Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Öndeki sürücünün dönüş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Öndeki sürücünün dönüş."— Sunum transkripti:

1 1-) Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek B) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek C) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık olmasına dikkat etmek Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

2 2-) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez? A) Aracın modeli B) Aracın uzunluğu C) Aracın hızı D) Trafik ve yol durumu Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

3 3-)Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu aracın hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız? A) Geçilecek aracın sağındaki şeritten B) Geçilecek aracın sağındaki banketten C) Geçilecek aracın solundaki şeritten D) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketten Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

4 4-) Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A) İki araç boyu kadar B) Takip mesafesi kadar C) Üç araç boyu kadar D) Bir araç boyu kadar Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

5 5-) Gece bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu araca yaklaştığınız sırada yan yana gelinceye kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız? A)Yakını gösteren ışıkların B)Ön ve arka park ışıklarını C)Ön ve arka dönüş ışıklarını D)Sis ışıklarıyla, acil uyarı ışıklarını Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

6 6-) Araç geçme işleminin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağ şeride girmek B) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek C) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek D) Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan aracı izlemek Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

7 7-) Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A)Her ne sebeple olursa olsun durmak B)Her ne şekilde olursa olsun geri dönmek C) Her ne sebeple olursa olsun geri gitmek D) Öndeki araçları geçmek Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

8 8-) 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? A) 1-2-3-4 B) 2-3-1-4 C) 2-1-3-4 D) 1-4-3-2 Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

9 9-) Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin B) Geçilecek aracın markasının C) Geçme yasağı olup olmadığının D) Geçilecek aracın hızının Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

10 10) Aşağıdakilerden hangisi, geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir? A) Yol durumunu kontrol etmek B) Aracının hızını azaltmak C) Şerit değiştirme lambalarını kullanmak D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

11 11-) Karayolunun hangi bölümünde öndeki araç geçilebilir? A) Kavşakta B) Demiryolu geçidinde C) Yaya ve okul geçitlerinde D) Tek yönlü iki şeritli yolda Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

12 12-)Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmek için uyulması gereken kurallardan biri değildir? A)Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek B)Öndeki aracın işaretini beklemek C)Başka araç tarafından geçilmiyor olmak D)Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

13 13-) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır? A) Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek C) Başka araçları geçmeye çalışan araçları geçmemek D) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

14 14-) Geçilen araç sürücüleri, kendilerini geçmek isteyen araçların geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundadırlar? A) Hızlarını azaltmak B) Bankete çıkmak C) Hızını arttırmamak D) Sığınma cebine girip durmak Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

15 15-) Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması D) Uzunu gösteren lambaları yanıyorsa, kısa lambaları yakması Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

16 16-) Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 4 numaralı aracın hızını artırması B) 1 numaralı aracın 2 numaralı aracı geçtikten sonra sağ şeride girmesi C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi D) Güvenli bir aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

17 17-) Şekildeki yolda önündeki araca hızla yaklaşan 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) 2 numaralı aracı geçmelidir B) Geçiş için 3 numaralı aracın geçmesini beklemelidir C) Hızını azaltarak takip mesafesini korumalıdır D) 2 numaralı aracı uyararak sağa yanaşmasını istemelidir Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

18 18-) Şekildeki geçme işleminde 2 numaralı araç için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geçme yasağına uymamıştır B) Karşıdan gelen aracın mesafesini ve hızını dikkate almayarak tehlikeli geçiş yapmıştır. C) Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride girmiştir. D) Geçme sırasında tamamen sol şeride geçmemiş, sağ şeridi de kullanmıştır. Test- 8 - 9 Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

19 19-) Şekildeki geçme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) 1 numaralı araç sürücüsü geçiş kolaylığı sağlamamıştır B) 2 numaralı araç geçme yasağına uymamıştır C) 3 numaralı araç tehlikeyi önlemek için tedbir almamıştır D) 2 numaralı araç karşıdan gelen trafiğe dikkat etmemiştir Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

20 40-) Şekildeki geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) 2 ve 3 numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır B) 2 numaralı araç arkadan gelen trafiği kontrol etmemiştir C) 1 numaralı araç izlediği şeridin sağına yanaşmamıştır D) 3 numaralı aracın geçiş yapması yanlıştır Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

21 21-) Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) 1. aracın 2.araca takip mesafesince yaklaşması B) 1. aracın 2.aracı geçmeye çalışması C) 3. aracın dönemece girerken hızını azaltması D) 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

22 22-) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi B) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi C) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi D) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com

23 23-) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi B) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi C) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi D) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi Konu : Öndeki Aracı Geçme – Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar www.coskunlarsurucukursu.com


"1-) Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Öndeki sürücünün dönüş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları