Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEMİNİST TERAPİSİ. TARİHÇESİ  Feminist terapiye göre bir kişiyi anlamak için o kişinin problemlerine katkıda bulunan sosyal ve kültürel unsurları göz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEMİNİST TERAPİSİ. TARİHÇESİ  Feminist terapiye göre bir kişiyi anlamak için o kişinin problemlerine katkıda bulunan sosyal ve kültürel unsurları göz."— Sunum transkripti:

1 FEMİNİST TERAPİSİ

2 TARİHÇESİ  Feminist terapiye göre bir kişiyi anlamak için o kişinin problemlerine katkıda bulunan sosyal ve kültürel unsurları göz önünde bulundurmak gerekir.  Feminist terapistler, psikoterapinin kültüre bağlı olduğuna inanırlar.  Kendi kişisel yanlılıklarımızı ve tutumlarımızı anlamak kültürel açıdan donanımlı psikolojik danışman olma yolunda önemli bir adımdır.

3  Günümüz feministleri, cinsiyetin, ırk, etnik köken, sınıf ve cinsel yönelim gibi diğer kimlik alanlarından ayrı düşünülemeyeceğine inanırlar.  Feminist terapinin başlangıcı 1960’lardaki kadın hareketlerine dayandırılabilir.  Terapinin; Kültürün, kadınlara zarar veren ve onları sınırlayan patolojik güçlerini anlamaya odaklanması gerektiği savunulmaktadır.

4  Şu soruları yanıtlamaya çalışırlar:  Kadın ve erkek zaman içinde farklı yerlerde neden eşit olmayan güce sahip olmuşlardır?  Bilgi niçin erkekler tarafından ve erkeler için toplanmış ve kadınlar saf dışı bırakılmışlardır?  Kadın ve erkek bu sorunlara en uygun şekilde nasıl müdahale eder ve eşitlik sağlarlar?

5  Feminist terapistler, cinsiyetin danışma uygulamasının merkezinde olduğuna,  bir danışanın problemlerini anlamanın sosyo kültürel bir bakış açısı edinmeyi gerektirdiğine,  bireyin güçlendirmesi ve toplumsal değişimlerin danışmada önemli hedefler olduğuna inanırlar.  Etnik köken, cinsel yönelim ve sosyal sınıfın çoğu kadın için önemli faktörler olabileceğinin farkındadırlar.

6  Kişilik gelişimine feminist bakış açısı  Feminist terapistler, toplumsal cinsiyet rolü beklentilerinin insanın kimliğini doğumdan itibaren derin şekilde etkilediğini ve yetişkin kişiliğinde derinlere kök saldığını vurgular.  İLKELER  1. birey politiktir. Sadece bireysel değişimi değil, sosyal değişimi de hedefler.  2. kişisel ve sosyal kimlik birbiriyle bağlantılıdır. Danışanların en iyi şekilde anlaşılması onların sosyo kültürel çevrelerini anlamakla mümkündür.  3. stres ve «ruh sağlığı» yeniden formüle edilmiştir. Bir hastalık değil, adil olmayan sistemler sonucudur.

7  4. feminist terapist bütünleştirilmiş bir şekilde bastırılmışlığın analizini gerçekleştirir. Her türlü sosyal baskılamaya karşı çıkar.  5. Psikolojik danışma süreci eşit düzeyde ilişki ilkesine dayanır.  6. kadınların bakış açısı değerlidir.

8 Terapötik amaçlar  Beş hedef vardır; eşitlik, bağımsızlık ve dengeleme, güçlendirme kendine bakma, çeşitliliğe değer verme.  Cinsiyet ayrımcılığının, diğer ayrımcılık çeşitlerinin ve baskılamanın bulunmadığı bir toplum yaratmaktır.  Danışmanlar, danışanların dayanışmacı, güçlü, kendini çabuk toparlayan, kendine ve diğer insanlara güvenen bireyler olmasına yardım eder.

9 Terapide danışanın rolü  Feminist terapinin en önemli hedefi danışanı güçlendirmedir. Bu da kendini kabul etme, kendine güven, gerçeklik hissi edinmeyi içerir.  Psikolojik danışmanlar bir danışanla ilgili kararı danışanın kendisiyle vermek yerine onun adına verirlerse danışanın danışma ilişkisindeki gücüne darbe vurmuş olurlar.  İlişki, güçlendirmeye ve eşitlikçiliğe dayanır.

10  TERAPÖTİK TEKNİK VE İŞLEMLER  DSM sınıflandırma sistemine sosyal baskılamayı, faktörler yerine bireyin belirtilerine odaklandığı için eleştirmektedir.  Tanı gerektiği yerde, danışanla birlikte hareket edilir, problemlerde sosyalleşmenin ve kültürün rolünü anlamasında yardımcı olunur.

11  Danışanın güçlendirilmesi; süreç hakkında bilgilendirilerek etkin olmasına çalışılacak  Kendini açma; danışmanın kendini açması  Cinsiyet rolü analizi; cinsiyet rolü beklentilerinin danışanın olumlu durumu veya acısı üzerindeki etkisini keşfeder,  Gelecekteki cinsiyet rolü davranışlarıyla ilgili kararlar verebilmek için bu bilgiden yararlanır.

12  Güç analizi ve güç müdahalesi; toplumda kadınla erkek arasında mevcut olan güç farklılığı konusunda farkındalık kazandırmak, onu kendisinin ve yaşamının kontrolünü ele almak konusunda güçlendirmek,  Bibliyoterapi,  Atılganlık eğitimi, atılgan davranışları ve iletişimi öğrenip uygulayarak kendi gücünü arttırabilir.  İçerik yansıtma; sosyal baskılarla ilgili etkenler ele alınır.  Grup çalışması; kendi kendine yardım grupları, sosyal hareketlerde bulunma bireyin kendisini daha güçlenmiş hissetmesine yardımcı olur.  Feminist terapi erkeklerle danışan olarak çalışmada etkili olabilir. Sınırlayıcı duygusallık, gücün ve kontrolün değerini abartma gibi konular.

13  STAN OLGUSUNA FEMİNST TERAPİ UYGULAMASI  Stan’ın problemlerinin oluşmasında cinsiyet rolü beklentilerinin etkisini araştırmak için cinsiyet rolü analizi yapılır.  Annesiyle olumsuz ilişkisini ve annesinin mesajlarını hatırlamaktadır  Erkeklerin güçlü ve sert olmayla ilgili toplumsal fikir ele alınıyor. Değer vermek istediği gerçek özelliklere değiniliyor (duyguları hissetme, duyarlı ve ilgili olma)  Gerçek erkekler adlı kitabı okumasını istiyor. Kitapta erkek çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet rolü ele alınmaktadır.

14  Boş sandalye tekniği uygulanıyor. Ebeveynlerine karşı hissettikleri için,  Ailesini suçlamak yerine, onların davranışlarını toplumsal beklentiler bağlamında olduğunu anlaması iyileşme ve affetmeye giden yolda ilk adım olabilir.  Anneni suçlama adlı kitap öneriliyor.  Danışma, yaşanılan kültür dikkate alınarak, bireysel hedefler doğrultusunda ilerletiliyor.

15 KATKILARI VE SINIRLILIKLARI  En önemli katkı, cinsiyete duyarlı uygulamalara zemin hazırlaması ve kültürel anlamda baskını etkisi hakkında farkındalığı kazandırmasıdır.  Danışmaların kendi değerlerini danışanlara aşılama ihtimali eleştiri konusu olmaktadır.

16  SON SÖZ  Problemleri bireysel düzeyde değil, sosyopolitik ve kültürel bağlamda ele alır,  Danışanların kendi yaşamları hakkında en iyisini bildiğini varsayar,  Kendini açma, onay alma işlemlerini uygulayarak eşit ilişki kurulur,  Danışanları sosyal harekette bulunmaya teşvik edilir,


"FEMİNİST TERAPİSİ. TARİHÇESİ  Feminist terapiye göre bir kişiyi anlamak için o kişinin problemlerine katkıda bulunan sosyal ve kültürel unsurları göz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları