformunun oluşturulması,  Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde mesleki eğitim danışma ve destek masasının kurulması,

11 ÖZEL AMAÇLAR  İlimizde eğitim veren meslek okullarının eğitmenler nezdinde Gaziantep sanayisi hakkında bilgilendirilmesi ve sanayi ile ilişkilerinin güçlendirilmesi,  İlimizde meslek lisesi mezunu öğrencilerin istihdam oranının arttırılması,

12 ÖZEL AMAÇLAR  Meslek okulları ve özel sektör işbirliği ile Gaziantep ili mesleki eğitim stratejisinin oluşturulması,  İlimizde aktif sektörler arasında olan Makine/Metal, Gıda, Tekstil ve Kimya/Plastik sektörlerinde çalışan ustabaşı ve usta öğreticilerin pedagojik ve profesyonel yeteneklerinin geliştirilmesi

13 SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI-1  Strateji belgesinin hazırlanması sürecinde ilk aşama olarak proje ortak ve iştirakçilerinin katıldığı bir SWOT analizi gerçekleştirilmiştir.  30.12.2014 tarihinde Gaziantep Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen SWOT analizi çalışmasında ilimizdeki mesleki eğitim çalışmalarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri tartışılmıştır.  Gerçekleştirilen SWOT analizi sonucunda strateji belgesine veri girişi sağlayan ve ilimizdeki mesleki eğitimin iyileştirmeye açık alanları aşağıdaki zayıf yönler belirlenmiştir

14  Sanayicilerin meslek lisesi mezunlarını yeterli kalifikasyonda bulmaması,  Ortaöğretim mezunu öğrencilerinin meslek liselerini tercih etmemeleri,  Okullarda yeterli donanım ve motivasyon olmaması,  Meslek liselerindeki teknolojinin sanayinin çok gerisinde kalması  Öğrencinin bilgi ve becerisinin, sanayide kullanılan teknolojiden uzak olması,  Meslek liselerinin fiziksel alt yapısının yetersiz olması,  Meslek lisesinde okuyan öğrencilere gelecek vaat edilememesi, SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI-2

15 SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI-3  Meslek lisesi öğrencilerinin diğer öğrencilerden etkilenmesi  Ailelerin çocuklarını iş bulamaz kaygısıyla meslek liselerine göndermek istememeleri,  Öğrencilerin sadece okumak maksadıyla meslek liselerine başvurması,  Meslek liselerinin öneminin yeterince yansıtılmaması,  Öğrencilerin fabrika ortamlarında çalışmak istememeleri sebebiyle meslek liselerini tercih etmemeleri,  Toplum algısı (meslek liselerinin değersiz görülmesi)  Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin üniversiteye girişte zorluk yaşamaları,

16 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  Sponsorluk Yolu ile okullardaki laboratuvar ve atölyeler modernize edilebilir ya da yenileri kurulabilir. (Özel Sektör desteği ile)  Meslek Dersleri 1. sınıftan itibaren başlatılmalıdır.  Mezun olan öğrenciler firmalara İŞKUR üzerinden yönlendirilmelidir.  Aile ve çocuk boyutu ile toplum mesleki eğitim konusunda bilinçlendirilmelidir.  Meslek liselerinde ilk 3'e giren öğrenciler doğrudan istihdam edilebilir.  İşletmelerde eğitim birimleri olmalı ve mümkünse teknik eğitim mezunu bir personel tarafından yönetilmelidir.  Rehber öğretmenlerin sanayi ve meslekler ile ilgili eğitilmesi gereklidir.

17 MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI  Proje faaliyetleri arasında da yer alan “Mesleki Eğitim Çalıştayı” 30.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Çalıştaya ilimizdeki meslek liselerinden öğretmenler, meslek yüksekokulları ve üniversitelerden akademisyenler ve Gaziantep Sanayi Odası üyelerinden toplam 103 kişi katılmıştır.  Çalıştayda yine ilimizdeki mesleki eğitim çalışmalarının zayıf yönlerinin tespiti ve arkasından gruplar halinde sorun analizi ve çözüm önerileri üzerine çalışılmıştır.  Çalıştayda katılımcılar tarafından belirlenen en önemli sorunlar ve çözüm önerileri şu şekilde sıralanmıştır

18 MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI  Sorun 1: Mesleki Eğitime Öğrenci Alımlarında Seçici Olunmaması  Sorun 2: Başarısız öğrencilerin Mesleki Eğitime Gitmesi Gerektiği Algısı. Hedefi Olmayan Gençlerin Meslek Liselerini Tercih Etmeleri  Sorun 3: Okullarda Uygulanan Ders İçeriklerinin Sanayi İhtiyaçlarını Karşılamaması  Sorun 4: Tanıtım Ve Yönlendirmenin Eksik Olması  Sorun 5: Meslek Lisesi İdarecilerinin Meslekten Gelmemesi  Sorun 6: Meslek Lisesi Mezunlarının İstihdamına Yönelik Desteklerin Yetersiz Olması

19 PROJE ÇIKTILARI  Paydaşlar ve ilgili kurum kuruluşların katılımlarıyla çalıştay gerçekleştirildi. İlimizdeki mesleki eğitimi güçlü ve zayıf yönleri tartışılarak çözüm önerileri sunuldu.  “Kamu ve özel sektör anket çalışması” yapılarak mesleki eğitim ile ilgili görüşler alındı. Rapor hazırlandı.  “Gaziantep Mesleki Eğitim Strateji Belgesi” oluşturuldu.  “Danışma ve Destek Masası” bünyesinde 200’den fazla gence kariyer ve meslek seçimi konusunda bilgi ve destek verildi.  Makine/Metal, Gıda, Tekstil ve Kimya/Plastik sektörlerindeki meslekler ile ilgili bilgileri içeren “Meslek Dalları Tanıtım, Eğitim ve Kariyer Danışmanlık CD’si” hazırlanarak tüm meslek okullarına dağıtıldı. (1000 adet CD)

20 PROJE ÇIKTILARI  Ustabaşıları ve usta öğreticilerin kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi. (Toplam 132 usta öğretici)  Meslek lisesi öğretmenlerine yönelik Gaziantep sanayi yapısı ile ilgili olarak eğitimler verildi. (Toplam 502 öğretmen)  Meslek lisesi öğretmenlerine yönelik, organize sanayi bölgelerindeki firmalara teknik gezi düzenlendi. (Toplam 362 öğretmen)  Mesleki eğitimin öneminin vurgulanması ve mesleki eğitime ilgilinin arttırılmasına yönelik tanıtım materyalleri hazırlandı, dağıtıldı ve ilgili etkinliklerde kullanıldı. (3000 broşür, 500 afiş, 1500 adet not defteri, 1500 adet kalem, 50 kırlangıç bayrak)

21 Bazı Etkinliklerimizden Kareler

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


"BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 Eylül 2014 PROJENİN SÜRESİ: 1 YIL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları